Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Projektový koordinátor - lisovanie

Aktualizované: 2023-05-29


- Participácia na nábehu nových projektov, pri preberaní projektov - Podpora počas celého projektového cyklu a počas všetkých etáp projektu - Pravidelná komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti, najmä s výrobou, technológmi a kvalitou - Príprava relevantnej dokumentácie (podieľanie sa na FMEA, Control Plan), cenových kalkulácií - Komunikácia s interným a externým ...

- definovanie stratégie pre rôzne digitálne projekty, - realizácia cieľov digitalizácie a automatizácie a ich aplikácia na lokálne podmienky, - účasť na share centrách s predstaviteľmi z iných závodov, - identifikovanie potrebných zmien, - vyskladanie si vhodného projektového teamu, - vedenie a implementácia projektov digitalizácie a automatizácie.

Frézovanie na tradičných strojoch Výber správnho technologiského postupu pri obrábaní Práca s technickou dokumentáciou Kontrola dielov počas a po skončení obrábania Práca na frézach CNC - spúšťanie programov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Majster vo výrobe do Bratislavy na 1-zmenu

Aktualizované: 2023-05-29


Riadenie tímu CNC operátorov a frézarov - zadávanie práce, priebežná kontrola Organizovanie práce vo výrobe Sledovanie a dodržiavanie výrobného plánu Definovanie a zabezpečenie potrieb výroby (náradie a materiál) Príprava požiadaviek pre nákupné oddelenie Príprava expedície vyrobených produktov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

CAD konštruktér

Aktualizované: 2023-05-29


- návrh, úprava a dizajn nových 3D modelov - komunikácia s kvalitou, výrobou, R&D oddelením - tvorba výkresovej dokumentácie - podpora pre celý tím počas celej fázy projektu

- práca servisného technika v teréne (práca vyžaduje cestovanie - Slovensko aj zahraničie) - podpora klientom (údržba, oprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky a optimalizácia) - vykonávanie servisu - od bežného servisu po preventívnu a korektívnu údržbu strojov - diagnostikovanie porúch a ich následné odstránenie - zodpovednosť za efektívnu prácu v teréne - úzka spolupráca ...

vypracovávanie technologických postupov výroby v ERP systéme spoločnosti (rôzne strojárske technológie) zodpovednosť za vlastnú ako aj zákaznícku výkresovú a normovaciu dokumentáciu návrh konštrukčných a technologických prípravných prác vo výrobnom procese komunikácia so zákazníkom pri vyjasnení dokumentácie a technickej špecifikácie komunikácia s dodávateľmi pri dopytovaní ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nástrojár

Aktualizované: 2023-05-29


Opracovávanie a úprava nástrojov pri lisovaní hliníka a ocele Montáž, demontáž a čistenie nástrojov Asistencia, údržba a nastavovanie nástrojov na postupových lisoch Nastavovanie a dolaďovanie nástrojov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Produktového Inžiniera

Aktualizované: 2023-05-29


- komunikácia so zákazníkmi, technická podpora - vypracovanie cenových návrhov pre jednotlivé produkty v portfóliu - tvroba FMEA, Control Plan, Process Flow - zavádzanie optimálnych výrobných procesov pri nových produktoch - spolupráca s príslušnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Manažéra výroby

Aktualizované: 2023-05-29


- koordinovanie práce, riadenie výrobného procesu - monitorovanie KPIs vo výrobe - zodpovednosť za plnenie termínov - zlepšovanie technologických a výrobných procesov - komunikácia s príslušnými oddeleniami, reportovanie

Konfigurácia, nastavenie a oživenie robotov; Spolupráca pri inštalácii, uvádzanie do prevádzky a odovzdávanie robotizovaných automatizovaných riešení; Spolupráca pri diagnostikovaní porúch a ich odstraňovaní na robotizovaných automatizovaných riešeniach; Programovanie a optimalizácia dráh robota; Príprava a vypracovanie príslušnej dokumentácie pre robotizované automatizované ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Lead Design Engineer

Aktualizované: 2023-05-29


- spracovávanie technickej a projektovej dokumentácie vo výrobnom prostredí na pridelenom projekte - práca v CAD systéme (Catia) - vytváranie podkladov / dokumentácie na podporu výroby - podpora výroby v riešení problémov - práca na vytváraní interných prípravkov, konštrukcia prípravkov - analýza technickej dokumentácie - spolupráca s inými oddeleniami (vývoj, výskum, zákaznícke ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Product Engineer

Aktualizované: 2023-05-29


- podpora inžinierskeho vývoja pre CAD/PLM, - aktívna komunikácia so zákazníkmi, - pdpora realizácie, testovania a validácie, - implementácia OEM špecifikácie na produkty, - práca v medzinárodných tímoch.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

PLC technik

Aktualizované: 2023-05-29


Vykonáva operatívnu, preventívnu údržbu , diagnostiku a nastavenie strojných zariadení PLC Spolupodieľa sa na plynulom chode výroby Zodpovedá za inštalácia a spustenie príslušných strojov Vykonáva analýzu a diagnostiku vzniknutých porúch Práca na 3 zmeny
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technický manažér

Aktualizované: 2023-05-29


Zodpovednosť za technické oddelenia v spoločnosti (údržba, nástrojáreň) Koordinácia interných zdrojov a externých partnerov Neustále zlepšovanie procesov v rámci jednotlivých oddelení Plánovanie a organizovanie preventívnej a korektívnej údržby Zabezpečenie projektov z technického hľadiska Vedenie a vykonávanie TPM Reporting riaditeľovi spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Odborno-technická podpora

Aktualizované: 2023-05-29


- Odborné poradenstvo a návrhy technických riešení pre partnerov a zákazníkov - Prezentácia technickej stránky produktu zákazníkovi - tepelné čerpadlá a klimatizácie - Poradenstvo zákazníkovi pri výbere zariadenia a pri jeho následnom zapojení - Poskytovanie podpory zmluvným technikom v rámci produktu alebo samotnej montáže zariadenia - Spolupráca s obchodným tímom - ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Koordinátor montáží

Aktualizované: 2023-05-29


práca na projektoch v technickej oblasti plánovanie zákaziek a montáží vedenie a koordinovanie menšieho tímu ľudí komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi plánovanie zákaziek kontrola vykonaných činností kombinácia práce v kancelárii a v teréne
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista produktových nákladov

Aktualizované: 2023-05-29


Príprava cenových kalkulácií (pre nákladovo cenové ponuky) Kalkulácie rentability projektov Projektový výpočty (životný cyklus produktu) Stanovenie dostupných kapacít strojov, liniek, kapacity pre investičné plánovanie Kalkulácie ziskovosti Rokovania s dodávateľmi Návrh vhodných opatrní na dosiahnutie nákladových cieľov Výpočet nových výrobných projektov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér údržby

Aktualizované: 2023-05-29


riadenie a plánovanie aktivít oddelenia údržby pre strojársku výrobnú spoločnosť vedenie menšieho tímu technikov, rozdeľovanie úloh a kontrola ich plnenia operatívna a preventívna údržba všetkých zariadení (výrobné stroje, náradie ...) komunikácia s dodávateľmi náhradných dielov inštalácia nových zariadení zabezpečenie revízií výrobných a nevýrobných zariadení zabezpečenie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér výroby

Aktualizované: 2023-05-29


- Riadenie výroby, údržby, a časti logistiky po technickej a personálnej stránke - Vedenie 50tich zamestnancov v úzkej spolupráci s manažérskym tímom - Priebežná analýza a zabezpečenie prevádzkovej dokonalosti so zameraním na vysoko efektívnu implementáciu požiadaviek zákazníkov a osvedčených postupov - Komunikácia a spolupráca so všetkými oddeleniami súvisiacimi s výrobou, ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek