Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Stavebný majster

Aktualizované: 2024-05-27


Kontrola postupov dodržiavania kvality stavebných prác podľa projektovej dokumentácie Dodržiavanie BOZP pri práci, kontrola a dodržiavanie kvality a stavebných postupov Vedenie dokumentácie a sledovanie časových, ekonomických ukazovateľov Spolupráca s investorom projektu Koordinácia stavebných technikov, pracovníkov a subdodávateľov Zúčastňovanie sa kontrolných dní a vypracovávanie súpisov

Spolupráca s investorom pri výstavbe projektu, kontrola dodržiavania zmluvných vzťahov Kontrola projektovej dokumentácie a kontrola prác, kvality podľa projektovej dokumentácie Komunikácia s dodávateľmi a stavebným dozorom investora Kontrola dodržiavania harmonogramu a dodržiavania BOZP pri práci Spracovávanie požiadaviek na stavebné materiály a stroje Vedenie stavebného denníka,

Pre nášho klienta hľadáme kmeňového zamestnanca na TPP pre pozíciu manažér ubytovacieho zariadenia, ktorého hlavné zodpovednosti budú: - zodpovednosť za plynulý chod ubytovacieho zariadenia - cca 300 ubytovacích miest vo viacerých budovách - koordinácia pridelených zamestnancov na rôznych pozíciach približne do 20 - účasť na revíziach, prijimanie/prepúštanie zamestancov, zastrešenie vzťahov s
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Stavbyvedúci

Aktualizované: 2024-05-22


- Riadenie pracovníkov na stavbe - Dodržiavanie kontrolných a skúšobných plánov - Riadenie prác subdodávateľov - Pôsobenie na projektoch v rámci Stredného

Príprava stavebných projektov (inžinierske a dopravné stavby) Kontrola projektovej dokumentácie Spracovanie cenových ponúk Kontrola realizácie a vyhodnocovanie dodržiavania harmonogramu realizácie Spracovanie a príprava cenových ponúk Zabezpečenie podkladov výrobnej prípravy počas realizácie stavby Koordinácia činností v procesoch odovzdania a vyhodnotenia
Lugera & Maklér spol. s r.o.

LEAN Manažér/Špecialista

Aktualizované: 2024-05-21


-zodpovednosť za riadenie a správu procesov na zefektívnenie výroby - navrhovanie a realizácia opatrení na zlepšenie a optimalizáciu procesov - prispievať k neustálemu zlepšovaniu výkonnosti - zavádzanie praktických aplikácií nástrojov štíhlej výroby s cieľom úspory nákladov - aktívne využívať nástroje: Lean, Six Sigma, 5S a i. - definovanie ukazovateľov na dosiahnutie stanovených

Spolupráca s investorom pri výstavbe projektu Kontrola projektovej dokumentácie Komunikácia s dodávateľmi a stavebným dozorom investora Kontrola dodržiavania harmonogramu a postupu prác Koordinácia prác subdodávateľov Riadenie stavebných technikov a ďalších pracovníkov na stavbe Cestovanie v rámci Slovenska (v prípade realizácie stavby mimo
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Riditeľ obchodných sietí

Aktualizované: 2024-05-13


Zodpovednosť za sieť obchodných centier v rámci celého Slovenska Optimalizácia a koordinácia predajných procesov za účelom dosiahnutia stanovených cieľov Zodpovednosť za manažment produktového portfólia, procesov predaja a logistiky Sledovanie jednotlivých výkonových ukazovateľov KPI Komunikácia a stretnutia s kľúčovými partnermi Reporting riaditeľovi

Máš stavebné vzdelanie a skúsenosti, alebo si absolvent stavebnej fakulty TZB? Pridaj sa k nám! Pre klienta hľadáme kmeňového zamestnanca na pozíciu technika TZB s komplexným zaškolením, ktorého hlavnou náplňou práce bude: Zhotovenie projektovej dokumentácie a montážnych výkresov pre oblasť TZB Práca v programe AutoCad Tvorba cenových ponúk pre zákazníkov a komunikácia s nimi Pomer práce

Hľadáme šikovného technického obchodníka s dobrými komunikačnými a vyjednávacími schopnosťami.

Si zbehlý v Exceli a máš stavebné vzdelanie ? Pre top stavebnú spoločnosť hľadáme šikovného človeka do tímu v Nitre alebo v Žiline ...

- Zabezpečiť komplexnú technickú správu budovy a k nej patriacich priestorov - Zabezpečiť komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami (údržba, bezpečnostná služba, upratovacia služba) - Starostlivosť o zabezpečenie plynulej prevádzky spravovanej budovy - Starostlivosť o zabezpečenie plynulej prevádzky technológii a zariadení - Zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných štandardov budovy -

Riadiť dodávateľské vzťahy vyhodnocovaním schopností a procesov, analyzovaním potenciálnych dodávateľov a koordináciou so zainteresovanými stranami. V spolupráci s externými partnermi uľahčovať nábor dodávateľov, hodnotiť výrobné procesy a podporovať iniciatívy na zlepšenie. Vykonávať dodávateľské audity, inšpekcie a hodnotenia prvého výrobku, aby ste sa uistili, že sú splnené štandardy
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Projektant - HIP (dopravné stavby)

Aktualizované: 2024-05-03


Pracovná ponuka je vhodná pre skúsených inžinierov ako aj pre absolventov VŠ stavebného zamerania.

- zodpovednosť za údržbu a bezproblémovú prevádzku budov - riadenie a vykonávanie technických auditov budov - kontrola pravidelnej údržby - koordinácia dokumentácie stavebných projektov - schvaľovanie dokladov v súlade s rozpočtom - vedenie tendrov - príprava dokumentácie ezmien v realizácii projektov - cestovanie po SR - pobočky cca 30% pracovného času - firemné

Náplň práce: - plánuje, koordinuje a pripravuje všetky dokumenty a výkresy spojené s daným projektom - pripravuje výkazy výmery a cenové rozpočty k daným projektom - pripravuje technické riešenia pre dané projekty - kontroluje projektovú dokumentáciu - zakresľuje alebo zaznamenává všetky zmeny v porovnaní s projektovou dokumentáciou - tlačí, kopíruje a zapisuje výkresy a dokumentáciu -
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Stavbyvedúci (pozemné stavby)

Aktualizované: 2024-04-30


- Riadenie pracovníkov na stavbe - Vypracovávanie súpisov vykonaných prác - Zdokumentovanie zmien projektu - Dodržiavanie kontrolných a skúšobných plánov - Riadenie prác dodávateľov - Pôsobenie na projektoch v Nitrianskom
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Riaditeľ divízie- stavebný sektor

Aktualizované: 2024-04-29


plánovanie, riadenie a koordinácia dodávok / projektu /stavby riadenie projektového tímu, stavbyvedúcich a i. spolupráca s obchodným oddelením - technická podpora zodpovedanie za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtu dohľad a kontrola nad kvalitou vykonaných prác účasť na kontrolných dňoch cenotvorba reporting, kontrola

- Vydávanie a evidencia RFI – zmena v projekte – žiadosť o informáciu / odsúhlasenie - Vydávania a evidencia NCR – riadenie dokumentácie nezhôd / reklamácii - Vydávanie a evidencia Method statements – technologické postupy – predkladanie na odsúhlasenie, evidencia - Vydávanie a evidencia ITP – ako bod hore, ale kontrolné a skúšobné plány - Komunikácia s klientom - Komunkácia s dodávateľmi

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek