Voľné pracovné miesta

Nástrojár

Opracovávanie a úprava nástrojov pri lisovaní hliníka a ocele. Montáž, demontáž a čistenie nástrojov. Asistencia, údržba a nastavovanie nástrojov na postupových lisoch. Tušírovanie, zváranie. Nastavovanie a dolaďovanie nástrojov. Dodržiavanie pracovných postupov.

Hľadáme skúseného výjazdového mechanika stavebných strojov!

Hľadáme Mechanika pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom a servisom stavebných strojov. Hľadáme Mechanika s praxou, ktorý má skúsenosti s opravami strojov - stavebné, poľnohospodárske, kamióny a atď., ktorý bude zastrešovať servisy u klientov. * servisné prehliadky a opravy s výjazdmi v rámci východného Slovenska alebo priamo na dielni * zisťovanie nedostatkov a opravy ...

Vedúci oddelenia údržby / Maintenance Manager

zodpovednosť za riadenie oddelenia údržby, komunikácia s dodávateľmi servisných služieb zodpovednosť za zabezpečenie pravidelnej preventívnej a prediktivnej údržby vedenie a zabezpečenie skladu náhradných dielov spracovanie mesačných KPI dohľad nad správnou činnosťou strojov a zariadení analýzy príčin a dôsledkov porúch strojov a zariadení, dohľad nad dokumentáciou opráv ...

Merací technik

- Zodpovednosť za medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobkov - Zabezpečovanie manuálnych meraní (základné meradlá) - Vykonávanie meraní na 3D meracích zariadeniach - Participácia na overovaní vzoriek výrobkov

Projektový manažér

Zodpovednosť za riadenie nových projektov v oblasti automotive Koordinovanie činnosti projektového tímu Spracovanie projektovej dokumentácie Komunikácia so zákazníkmi Change management

Nástrojár na 2 zmeny

Výroba, opravy, úpravy, čistenie a údržba nástrojov; Práca a údržba strojov ako frézka, rovinná brúska, sústruh; Riešenie technických problémov, ktoré sa na nástrojoch vyskytnú; Spolupráca na vývoji nových nástrojov, zlepšovanie existujúcich, riadenie technických zmien na nástrojoch.

Prijmeme elektrotechnika do non-automotive prostredia

- vykonávanie preventívnej aj prediktívnej údržby zariadení (elekrika aj mechanika) - identifikácie a následne odstraňovanie technických porúch na zariadeniach - inštalácie nových zariadení - nastavovanie zariadení podľa požiadaviek procesu výroby

Údržbár, mechanik na 4 zmeny (2x denná, 2x nočná, 4x voľno)

• odstraňovanie mechanických porúch a opravy strojov a zariadení • vykonávanie preventívnej kontroly a zabezpečenie náhradných dielov • kontrola stavu vyhradených technických zariadení – tlakových, plynových a zdvíhacích v závodoch EG • vedie príslušnú technickú dokumentáciu EG a zabezpečuje jej aktualizáciu • práca na 4 zmeny: 2xdenná, 2xnočná, 4xvoľno

Mechanik pre stavebné stroje a techniku s možnosťou kariérneho rastu!

diagnostika a opravy stavebných mechanizmov a strojov servisné prehliadky práca na dielni vykonávanie mechanických, elektrických opráv práca na 1-zmenu

Facility Manager

zodpovednosť za správu budovy výrobnej spoločnosti a jej okolia zodpovednosť za riešenie technických problémov v rámci objektu spoločnosti zodpovednosť za oblasť technických služieb v spoločnosti plánovanie revízií a údržby budov (elektrické zariadenia a rozvody, chladiace zariadenia, vzduchotechnika, vetracie a klimatizačné zariadenia, kotolne, rozvody vody a kanalizácie, areál ...

Zoraďovač - vhodné aj pre absolventov SŠ strojárskych

Zodpovednosť za spustenie a chod linky Vykonávanie dennej kontroly a základnej obsluhy lisu Analýza problémov vznikajúcich počas výroby a upozorňovanie na zistené nedostatky Participácia na podávaní zlepšovacích návrhov Zodpovednosť za pridelené náradie a prostriedky

Udržbár

- Údržba, starostlivosť a práca s lisovacími formami - Dodržiavanie kvality a bezpečnosti práce - Výkon práce v okrese Dolný Kubín

Mechanik na štyri zmeny

Do medzinárodnej spoločnosti sa hľadá šikovný mechanik, v ktorého pracovnej náplni bude : - skladanie, rozkladanie, zoraďovanie kovacích foriem do potrebného tvaru - čistenie a opravovanie kovacích foriem + - drobné zámočnícke práce - monitorovanie stavu linky

Nastavovač/zoraďovač strojov

Nastavovanie a prestavovanie lisov a nástrojov Základná údržba a výmena nástrojov Vypracúvanie správ o skúškach Navrhovanie zlepšujúcich opatrení

Máš skúsenosť s údržbou strojných zariadení? Hľadáme práve teba!

Optimálne využitie strojov s cieľom zníženia spotreby materiálu a zabezpečenia max. efektivity Dodržiavanie technologických postupov Dohľad nad dodržiavaním pracovných pokynov pre obsluhu strojov Preškoľovanie operátorov Spolupráca s ostatnými oddeleniami firmy

Projektový inžinier v srdci Zemplína

- Participácia na príprave nových strojov do výroby podľa požiadaviek zákazníka ( nákres, výber a hodnotenie dodávateľa, kontrola dodávateľa, cenové ponuky .. ) - Riadenie projektu počas fáz výstavby zariadenia - Podieľanie sa na preberaní a zavádzaní nových strojov do výroby ( prebrať, nájsť umiestnenie, know how ) - Odovzdať know how stroja do výroby - Podieľať ...

Senior Process Engineer

- zlepšovanie procesov v oblasti vysokotlakového liatia, - sledovanie kľúčových ukazovateľov KPI, - riadenie a zlepšovanie internej kvality, produktivity a výrobných nákladov, - komunikácia ohľadne výroby a koordinovanie tímov v rámci závodu, - koordinácia workshopov, prezentácia výsledkov, - návrh technických riešení, zlepšovacích procesov a opatrení.

Konštruktér (SolidWorks, AutoCAD)

Hľadáme konštruktéra z oblasti strojárstva, ktorého úlohou bude: - návrh a zlepšenie vybraných mechanických strojov - zabezpečenie technickej podpory výroby - riešenie konštrukčných úloh v 3D rovine - zodpovednosť za správnosť technickej a výrobnej dokumentácie - úzka spolupráca s dodávateľmi

Procesný inžinier

mapovanie výkonu strojných zariadení a optimalizácia procesov výroby práca s údajmi z integrovaných výrobných systémov spolupodieľanie sa na implementácii a finalizácii projektov komunikácia s dodávateľmi a oddeleniami naprieč spoločnosťou riešenie podporných projektoch v pobočkách spoločnosti (celosvetovo)

Údržbár

- zodpovednosť za opravu mechanických a elektrických častí strojov a zariadení - preventívna údržba, plánované opravy, spolupráca pri skúškach strojov - spolupráca pri externých opravách - technická podpora a príprava plánovaných opráv
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek