Prešovský kraj


Náplň práce: - Koordinácia a riadenie tímu majstrov / team líder a výrobných pracovníkov ( team cca 100 výrobných pracovníkov), - Príprava mesačných reportov, rôznych štatistík, kontrola nákladov a optimalizácia výroby, - Zodpovedá za plnenie KPI výroby, - Manažérsky dohľad nad dodržiavaním postupov, termínov, procesov, noriem kvality a kvality vyrábaných produktov, - Komunikácia ...

Tvojou každodennou rutinou bude : - Práca na CNC Horizontke - Schopnosť čítania technických podkladov - Voľba postupu práce a technologických podmienok obrábania, - Upevnenie nástrojov, polotovarov a obrobkov, stanovenie ich polohy

technologická príprava výroby a špecifikácia zváracích postupov (TIG / MAG) tvorba a kontrola technickej dokumentácie pre zváranie zabezpečenie dodržiavania príslušných zváracích noriem organizácia skúšok zvarov skúšky zváračov a kontrola ich kvalifikácie koordinácia zváračov a odborný dohľad
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci strojárskej výroby

Aktualizované: 2023-09-23


samostatné vedenie výrobnej strojárskej prevádzky (cca 50 pracovníkov vrátane Tím lídrov) efektívne využívanie pracovného času zamestnancov výroby (napr. dodržiavanie pracovného času, kontrola nadčasovej práce, prerozdeľovanie zamestnancov podľa interných potrieb výroby a pod....). plnenie výrobného plánu výroby dodržiavanie výrobných postupov (výrobné zložky, manuály ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier pre nové projekty !!

Aktualizované: 2023-09-23


zavádzanie nových projektov do výroby zabezpečenie inštalácie výrobných zariadení v súlade s výrobným systémom optimalizácia výrobných procesov navrhovanie zlepšenia výrobných procesov tvorba procesnej dokumentácie príprava layoutov a úpravy pracovísk vytváranie pracovných inštrukcií

zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov definovať kontrolný plán a vytvárať podmienky pre nulové chyby riešenie reklamácií (8D) implementácia nových projektov a kvalitatívnych požiadaviek do výrobného procesu zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov uskutočňovanie a organizácia interných a externých ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Engineering Leader

Aktualizované: 2023-09-23


efektívne riadenie inžinierskeho tímu v plastovej výrobe (procesný inžinieri, technológovia...) zabezpečenie plnenia programového rozpočtu, dodržiavanie časového plánu, pripravenosť výrobného procesu a plnenie otvorených úloh s cieľom zaistiť súlad programového plánu s termínom zákazníka kontinuálne zlepšovanie procesov, rozvíjanie moderných metód riadenia a digitalizácie kontrola ...

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek