Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci výroby

Aktualizované: 2024-05-27


Komplexné zabezpečenie riadenia výrobného procesu a zamestnancov Plánovanie, koordinovanie a nastavovanie výrobných procesov a kapacít Sledovanie výrobných ukazovateľov: efektivita, produktivita, scrap a pod. Spolupráca s ostatnými oddeleniami v
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme šikovného programátora PLC

Aktualizované: 2024-05-24


Programovanie PLC - tvorenie programov, vstupovanie, robenie úprav Práca na projektoch a podpora pri zavádzaní nových technológií do prevádzky Spolupráca s ostatnými oddeleniami, reportovanie o práci na projektoch Aktívne riešenie vzniknutých problémov Kkomunikácia so

Pre lídra na trhu hľadáme Technicko-obchodného zástupcu do trenčianskeho regiónu.

Pre nášho klienta hľadáme kmeňového zamestnanca na TPP pre pozíciu manažér ubytovacieho zariadenia, ktorého hlavné zodpovednosti budú: - zodpovednosť za plynulý chod ubytovacieho zariadenia - cca 300 ubytovacích miest vo viacerých budovách - koordinácia pridelených zamestnancov na rôznych pozíciach približne do 20 - účasť na revíziach, prijimanie/prepúštanie zamestancov, zastrešenie vzťahov s
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nastavovač lisov

Aktualizované: 2024-05-23


nastavovanie lisov drobná údržba stroja zoraďovanie lisovacích
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Head of Design

Aktualizované: 2024-05-23


Vedenie konštruktérov a spolupráca s príslušnými oddeleniami, Koordinácia projektov, konštrukčných zmien podľa požiadaviek zákazníka. Zodpovednosť za dodržiavanie časových harmonogramov, tvorby výkresovej a výrobnej dokumentácie v požadovaných štandardoch. Reportovanie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Majster-strojárska výroba

Aktualizované: 2024-05-22


- Riadenie skupiny pracovníkov – 20 zamestnancov - Riešenie vzniknutých problémov na výrobných zariadeniach - Riadenie procesov, príprava materiálu, kontrola plnenia úloh, rozdelenie úloh - Práca na 1

JUNIOR CAD Designer - vhodné aj pre absolventa
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Facility Specialist

Aktualizované: 2024-05-21


- Zodpovednos· za facility managment, automatizáciu, údržbu - Administrácia a aktualizácia dokumentácie a manuálov - Vykladá a objas·uje aktualizácie riadiacich noriem vlastníkom procesov a dokumentov - Komunikácia so zákazníkmi v rámci pripravovaných auditov, kvality, BOZP, reklamácie, príprava plánov, nápravné opatrenia - Vyhodnocovanie údajov a následné reporty do materskej spolo·nosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

LEAN Manažér/Špecialista

Aktualizované: 2024-05-21


-zodpovednosť za riadenie a správu procesov na zefektívnenie výroby - navrhovanie a realizácia opatrení na zlepšenie a optimalizáciu procesov - prispievať k neustálemu zlepšovaniu výkonnosti - zavádzanie praktických aplikácií nástrojov štíhlej výroby s cieľom úspory nákladov - aktívne využívať nástroje: Lean, Six Sigma, 5S a i. - definovanie ukazovateľov na dosiahnutie stanovených

Pre medzinárodnú spoločnosť hľadáme Technika BOZP
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier

Aktualizované: 2024-05-21


- implementácia zmien a nových produktov - podieľanie sa na výbere technológií - vypracovanie technologických postupov - kontrola a nastavenie

- oprava porúch strojov a zariadení, navrhovanie technických riešení - preventívna a operatívna údržba - hlásenie porúch a spolupráca pri ich odstraňovaní - inštalácia nových technológií - elektrikárske práce

Súčasť v oblasti PLC programovania a nastavovania na výrobných strojoch a zariadeniach Komunikácia naprieč oddeleniami Optimalizácia výrobných procesov Súčasť vo vedení projektov Podpora v oblasti zavedenia nových zmien vo výrobných

Vedúci pobočky inžinieringu s firemným automobilom

Zodpovednosť za kvalitu dodaných dielov. Vypracovávanie plánov kontroly výroby a katalógov chýb. Starostlivosťv o dodávateľov a komunikácia s dodávateľmi na dennej báze. Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských

Opracovávanie a úprava nástrojov pri lisovaní hliníka a ocele Montáž, demontáž a čistenie nástrojov Asistencia, údržba a nastavovanie nástrojov na postupových lisoch Nastavovanie a dolaďovanie nástrojov

- Zabezpečovať nepretržitý chod strojov a zariadení vo výrobe ( reagovanie na problémy, plánované údržby, ... ) - Navrhnúť a vypracovať postupy pre údržbu - Monitorovať náklady na údržbu, sklady,vybavenie a nástroje na údržbu - Riadenie subdodávateľov - Pomoc pri inštalácii a spúšťaní nových strojov - Zabezpečiť dodržiavanie všetkých prevádzkových postupov údržby (HSE/Kvalita) -

Zastrešenie projektov v oblasti priemyselnej výroby Príprava projektovej a technickej dokumentácie k projektom Kontrola projektov z pohľadu časového harmonogramu a z pohľadu plnenia úloh Komunikácia so zákazníkom v AJ (zo začiatku v písomnej, neskôr v ústnej podobe) Podávanie reportov nadriadenému

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek