Voľné pracovné miesta

Chceš sa pridať do nášho tímu účtovníkov?

Podpora prideleného regiónu na úrovni hlavnej účtovej knihy Vedenie účtovníctva na základe IFRS štandardov Pravidelná príprava účtovných závierok (mesačné, štvrťročné, ročné) Príprava výkazov (súvahy, výkaz ziskov a strát, cash flow) Podieľanie sa na auditoch Spolupráca s vybranými oddeleniami doma aj v zahraničí

Farmaceut

Vydávanie liekov na lekársky predpis, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu lekárne Spracovávanie lekárskych predpisov Poskytovanie poradenstva pacientom ohľadom správneho užívania a dávkovania liekov Kontrolovanie stavu skladových zásob Objednávanie liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu lekárne Kontrola kvality liečiv a správneho uskladnenia

Finance and Controlling Manager

- komplexné zastrešenie korporátneho účtovníctva - riadenie financií prideleného oddelenia - controlling, reporting - spolupráca pri vypracovaní mesačných a ročných uzávierok - komunikácia s auditormi - riadenie a kontrola prideleného tímu

Manažér výroby

efektívne riadenie strojárskej výroby s cieľom zabezpečiť dodávky v plánovaných termínoch a kvalite riadenie technickej prípravy výroby kontrola nákladov a optimalizácia výroby na dennej báze motivácia tímu k požadovaným výkonom a kvalite vzdelávanie a rozvoj zamestnancov komunikácia s manažmentom spoločnosti, pravidelné reportovanie plánov a výsledkov zabezpečenie bezpečnosti ...

Telefonický operátor technickej linky

- telefonická technická podpora pre sieť pobočiek - diagnostika porúch - realizácia riešení porúch - spracovanie interných aj externých dát - ovládanie interných programov v centrálnom systéme

Skladník pre výrobnú spoločnosť

Pre nášho klienta hľadáme skladníka, ktorý bude zodpovedať za: práca s VZV v sklade, príjem a výdaj materiálu na sklade, umiestňovanie nákupného materiálu v sklade, dodržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku v sklade, práca na 1 zmenu,

Junior obchodný zástupca

Zodpovednosť za predaj HW vybavenia - mobilné terminály, snímače kódov a pod. Pravidelná komunikácia a starostlivosť o zverené portfólio klientov + akvizičná činnosť Poskytovanie poradenstva pri výbere vhodného riešenia Cenové ponuky a dohadovanie zmluvných podmienok

Plánovač výroby - junior

- plánovanie výroby - vypracovávanie plánov výroby - upravovanie plánov výroby na základe stavu materiálových zásob a výrobných kapacít - sledovanie plnenia výrobných termínov v súlade s plánom výroby - analýza príčin problémov a odchýlok, plánovanie nápravných opatrení - úzka spolupráca s inými oddeleniami výroby - monitoring priebehu výroby a i.

Logista

• Koordinuje svoj tím, sleduje plnenie KPI, rozvoj a koučuje členov svojho tímu. • Zodpovedá za stanovenú úroveň stavu zásob • Spracováva návrhy logistických riešení manipulácie s materiálom • Kontroluje dodržiavanie logistických tokov a postupov • Podieľa sa na analýze materiálového a informačného toku (MIFA analýza) • Koordinuje zostavenie plánu cyklických inventúr ...

Junior C++ Developer

Pre šikovného C++ junior programátora máme zaujímavú pracovnú príležitosť, pri ktorej bude mať možnosť prispieť k zelenej budúcnosti a podielať sa na projektoch s medzinárodným dopadom. Náplň práce: Spolupráca pri vývoji, úprave a testovaní SW v C++ Aplikácia nápravných opatrení Komunikácia v rámci medzinárodneho tímu Spolupráca pri vypracovaní manuálov a pracovných ...

Junior Stavebný inžinier

- účasť na príprave tendrových podkladov - komunikácia so subdodávateľmi - kontrola a plnenie pozpočtu - práca v internom systéme spoločnosti - objednávanie stavebného materiálu na základe technických výkresov

Účtovník pre výrobnú spoločnosť.

- spracovanie a účtovanie bankových výpisov, tvorba platobných príkazov - príprava výkazov a reporting pre zahraničné vedenie - účtovanie interných dokladov - spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr - ostatné úlohy pridelené hlavnou účtovníčkou

Administratívna podpora s flexibilným pracovným časom a možnosťou Home Office

Spracovanie a úprava cenových ponúk od zákazníkov Komunikácia so zákazníkmi a obchodnými zástupcami cenových ponúk Iné administratívne práce spojené s výkonom práce

Team Leader

Dokážeš sa ujať našej výnimočnej posádky konzultantov a navigovať našu loď búrkami aj bezvetrím? Pošli nám správu vo fľaši (no vystačíme si aj s tvojím životopisom). Ako bude vyzerať tvoje kormidlo? Zveríme ti tím profesionálov a tvojou úlohou bude plánovať, riadiť a kontrolovať fungovanie našej najnovšej pobočky. Budeš participovať na veľkých projektoch od ich ...

Majster výroby

samostatné vedenie výrobnej strojárskej prevádzky a spoluzodpovednosť za súvisiacu kvalitu, technológiu a logistiku efektívne využívanie pracovného času zamestnancov výroby (napr. dodržiavanie pracovného času, kontrola nadčasovej práce, prerozdeľovanie zamestnancov podľa interných potrieb výroby a pod....). plnenie výrobného plánu výroby dodržiavanie výrobných postupov ...

Technik BOZP

Zabezpečenie všetkých povinností organizácie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi Tvorba a aktualizácia dokumentácie na základe legislatívnych zmien Vykonávanie kontrol, auditov a tvorba potrebných reportov v oblasti BOZP a OPP, navrhovanie opatrení na ich nápravu Zabezpečenie potrebných školení v oblasti BOZP a OPP Evidencia, riešenie a štatistika pracovných úrazov Zastrešovanie ...

Pracovník na recepcii - support HR oddeleniu

- zodpovednosť za plynulý chod recepcie - prvý kontakt s klientmi a zamestnancami spoločnosti - profesionálne vítanie a starostlivosť o návštevy - vybavovanie telefonickej a e-mailovej komunikácie - rezervácie ubytovania, transportu v prípade služobných ciest zamestnancov - komunikácia a spolupráca s ďalšími oddeleniami v rámci spoločnosti - aktívna komunikácia v anglickom jazyku - ...

Hľadáme Technického obchodníka pre západné Slovensko

Hľadáme technicky zameraného kandidáta, ktorý má v sebe obchodného ducha a reprezentatívne vystupovanie. Náplňou práce je: - komunikácia a starostlivosť o existujúcich zákazníkov - vyhľadávanie nových obchodných príležitostí - cestovanie do terénu - obchodné stretnutia s klientmi - príprava podkladov a cenových ponúk - práca so systémom a evidencia

Junior programator / IT security špecialista

Do nášho tímu hľadáme Junior/Medior programátora, ideálne Java(alebo iný jazyk), ktorý má záujem Java programovanie a o IT security . Tvojou úlohou bude : - Zodpovednosť za bezpečnosti jednotlivých interných, vyvíjaných aplikácií - Spolupráca na vývoji a zmenách jednotlivých aplikácií - identifikácia rizík - Návrhy opatrení proti bezpečnostným hrozbám - ochrana proti ...

Electronic Engineer

Zodpovednosť za kontakt medzi výrobným závodom a dizajnom v oblasti elektro komponentov Riadenie životného cyklu elektronických a elektrických komponentov Testovanie optických komponentov Analýza kritických komponentov a ich špecifikácia Neustála podpora pre oddelenie nákupu Podpora pre technikov pri odhaľovaní porúch v oblasti optoelektroniky
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you