Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Rozpočtár

Aktualizované: 2023-09-24


- Spracovanie dopytu dodávku fasády/plochej strechy od objednávateľa - Dôsledná kontrola projektovej dokumentácie (technická správa, projekt požiarnej odolnosti, pôdorysy, rezy, výkaz výmer) - Vypracovanie súpisu prác a dodávok - Ocenenie stavebných prác a dodávok - Komunikácia s objednávateľom - Komunikácia s dodávateľmi dopytovanie služieb a dodávok - Spracovanie výrobného/montážneho ...

Príprava podkladov a vyhodnotenie cenových ponúk subdodávateľov. Zúčastňovanie sa na tvorbe a kompletizácii cenových ponúk. Koordinácia prípravy projektov s manažérom daného projektu. Spracovanie cenových dodatkov. Zúčastňovanie sa rokovaní s klientom ohľadom objasnenia cenových ponúk.

príprava kalkulácií, cenových rozpočtov a výkaz-výmerov zákaziek príprava zákaziek, optimalizácia a návrhy technických riešení oceňovanie zákaziek práce spojené s cenovým rozpočtom počas celej realizácie zákaziek
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Stavebný inžinier

Aktualizované: 2023-09-24


- návrhy exteriéru aj interiéru projektov - zodpovednosť za návrh, analýzu a prípravu technických riešení - kreslenie dokumentácie DÚR, DSP, DRS, architektonické štúdie - komunikácia s klientami a tímom subdodávateľov - práca v BIM-e

- návrhy exteriéru aj interiéru projektov - zodpovednosť za návrh, analýzu a prípravu technických riešení - kreslenie dokumentácie DÚR, DSP, DRS, architektonické štúdie - komunikácia s klientami a tímom subdodávateľov - práca v BIM-e

Overovanie súladu technickej dokumentácie s požiadavkami objednávateľa Podpora koordinátora pri riadení projektových prác pre realizované projekty Spolupráca s technickým oddelením a vedúcimi výstavby v súvislosti s projektovaním a dohľadom Ostatné činnosti spojené s výkonom práce
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Asistent projektového manažéra

Aktualizované: 2023-09-24


- koordinácia činností v rámci teamu projektantov, architektov, - administratívne činnosti /telefonická, mailová komunikácia/, - správa systémov, časové plánovanie, tvorba harmonogramov, rozpočtov, - komunikácia s dodávateľmi, ako aj komunikácia v rámci teamu, - sledovanie progresu na jednotlivých zadaniach, - kontrola vykonaných prác, - analýza súčasného stavu projektu, ...

Riadenie a koordinácia stavebných prác Definovanie požiadaviek na vhodné materiály, k účelu ich vytendrovania a odsúhlasenia Kontrola postupov vykonaných prác s predloženými technologickými postupmi Kontrola dodržiavania BOZP a OPP Dohľad nad riadnym plnením povinností zo strany subdodávateľov Kompletizácia podkladov k odovzdaniu stavby a fakturácii (geodetické zameranie, kvalita ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Rozpočtár/kalkulant stavieb

Aktualizované: 2023-09-24


- Vypracovanie a kontrola rozpočtov - Vypracovanie a kontrola projektovej dokumentácie (technická správa, pôdorysy, rezy, výkaz výmer) - Vypracovanie cenových ponúk - Komunikácia so subdodávateľmi prác a materiálov - Komunikácia s investormi - Vytváranie databázy cien a dodávateľov spoločností

Pre nášho klienta hľadáme kmeňového zamestnanca, ktorý má BUĎ skúsenosti z oblasti projekcie pre energetický/stavebný priemysel a má ambíciu sa posunúť kariérne na projektového manažéra ALEBO skúsenosti z oblasti projektového manažmentu pre energetický priemysel. Náplň práce: Organizácia a koordinácia zvereného projektu od začiatku po koniec (energetický priemysel) Komunikácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Prípravár stavieb v Bratislave

Aktualizované: 2023-09-24


Vypracovávanie denných, týždenných a mesačných plánov pre realizáciu stavebného projektu. Účasť na obchodných rokovaniach s dodávateľmi, vyjednávanie cien. Sledovanie plnenia termínov v súlade s plánom stavby. Príprava a vyhodnocovanie cenových ponúk, rozpočtov, kalkulácií. Zabezpečovanie objednávok tovarov, služieb a prác.

Pre nášho klienta, popredným výrobcom oceľových konštrukcií, hliníkových konštrukcií, hliníkových okien a dverí, presklených fasád , dizajnových moderných nadčasových perforovaných fasádnych systémov, hľadáme vhodného kandidáta / kandidátku na pozíciu Vedúci oddelenia / Senior Projektový manažér: - kandidát bude pracovať v - divízia oceľových konštrukcií (OK), - kandidát ...

Pre nášho klienta, popredným výrobcom oceľových konštrukcií, hliníkových konštrukcií, hliníkových okien a dverí, presklených fasád , dizajnových moderných nadčasových perforovaných fasádnych systémov, hľadáme vhodného kandidáta / kandidátku na pozíciu Projektový manažér: - kandidát bude pracovať pre divíziu oceľových konštrukcií (OK), - kandidát bude pracovať ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Prípravár stavieb

Aktualizované: 2023-09-24


Príprava stavebných projektov (inžinierske a dopravné stavby) Kontrola projektovej dokumentácie Spracovanie cenových ponúk Kontrola realizácie a vyhodnocovanie dodržiavania harmonogramu realizácie Spracovanie a príprava cenových ponúk Zabezpečenie podkladov výrobnej prípravy počas realizácie stavby Koordinácia činností v procesoch odovzdania a vyhodnotenia projektu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Stavebný majster

Aktualizované: 2023-09-24


riadi a organizuje prácu zamestnancov na stavbe riadi prevádzanie stavebných prác kontroluje dodržiavanie predpisov a dokumentácie vedie prvotnú evidenciu súvisiacu s prevászkou stavby spracováva a dovzdáva podklady pre vypracovanie miezd podriadených zamestnancov

spolupráca s hlavným stavbyvedúcim a projektovým manažérom riadenie a kontrola stavebných prác v rámci realizácie vybraných projektov tvorba projektovej a realizačnej dokumentácie komunikácia s dodávateľmi a subdodávateľmi zodpovednosť za kontrolu technologických postupov koordinácia tímu zamestnancov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Stavbyvedúci

Aktualizované: 2023-09-24


riadenie a kontrola stavebných prác v rámci realizácie vybraných projektov tvorba projektovej a realizačnej dokumentácie komunikácia s dodávateľmi a subdodávateľmi zodpovednosť za kontrolu technologických postupov koordinácia tímu zamestnancov

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek