Voľné pracovné miesta

Business development Road brokerage

Rozvoj podnikania - budovanie pevných vzťahov s existujúcimi klientmi a získanie nového potenciálu v spolupráci s obchodným oddelením Získanie nových klientov Komunikácia s kľúčovými klientami a nastavenie návrhu riešenia významných vylepšení procesov Podieľať sa na prieskume trhu a identifikácií potenciálnych partnerov Zvýšiť efektivitu príležitostí Identifikácia ...

Hľadáme absolventa s dobrou angličtinou a Excelom na finančný kontroling

Kalkulácia štandardných/výrobných cien výrobkov Oceňovanie nákupných zásob v ERP systéme a kontrola chýbajúcich štandardných cien Spolupráca pri mesačných uzávierkach Sledovanie ziskovosti Spolupráca pri inventúrach Analýzy / reporting

Obchodný zástupca pre oblasť IT licencií

Predaj licencíí a SW produktov koncovým zákazníkom Komunikácia so zákazníkmi, výrobcami SW produktov a distribútormi Prezentácia spoločnosti a jej produktov Hľadanie nových obchodných príležitostí

Key Account Manager - oblasť IT

Komunikácia a starostlivosť o kľúčových klientov Vedenie obchodných rokovaní Vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok Vyhľadávanie a kontaktovanie nových klientov Osobné stretnutia s obchodnými partnermi Príprava cenových ponúk a prezentácií Prezentácia spoločnosti a vyjednávanie podmienok spolupráce Príprava a pripomienkovanie návrhov zmlúv Monitoring IT trhu a ...

Executive Assistant

- plánovanie obchodných stretnutí a porád - organizácia kalendára - prijímanie návštev - mailová a telefonická komunikácia s obchodnými partnermi - podpora administratívneho a organizačného zabezpečenia officu - príprava, triedenie a archivácia dokumentov - príprava materiálov ( zápisy z porád, dokumenty ) - organizácia konferenčných hovorov, videohovorov - práca ...

Špecialista reportingu / IFRS štandardy

Hľadáme špecialistu na IFRS štandardy, ktorý zvládne prácu s IFRS manuálmi a tvorbu reportovacích balíkov Identifikácia a spolupráca pri implementovaní zmien v legislatíve, IFRS štandardoch Spolupráca pri konsolidácii a IFRS úpravách Komunikácia s externým auditorom a príprava podkladov pre audit

Údržbár - Elektromechanik (1-zmenná prevádzka)

Údržbárske a elektrikárske práce ·Zodpovednosť za preventívnu a operatívnu údržbu strojov a zariadení ·Zadávanie parametrov, príprava predpísanej dokumentácie, objednávanie náhradných dielov ·Starostlivosť o stroje a základná údržba

Manažér technického oddelenia

·Zodpovednosť za rozvoj a plánovanie výrobných technológií, procesov, postupov a nástrojov ·Riadenie a rozvoj oddelenia výrobného inžinierstva ·Zodpovednosť za technologickú časť výroby a všetky činnosti zamerané na hlavný produkt v spoločnosti ·Riadenie a implementácia nových projektov, procesov a inovácií ·Riadenie zmien, zodpovednosť za technickú dokumentáciu ·Analýza ...

Rád cestuješ a máš skúsenosti ako HR Business Partner? Zaujímavá príležitosť s nástupom ihneď

Zodpovednosť za: - Zastrešenie HR procesov pre všetky pobočky na Slovensku (14 miest) - Nastavovanie nových HR procesov - Recruting od A-Z - Onboarding nových zamestnancov - Zabezpečovanie vzdelávania pre zamestnancov - s externou agentúrou - Byť 1. zdroj kontaktu pre zamestnancov v rámci celého Slovenska (cca 300 zamestnancov) – riešenie HR agendy, poradenstvo, navrhovanie riešení - ...

Inžinier kvality (dodávateľská kvality)

Zodpovednosť za výstupnú kontrolu Tvorba kontrolných plánov a riadenie externých, interných zdrojov na vstupnú kontrolu Plánovanie a vykonávanie auditov u dodávateľov, hodnotenie dodávateľov Plánovanie nákladov na vstupné kontroly / triedenie a nákup nevyhnutného materiál Sledovanie reklamácii, fakturácia nákladov

Inžinier kvality (zákaznická kvalita)

Komunikácia so zákazníkmi počas trvania projektu Komunikácia so zákazníkmi v rámci reklamácií Schvalovanie kontrolných plánov, FMEA, process flow Plnenie úloh vyplývajúce z platných postupov počas APQP a PPAP Plánovanie auditov Tvorba a pripomienkovanie 8D reportov Plánovanie nákladov na výstupné kontroly

Práca na 1 zmenu, nástrojár so skúsenosťami s frézou

Výroba súčiastok podľa výrobnej dokumentácie. Vykonávanie údržby nástrojov Odstraňovanie porúch výrobných strojov v spolupráci s mechanickou a elektrickou údržbou. Zlepšovanie procesov na lisovacích nástrojoch v spolupráci s výrobou a technológiou. Oprava a prezoraďovanie lisovacích foriem, ich modifikácia na minimalizovanie nezhodnej výroby a prestojov.

Koordinátor výroby - automotive

·Riadenie výroby s ohľadom na náklady, kvalitu, termíny a množstvá ·Implementuje do praxe zásady Lean Manufacturing, Six Sigma a ďalších metód na zlepšenie výrobných výstupov ·Zodpovednosť za materiálové a technické zabezpečenie, zabezpečenie kvality, plánovanie výroby a za produkciu vo výrobnom tíme ·Analyzuje podklady z reklamácií a auditov, spolupracuje pri riešení ...

skúsený C# / .NETprogramátor

Hľadáme novú posilu do špičkového tímu dotneťákov. Čo bude tvojou náplňou práce? Analýza a návrh nových C# desktop, web SW systémov a aplikácií alebo ich častí. Vývoj, implementácia, testovanie a údržba vyvinutých SW systémov a aplikácií. Príprava, tvorba a údržba technických podkladov a dokumentácie v súvislosti s danými systémami a aplikáciami pre nové alebo ...

SAMOSTATNÝ SENIOR ÚČTOVNÍK

Komplexné vedenie účtovnej a mzdovej agendy zverených spoločností v podvojnom účtovníctve Spracovanie daňovej agendy - podklady, výkazy, DPH, daňových priznaní Komunikácia so zverenými spoločnosťami a príslušnými úradmi Mesačné a ročné uzávierky Práca v programe Pohoda

Ekonóm

- riadenie ekonomických činností v spoločnosti - nastavovanie a zosúladenie procesov v jednotlivých strediskách - koordinácia účtovných aktivít na jednotlivých strediskách - príprava prehľadov a výkazov - riadenie projektov získaných prostredníctvom eurofondov - komunikácia s inštitúciami, bankami - riadenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov - participácia na tvorbe ...

Procesný/Lean Inžinier

spracovanie technologického postupu výroby do systému spoločnosti technická podpora výrobných aktivít riešenie technologických problémov zavádzanie nových produktov, riadenie projektov komunikácia so zahraničnými zákazníkmi analýza technických požiadaviek zákazníka, ich posúdenie a spracovanie cenovej ponuky na dopyty zákazníka z teoretického a praktického hľadiska spolupráca ...

Linux Engineer

One of the main goals is to provide excellent service support to existing customers and business partners. Support Engineers are delivering day-to-day substantial front-end for customers via email and/or phone to answer questions, collect information and resolve issues, reported by the customers. Thus number of our customers is rapidly growing, we are looking for Support Engineer to join team. The ...

HR Manažér pre výrobnú spoločnosť

- riadenie HR oddelenia v spoločnosti - aktívne podieľanie sa na rozvoji HR na všetkých úrovniach - návrh a zlepšovanie HR procesov - nábor zamestnancov - zodpovednosť za plnenie operatívnych úloh v oblasti HR - poradenstvo v oblasti zamestnaneckých vzťahov a Zákonníka práce - spolupráca s personálnymi agentúrami - reporting

Projektový inžinier

- pravidelná komunikácia so zákazníkmi (prevažne zahraniční) - zavádzanie nových projektov do výroby - plánovanie jednotlivých etáp projektu - koordinácia a riadenie zmien - návrhy na optimalizáciu výrobného procesu pri zavádzaní nových projektov - vypracovanie potrebnej dokumentácie a postupov - pravidelný reporting
Menu

Zasielanie informácii o nových pracovných ponukách

Po zadaní vašej emailovaj adresy budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií

Frekvencia posielania noviniek