Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Systémový Administrátor

Aktualizované: 2023-03-26


Správa IT infraštruktúry spoločnosti a podpora užívateľov - HW, SW, MS Active Directory, E-mailový server, Office365, Tlačiarne, Virtualizácia Hyper-V Konfigurácia, spravovanie a inštalácia koncových staníc a serverov Pravidelná údržba a rozvoj systémových aplikácií a infraštruktúry Analýza problémov, prevencia a odstraňovanie kolíznych stavov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Robotik

Aktualizované: 2023-03-26


Konfigurácia, nastavenie a oživenie robotov; Spolupráca pri inštalácii, uvádzanie do prevádzky a odovzdávanie robotizovaných automatizovaných riešení; Spolupráca pri diagnostikovaní porúch a ich odstraňovaní na robotizovaných automatizovaných riešeniach; Programovanie a optimalizácia dráh robota; Príprava a vypracovanie príslušnej dokumentácie pre robotizované automatizované ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výkonný riaditeľ / Výrobný riaditeľ

Aktualizované: 2023-03-26


Dohľad nad plánovaním, koordináciou a kontrolou všetkých procesov strojárskej a inžinierske výroby Komplexná zodpovednosť za riadenie a rozvoj procesov v súlade so stanoveným strategickým cieľom organizácie Vedúci tímu hodnotovej analýzy technologicko-produktového portfólia Aktívna spolupráca na rozvojových aktivitách a nových projektoch. Vytváranie podmienok pre zvyšovanie ...
Pre nášho dôležitého klienta – medzinárodnú výrobnú spoločnosť, hľadáme Manager Group Factory Planning (Construction), zo sídlom v Bratislave. Kandidát bude mať zodpovednosť za výstavbu nových výrobných celkov a stavieb, pre materskú výrobnú spoločnosť v lokalite Slovensko, Poľsko a Česko · zodpovednosť za realizáciu stavby a zároveň zodpovednosť za uvedenie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

EHS Manager

Aktualizované: 2023-03-26


- vytváranie, aktualizácia a archivácia dokumentácie - manažment riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti práce - úzka spolupráca s vyšším managementom - reporty - zodpovednosť za odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a ochrana vôd - nakladanie s odpadmi a ich následné zhodnocovanie - protipožiarne opatrenia zavádzané v spoločnosti - aplikovanie nových výrobných postupov a ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior manažéra údržby !

Aktualizované: 2023-03-26


zodpovednosť za chod a riadenie údržby práca s technickou dokumentáciou riadenie menšieho kolektívu zamestnancov tvorba rozpočtu pre oddelenie údržby vypracovanie plánu opráv s cieľom zvýšenia efektivity pracoviska
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Greenfield Launch Manager

Aktualizované: 2023-03-26


Základný popis práce: • Zodpovednosť za zostavenie požadovaného tímu pre Launch Management • Zodpovednosť za nastavenie všetkých úloh na zabezpečenie včasného uvedenia produktu na trh a koordináciu týchto činností s rôznymi oddeleniami • Zabezpečenie včasného dokončenia úloh v súlade s celkovými cieľmi projektu (rozpočet, kvalita, harmonogram) • Synchronizácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Senior Účtovníka !

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za podvojné účtovníctvo Práca s dodávateľskými a odberateľskými faktúrami Riešenie DPH a daňových priznaní, účtovanie majetku Spolupodieľanie sa na mesačných a ročných uzávierkach
- spolupráca pri tvorbe a smerovaní finančnej stratégie spoločnosti - tvorba cenových modelov v spolupráci s ostatnými oddeleniami - dohľad nad vývojom peňažnej pozície spoločnosti - sledovanie kľúčových ukazovateľov od ktorých sa odvíjajú výsledky firmy - analýza kľúčových rizík pre nové obchodné aktivity
- zabezpečovanie komplexnej činnosti v oblasti bezpečnosti práce, manažmentu životného prostredia a požiarnej ochrany - vykonávanie kontroly zameranej na dodržiavanie všetkých predpisov - zodpovednosť za platnosť revíznych správ, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok identifikácia rizík na pracovisku - sledovanie legislatívnych zmien a ich implementácia - komunikácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci zmeny

Aktualizované: 2023-03-26


koordinácia výroby a vedenie prideleného úseku výroby rozdelenie a riadenie práce podriadených zodpovednosť za nastavenie výrobných strojov zabezpečenie potrebných pracovných prostriedkov pre zmeny vedenie, organizovanie zmien a vytváranie reportov na dennej báze práca na zmeny v nepretej prevádzke - 12hod. zmeny
- Koordinácia a riadenie prepravy v spolupráci s inými dispečermi vrámci Slovenska - Aktívne vyhľadávanie a riešenie externej prepravy - Komunikácia s dopravcami, zákazníkmi a vodičmi - Zvyšovanie efektívnosti dopravy - Práca v interných systémoch
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér v gastronómii

Aktualizované: 2023-03-26


- vedenie reštauračného úseku - dohľad nad plynulým chodom prevádzky - organizovanie práce, kontrola a motivácia tímu - zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb – čistota, dodržiadavanie HACCP metodiky - riešenie zákazníckych podnetov a mimoriadnych situácií - organizovanie a manažment eventov
· Súbežná podpora projektov vývoja produktov · Kontrola časového plánu, dodávok materiálov, kvalitu výstupov , zásob materiálov · Plánovanie nákupu potrebných materiálov , ( aj vyjednávanie s novými dodávateľmi) · Úzka spolupráca so sourcingom · Predvídanie možných komplikácií s dodávkami materiálov a prijímať opatrenia na ich predchádzanie · Úzka spolupráca ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Materiálový technológ

Aktualizované: 2023-03-26


- Zodpovednosť za vylepšovanie, vývoj, zmena materiálov v nových i jestvujúcich produktoch - plasty, polyméry - Práca v laboratóriu pri testovaní produktu - Zabezpečovanie návrhov produktu pre zákazníka na základe zákazníckych požiadaviek - Vypracovávanie príslušných dokumentov a pracovných postupov - Komunikácia s materskou spoločnosťou v zahraničí
programovanie a uvádzanie do prevádzky riadiacich systémov PLC a ich vizualizácia (Siemens, Mitsubishi, Omron ... podľa klienta). kompletizácia výrobných liniek pre automobilový, farmaceutický, potravinársky a iný priemysel programovanie a oživovanie strojov tvorba sprievodnej technickej dokumentácie vyrábaných zariadení technické konzultácie so zákazníkom (v slovenskom aj anglickom ...
Na tejto pozícií ťa čaká široké spektrum povinností : - vedenie rokovaní, vyjednávanie podmienok, úzka spolupráca s obchodnými partnermi - tvorba plánov, nastavovanie stratégií, vyhodnocovanie efektivity spolupráce - spolupráca s logistickým oddelením, regionálnymi obchodníkmi, komunikácia s marketingovými oddelením - časté pracovné cesty - monitoring dát, pohľadávok, ...
Pre nášho klienta do rodinnej spoločnosti hľadáme Administratívnu podporu s rôznorodou náplňou práce. Hľadáme kreatívneho kandidáta s dobrými nápadmi a chuťou realizovať sa. Náplň práce: - Komunikácia prevažne so zahraničnými klientami v Anglickom a Nemeckom jazyku - Zúčastňovanie sa na firemných stretnutiach - Príprava podkladov pre vedenie spoločnosti - Telefonická ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier

Aktualizované: 2023-03-26


- Zodpovednosť za implementáciu a kontrolu procesov vo výrobe na vstrekolisoch - Kontrola procesu vstrekovania, nastavenie technických parametrov - Zabezpečovanie odbornej podpory ostatným zamestnancom, školenie podriadených zamestnancov - Zabezpečovanie a aktualizovanie príslušnej dokumentácie, technických parametrov pre procesy vstrekovania - Zvyšovanie efektívnosti a optimalizácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Teamleader logistiky

Aktualizované: 2023-03-26


Práca na VZV Zodpovednosť za menší tím ľudí Rozdeľovanie práce zamestnancom Kontrola logistických procesov Monitoring a dodržiavanie cieľov
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek