Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár do 3 zmennej prevádzky

Aktualizované: 2023-12-01


Mechanická údržba na linkách s cieľom eliminácie prestojov
Vykonávanie preventívnej a prediktívnej údržby
Monitoring stavu liniek

Vykonávanie preventívnej údržby foriem
Odstraňovanie porúch, oprava foriem
Nastavovanie a dolaďovanie výrobných procesov
Prekladanie návrhov na zlepšovanie výrobných procesov

• odstraňovanie mechanických porúch a opravy strojov a zariadení
• vykonávanie preventívnej kontroly a zabezpečenie náhradných dielov
• kontrola stavu vyhradených technických zariadení – tlakových, plynových a zdvíhacích v závodoch EG
• vedie príslušnú technickú dokumentáciu EG a zabezpečuje jej aktualizáciu

• práca na 4 zmeny: 2x denná, ...

parametrizácia a implementácia definovanej funkcionality do elektrickej ochrany
FAT testy na skúšobni
uvádzanie do prevádzky na technológii zákazníka
komunikácia so zadávateľmi v rámci koncernu Siemens
spolupráca s odborníkmi z projektových tímov z Nemecka a západnej Európy


- tvorba projektov v AutoCAD
- príprava podkladov pre rozvádzače
- tvorba príslušnej dokumentácie
- splupráca pri tvorbe ponúk a s ostatnými oddeleniami

práca na projektoch podľa požiadaviek zákazníka - návrh jednoúčelových strojov, dopravníkov a pod. (prevažne pre automobilový priemysel)
analýza požiadaviek, tvorba CAD modelov a výrobnej dokumentácie (SolidWorks a PDM)
spracovanie a aktualizácia výkresovej dokumentácie (2D/3D)
implementácia požiadaviek na bezpečnosť strojov podľa príslušných STN noriem
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby

Aktualizované: 2023-11-28


Plánovanie výroby interných dielov na vstrekolisoch a lakovniach
Tvorba denného a týždenného výrobného plánv
Komunikácia s oddelením výroby a plánovačmi finálnych dielov
Komunikácia s technickým oddelením a projektovými vedúcimi
Plánovanie testov a vzoriek
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Elektrikár na 1 alebo 4 zmeny

Aktualizované: 2023-11-27


Vykonávanie preventívnej údržby
Odstraňovanie a identifikácia závad elektrozariadení
Kontrola a záznam stavu elektr.zariadení
Nastavovať optimálnu činnosť elektr.zariadení
Práca na 1 alebo 4 zmeny 12hod, (4 dni práca / 4 dni voľno)


- práca servisného technika v teréne (práca vyžaduje cestovanie - Slovensko aj zahraničie)
- podpora klientom (údržba, oprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky a optimalizácia)
- vykonávanie servisu - od bežného servisu po preventívnu a korektívnu údržbu strojov
- diagnostikovanie porúch a ich následné odstránenie
- zodpovednosť za efektívnu prácu ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Majster výroby (skúsenosť s CNC)

Aktualizované: 2023-11-27- Riadenie a kontrola zamestnancov
- Vypracovanie potrebných inštrukcií a pracovných postupov
- Zabezpečenie plynulosti výroby
- Zodpovednosť za produktivitu a efektivitu výroby
- Priebežné sledovanie a kontrola plnenia plánov
- Kontrola bezpečnosti na pracovisku
- Školenie zamestnancov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nákupca pre strojársky priemysel

Aktualizované: 2023-11-24


- Zodpovednosť za proces nákupu
- Komunikácia s dodávateľmi a ich pravidelné hodnotenie
- Rokovania s potenciálnymi dodávateľmi a výber vhodných dodávateľov
- Cenový prieskum požadovaných tovarov a služieb, spracovanie a vyhodnotenie cenových ponúk
- Monitorovanie, kontrola a optimalizácia stavu zásob
- Potvrdzovanie správnosti prijatých faktúr za materiál ...


- zabezpečenie zákazníckej kvality
- návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení
- práca na základe ISO noriem
- riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting
- spolupráca s výrobou a skladom, s inšpektormi a kontrolórmi kvality
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Konštruktér (SolidWorks)

Aktualizované: 2023-11-23


Konštruktér (SolidWorks)

Konštruktér - vhodné pre juniora (aj pre absolventa s praxou v škole)
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadá sa šikovný CNCčkar do Bratislavy

Aktualizované: 2023-11-16


Pracovanie s nájstrojmi CNC
Výber správnho technologiského postupu pri obrábaní
Práca s technickou dokumentáciou
Kontrola dielov počas a po skončení obrábania
Práca na frézach CNC - spúšťanie programov


- frézovanie súčiastok
- čítanie výkresovej dokumentácie
- nastavenie stroja
- príprava programu
- výber a zameranie nástrojov

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek