Voľné pracovné miesta

Kreditný analytik

- kreditné hodnotenie klienta (prevažne PO) - vypracovanie stanoviska a kreditných hodnotení klientov - zadávanie dát do interného účtovného systému - spolupráca s ostatnými oddeleniami - príprava profilov klientov v internom systéme - ostatné ad hoc úlohy zadané od nadriadeného

Hľadáme finančného analytika

Do nášho tímu hľadáme Finančného analytika, tvojou úlohou bude : * Operatívne kontroly, plánovanie a analýzy odchýliek * Neustále zlepšovanie existujúcich riadiacich nástrojov a vývoj riadiacich nástrojov založených na SAP/BI * Analýzy nákladov (špecifikácia v SAP a BI) * Ad hoc analýzy * Prognóza podpory/rozpočtový proces * Investičný proces NOBS * CAPEX riadenie a ...

Finančný Analytik

Zodpovednosť za zostavu finančných a výkonových analýz jednotlivých projektov Tvorba a zavádzanie ratingových hodnotení Komunikácia s finančnými a daňovými inštitúciami Príprava reportov existujúcich projektov a KPI ukazovateľov Hodnotenie a oceňovanie nových investičných príležitostí Reporting manažmentu spoločnosti

Finančný Controller

Spracovanie podkladov k rozpočtovému plánu - budget,forecast Kontrola rozpočtov,analyzovanie odchýlok,reportovanie Podpora fin.oddelenia v technických systémových otázkach v SAPe - key user SAP FICO Príprava a účtovanie operácií časového posunu nákladov a výnosov,spresňujúci hospodársky výsledok,inventarizácia Riadna evidencia dochádzky a kalkulovanie hodinových sadzieb Podporné ...

Obchodný analytik

Podpora obchodných aktivít spoločnosti Zber dát, príprava plánov a rozpočtov Identifikácia nefunkčných procesov a návrh nových optimalizácií Zlepšovanie prebiehajúcich procesov Súlad s obchodnými požiadavkami Komunikácia so zákazníkom a ostatnými oddeleniami v rámci firmy Príprava reportov pre nariadeného a zákazníka

Senior Controller

- zodpovednosť za kontrolingové aktivity spoločnosti - zodpovednosť za reporting, prípravu analýz - participácia na projektoch spoločnosti - podpora v rámci závierok, auditu - príprava analýz pre manažment - pravidelná komunikácia s materskou spoločnosťou v zahraničí
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you