Voľné pracovné miesta

Mechanik pre stavebné stroje a techniku / možnosť aj pre absolventa

diagnostika a opravy stavebných mechanizmov a strojov servisné prehliadky výjazdy aj práca na dielni vykonávanie mechanických, elektrických opráv jedna zmena

Zvárací inžinier IWE

· Samostatné zabezpečenie odbornej technickej agendy technológie zvárania · Určovanie technológie zvárania výroby s vysokými nárokmi na presnosť a spoľahlivosť · Rozhodovanie o použití materiálov · Aktualizácia technologickej dokumentácie zvárania v súlade s platnými normami STN a EÚ smernicami · Kontrola technickej dokumentácie výroby · Vypracovávanie denníkov zvárania ...

PLC programátor

- starostlivosť o PLC zariadenia - údržba a oprava PLC systémov - analýza porúch riadiacich systémov a náprava porúch - úprava PLC systému Siemens S7 - vykonávanie preventívnych a nápravných činností v súvislosti s údržbou - tvorba dokumentácie súvisiacej s procesom údržby

Vedúci tímu

- odborné vedenie tímu a motivácia v rámci pridelenej oblasti výroby - rozdelenie pracovných úloh - zabezpečenie materialoveho toku a dohľad nad procesom výroby - zaistenie kvality pri výrobe a termínov - podpora pri procese zlepšenia a zameraním sa na kvalitu a efektivitu

Hľadáme CNC programátora

- Tvorba programov pre obrábacie stroje. - Práca v prostredí CAD - CAM. - Efektívne využívanie výrobného potenciálu zariadenia. - Výber vhodného náradia. - Práca na 2 zmeny.

Údržbár - elektronik

- vykonávanie preventívnej aj prediktívnej údržby zariadení - identifikácie a následne odstraňovanie technických porúch na zariadeniach na základe pokynov nadriadeného - pomáhanie pri inštalácii nových zariadení

Údržbár montážnych liniek

- preventívna údržba výrobných strojov, zariadení a nástrojov - vykonávanie opráv zariadení - navrhovanie a zadávanie nápadov pre zlepšenie údržby - upozorňovanie na zistené nedostatky, ich následné odstránenie - rešpekovanie BOZP ai nterných predpisov - údržba čistoty strojov, zariadení a pracovného prostredia - zaznamenávanie spotreby materiálu

Mechatronik

Elektromontáž podľa technickej dokumentácie; Skladanie, montáž dopravníkových pásov a jednoúčelových zariadení; Inštalácia, skúšky a servis jednoúčelových zariadení; Mechanická zručnosť;

Vedúci bioplynovej stanice

- kontrola a riadenie zamestnancov bioplynovej stanice - zastrešovanie platnosti školení BOZP, požiarnej ochrany a prvej pomoci - komunikácia s úradmi, obcou a ministerstvom životného prostredia - zabezpečovanie vstupných materiálov do fabriky - pravidelná kontrola kogeneračnej jednotky - evidencia odpadu a nebezpečného odpadu

Kalkulant pre strojársku spoločnosť

denná komunikácia so zahraničnými zákazníkmi a rozvíjanie obchodných vzťahov analýza technických požiadaviek zákazníka, ich posúdenie a spracovanie cenovej ponuky na dopyty zákazníka riešenie dopytových konaní na nákup materiálu za účelom naceňovania výrobkov spracovanie technologickej a technickej dokumentácie do systému spoločnosti technická podpora výrobných aktivít ...

Zvárač TIG 141

- zváračské činnosti v oblastiach techniky podľa produktového portfólia firmy

Hlavný konštruktér

- spracovávanie technickej a projektovej dokumentácie vo výrobnom prostredí na pridelenom projekte - práca v CAD systéme (Catia) - vytváranie podkladov / dokumentácie na podporu výroby - podpora výroby v riešení problémov - práca na vytváraní interných prípravkov, konštrukcia prípravkov - analýza technickej dokumentácie - spolupráca s inými oddeleniami (vývoj, výskum, zákaznícke ...

Nástrojár

údržba a výroba nástrojov a foriem – čistenie, nastavenie a oprava obsluha klasických obrábacích strojov – fréza, sústruh, brúska, vŕtačka montáž nástrojov a opätovné spustenie po údržbe alebo výpadku vedenie plánu údržby pre nástroje zabezpečenie požadovaného stavu náhradných dielov výroba náhradných dielov a nástrojov pre výrobné zariadenia

CAD Konštruktér pre začínajúcu výrobnú spoločnosť

práca na projektoch podľa požiadaviek zákazníka - oceľové konštrukcie analýza požiadaviek, tvorba CAD modelov a výrobnej dokumentácie návrh prípravkov a nástrojov a spolupráca pri návrhu technologických postupov spracovanie a aktualizácia výkresovej dokumentácie (2D/3D) rozbor porúch vo výrobnom a konštrukčnom procese a návrh nápravných opatrení

Mechanik strojov - junior

Hľadáme šikovného Mechanika pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom a servisom stavebných strojov. Príležitosť aj pre šikovného absolventa, ktorý sa popri škole venoval opravám áut/strojov alebo ho bavia tecnické veci. * opravy strojov na dielni alebo servis strojov v rámci východného Slovenska * zisťovanie nedostatkov a opravy strojov * opravy elektrických a elektronických ...

Nastavovač/Programátor zváracích robotov

- nastavovanie a programovanie zváracích robotov - zabezpečenie chodu zváracích robotov - úprava zváracích parametrov a úprava dráh robotov

Technický servis pre chladiarenskú techniku

- Servis chladiacej a klimatizačnej techniky - Preventívne údržby - Elektroinštalačné práce na zariadeniach - Vykonávanie skúšok po oprave - Riešenie havarijných situácií a diagnostika porúch

Hľadáme mechanika do 3 zmennej pracovnej prevádzky

- zodpovednosť za vykonávanie preventívnej a prediktívnnej údržby - spolupráca na uvádzaní strojov do prevádzky - návhry na zlepšenie aktuálneho stravu strojov a zariadení - evidencia technických dát
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you