Voľné pracovné miesta

- spolupráca pri tvorbe a smerovaní finančnej stratégie spoločnosti - tvorba cenových modelov v spolupráci s ostatnými oddeleniami - dohľad nad vývojom peňažnej pozície spoločnosti - sledovanie kľúčových ukazovateľov od ktorých sa odvíjajú výsledky firmy - analýza kľúčových rizík pre nové obchodné aktivity
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Country finance manager

Aktualizované: 2023-03-26


- riadenie, kontrola a podávanie správ za slovenskú entitu zahraničnej spoločnosti - dohľad nad všetkými účtovnými činnosťami - vedenie menšieho finančného tímu - kontrola správnosti všetkých výkazov, prehľadov, odsúhlasenie súvahy - kontrola dodržiavania IFRS a US GAAP - riadenie rizík a spolupráca s interným auditom - tvorba forecastov, budgetu, controllingové činnosti
-Spravovanie a monitorovanie zákazníckych účtov -Sledovanie otvorených položiek, riešenie sporných položiek a blokovaných objednávok -Efektívna kontrola a vymáhanie pohľadávok -Spolupodieľanie sa na návrhoch riešení a nápravných opatrení -Hodnotenie úverovej bonity zákazníkov -Priama komunikácia so zákazníkmi v zahraničí
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Finančný manažér (m/ž)

Aktualizované: 2023-03-26


- zodpovednosť za riadenie teamu na finančnom oddelení - reporting top manažmentu v súv. s efektivitou výroby, nepodarkovosťou a následných finančných dopadov na výkaz P&L - príprava ročných budgetov a forecastov - participácia na pravidelných závierkových operáciách - zodpovednosť za audity a daňové kontroly - spolupodieľanie sa na definovaní business plánov spoločnosti - ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek