Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Robotik

Aktualizované: 2023-03-26


Konfigurácia, nastavenie a oživenie robotov; Spolupráca pri inštalácii, uvádzanie do prevádzky a odovzdávanie robotizovaných automatizovaných riešení; Spolupráca pri diagnostikovaní porúch a ich odstraňovaní na robotizovaných automatizovaných riešeniach; Programovanie a optimalizácia dráh robota; Príprava a vypracovanie príslušnej dokumentácie pre robotizované automatizované ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

EHS Manager

Aktualizované: 2023-03-26


- vytváranie, aktualizácia a archivácia dokumentácie - manažment riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti práce - úzka spolupráca s vyšším managementom - reporty - zodpovednosť za odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a ochrana vôd - nakladanie s odpadmi a ich následné zhodnocovanie - protipožiarne opatrenia zavádzané v spoločnosti - aplikovanie nových výrobných postupov a ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior manažéra údržby !

Aktualizované: 2023-03-26


zodpovednosť za chod a riadenie údržby práca s technickou dokumentáciou riadenie menšieho kolektívu zamestnancov tvorba rozpočtu pre oddelenie údržby vypracovanie plánu opráv s cieľom zvýšenia efektivity pracoviska
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Greenfield Launch Manager

Aktualizované: 2023-03-26


Základný popis práce: • Zodpovednosť za zostavenie požadovaného tímu pre Launch Management • Zodpovednosť za nastavenie všetkých úloh na zabezpečenie včasného uvedenia produktu na trh a koordináciu týchto činností s rôznymi oddeleniami • Zabezpečenie včasného dokončenia úloh v súlade s celkovými cieľmi projektu (rozpočet, kvalita, harmonogram) • Synchronizácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Servisný mechanik stavebných strojov

Aktualizované: 2023-03-26


Hľadáme Mechanika s praxou, ktorý má skúsenosti s opravami strojov - stavebné, poľnohospodárske, kamióny a atď., ktorý bude zastrešovať servis u klientov. * pravidelná údržba strojov, servisné prehliadky * odstraňovanie závad * diagnostika porúch * po zaučení poskytovanie servisu priamo u zákazníka
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ/Procesný inžinier

Aktualizované: 2023-03-26


- tvorba kusovníkov a výrobných postupov pre jednotlivé komponenty na základe technických výkresov a objednávok - evidencia a nastavenie v informačnom systéme - nové položky, postupy a kusovníky - udržiavanie údajov v informačnom systéme podľa najnovších kusovníkov alebo zmien procesov - príprava a úpravy výrobných príkazov podľa výrobných plánov - zodpovednosť za kompletnú ...
práca pre konštrukčnú kanceláriu na projektoch podľa požiadaviek zákazníka - automatizované linky, jednoúčelové zariadenia, oceľové konštrukcie analýza požiadaviek, tvorba CAD modelov a výrobnej dokumentácie spracovanie a aktualizácia výkresovej dokumentácie (2D/3D) práca v rôznych CAD softvéroch (Creo, SolidWorks, NX)
Technická asistencia a komunikácia u zákazníka ohľadom kvality materiálu, vývoja a celkovo jeho požiadaviek na vyrábaný produkt Úzka spolupráca s inžinierskym oddelením a taktiež komunikácia s výrobným oddelením u zákazníka Zodpovednosť za technicko-obchodný vzťah s klientmi v súlade s obchodnou stratégiou Cestovanie k zákazníkom cca 50% pracovného času - Poľsko, Rakúsko, ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Koordinátor montáží

Aktualizované: 2023-03-26


práca na projektoch v technickej oblasti plánovanie zákaziek a montáží vedenie a koordinovanie menšieho tímu ľudí komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi plánovanie zákaziek kontrola vykonaných činností kombinácia práce v kancelárii a v teréne
· Údržba strojov a zariadení, zistenie potreby opráv, · Zabezpečenie bezporuchového chodu strojov a zariadení vo zverenom sektore, · Dohľad nad novou inštaláciou nových strojov externých dodávateľov strojov a zariadení, následné spustenie do prevádzky a následná starostlivosť, kontrola činností a servisných cyklov strojov a zariadení, · Dohľad a vykonávanie kontrol, údržby, ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Nastavovača/Zoraďovača strojov

Aktualizované: 2023-03-26


Nastavovanie a prestavovanie lisov a nástrojov Základná údržba a výmena nástrojov Vypracúvanie správ o skúškach Navrhovanie zlepšujúcich opatrení
- návrh a tvorba a zavádzanie nových produktov v spolupráci s ostatnými oddelenniami - vývoj dielov, komunikácia v projektovom tíme, dodržiavanie termínov, nábeh nových dielov do výroby - riešenie projektov pod vedením skúsených kolegov - implementácia nových produktov na trh - monitorovanie trhu a konkurenčného prostredia - príprava smerníc a pracovných postupov - reportovanie ...
- práca servisného technika v teréne (práca vyžaduje cestovanie - Slovensko aj zahraničie) - podpora klientom (údržba, oprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky a optimalizácia) - vykonávanie servisu - od bežného servisu po preventívnu a korektívnu údržbu strojov - diagnostikovanie porúch a ich následné odstránenie - zodpovednosť za efektívnu prácu v teréne - úzka spolupráca ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci údržby

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za všetky aktivity oddelenia údržby a riadenie cca 4 ľudí Operatívna a preventívna údržba všetkých zariadení Zaistenie spôsobilého technického stavu pre všetky stroje a zariadenia Plánovanie aktivít a preventívnej údržby Vedenie tímu, kontrola a prideľovanie úloh Zodpovednosť za stav skladu náhradných dielov ako aj hospodárenie s náhradnými dielmi Zúčastňovanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Lean Specialista

Aktualizované: 2023-03-26


- zodpovednosť za riadenie a správu procesov na zefektívnenie výroby - navrhovanie a realizácia opatrení na zlepšenie a optimalizáciu procesov - prispievať k neustálemu zlepšovaniu výkonnosti - zavádzanie praktických aplikácií nástrojov štíhlej výroby s cieľom úspory nákladov - aktívne využívať nástroje: Lean, Six Sigma, 5S a i. - definovanie ukazovateľov na dosiahnutie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technická podpora pre zákazníkov

Aktualizované: 2023-03-26


- Odborné poradenstvo a návrhy technických riešení pre partnerov a zákazníkov - Prezentácia technickej stránky produktu zákazníkovi - Poradenstvo zákazníkovi pri výbere zariadenia a pri jeho následnom zapojení - Poskytovanie podpory zmluvným technikom v rámci produktu alebo samotnej montáže zariadenia - Príprava podkladov a cenových ponúk - Spolupráca s obchodným tímom ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Servisného Mechanika

Aktualizované: 2023-03-26


- kontrola, oprava a údržba stavebných strojov - diagnostika, servis podľa potreby - komunikácia s príslušnými oddeleniami a zákazníkmi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Metrológ

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za merania (3D, scanner) Vyhodnocovanie výsledkov meraní a ich reportovanie Koordinácia kalibrácie, rekvalifikačných testov Zodpovednosť za priebeh COP testov podľa požiadaviek na jednotlivé projekty
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Konštruktér so znalosťou SolidWorks

Aktualizované: 2023-03-26


Spracovávanie technickej a projektovej dokumentácie pre výrobu jednoúčelových zariadení. - tvorba 2D a 3D modelov - zastrešenie projektu od začiatku po odovzdanie zákazníkovi - dohľad pri inštalácii
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Mechanik stavebných strojov

Aktualizované: 2023-03-26


Hľadáme Mechanika pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom a servisom stavebných strojov. Hľadáme Mechanika s praxou, ktorý má skúsenosti s opravami strojov - stavebné, poľnohospodárske, kamióny a atď., ktorý bude zastrešovať servisy u klientov. * servisné prehliadky a opravy s výjazdmi v rámci východného Slovenska alebo priamo na dielni * zisťovanie nedostatkov a opravy ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek