Voľné pracovné miesta

CNC operátor - Heidenhain, Sinumerik, Haas

Výroba súčiastok z antikóry a plastov Výroba súčiastok na CNC obrábacích centrách podľa výkresovej dokumentácie Kontrola rozmerov vyrobených dielov Obsluha obrábacieho centra, spolupráca s programátorom CAM Základná údržba prideleného obrábacieho centra

IWE zvárací inžinier v Trenčianskom regióne

Spracovávanie technologických postupov, určovanie poradia operácií vo výrobnom procese Navrhovanie parametrov pre zváranie a naváranie Riadenie akcie pri problémoch so zvarmi Podieľanie sa na znížení opráv a odpadu Archivácia tlačív pre modifikáciu zvarov a spätná kontrola dodržiavania WPS Štandardizovanie zváracieho materiálu pre zváracie pracoviská Vedenie evidencie preukazov ...

Mechanik pre stavebné stroje a techniku s možnosťou kariérneho rastu!

diagnostika a opravy stavebných mechanizmov a strojov servisné prehliadky práca na dielni vykonávanie mechanických, elektrických opráv práca na 1-zmenu

Junior Servisný Mechanik

Do nadnárodnej spoločnosti hľadáme šikovného mechanika, ktorý bude zodpovedať za: servis a a opravu strojov na príslušnej dielni, vykonávanie manuálnej údržby strojov, príležitostné výjazdy za klientmi aj mimo svojho pracoviska, prípravu použitých a nových strojov v oblasti predpredaja, práca na 1 zmenu,

Engineering Manager

efektívne riadenie nástrojárne, inžinierskeho tímu (konštrukcia a technológia) a odd. údržby kontinuálne zlepšovanie procesov, rozvíjanie moderných metód riadenia a digitalizácie kontrola nákladov a optimalizácia procesov na dennej báze koordinácia inžinierskych činností pre zabezpečenie efektívnej výroby riadenie nábehu modelových a technických zmien motivácia tímu k ...

Projektový manažér v strojárskej výrobe

riadenie projektov dodávok pre zákazkovú strojársku výrobu (návrh, výroba, inštalácia) príprava a spracovanie komplexných podkladov a technickej dokumentácie pre projekty zabezpečenie dodania a inštalácie v dohodnutým termínoch analýza navrhovaných projektov a príprava detailných projektových plánov komunikácia s projektovým tímom počas výroby a montáže plánovanie a ...

Elektrikár na 3 zmeny

Zodpovednosť za údržbu liniek Plánovanie opráv a preventívnej údržby Kontrola a skúška chodu linky Vykonávanie hydraulických, mechanických, pneumatických opráv Elektrotechnické zásahy Práca na 3 zmeny

Nástrojár

údržba plastových foriem – čistenie, nastavenie a oprava vstrekovacích foriem obsluha základných obrábacích strojov – fréza, sústruh, brúska montáž nástrojov a opätovné spustenie po údržbe alebo výpadku vedenie plánu údržby pre nástroje zabezpečenie požadovaného stavu náhradných dielov výroba náhradných dielov a nástrojov pre výrobné zariadenia

Procesný inžinier pre nový projekt

· Zodpovednosť za integráciu, štart a optimalizáciu nových aj existujúcich procesov · Účasť na tvorbe a vypracovaní analýzy PFMEA pre výrobné linky · Aktívna účasť pri tvorbe a vypracovaní technickej špecifikácie pre nové procesy na výrobných linkách a vstrekolisoch · Zodpovednosť za zmeny v existujúcej dokumentácii, zmeny v procese · Finalizácia a príprava štandardných ...

Technológ pre strojársku spoločnosť - junior

vypracovávanie technologických postupov výroby v ERP systéme spoločnosti zodpovednosť za vlastnú ako aj zákaznícku výkresovú a normovaciu dokumentáciu návrh konštrukčných a technologických prípravých prác vo výrobnom procese komunikácia so zákazníkom pri vyjasnení dokumentácie a technickej špecifikácie komunikácia s dodávateľmi pri dopytovaní technologických dielcov optimalizácia ...

CAD konštruktér

- vytváranie CAD modelov - vytváranie konceptov a finálnych konštrukčných riešení

Nástrojár na 1 zmenu

Výroba súčiastok podľa výrobnej dokumentácie. Vykonávanie údržby nástrojov Odstraňovanie porúch výrobných strojov v spolupráci s mechanickou a elektrickou údržbou. Zlepšovanie procesov na lisovacích nástrojoch v spolupráci s výrobou a technológiou. Oprava a prezoraďovanie lisovacích foriem, ich modifikácia na minimalizovanie nezhodnej výroby a prestojov.

3D merací technik

zabezpečenie 3D meraní, tvorba meracích programov návrh a konzultácia meracích, upínacích prípravkov pre 3D meranie spoluzodpovednosť za priebežnú kontrolu dielov a za uvoľňovanie výroby príprava dokumentácie kvality kalibrovanie 3D meracieho prístroja a prípravkov sledovanie a vyhodnocovanie spôsobilosti zariadenia a meradiel

Vedúci výroby pre stavebnú spoločnosť.

- zabezpečenie za plynulý chod dielne, - zodpovednosť za vedenie a motiváciu zamestnancov dielne, - zodpovednosť za riadenie skladu a vedenie príslušnej dokumentácie, - plánovanie a kontrola plnenia pracovných úloh na pravidelnej báze, - komunikácia s ďalšími vedúcimi pracovníkmi,

Nástrojár

Opracovávanie a úprava nástrojov pri lisovaní hliníka a ocele. Montáž, demontáž a čistenie nástrojov. Asistencia, údržba a nastavovanie nástrojov na postupových lisoch. Tušírovanie, zváranie. Nastavovanie a dolaďovanie nástrojov. Dodržiavanie pracovných postupov.

Senior CAD Designer

práca na projektoch pri zavádzaní nových produktov a modifikácií návrh designu pre zákaznícke riešenia návrh prípravkov a nástrojov spracovanie a aktualizácia výkresovej dokumentácie (2D/3D) dizajnová podpora projektového tímu a ostatných oddelení pri zavádzaní nových výrobkov do výrobného procesu rozbor porúch vo výrobnom a konštrukčnom procese a návrh nápravných ...

Projektový inžinier - Špecialista technického úseku

- koordinácia projektov - kontrola a reportovanie - príprava podkladov a dokumentácie pre projekty - aktívna spolupráca s dodávateľmi a ich riadenie - prenášanie liniek - facility manažment, riadenie a organizácia práce údržby a správy budov

Inžinier kvality pre automotive projekt Audi, s možnosťou Home Office

Pre nášho klienta, hľadáme Inžiniera kvality so skúsenosťami v Automotive segmente. V rámci štandardnej práce budete zodpovedať za nábeh nového projektu (Audi) až po SOP , a neskôr aj ďalej. Budete komunikovať s klientom ohľadom PPAP, prípadných 8D reportov, trvalých nápravných opatrení. Tiež sa budete podieľať na preškoľovaní personálu na požiadavky kvality, požiadavky ...

Servisný technik

- práca servisného technika v teréne (práca vyžaduje cestovanie - Slovensko aj zahraničie) - podpora klientom (údržba, oprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky a optimalizácia) - vykonávanie servisu - od bežného servisu po preventívnu a korektívnu údržbu strojov - diagnostikovanie porúch a ich následné odstránenie - zodpovednosť za efektívnu prácu v teréne - úzka spolupráca ...

Údržbár strojných zariadení

• odstraňovanie porúch a opravy mechanických strojov a zariadení • vykonávanie odstránenia mechanických závad a porúch, vykonáva činnosti preventívnych opatrení z preventívnej údržby • predkladanie požiadaviek na zabezpečenie náhradných dielov • vykonávanie montáž mechanických zariadení a potrubí EG • vykonávanie obsluhy a kontroly stavu vyhradených technických ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you