Voľné pracovné miesta

Finance Manager

* zodpovednosť za zostavenie ročného rozpočtu, prognózy, účtovníctva, daní a ďalších finančných záležitostí * podávanie pravidelných reportov a komunikácia s materskou sppoločnosťou * dohľad na daňovými úkonmi v spoločnosti * príprava analýzy ziskovosti a strát * koordinácia pri zavádzaní účtovných procesov a správnosti fungujúcich procesov * príprava a zhodnotenie ...

Cost Controller

* spracovanie reportov a príprava finančných analýz v rámci výroby * spolupráca pri plánovaní na nasledujúce obdobie - budget, forecast * analýza finančných výsledkov spoločnosti - zisk, strata * cost controlling, kontrola nákladov spoločnosti, príprava prognóz * spracovanie reportov * analýza odchýlok, aktívna účasť pri nových návrhoch * aktívna spolupráca na projektoch ...

Manažér oddelenia pohľadávok

- riadenie oddelenia pohľadávok - aktívna komunikácia s pobočkami v zahraničí - riadenie a nastavenie vnútorných procesov - nastavovanie stratégie oddelenia a zodpovednosť za plnenie nastavených cieľov - reporting manažmentu spoločnosti

Vedúci oddelenia financovania

Riadenie menšieho tímu (2-3) Riadenie realizácie hotovostných a bezhotovostných platieb spoločnosti (v prípade potreby aj zástup pri výkone realizácie bankových prevodov a importov bankových výpisov do informačného systému) Styk s bankami (bankové a úverové transakcie) Plánovanie a riadenie cash-flow Tvorba rozborov, analýz, kalkulácií a reportov pre externých partnerov aj vedenie ...

Senior finančný kontrolór vo výrobnom prostredí

- zodpovednosť za kontrolingové aktivity - príprava rozpočtu, analýz, prognóz - pravidelný reporting - príprava podkladov pre audit - mzdové ohodnotenie: od 2000€ brutto a viac v závislosti od skúseností uchádzača/uchádzačky

Finančný kontrolór

Spracovanie rozpočtu a finančných plánov Spracovávanie finančných výsledkov, vypracovávanie finančných výkazov a reportov Plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow Tvorba kalkulácií a rozpočtov Analýza vývoja nákladov a ich vplyvy na obchodné a finančné časti spoločnosti Príprava mesačných uzávierkových výkazov Analýza štandardných cien/odchýlok Prípravy výkazov ...

Hľadáme skúseného ekonóma.

Zodpovednosť za komplexné vedenie a spracovanie účtovnej agendy. Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie. Dohľad nad účtovaním v súlade s platnou legislatívou. Mesačné, ročné uzávierky a vykazovanie. Spracovanie výkazov k DPH. Kompletné zabezpečenie spracovania účtovných dokladov, výkazov DPH, dodávateľských a odberateľských faktúr, bankové ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you