Košický kraj

Logista

• Koordinuje svoj tím, sleduje plnenie KPI, rozvoj a koučuje členov svojho tímu. • Zodpovedá za stanovenú úroveň stavu zásob • Spracováva návrhy logistických riešení manipulácie s materiálom • Kontroluje dodržiavanie logistických tokov a postupov • Podieľa sa na analýze materiálového a informačného toku (MIFA analýza) • Koordinuje zostavenie plánu cyklických inventúr ...

Development Manager

We are looking for experienced Development Manager to join our international team based in Košice. Your main duties are : - Responsibility for the local development team - Define project scope and milestones for open projects - Propose technical approach for development projects - Cooperate on decision for technologies used in development - Task management and assignment on operative level - Lead ...

Servisný technik

- odstraňovanie porúch strojov a zariadení, ktoré sa vyskytujú na elektrických, pneumatických a mechanických častiach zariadení - vykonávanie údržby s využitím štandardných pracovných postupov, užívateľských manuálov a diagnostických zariadení - dokumentovanie porúch, ich príčin a aplikovaných riešení, použitých náhradných dielov - identifikácia a výmena opotrebovaných ...

Personálny konzultant - práca vhodná aj pre absolventov!

V našom košickom tíme plnom úžasných a priateľských ľudí sa uvoľnilo miesto pre nového kolegu, ktorý nám pomôže s hľadaním tých najšikovnejších kandidátov a objavovaním skrytých talentov. Tvojou úlohou bude samostatná práca na výbere a vyhľadávaní vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície pre klientov Aktívne vyhľadávanie kandidátov Samostatné vedenie ...

Industriálny inžinier

rozvoj automatizácie v ramci spoločnosti pri zavádzaní nových produktov a modifikácií participácia na zavádzani nových technologií, pri predsériovej výrobe a pod. koordinácia projektov s dodavateľmi technologii komunikácia s vývojovým centrom v materskej spoločnosti spolupráca s medzinárodným tímom služobné cesty v prípade potreby

Projektový manažér

riadenie nových projektov v zahraničnej výrobnej spoločnosti s ohľadom na časový harmonogram a rozpočet identifikácia medziprojektových problémov a navrhovanie riešení aplikácia vhodných postupov a nástrojov, dodržiavanie štandardov kvality vedenie a koordinácia úloh projektového tímu, hodnotenie a podpora členov tímu aktualizácia technickej dokumentácie validácia rôznych ...

Projektový manažér v strojárskej výrobe

riadenie projektov dodávok pre zákazkovú strojársku výrobu (návrh, výroba, inštalácia) príprava a spracovanie komplexných podkladov a technickej dokumentácie pre projekty zabezpečenie dodania a inštalácie v dohodnutým termínoch analýza navrhovaných projektov a príprava detailných projektových plánov komunikácia s projektovým tímom počas výroby a montáže plánovanie a ...

SW Engineer Java

As a Java Software Engineer, you will contribute in software development community in order to deliver information technology components based on client or customer requirements. The major responsibility are to design, test and develop software solutions such as features, capabilities of platform and whole applications that meet client or customer requirements. Essential Requirements : Professional ...

Inžinier kvality

zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov aktualizácia dokumentácie kvality (QRCI, pracovné inštrukcie, Kontrolný plán, FMEA, vzorové diely ...) riešenie reklámácií a realizácia akčných plánov a nápravných opatrení definovanie kontrolného plánu a vytváranie podmienok pre nulové chyby zúčastňovanie sa na zavádzaní ...

Projektový inžinier - asistent

technická podpora odd. engineeringu pri projektoch výroby oceľových konštrukcií a zaistenie prípravy výroby kompletizácia výkresovej dokumentácie k projektom plánovanie kapacít výroby a spotreby hutného materiálu identifikácia potrieb pre výrobu (materiál, prípravky, nástroje, údržba ...) komunikácia s dodávateľmi počas projektu (komunikácia v anglickom jazyku) spoluzodpovednosť ...

Logista

- analýza zákazníckeho demandu, pravidelná tvorba analýz variácií zákazníckeho demandu /na týždennej báze/ - nahadzovanie otvorených zákazníckych objednávok prostredníctvom do SAP - vyjednávanie so zákazníkom o možnostiach dodávok v prípade výrobného omeškania - predpríprava dodacích listov pred každým vývozom - denná komunikácia s exportom - denný monitoring realizovaných ...

Junior C#/.Net Developer

Pre nášho klienta hľadáme šikovného a proaktívneho junor .Net developera, ktorý sa bude podieľať na programovaní klientských aplikácii v oblasti hutníctva, energetiky a dopravy. Potrebné znalosti: - Základy C# / .NET - Znalosť princípov OOP - Výhodou znalosť SQL, PLSQL

Quality Coordinator

zodpovednosť za kontrolu a riadenie kvality pridelenej výrobnej jednotky riadenie tímu kvality pridelenej výrobnej jednotky (inžinier kvality, technici kvality) implementácia nových projektov a kvalitatívnych požiadaviek do výrobného procesu (vrátane spúšťania prototypovej výroby) zabezpečiť súlad technologických postupov s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov (IATF ...

IT Sales Specialist ( stredné a východné Slovensko)

Máte skúsenosti s predajom v IT sfére? Hľadáte príležitosť pracovať pre dynamickú spoločnosť? Možno hľadáme práve Vás! Vašou náplňou práce bude : Akvizícia nových klientov v súvislosti s predajom softvérových riešení v regiónoch stredného a východného Slovenska Spolupráca so sales tímom a poskytovanie technického poradenstva v rámci softvérových a hardvérových ...

Hľadáme finančného analytika

Do nášho tímu hľadáme Finančného analytika, tvojou úlohou bude : * Operatívne kontroly, plánovanie a analýzy odchýliek * Neustále zlepšovanie existujúcich riadiacich nástrojov a vývoj riadiacich nástrojov založených na SAP/BI * Analýzy nákladov (špecifikácia v SAP a BI) * Ad hoc analýzy * Prognóza podpory/rozpočtový proces * Investičný proces NOBS * CAPEX riadenie a ...

Senior SCCM Architect

The Senior SCCM Architect will architect and design patching and configuration management solutions using Microsoft System Center Configuration Manager. (SCCM). You will develop workstation baseline configurations and ensure machines maintain compliance with the baseline. You will work closely with Desktop Support and Remote Site Administrator teams to ensure remediation efforts continue as planned. ...

Technológ pre strojársku spoločnosť - junior

vypracovávanie technologických postupov výroby v ERP systéme spoločnosti zodpovednosť za vlastnú ako aj zákaznícku výkresovú a normovaciu dokumentáciu návrh konštrukčných a technologických prípravých prác vo výrobnom procese komunikácia so zákazníkom pri vyjasnení dokumentácie a technickej špecifikácie komunikácia s dodávateľmi pri dopytovaní technologických dielcov optimalizácia ...

Elektroprojektant

- riadenie a organizácia práce tímu elektro projekcie (priemyselná výroba) - kontrola a riadenie projektov tímu elektro projekcie, dohľad a odborné poradenstvo - riadenie odborného smerovania tímu elektro projekcie - participácia a príprava cenových ponúk za časť elektro - spolupráca s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti - komunikácia so zákazníkmi a subdodávateľmi

account payable accountant/ Účtovník záväzkov

Do nášho tímu hľadáme účtovníka záväzkov /AP accountant . Ak máš skúsenosti s účtovníctvom v medzinárodnej spoločnosti (3roky), máš analytické myslenie, si organizovaný, dynamický, a dokážeš pracovať v tíme ale aj samostatne, neváhaj nám zaslať svoje CV.

Finančný Controller

Spracovanie podkladov k rozpočtovému plánu - budget,forecast Kontrola rozpočtov,analyzovanie odchýlok,reportovanie Podpora fin.oddelenia v technických systémových otázkach v SAPe - key user SAP FICO Príprava a účtovanie operácií časového posunu nákladov a výnosov,spresňujúci hospodársky výsledok,inventarizácia Riadna evidencia dochádzky a kalkulovanie hodinových sadzieb Podporné ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you