Voľné pracovné miesta

Pre nášho dôležitého klienta – medzinárodnú výrobnú spoločnosť, hľadáme Manager Group Factory Planning (Construction), zo sídlom v Bratislave. Kandidát bude mať zodpovednosť za výstavbu nových výrobných celkov a stavieb, pre materskú výrobnú spoločnosť v lokalite Slovensko, Poľsko a Česko · zodpovednosť za realizáciu stavby a zároveň zodpovednosť za uvedenie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

SITE MANAGER / Stavbyvedúci - mosty

Aktualizované: 2023-03-26


· Dohliadanie na dodržiavanie správnych technologických postupov na stavbe, · Vyhodnocovanie priebehu stavebných prác na pravidelnej báze, sledovanie čerpania rozpočtu, · Evidovanie vykonaných stavebných prác v stavebnom denníku, · Kompletné riadenie projektu – zamestnancov, · Spolupráca a riadenie externých spolupracovníkov a subdodávateľov na projekte, · Spolupráca naprieč ...
Spolupráca s investorom pri výstavbe projektu Kontrola projektovej dokumentácie Komunikácia s dodávateľmi a stavebným dozorom investora Kontrola dodržiavania harmonogramu a postupu prác Koordinácia prác subdodávateľov Riadenie stavebných technikov a ďalších pracovníkov na stavbe Cestovanie v rámci Slovenska
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Produktový manažér v stavebníctve

Aktualizované: 2023-03-26


Do nášho obchodného tímu hľadáme Produktového manažéra. Máte technické myslenie a obchodného ducha? Hľadáme Vás! Vašou náplňou práce bude: - predaj špecifických stavebných produktov - vykonávanie technického dozoru a demonštrovanie účinkov produktu na mieste - nadväzovanie kontaktov s existujúcimi a novými zákazníkmi - prieskum trhu a spolupráca na väčších projektoch - ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior Konštruktér

Aktualizované: 2023-03-26


- samostatné navrhovanie a tvorba konštrukčných celkov a súčiastok, kusovníkov - detailné rozpracovanie návrhu pri zabezpečení a dodržaní všetkých konštrukčných a dizajnových požiadaviek zákazníka v súlade s platnou legislatívou - spolupráca s tímom konštruktérov a koordinácia kolegov na pridelenom projekte - navrhovanie inovácií - komunikácia so zákazníkom - spolupráca ...
Do tímu pre nášho klienta hľadáme kolegu, ktorý bude pracovať na projektovaní viacerých stavebných objektov. Čo bude tvojou úlohou, ako člena tímu? - Vypracovanie výkresov nosných konštrukcií - Projektovanie v programe Autocad - Kreslenie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Asistent projektového manažéra

Aktualizované: 2023-03-26


- koordinácia činností v rámci teamu projektantov, architektov, - administratívne činnosti /telefonická, mailová komunikácia/, - správa systémov, časové plánovanie, tvorba harmonogramov, rozpočtov, - komunikácia s dodávateľmi, ako aj komunikácia v rámci teamu, - sledovanie progresu na jednotlivých zadaniach, - kontrola vykonaných prác, - analýza súčasného stavu projektu, ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Architekt (junior, mid, senior aj brigáda)

Aktualizované: 2023-03-26


- realizácia architektonického návrhu stavieb - vedenie prideleného projektu a participácia v rámci teamu na veľkých projektoch - priama komunikácia s klientom - zapracovanie zmien na základe požiadaviek klienta - vedenie projektovej dokumentácie - príprava reportov - práca s AutoCad, Revit a i.
Hľadáme zodpovedného kandidáta so stavebným zameraním na pozíciu JUNIOR PROJEKTOVÝ MANAŽÉR stavieb. Budeš spolupracovať so senior projektovými manažérmi priamo na stavbe, kde si prehĺbiš a zdokonalíš svoje poznatky z manažovania stavieb. Budeš asistovať pri komunikácií s dodávateľmi, odberateľmi, kontrole rozpočtu stavby a optimalizácie nákladov, kontrole stavebných ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Stavebný inžinier - junior/senior

Aktualizované: 2023-03-26


- návrhy exteriéru aj interiéru projektov - zodpovednosť za návrh, analýzu a prípravu technických riešení - kreslenie dokumentácie DÚR, DSP, DRS, architektonické štúdie - komunikácia s klientami a tímom subdodávateľov - práca v BIM-e
Hlavná náplň práce na tejto pozícií : - Vykonávanie servisu , v záruke aj po záručnej dobe, systémov HVAC a MaR - Kontrola chladiaceho systému, jeho nastavenie a zabezpečenie funkčnosti - Kontrola zapojenia rozvádzačov a periférií - Komunikácia s montážnym technikom a ostatnými oddeleniami - Robenie preventívnej údržby - Čítanie výkresovej dokumentácie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Montážny technik VZT

Aktualizované: 2023-03-26


Náplň práce na tejto pozícií : - Montáž vzduchotechniky, klimatizačných a chladiacich zariadení - Zabezpečovať kontrolu nastavenia a funkčnosti systému - Riešenie technických problémov - Komunikácia so zákazníkmi, oddeleniami - Čítanie výkresovej dokumentácie
Koordinácia prípravy projektovej dokumentácie vo všetkých fázach projektu Komunikácia a rokovanie s miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami Tendering - príprava rozpočtov Koordinácia, riadenie a plánovanie výstavby, dohľad nad kvalitou stavebných prác Kontrola nákladov a čerpania rozpočtu, vedenie kontrolných dní
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Projektový manažér TZB

Aktualizované: 2023-03-26


- zodpovednosť za realizáciu a riadenie projektu až po jeho odovzdanie zákazníkovi pre profesie TZB - návrh a implementácia technických riešení TZB - komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi - priebežná kontrola a plnenie harmonogramu prác na stavbe - zodpovednosť za kvalitne dokončený projekt - evidencia činnosti v informačnom systéme - kontrola dodržiavania stanoveného rozpočtu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér technického úseku

Aktualizované: 2023-03-26


Príprava a dohľad nad prípravou pravidelných reportov, dokumentácie Aktívna príprava a podpora manažéra stavby pri stavebných záležitostiach Vedenie technického tímu zamestnancov Komunikácia s úradmi Účasť na kontrolných dňoch
Pod svojími krídlami budeš mať : • Koordináciu stavbyvedúcich, kontrolu projektovej dokumentácie • Riadenie a koordináciu stavebných projektov ( dodržiavanie termínov, kontrola kvality prác, spolupráca so stavebným dozorom a projektantom ) • Dodržať súlad realizovanej stavby s projektom • Kontrolu a usmerňovanie subdodávateľov • Prípravu a kontrolu zmlúv, sledovanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Projektant TZB

Aktualizované: 2023-03-26


- vypracovanie projektovej dokumentácie vzduchotechniky a vykurovania - kontrola realizácie projektovaných akcií - dozor nad projektovanými zákazkami na stavbe
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek