Voľné pracovné miesta

Manažér kvality

Zodpovednosť za komplexné riadenie oddelenia kvality a príslušnej dokumentácie Neustále zlepšovanie systému riadenia kvality podľa IATF 16949 Riadenie prideleného tímu na kvalite Zodpovednosť za certifikačné, zákaznícke a interné audity Príprava reportov a analýz pre manažment spoločnosti

Výkonný riaditeľ / Prevádzkový manažér

Priame podieľanie sa na vedení a rozvoji a raste spoločnosti Vedenie a riadenie 4 maloobchodných prevádzok Riadenie jednotlivých supportných oddelení spoločnosti ako napr. Call Centrum (zákaznícky servis), distribučné oddelenie a pod. Komplexné personálne kompetencie a zodpovednosti za podriadených (motivačné hodnotenia, rozvojové aktivity, výber nových pracovníkov, vzdelávanie ...

Administratívna podpora do stavebnej firmy

Baví ťa administratíva, si aktívna vodička a dohovoríš sa po anglicky? Do tímu nadnárodnej stavebnej firmy hľadáme nového člena, ktorý bude zastrešovať nasledovnú náplň práce: * vykonávnie administratívnych úkonov * vedenie evidencie došlých faktúr a príprava dokumentov k úhradám * evidencia došlej a odoslanej pošty * asistencia pri príprave zmlúv a objednávok s dodávateľmi ...

Senior účtovník

- Komplexné samostatné vedenie podvojného účtovníctva - Spracovávanie ročných uzávierok - Účtovanie bankových výpisov, dotácií, interných dokladov, opravných položiek, leasingových zmlúv, opravných položiek - Spracovanie podkladov a výkazov DPH, DPPO, štatistických výkazov - Príprava podkladov a výkazov pre potreby auditu a daňového poradenstva

Princing Specialist

Cenotvotvorba (validovanie a nastavovanie cien) produktov Priprava podkladov pre regionálne vyjednávania (EMEA) Účasť na definovaní globálnych a regionálnych cenových limitov Analýza a hodnotenie rizík trhových cien a identifikácia potenciálu cenových zmien Vyhodnocovanie a kalkulácia dopytov a výberových konaní Spolupráca s oddelením SALES

Plánovač výroby s maďarským jazykom

- plánovanie výroby na základe objednávok a požiadaviek zákazníka - vypracovávanie týždenných plánov výroby a jeho zapracovanie do denného plánu - upravovanie plánov výroby na základe stavu zásob - zodpovednosť za plnenie termínov - spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti - reporting

Inžinier technickej podpory (Technical Support)

- vyhodnocovanie a riešenie technických záležitostí zákazníkov - spolupráca na projektoch - technická podpora - spracovanie požiadaviek na nové produkty

Procesný Inžinier (vývoj)

- vývoj procesov (nové aj existujúce) v spoločnosti a ich analýza - tvorba technickej dokumentácie - testovanie nových materiálov - priama komunikácia s príslušnými oddeleniami

Výrobný manažér

- zodpovedá za vedenie oddelenia výroby, plynulý chod výroby - riadi výrobný tím a zodpovedá za dodávky zákazníkom na dennej báze - zodpovedá za dosahovanie mesačných výsledkov určených pre výrobu, dodávky a kvalitu, prostredníctvom vedenia tímu (zabezpečenie výrobnej produktivity a elimináciu prestojov výrobných liniek) - definuje KPIs výroby, stanovuje ciele, zodpovedá ...

Prípravár pre dopravné stavby

- Analýzu projektovej dokumentácie - Prípravu rozpočtov, kalkuláciu stavebných prác - Určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily - Prípravu technických podkladov pre stavbu - Zodpovednosť za podklady pre výber subdodávateľov, vyhodnocovanie výberového procesu subdodávateľov

Hlavný účtovník pre výrobnú spoločnosť.

Zodpovednosť za komplexné zastrešenie vybraných oblastí účtovníctva Správa pohľadávok, záväzkov a účtovanie bankových výpisov Zodpovednosť za dlhodobý hmotný majetok - register, zaradenie, vyradenie, odpisy, inventúry Príprava faktúr na úhradu Príprava výkazov a pravidelný reporting Spolupráca na uzávierkových operáciách - mesačne, ročne Priebežná analýza ziskovosti ...

Finančný analytik

- analýza rizík a príležitostí pre spoločnosť - spolupráca na pricingu, pravidelné vypracovanie forecastu a cashflow - reportovanie výsledkov finančnému manažérovi - úzka spolupráca s finančným analytikom - spolupráca pri zostavovaní rozpočtu - práca na rôznych typoch projektu a komunikácia s investormi a zákazníkmi

Senior inžinier kvality

- plánovanie, organizácia a implementácia aktivít v projektoch v súlade s požiadavkami zákazníka, - koordinovanie aktivít súvisiacich s kvalitou, - komunikácia so zákazníkom ohľadom kvality, - aktualizácia dokumentov súvisiacich s kvalitou, - účasť na FMEA, s cieľom zabezpečiť kvalitné vstupné informácie, - zodpovednosť za koordináciu nápravných opatrení v prípade odchýlok, - ...

QA Engineer

We are looking for QA Engineer to join our team. You will : - Verify the quality and performance of the products in addition to troubleshooting/rectifying any existing errors or defects. - Work as an integral part of a team, cooperate closely with other team members, POs, and support  - Write well-designed automated tests, maintainable/stable codebase  - Design test strategy and cover delivery of ...

Nástrojár

Opracovávanie a úprava nástrojov pri lisovaní hliníka a ocele. Montáž, demontáž a čistenie nástrojov. Asistencia, údržba a nastavovanie nástrojov na postupových lisoch. Tušírovanie, zváranie. Nastavovanie a dolaďovanie nástrojov. Dodržiavanie pracovných postupov.

Hľadáme skúseného výjazdového mechanika stavebných strojov!

Hľadáme Mechanika pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom a servisom stavebných strojov. Hľadáme Mechanika s praxou, ktorý má skúsenosti s opravami strojov - stavebné, poľnohospodárske, kamióny a atď., ktorý bude zastrešovať servisy u klientov. * servisné prehliadky a opravy s výjazdmi v rámci východného Slovenska alebo priamo na dielni * zisťovanie nedostatkov a opravy ...

Sourcing Buyer

- komunikácia s dodávateľmi - vedenie obchodných rokovaní, negociácie cien s dodávateľmi - príprava rámcových zmlúv - hodnotenie dodávateľov - zodpovednosť za cenový vývoj v danej komodite - účasť na globálnych projektoch

Čiastkový účtovník

- účtovanie majetku - spracovanie odpisov - inventarizácia majetku - účtovanie dodávateľských faktúr - zúčtovanie záväzkov voči zamestnancom - príprava podkladov pre audit - spolupráca pri príprave podkladov pre účtovnú závierku

Vedúci oddelenia údržby / Maintenance Manager

zodpovednosť za riadenie oddelenia údržby, komunikácia s dodávateľmi servisných služieb zodpovednosť za zabezpečenie pravidelnej preventívnej a prediktivnej údržby vedenie a zabezpečenie skladu náhradných dielov spracovanie mesačných KPI dohľad nad správnou činnosťou strojov a zariadení analýzy príčin a dôsledkov porúch strojov a zariadení, dohľad nad dokumentáciou opráv ...

Merací technik

- Zodpovednosť za medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobkov - Zabezpečovanie manuálnych meraní (základné meradlá) - Vykonávanie meraní na 3D meracích zariadeniach - Participácia na overovaní vzoriek výrobkov
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek