Voľné pracovné miesta

- Koordinácia a riadenie prepravy v spolupráci s inými dispečermi vrámci Slovenska - Aktívne vyhľadávanie a riešenie externej prepravy - Komunikácia s dopravcami, zákazníkmi a vodičmi - Zvyšovanie efektívnosti dopravy - Práca v interných systémoch
· Súbežná podpora projektov vývoja produktov · Kontrola časového plánu, dodávok materiálov, kvalitu výstupov , zásob materiálov · Plánovanie nákupu potrebných materiálov , ( aj vyjednávanie s novými dodávateľmi) · Úzka spolupráca so sourcingom · Predvídanie možných komplikácií s dodávkami materiálov a prijímať opatrenia na ich predchádzanie · Úzka spolupráca ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Teamleader logistiky

Aktualizované: 2023-03-26


Práca na VZV Zodpovednosť za menší tím ľudí Rozdeľovanie práce zamestnancom Kontrola logistických procesov Monitoring a dodržiavanie cieľov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Logistický inžinier

Aktualizované: 2023-03-26


- analýza logistických procesov a dát, - návrh na zlešenie a zefektívnenie logistikých procesov - zastrešovanie požiadaviek v oblasti logistiky, - sledovanie KPI v oblasti logistiky, - definovanie výrobných logistických štandardov.
- Vedenie tendrov v oblasti cestnej dopravy - Správa palivových poplatkov - Príprava harmonogramov a neustále zlepšovanie prepravy - Plánovať a realizovať rozvoj komoditnej stratégie - Udržiavať zmluvné podmienky YFI Road Transport podľa obchodných potrieb a trhového prostredia
Zodpovednosť za koordináciu tímu dodávateľského reťazca Vyjednávať a uzatvárať zmluvy s novými alebo existujúcimi dodávateľmi Komunikovať a rozvíjať vzťahy s kľúčovými zákazníkmi a dodávateľmi Optimalizovať náklady v oblasti nákupu, zák. servisu, plánovania a logistiky Reporting konateľovi spoločnosti
Komunikácia so zákazníkmi - prijatie objednávok, dohodnutie podmienok prepravy Koordinácia zabezpečovania priameho materiálu Kontrola systému a dokumentov Spolupráca s oddelením výroby
Rozbeh nového projektu čo sa týka logistických procesov pre výrobnú spoločnosť Automotive (rozloženie regálov, výpočet kapacít, zamestnancov..) Návrh a zlepšovanie logistických procesov v rámci skladu Školenie zamestnancov, dozeranie na priebeh aktivít Denná práca v SAP
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Logistický koordinátor

Aktualizované: 2023-03-26


Prijatie a spracovanie objednávok od zákazníka Zodpovednosť za optimalizáciu procesov na oddelení expedície Zodpovednosť za prípravu a plnenie výrobného plánu Príprava podkladov pre nadriadeného Spolupráca s ostatnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Dispečer pre leteckú a námornú prepravu

Aktualizované: 2023-03-26


zabezpečovanie leteckej a námornej prepravy vypracovávanie cenových ponúk riešenie fakturačného procesu aktívna komunikácia s klientmi riešenie reklamačného procesu príprava podkladov k colnému konaniu
zodpovednosť za projekty v oblasti plánovania zodpovednosť za návrh, implementáciu a optimalizáciu celého informačného toku dodávateľského reťazca od zákazníkov k dodávateľom v oblasti plánovania
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista logistiky

Aktualizované: 2023-03-26


Prijatie a spracovanie objednávok od zákazníka Zodpovednosť za optimalizáciu procesov na oddelení expedície Zodpovednosť za prípravu a plnenie výrobného plánu Príprava podkladov pre nadriadeného Spolupráca s ostatnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Manažéra skladu !

Aktualizované: 2023-03-26


zodpovednosť za chod a riadenie skladu vedenie menšieho kolektívu zamestnancov optimalizácia skladových procesov a interného toku materiálu orientácia na cost saving a budgeting práca s interným systémom, príprava dokumentácie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

SupplyChain špecialista

Aktualizované: 2023-03-26


- implementácia SAP v spoločnosti - administrácia skladových procesov v SAP - podpora EDI komukinácie, podpora tímu logistiky - podpora užívateľov, manažment porúch - monitoring, reporting - zaškoľovanie kľúčových užívateľov do prostredia SAP - koncepcia, implementácia a testovanie nových alebo zmenených funkcií - samotná realizácia, vedenie a podpora v projektoch - zodpovednosť ...
- zodpovedanie za riadenie projektu - rozšírenie pôsobenia a služby na kuriérske boxy - príprava analýzy projektu (možnosti na trhu, forma, rozsah, časová, finančná a perosonálna náročnosť) - definovanie cieľov projektu na základe požiadaviek spoločnosti - vypracovávanie detailného harmonogramu prác, rozdelenie projektu na čiastkové etapy, - realizácia projektu, jeho riadenie, ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek