Košický kraj


Príprava podkladov a vyhodnotenie cenových ponúk subdodávateľov. Zúčastňovanie sa na tvorbe a kompletizácii cenových ponúk. Koordinácia prípravy projektov s manažérom daného projektu. Spracovanie cenových dodatkov. Zúčastňovanie sa rokovaní s klientom ohľadom objasnenia cenových ponúk.

koordinácia nákupu a logistiky vo výrobnej spoločnosti pre zvereného zákazníka / projekt zabezpečenie logistického toku vstupného materiálu ako aj hotových výrobkov objednávanie materiálu, komunikácia s dodávateľmi, vedenie dopytových konaní sledovanie nákladov nakupovaných dielcov a materiálov plánovanie výroby na základe potrieb zákazníka komunikácia so zákazníkmi a ...

- plánuje, koordinuje a pripravuje všetky dokumenty a výkresy spojené s daným projektom - pripravuje výkazy výmery a cenové rozpočty k daným projektom - pripravuje technické riešenia pre dané projekty - kontroluje projektovú dokumentáciu - zakresľuje alebo zaznamenáva všetky zmeny v porovnaní s projektovou dokumentáciou - tlačí, kopíruje a zapisuje výkresy a dokumentáciu - ...

Pod svojimi krídlami budeš mať nasledujúce úlohy : - vytváranie, realizácia a pomoc s etablovaním spoločnosti vo vybranej sfére prostredníctvom podujatí, stretnutí s kľúčovými osobami a organizáciami ( profesori, študentské organizácie, študenti ... ) - budovanie siete kontaktov a udržiavanie vzťahov s TOP kandidátmi vo všetkých oblastiach a budovanie vlastného zoznamu ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Java Engineer

Aktualizované: 2023-09-24


You will be responsible for analysing requirements, Designing, testing and developing the software components, Using best coding practices in software development, Leveraging agile practices in software development, Resolving technical problems.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Python Engineer

Aktualizované: 2023-09-24


You will be responsible for developing functional and non-functional test cases using manual and automation QA techniques, Tracking and reporting of quantitative and qualitative testing results, Defect logging, Controlling frequency and effectiveness of testing.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Lead Engineer (.NET)

Aktualizované: 2023-09-24


Managing performance evaluation for your software engineering team and taking care of the team satisfaction, You will be responsible for design and development of the software components, Resolving technical problems, Designing and developing methods for web API test automation, Creating visual diagrams, Leveraging agile practices, Mentoring your team members in the software development using C# ...

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek