Voľné pracovné miesta

Supervízor skladu

Pre nášho klienta hľadáme skúseného kaniddáta, ktorý bude mať na starosti: zodpovednosť za riadenie a kontrolu oddelenia skladu vedenie 6-členného tímu pracovníkov zaškoľovanie nových zamestnancov reportovanie výsledkov manažérovi nákupu a logistiky predkladanie návrhov na zlepšenie a ich implementácia

Referent logistiky a nákupu

koordinácia nákupu a logistiky pre zvereného zákazníka / projekt zabezpečenie logistického toku vstupného materiálu a hotových výrobkov objednávanie materiálu, komunikácia s dodávateľmi, vedenie dopytových konaní sledovanie nákladov nakupovaných dielcov a materiálov plánovanie výroby na základe potrieb zákazníka komunikácia so zákazníkmi a starostlivosť o zákazníkov zabezpečenie ...

Manažér logistiky - automotive s nemeckým jazykom

· Riadi a koordinuje činnosť oddelenia logistiky · Rieši operatívne úlohy, riadi a podporuje podriadených pracovníkov · Sleduje objednávky a plány dodávok pre dodávateľov · Optimalizuje skladové zásoby hotových výrobkov na základe požiadaviek zákazníka · Rieši so zákazníkmi a dodávateľmi problémy so zásobovaním tak, aby minimalizoval škody-náklady · Rieši špeciálne ...

Vedúci MTZ

- vedenie a riadenie pridelených zamestnancov - zaisťovanie dodávok materiálov, strojov, tovaru - vedenie dopytových riadení, výberu dodávateľov podľa sortimentu, cien, spôsobu dopravy, poskytovania služieb, servisu a ďalších podmienok a hľadísk - príprava pre uzatváranie kontraktov s dodávateľmi. - vystavovanie objednávok a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri dodávkach - ...

Dispečer/dispečerka pre cestnú dopravu

Koordinácia a riadenie prepravy v spolupráci s inými dispečermi vrámci Slovenska Aktívne vyhľadávanie a riešenie externej prepravy Komunikácia s dopravcami, zákazníkmi a vodičmi Práca v interných systémoch

Logistický koordinátor

Prijatie a spracovanie objednávok od zákazníka Zodpovednosť za optimalizáciu procesov na oddelení expedície Zodpovednosť za prípravu a plnenie výrobného plánu Príprava podkladov pre nadriadeného Spolupráca s ostatnými oddeleniami

Skladník pre výrobnú spoločnosť

Pre nášho klienta hľadáme skladníka, ktorý bude zodpovedať za: práca s VZV v sklade, príjem a výdaj materiálu na sklade, umiestňovanie nákupného materiálu v sklade, dodržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku v sklade, práca na 1 zmenu,

Manažér logistiky

Zodpovednosť za plánovanie, riadenie a rozvoj oddelenia logistiky Vedenie, motivácia a rozvoj členov logistického tímu Monitoring logistických procesov a ich neustále zlepšovanie Zlepšovanie vzťahov so zákazníkmi a logistickými partnermi Sledovanie kľúčových ukazovateľov a ich reporting Úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami

Hľadáme skladníka do priemyselného parku

Vhodný kandidát na túto pozíciu by mal zvládnuť : - pracovať s VZV na každodennej báze - baliť a pripravovať na expedovanie - pracovať s počítačom a evidovať materiál cez SAP - scanner - pripravovať materiál pre výrobu - udržiavať čistotu na pracovisku - vykonávať inventúru zásob

Hľadáme Vodiča VZV

práca so skenerom a vysokozdvižným vozíkom nakladanie a vykladanie tovaru zodpovednosť za zásobovanie výrobných liniek evidencia v systéme SAP

Dispečer pre cestnú dopravu alebo leteckú prepravu

Organizácia, riadenie logistiky a medzinárodnej prepravy. Nakupovanie prepravy, dopyty, vyhodnocovanie ponúk a výber prepravných a špedičných spoločností. Komunikácia s dopravcami, zákazníkmi a vodičmi. Príprava harmonogramov prepravy, vyhľadanie optimálnych trás, vyskladanie a sledovanie prepravy. Cenotvorba jednotlivých prepráv a obchodovanie s prepravami (nákup a predaj kamiónových, ...

Plánovač technického materiálu

Hľadáme nového člena, ktorý bude prínosom do zabehnutého tímu materiálových plánovačov. Máte skúsenosti s plánovaním materiálu/tovaru a analytické myslenie? Potom hľadáme Vás. Vašou náplňou práce bude - plánovanie materiálu/tovaru z dlhodobého hľadiska - kontrola spotreby tovaru na mesačnej báze - vytváranie prognóz a štatistík pre správne určenie množstva - ...

Práca v logistike - Dispečer/Disponent

• Koordinácia vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy - preprava len cez deň • Komunikácia s dopravcami a partnermi, vyjednávanie prepravných podmienok, cenotvorba a príprava zmlúv • Riadenie a koordinácia práce vodičov, stanovovanie optimálnych trás vozidiel • Komunikácia s vodičmi • Zodpovednosť za vozový park, zabezpečovanie STK kontrol, poistení • Koordinácia ...

Skladník

vydávanie a evidencia umiestnení skladových produktov uvoľňovanie objednávok zo skladu na dodanie zákazníkom zodpovednosť za správne vyplnenie skladovej dokumentácie

Transport Manager

Zodpovednosť za oddelenie medzinárodnej a národnej prepravy Plánovanie, analýza a vyhodnocovanie medzinárodných prepráv Strategické riadenie a rozvoj vzťahov s kľúčovými partnermi Výberové konania na externých dopravcov Naceňovanie tendrov prepráv Zodpovednosť za ročný budget Spolupráca s kolegami zo zahraničných pobočiek Reporting nadriadenému

Logistický inžinier

- riadenie procesov z pohľadu skladu a expedície - zlepšovanie a optimalizácia všetkých oblastí procesov - spolupráca, implementácia a support pre iné oddelenia a pobočky v zahraničí - práca v ERP systéme - participácia na zaujímavých projektoch - optimalizácia logistických procesov - kooperácia s koncovými užívateľmi

Špecialista dodávateľsko-odberateľských vzťahov

- riadenie dodávateľského a odberateľského vzťahu na globálnej úrovni, - komunikácia so zákazníkmi v rámci celého sveta (Brazília, Nemecko, Čína), - zefektívňovanie procesov v dodávateľskom reťazci, jeho sledovanie, vyhodnocovanie, - plánovanie a organizovanie workshopv pre kolegov a obchodných partnerov, - rozvíjanie a implementácia procesov spoločnosti, - dohľad nad logistikou ...

Sales Manager - automatizácia

Zodpovednosť za manažment projektov v oblasti realizácie automatizovaných logistických systémov Príprava a plánovanie výkonov, nákladov a rozvoja oddelenia Starostlivosť o personálny rozvoj ľudí a posilňovanie tímu, zostavovanie hodnotení Aktívna komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi Spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti Vypracovanie správ a podkladov pre vedenie ...

Operátor VZV

obsluha 3,5t alebo 8t vysokozdvižného vozíka príjem materiálu, zásobovanie linky nakládka, vykládka a práca so skenerom vypĺňanie potrebnej dokumentácie

Nákupca - manažér

- nákup materiálu, riadenie skladových zásob na základe potreby výroby - aktívna komunikácia s dodávateľmi - prieskum trhu - vedenie a spolupráca tímu (približne 15 ľudí) - sledovanie dodržiavania KPI - analýza, monitorovanie a riešenia nadbytočných zásob
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek