Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Brand Manager v oblasti FMCG

Aktualizované: 2023-11-30


Tvojou úlohou bude :

- budovanie pridelených značiek (FMCG)
- vývoj nových produktov a optimalizácia produktového portfólia
- komplexné riadenie pridelených projektov
- vypracovanie analýz a prieskumov v danej oblasti, sledovanie trendov
- správa rozpočtu a jeho prerozdeľovanie
- komunikácia s agentúrami
- spolupráca s ostatnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci obchodného oddelenia

Aktualizované: 2023-11-30- zodpovednosť za riadenie obchodného oddelenia vo výrobnej spoločnosti
- riadenie obchodnej stratégie
- zodpovednosť za dosahovanie výsledkov
- budovanie a rozvoj vzťahov so zákazníkmi, starostlivosť o významných zákazníkov spoločnosti
- realizácia obchodných stretnutí, akvizícia nových partnerov
- zodpovednosť za rozvoj marketingových aktivít ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior Key Account Manager - oblasť FMCG

Aktualizované: 2023-11-29


- udržiavanie silných vzťahov s kľúčovými klientmi v oblasti food delivery
- analýza trhu a konkurencie s cieľom identifikovať príležitosti a vyvinúť stratégiu pre rast a konkurencieschopnosť spoločnosti
- nastavenie a implemetnácia efektívnej obchodnej stratégie pre dosiahnutie cieľov v oblasti tržieb a ziskovosti
- koordinácia práce obchodníkov a spolupráca ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Skúšobný technik

Aktualizované: 2023-11-29- Vykonávanie kvalitatívnych skúšok a meraní
- Tvroba dokumentácie a hodnotenia výrobku
- Participácia na nápravných a vylepšujúcich opatreniach

starostlivosť o existujúcich zákazníkov, akvizícia
technické poradenstvo
príprava cenových ponúk
analýza potrieb zákazníka, obchodné stretnutia

Máš technické myslenie a skúsenosti v oblasti spracovania objednávok, fakturácií prípadne nákupe? Prídaj sa k nám do tímu, kde tvojou hlavnou náplňou práce bude:

Spracovanie technických zákazníckych objednávok a komunikácia so zákazníkom
Ostatné administratívne práce
Spracovanie veľkého množstva dát
Príprava reportov, tvorba fakturácia a práca ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier zákazníckej kvality

Aktualizované: 2023-11-29- Kontaktná osoba pre zákazníka
- Definovanie požiadaviek zákazníka a následný dohľad nad ich dodržiavaní v spoločnosti
- Sumarizácia zákazníckych hodnotení
- Vykonávanie nápravných a preventívnych opatrení
- Podieľanie sa na vypracovaní akčných plánov

skúšanie technologických zariadení
tvorbu technickej dokumentácie k technologickým zariadeniam
overovanie funkčnosti technologického zariadenia
riadenie kolektívu podieľajúceho sa na výrobe elektronických produktov železničnej zabezpečovacej techniky

výroba a montáž železničných zabezpečovacích zariadení
práca vo výrobnej hale aj v teréne
skúšanie technologických zariadení
pravidelné služobné cesty v rámci Slovenska
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Dátový analytik - Power BI

Aktualizované: 2023-11-29


- analýza a spracovanie dát z interných a externých zdrojov
- zodpovednosť za spracovanie dát v požadovanej kvalite
- angažovanosť do projektov a dátová administratíva
- administrácia prístupov do Power BI
- zber, testovanie a korekcia veľkého množstva dát

• odstraňovanie mechanických porúch a opravy strojov a zariadení
• vykonávanie preventívnej kontroly a zabezpečenie náhradných dielov
• kontrola stavu vyhradených technických zariadení – tlakových, plynových a zdvíhacích v závodoch EG
• vedie príslušnú technickú dokumentáciu EG a zabezpečuje jej aktualizáciu

• práca na 4 zmeny: 2x denná, ...

parametrizácia a implementácia definovanej funkcionality do elektrickej ochrany
FAT testy na skúšobni
uvádzanie do prevádzky na technológii zákazníka
komunikácia so zadávateľmi v rámci koncernu Siemens
spolupráca s odborníkmi z projektových tímov z Nemecka a západnej Európy
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Líder skladu s proaktívnym prístupom

Aktualizované: 2023-11-29


Zodpovednosť za chod a riadenie skladu
Nadstavovanie a optimalizácia skladových procesov
Organizácie a plánovanie materiálových tokov
Vedenie zamestnancov
Práca s interným systémom, príprava dokumentácie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Pracovník obchodu /Sales engineer/

Aktualizované: 2023-11-28


- Vyhľadávanie nových zákazníkov
- Účasť na zahraničných obchodných cestách
- Vedenie obchodných jednaní v anglickom jazyku


- programovanie PLC - Siemens Step7 a TIA Portal
- vyvíjanie a optimalizácia softvéru PLC podľa požiadaviek
- zodpovedať za funkčnosť
- pripravovanie podkladov pre ponuky a spoluprácaca s ostatnými oddeleniami


- tvorba projektov v AutoCAD
- príprava podkladov pre rozvádzače
- tvorba príslušnej dokumentácie
- splupráca pri tvorbe ponúk a s ostatnými oddeleniami

práca na projektoch podľa požiadaviek zákazníka - návrh jednoúčelových strojov, dopravníkov a pod. (prevažne pre automobilový priemysel)
analýza požiadaviek, tvorba CAD modelov a výrobnej dokumentácie (SolidWorks a PDM)
spracovanie a aktualizácia výkresovej dokumentácie (2D/3D)
implementácia požiadaviek na bezpečnosť strojov podľa príslušných STN noriem
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hlavný účtovník / Ekonóm

Aktualizované: 2023-11-28


- Kompletné vedenie účtovníctva spoločnosti podľa slovenských účtovných štandardov
- Vykonávanie mesačnej a ročnej účtovnej závierky
- Komunikácia s príslušnými úradmi
- Aktívna spolupráca s audítorom spoločnosti
- Spolupráca na tvorbe finančného plánu
- Reporting do materskej spoločnosti
- Sledovanie a implementácia legislatívnych zmien ...

Pre nášho klienta - vývoj a výroba svetovej audio techniky, obsadzujme 3 x pozície – junior / senior / špecialista.


Náplň práce:
- vývoj plošných spojov pre spotrebná audio elektronika,
- navrhuje plošne spoje, meranie obvod, vyhodnocuje data aby sa dosiahol TOP parametre audio zvuku výrobku,
- používa ALTIUM a iné meracie platformy na audio analýzy,


Pre nášho klienta - vývoj a výroba svetovej audio techniky, obsadzujme 3 x pozície – junior / senior / špecialista.

Náplň práce:
- vývoj sw pre spotrebná elektronika, v program C/C++,
- programuje procesory, programovanie a zloženie celého audio výrobku,
- návrh a vývoj celého sw riešenia pre audio výrobok ( testuje, vyvíja, analyzuje, ...),

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek