Voľné pracovné miesta

Prípravár/rozpočtár pre stavebnú firmu v Bratislave

príprava rozpočtov a podkladov pre výberové konania komunikácia s dodávateľmi výber dodávateľov špecifikácia podmienok riešenie zmlúv a objednávok

Stavebný inžinier

- stavebný dozor, dohľad a kontrola postupu prác - príprava súpisov materiálu a prác - koordinácia subdodávateľov - koordinácia časových rozvrhov - kontrola nákladov - kontrola subdodávatelských faktúr - dohľad nad kvalitou vrátane dokumentácie - dohľad nad bezpečnosťou a zabezpečením staveniska vrátane dokumentácie - príprava projektových správ

Rozpočtár / prípravár stavieb

Analýza projektovej dokumentácie Príprava rozpočtov, kalkulácia stavebných prác Určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily Príprava technických podkladov pre stavbu Zodpovednosť za podklady pre výber subdodávateľov, vyhodnocovanie výberového procesu subdodávateľov

Manažér Stavby

Riadenie 1 alebo 2 projektov v lokalitách NR, BA, TT a Bernolákovo Prebratie a kontrola podkladov k výstavbe od projektového manažéra Tvorba harmonogramu výstavby Výber jednotlivých subdodávateľov v spolupráci s prípravou, účasť na jednaní s potencionálnym subdodávateľmi Efektívne hospodárenie a zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtových limitov Zabezpečovanie všetkých ...

Projektant pozemných stavieb

- tvorba projektov v oblasti stavebníctva - tvorba komplexnej projektovej dokumentácie (stavebné povolenia aj realizácia stavby) - komunikácia so zákazníkmi a koordinácia so subdodávateľmi

Hlavný inžinier projektu

- riadenie a vedenie projektov v rámci SR - koordinácia činností profesistov, kontrola projektov - spolupráca pri inžinierskej činnosti - komunikácia s klientami, profesistami - zadelovanie úloh tímu projektantov - sledovanie časových plánov - reportovanie a účasť na poradách
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you