Košický kraj

QA Engineer

We are looking for QA Engineer to join our team. You will : - Verify the quality and performance of the products in addition to troubleshooting/rectifying any existing errors or defects. - Work as an integral part of a team, cooperate closely with other team members, POs, and support  - Write well-designed automated tests, maintainable/stable codebase  - Design test strategy and cover delivery of ...

Accountant

Zodpovednosť za komplexné vedenie účtovníctva a inventarizácia účtov Spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky Zodpovednosť za spracovanie došlých materiálových faktúr a správnosť účtovnej evidencie skladového hospodárstva Spolupráca pri tvorbe interných smerníc Spracovanie DPH Spolupráca s ostatnými oddeleniam ( úzka spolupráca s Controlling department)

Facility Manager

zodpovednosť za správu budovy výrobnej spoločnosti a jej okolia zodpovednosť za riešenie technických problémov v rámci objektu spoločnosti zodpovednosť za oblasť technických služieb v spoločnosti plánovanie revízií a údržby budov (elektrické zariadenia a rozvody, chladiace zariadenia, vzduchotechnika, vetracie a klimatizačné zariadenia, kotolne, rozvody vody a kanalizácie, areál ...

SW Cloud Developer

Pre nášho klienta, spoločnosť, ktorá prináša inovatívne riešenia v oblasti riadenia energetických systémov, hľadáme vývojára/vývojárku, ktorý/á už má skúsenosť s písaním cloudových aplikácií a vývojom cloudových služieb. V novo vybudovanom tíme a “greenfield“ projektoch sa budeš podieľať na vývoji autorských produktov. MUST have : · .Net Core / .NET6 · MS ...

Architekt

vypracúvanie stavebných zámerov, investičných zámerov a architektonických a urbanistických štúdií (pozemné stavby) vyhotovovanie odborných posudkov a odhadov zodpovednosť za vytváranie, kontrolu, schvaľovanie výkresovej dokumentácie všetkých stupňov a za povoľovacie konania všetkých stupňov vytváranie časových harmonogramov koordinácia externých projekčných kancelárií poskytovanie ...

Kreslič stavebných výkresov

príprava stavebnej dokumentácie (pozemné stavby) príprava potrebných náčrtov a výkresov zapisovanie a tlač výkresov a dokumentácie zabezpečuje preverovanie právnych a technických noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na prípravu projektovej dokumentácie poskytovanie súvisiacich technických služieb

Projektový inžinier v srdci Zemplína

- Participácia na príprave nových strojov do výroby podľa požiadaviek zákazníka ( nákres, výber a hodnotenie dodávateľa, kontrola dodávateľa, cenové ponuky .. ) - Riadenie projektu počas fáz výstavby zariadenia - Podieľanie sa na preberaní a zavádzaní nových strojov do výroby ( prebrať, nájsť umiestnenie, know how ) - Odovzdať know how stroja do výroby - Podieľať ...

Referent logistiky a nákupu

koordinácia nákupu a logistiky pre zvereného zákazníka / projekt zabezpečenie logistického toku vstupného materiálu a hotových výrobkov objednávanie materiálu, komunikácia s dodávateľmi, vedenie dopytových konaní sledovanie nákladov nakupovaných dielcov a materiálov plánovanie výroby na základe potrieb zákazníka komunikácia so zákazníkmi a starostlivosť o zákazníkov zabezpečenie ...

SQA inžinier dodávateľskej kvality

riešenie kvalitatívnych problémov dodaného materiálu vedenie zoznamu materiálov a komponentov riešenie kvalitatívnych problémov, zistených vo výrobe, u klienta hodnotenie dodávateľov na mesačnej báze príprava a účasť na zákazníckych auditoch príprava a plánovanie auditov u dodávateľov informovanie vedenia spoločnosti o ukazovateľoch kvality dodaných materiálov schvaľovanie ...

Procesný inžinier pre nové projekty

zabezpečiť aplikáciu všetkých štandardov životného cyklu projektu monitorovať kľúčové indikátory - KPI definované podľa štandardov pre každý poverený projekt koordinovať aktivity výrobného tímu, ktorý sa podieľa na projekte podieľať sa na aktivitách súvisiacich s prototypovaním, predsériami a zavádzaním nových materiálov podielať sa na činnostiach pokročilého ...

Senior JAVA Engineer

We are looking for a JAVA backend developer for our client - technological company providing software for contact and clients centers. You will: Contribute to all phases of the development lifecycle Create scalable, automated solutions for our customer base Write well-designed, testable, and efficient code based on PM (Product Management) requirements Document and maintain software functionality Develop ...

Finance Controller

Spracovanie podkladov k rozpočtovému plánu - budget,forecast Kontrola rozpočtov,analyzovanie odchýlok,reportovanie Podpora fin.oddelenia v technických systémových otázkach v SAPe - key user SAP FICO Príprava a účtovanie operácií časového posunu nákladov a výnosov,spresňujúci hospodársky výsledok,inventarizácia Riadna evidencia dochádzky a kalkulovanie hodinových sadzieb Podporné ...

Stavebný dozor / Stavebný inžinier

Pre nášho klienta, renomovanú stavebnú spoločnosť, hľadáme ambicióznych kandidátov na pozíciu Stavebný dozor / Stavebný inžinier. Vhodný kandidát by mal hravo zvládať : - Riadiť a koordinovať stavebné práce na stavbe - Dodržiavať harmonogram výstavby - Koordinovať a kontrolovať dodávateľov, subdodávateľov a dodávky materiálu - Kontrolovať dodržiavanie BOZP a ...

Assembly equipment engineer with PLC responsibility

Main responsibilities of this position : - Prepare technical specifications for gadgets, machineries and equipment which are used in manufacturing (SMT lines and assembly lines) - Guarantee punctuality of production and respect of budget allocated for realization of gadgets, machineries and equipment - Ensure required production capacity - Ensure the functionality of gadgets, machineries and equipment ...

Projektový manažér pre priemyselnú automatizáciu

riadenie projektov dodávok automatizačných riešení pre technologické a výrobné procesy koordinácia zákazky od naprojektovania až po oživenie a spustenie vo výrobe riadenie jednotlivých projektov po technickej, časovej a finančnej stránke definovanie cieľov, termínov a procesných krokov pre nové projekty (potreba zariadení, procesov, špecialistov ...) sledovanie nákladov, implementácia ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek