Voľné pracovné miesta

Projektant pozemných stavieb

- tvorba projektov v oblasti stavebníctva - tvorba komplexnej projektovej dokumentácie (stavebné povolenia aj realizácia stavby) - komunikácia so zákazníkmi a koordinácia so subdodávateľmi

Hlavný inžinier projektu

- riadenie a vedenie projektov v rámci SR - koordinácia činností profesistov, kontrola projektov - spolupráca pri inžinierskej činnosti - komunikácia s klientami, profesistami - zadelovanie úloh tímu projektantov - sledovanie časových plánov - reportovanie a účasť na poradách

Hľadáme Odborníka v stavebníctve s obchodnými skúsenosťami

Máte v sebe obchodného ducha a stavebníctvo Vám nie je cudzie? Potom hľadáme Vás! Vašou náplňou práce bude: - predaj špecifických stavebných produktov - vykonávanie technického dozoru a demonštrovanie účinkov produktu na mieste - nadväzovanie kontaktov s existujúcimi a novými zákazníkmi - prieskum trhu a spolupráca na väčších projektoch - spolupráca vrámci obchodného ...

Stavbyvedúci

Riadenie a koordinácia stavebných prác; Definovanie požiadaviek na vhodné materiály, k účelu ich vytendrovania a odsúhlasenia; Kontrola postupov vykonaných prác s predloženými technologickými postupmi; Kontrola dodržiavania BOZP a OPP; Dohľad nad riadnym plnením povinností zo strany subdodávateľov Kompletizácia podkladov k odovzdaniu stavby a fakturácii (geodetické zameranie, ...

Projektový manažér - administratíva, HR, výroba

Riadenie prípravy a realizácie zverených projektov - administratíva, HR, výroba,... Zodpovednosť za analýzu a zadefinovanie cieľov projektu Príprava projektového plánu (čas, zdroje, rozpočet) Zodpovednosť za dodržiavanie projektového plánu a rozpočtu Koordinácia úloh vo všetkých fázach projektu Spolupráca s manažmentom spoločnosti Reporting

Stavebný technik - dozor investora

Zastrešovať celý procesu realizácie stavieb na kľúč Dohliadať nad realizáciou pridelených stavieb po vecnej, časovej a finančnej stránke Kontrolovať správnosť postupu prác, použitej technológie, materiálov, strojov a zmluvných podmienok Odsúhlasovať fakturácie podľa vykonaných prác Organizovať odovzdávacie a preberacie konania stavieb a kolaudácie na úradoch Kontrolovať ...

Projektový manažér v stavebníctve

Organizácia a riadenie stavebnej činnosti na zverených stavebných projektoch Zodpovednosť za plnenie kvalitatívnych, časových a finančných míľnikov na zverených projektoch Výber subdodávateľských firiem Dohadovanie zmluvných podmienok Kontrola a zabezpečenie priebehu výstavby Vypracovanie reportov o stave zverených stavieb

Stavbyvedúci

Koordinácia, realizácia a technické zabezpečenie stavby od prevzatia až po odovzdanie diela a vypratanie staveniska. Riadenie a spolupráca pri príprave stavby. Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálu. Riadenie a vedenie realizačného tímu. Organizovanie a riadenie stavbných prác na stavenisku a na stavbe. Podrobné vedenie stavebného denníka podľa zákona. Realizácia ...

Stavbyvedúci

zameranie: pozemné stavby/ stavby na kľúč - zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe - kontrola projektovej dokumentácie - vedenie stavebného denníka - kontrola materiálu a jeho kvality - kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác

Vedúci projektový manažér na líniových stavbách

Práca na veľkom významnom projekte v Bratislave Riadenie tímu stavebného dozoru Vykonávanie činnosti stavebného dozoru Byť hlavnou komunikačnou osobou medzi zhotoviteľom stavby a zadávateľom projektu Dohliadanie na dodržiavanie časového harmonogramu a zabezpečovanie kvality výstavby Zodpovednosť za plnenie podmienok podľa červeného FIDICu Zodpovednosť za chod projektu Účasť ...

Prípravár stavieb

Skúmanie predbežných architektonických nákresov a inžinierskych plánov; Príprava a rozposlanie podkladov k naceneniu subdodávateľských a dodávateľských firiem; Komunikácia a samostatné rokovania so subdodávateľmi; Tendrovanie; Komunikácia s projektantom; Vypracúvanie konečných cenových ponúk; Spracovanie harmonogramu stavby.

Junior Project Manager - Stavebníctvo

Administratívna podpora projektového manažéra Spolupráca na projektovom manažmente pozemných stavieb, na projektovej organizácii Koordinácia spracovania rôznych stupňov projektovej dokumentácie Spolupráca pri riadení a organizovaní projektu Zúčastňovanie sa na rokovaniach Zabezpečovanie implementácie zmien zadaných klientom do projektu Koordinácia inžinierskej činnosti súvisiacej ...

Projektant nosných konštrukcií

- Vypracovanie výkresov nosných konštrukcií - Projektovanie v programe Autocad - Spolupráca v rámci tímu

Statik - práca vhodná aj pre absolventa

- vypracovanie výrobných dokumentácii železo-betónových konštrukcií a oceľových konštrukcií - vypracovanie projektovej dokumentácie pozemných stavieb
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you