Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nákupca (m/ž)

Aktualizované: 2023-09-23


- zodpovednosť za nákup materiálu vo výrobnej spoločnosti - komunikácia s dodávateľmi - objednávanie tovarov a služieb - spracovanie objednávok, zabezpečenie dodávky tovarov v potrebnom čase - riešenie vzniknutých problémov v spolupráci s ďalšími oddeleniami v spoločnosti - príprava analýz a reportov - spolupráca v rámci nákupného teamu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér nákupu (m/ž)

Aktualizované: 2023-09-23


- zodpovednosť za riadenie nákupu v medzinárodnej výrobnej spoločnosti - zodpovednosť za budovanie a rozvoj strategických vzťahov s dodávateľmi - optimalizácia procesov na oddelení nákupu a nákupné aktivity - výber, hodnotenie a rozvoj dodávateľov - vedenie obchodných jednaní s dodávateľmi - vedenie a rozvoj zamestnancov na nákupe - dbať na včasné dodanie a dodržiavanie ...

pravidelná komunikácia a kontakt so zákazníkmi spoločnosti (Tier 1) denný monitoring zákazníckych reklamácií v informačnom systéme zavádzanie nápravných opatrení sledovaním reklamácií zákazníkov, kontrola ich účinnosti verifikácia a zasielanie 8D reportov, zodpovednosť za včasné uzatváranie a ich kvalitu prijímanie a riadenie opatrení k náprave a preventíve za účelom ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci odd. kvality / Quality Manager

Aktualizované: 2023-09-23


Náplň práce: - Koordinácia a riadenie tímu kontrolórov kvality ( team cca 20 ), - Príprava mesačných reportov, rôznych štatistík, - Zodpovednosť za oblasť kvality pri zavádzaní nových produktov do výroby, - Spolupráca s oddelením Vývoja a výrobou, - Zodpovednosť za kontrolu zákaziek a reportovanie materskej spoločnosti, - Manažérsky dohľad nad dodržiavaním noriem kvality ...

vybavovanie objednávok príprava podkladov pre obchodných zástupcov vypracovanie cenových ponúk pre zákazníkov podľa zadania obchodného zástupcu komunikácia so zákazníkmi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný zástupca pre západné Slovensko

Aktualizované: 2023-09-23


aktívna komunikácia a starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie vzťahov čiastočné vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov poskytovanie poradenskej a technickej podpory vytváranie cenových ponúk zodpovednosť za prezentáciu produktov osobné návštevy u zákazníkov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Elektrikár/Údržbár

Aktualizované: 2023-09-23


Hľadáme elektrikára, ktorého pracovná náplň zahŕňa: - kontrolu a vykonávanie preventívnych prehliadok technologických zariadení (elektrická časť) - opravu elektro zariadení (oprava náhradných dielov,...) - odstraňovanie vzniknutých závad a porúch na zariadeniach elektrickej časti - preventívne údržby zariadení podľa pokynov majstra

Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy Denná kontrola funkčnosti, bezporuchovosti a bezpečnosti pridelených priestorov a technických zariadení v objekte Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik údržby

Aktualizované: 2023-09-23


- Vykonávanie údržby a opráv na mechanických i elektrotechnických častiach strojov - Podieľanie sa na zabezpečovaní správy budov a ich okolia - Odstraňovanie porúch a údržba rôznych typov strojov či zariadení budov - Participácia na pravidelných revíziách

- zodpovednosť za celý priebeh projektu /zavedenie, plánovanie, realizáciu, odovzdanie/, - vedenie projektového teamu, - kontaktná osoba pre zákazníka, - monitorovanie priebehu projektu v súlade s požiadavkami, - operatívne riešenie problémov, plnenie termínov, - zodpovednosť za dosiahnutie cieľov, plnenie budgetu, - personálne a výrobné zabezpečenie projektu, - zodpovednosť za ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný manažér

Aktualizované: 2023-09-23


- budovanie a udržiavanie vzťahov so zákazníkom, - riadenie dennej agendy, - nastavovanie cieľov, sledovanie ich plnenia a navrhovanie nápravných opatrení, - vypracovanie kalkulácii, sledovanie aktuálnych nákladov, - orientácia na znižovanie nákladov, - plánovanie predaja a prevádzky podľa potrieb zákazníka.

Technické poradenstvo zákazníkom v oblasti fotovoltiky Spracovávanie technických sťažností a hľadanie efektívnych riešení Podpora obchodníkov v teréne Poradenstvo v oblasti inštalácií fotovoltiky Plánovanie a realizácia technických školení
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Asistentka na administratívnom oddelení

Aktualizované: 2023-09-23


podpora administratívneho oddelenia komunikácia s vedením, asistencia konateľovi spoločnosti výpomoc hlavnej účtovníčke, vybavovanie korešpondencie spracovanie upomienok, účtovanie poistiek
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci pekárne

Aktualizované: 2023-09-23


- dodržiavanie technických postupov výroby pečivárskych produktov - kontrola kvality výrobkov a zamedzenie vzniku nepodarkov - kontrola a plánovanie pracovných zmien, plánovanie a schvaľovanie dovoleniek zamestnancov - príprava podkladov pre výpočet miezd pre zamestnancov - zodpovednosť za čistotu pracovných priestorov a sanáciu technológie

Optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov a procesov pre zefektívnenie výroby Implementácia nových technologických riešení či ich menenie podľa potreby výroby Participácia na zavádzaní nových projektov i na projektoch v sériovej výrobe Analyzovanie nákladov Určovanie metód kontroly zavedených procesov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Rozpočtár

Aktualizované: 2023-09-23


- Spracovanie dopytu dodávku fasády/plochej strechy od objednávateľa - Dôsledná kontrola projektovej dokumentácie (technická správa, projekt požiarnej odolnosti, pôdorysy, rezy, výkaz výmer) - Vypracovanie súpisu prác a dodávok - Ocenenie stavebných prác a dodávok - Komunikácia s objednávateľom - Komunikácia s dodávateľmi dopytovanie služieb a dodávok - Spracovanie výrobného/montážneho ...

Náplň práce: - zodpovednosť za zostavenie požadovaného tímu pre Launch Management, - zodpovednosť za nastavenie všetkých úloh na zabezpečenie včasného uvedenia produktu na trh a koordináciu týchto činností s rôznymi oddeleniami, - zabezpečenie včasného dokončenia úloh v súlade s celkovými cieľmi projektu (rozpočet, kvalita, harmonogram), - synchronizácia projektovej práce ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Group / Senior Quality Manager Monitoring

Aktualizované: 2023-09-23


Náplň práce: - pozícia je na group úrovni, priamy nadriadený je na zahraničnej centrále, - zodpovednosť za analýzu informácií relevantných pre kvalitu a vrátených dielov z rôznych trhov EU, - zodpovednosť a hlavná úloha je identifikovať kvalitatívne relevantné odchýlky a spustiť proces riešenia reklamácii finálnych výrobkov všetkých výrobných závodov v SK, - koordinuje ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Group / Senior Production Quality Engineer

Aktualizované: 2023-09-23


Náplň práce: - pozícia je na group úrovni, priamy nadriadený je na zahraničnej centrále, - zodpovednosť za implementáciu, neustále zlepšovanie a celoskupinové nastavenie procesov kvality skupiny výrobných závodov na Slovensku, - zodpovednosť za dodržiavanie, aby sa metodológia procesu FMEA používala konzistentne a správne, - schvaľuje a uvoľňuje vo výrobnom procese a po skúšobnej ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby (junior)

Aktualizované: 2023-09-23


analýza a zefektívnenie výrobných procesov sledovanie stavu materiálu tvorba a aktualizácia plánov výroby práca s nákupnými objednávkami, časovými plánmi pre zabezpečenie materiálu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek