Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior Controller (m/ž)

Aktualizované: 2023-09-23


- zodpovednosť za kontrolingové aktivity vo výrobnom prostredí - príprava budgetu, forecastu - tvorba analýz, reportov - participácia na projektoch - spolupráca na finančnom a účtovnom oddelení, vrátane materskej spoločnosti v zahraničí
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Ekonóm/Finančný manažér

Aktualizované: 2023-09-23


- Riadenie financií spoločnosti - Spolupráca s externou účtovnou spoločnosťou - Daňové záležitosti spoločnosti - Účasť na auditoch a spolupráca s audítorom - Reporting riaditeľovi a do materskej spoločnosti

- zodpovednosť za kontrolingové aktivity vo výrobnom prostredí - príprava podkladov ku forecastom a budgetom - príprava prezentácií - koordinácia pravidelných účtovných uzávierok - pravidelný reporting, tvorba analýz - spracovanie podkladov k zaúčtovaniu položiek pri závierkach - spolupráca v rámci kontrolingového/finančného oddelenia
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior Financial Controller

Aktualizované: 2023-09-23


- Reporting finančných výsledkov - Príprava ročného plánu v spolupráci s FM - Príprava rôznych analýz - Zodpovednosť za kontrolingové aktivity v spoločnosti (analýza výrobných nákladov; analýza odchýlok oproti štandardným výrobným nákladom a pod.) - Príprava podkladov pre mesačné uzávierky a ročnú účtovnú uzávierku - Prezentovanie mesačných výsledkov, odchýlok
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Finančný Manažér s nástupom ihneď.

Aktualizované: 2023-09-23


- kontrola účtovníctva viacerých spoločností - účtovanie vybraných dokladov - posúdenie dodaných účtovných dokladov z vecného a formálneho hľadiska ako aj z hľadiska DPH, dani z príjmov a pravidiel účtovania - komunikácia s auditorskou spoločnosťou - dokladová inventúra za zverené spoločnosti - kontrola a evidencia vnútropodnikových pohľadávok a záväzkov - sledovanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Mzdová účtovníčka

Aktualizované: 2023-09-23


Zodpovednosť za komplexné spracovanie a vedenie mzdovej agendy Vypracovanie koncepcií odmeňovania zamestnancov Zodpovednosť za ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu FO Registrovanie a evidencia zamestnancov v poisťovniach Evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy Komunikácia so sociálnou, zdravotnou poisťovňou a inými inštitúciami Zodpovednosť za legislatívnu správnosť ...

spracovanie došlých a vyšlých faktúr sledovanie cashflow a úhrad faktúr zasielanie podkladov pre externú účtovnú firmu zodpovednosť za drobnú administratívu a podpora oddelenia komunikácia s vedením spoločnosti a miestnymi úradmi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Controller junior

Aktualizované: 2023-09-23


- spolupráca na plánovaní, tvorbe forecastov a reportingu - kontrola a monitorovanie sledovaných dát - sledovanie nákladov na výrobu a kontrola nákladových stredísk - analýza nákladov na prepravu, analýza zásob a ich ocenenie - ostatné ad-hoc úlohy

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek