Voľné pracovné miesta


Zodpovednosť za technické poradenstvo v oblasti strojárstva a automatizácie Starostlivosť o existujúcich zákazníkov a budovanie nových obchodných vzťahov Návrh riešení na mieru podľa požiadaviek zákazníka Dojednanie cien a technických špecifikácií Spolupráca s technickým tímom Reporting obchodnému

upínanie dielov a merania na 3D zariadeniach Zeiss manuálne merania (základné meradlá, drsnometer, spektometer, RTG ...) a merania na meracom mikroskope zadávanie dát do informačného systému riešenie kvalitatívnych problémov v spolupráci s výrobou vzorkovanie dielov a vyhodnotenie meraných dát odladenie meracieho procesu, korelácia výsledkov z vyhodnotenia spoluzodpovednosť za archív

Hľadáme skúseného IT System Administrátora do výrobnej spoločnosti!

Hľadáme šikovného technického obchodníka s dobrými komunikačnými a vyjednávacími schopnosťami.

Si zbehlý v Exceli a máš stavebné vzdelanie ? Pre top stavebnú spoločnosť hľadáme šikovného človeka do tímu v Nitre alebo v Žiline ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Recepčná s plynulou angličtinou

Aktualizované: 2024-04-08


- zodpovednosť za vedenie administratívnej agendy - preklady z/do anglického jazyka - príprava obchodných stretnutí - vedenie korešpondencie - vedenie fakturácie a

Zodpovednosť za kvalitu dodávaných dielov od dodávateľov Spolupráca s komunikácia s dodávateľmi ohľadom kvality Ostatné administratívne činnosti Stanovenie prijateľných štandardov na kvalitu podľa ktorých sa bude riadiť
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár

Aktualizované: 2024-04-08


Pre medzinárodnú spoločnosť hľadáme Údržbára
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik BOZP a PO

Aktualizované: 2024-04-08


organizácia bezpečnosti práce zodpovednosť za výber vhodných ochranných pracovných prostriedkov školenie zamestnancov zodpovednosť za interné inštrukcie na zabezpečenie BOZP zabezpečenie pravidelnej kontroly dodržiavania
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný analytik

Aktualizované: 2024-04-08


Hľadáme kandidáta s dobrými analytickými zručnosťami a skúsenosťami na pozícii Obchodný analytik

Obchodno - Projektový manažér - vhodné aj pre juniora Hľadáme proaktívneho, samostatného človeka, ktorý vie reagovať na potreby zákazníka a koordinovať projekt.

Pre nášho klienta hľadáme skúseného a samostatného účtovníka!

Máš VŠ vzdelanie stavebného zamerania a hľadáš si prácu? Prípadne máš skúsenosti v oblasti stavebných rozpočtov? Prídaj sa k nám do tímu, kde hlavnou náplňou práce bude: vypracovanie a prepočet výkazov výmer komunikácia so subdodávateľmi kontrola a vyhodnotenie ponúk subdodávateľov cenotvorba výkazu výmer spracovanie vlastných kalkulácií tvorba ponuky - cena a dokladová
Lugera & Maklér spol. s r.o.

HR Manager

Aktualizované: 2024-04-08


- zodpovednosť za HR procesy v spoločnosti - kontaktná osoba pre manažment a zamestnancov v HR otázkach - zodpovednosť za pokrytie personálnych potrieb spoločnosti - realizácia pohovorov, organizácia vzdelávania a školení - riadenie tímu na HR
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Process Engineer

Aktualizované: 2024-04-05


- Kontrola stavu projektu a výrobných procesov, podľa potreby návšteva zákazníka - Tvorba MTM listov, vizualizácií, analýz, FMEA, 8D - Tvorba a aktualizácia výrobnej dokumentácie, pracovných postupov, vývoj a výroba
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior HR Generalist

Aktualizované: 2024-04-05


- zodpovednosť za HR agendu spoločnosti - riadenie výberového procesu na jednotlivé pozície - zodpovednosť za vzdelávanie, školenia zamestnancov - koordinácia ďalších aktivít a procesov na HR oddelení -

- Koordinácia činností súvisiacich s výrobou ( montáže) z hľadiska technického a technologického - Zabezpečenie výrobných zariadení - funkčnosť, BOZP, - Vypracovanie príslušnej dokumentácie - Hľadanie možností na zlepšenie procesov - z hľadiska efektivity , organizácie výroby, vyhodnocovanie zmien - Meranie časového cyklu individuálnych pracovných pozícií a montážnych liniek -
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista systémovej kvality

Aktualizované: 2024-04-05


- implementácia a udržiavanie systému kvality - zodpovednosť za udržiavanie a vývoj postupov a dokumentácie v systéme manažmentu kvality - navrhovanie plánu interného auditu (systémov a postupov), jeho koordinácia a zodpovednosť za jeho vykonávanie - zodpovednosť za nápravné a preventívne
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér účtovného oddelenia

Aktualizované: 2024-04-05


- metodické riadenie účtovného oddelenia - príprava reportov do zahraničia - participácia na mesačnom, ročnom zúčtovaní - spolupráca pri auditoch - kalkulácia dane z príjmov a daňové
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby / Production planner

Aktualizované: 2024-04-05


Náplň práce: - vyvážené plánovanie jednotlivých výrobných liniek so zameraním sa na optimalizáciu vyťaženia výrobných liniek so súčasným zreteľom na štandardnú a špeciálnu výrobu, - príprava a dodržiavanie harmonogramu výroby, stanovenie priorít objednávok a splnenie požiadaviek business plánu, podieľanie sa na projektoch zefektívňujúcich proces výroby, - zodpovedá za včasné a termínovo

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek