Trenčiansky kraj

Hľadáme servisného technika, cestovanie v rámci SR a ČR

- pravidelný servis zariadení u zákazníkov v SR a ČR - diagnostika porúch na zariadeniach - riešenie prevádzkových problémov a odstraňovanie porúch - komunikácia s klientom - poradenstvo

Hľadáme nového kolegu - TEST INŽINIERA do tímu.

Do zabehnutého tímu test inžinierov hľadáme nového kolegu, ktorý má záľubu v elektrotechnike! Výber a rozvoj vhodných testovacích nástrojov a procedúr pri vývoji nových výrobkov a ich funkcií. Úprava testovacích programov. Koordinácia všetkých testov podľa postupov spoločnosti a požiadaviek zákazníka. Zodpovednosť za odstraňovanie porúch. Navrhovanie a implementácia ...

Zvárací inžinier IWE

· Samostatné zabezpečenie odbornej technickej agendy technológie zvárania · Určovanie technológie zvárania výroby s vysokými nárokmi na presnosť a spoľahlivosť · Rozhodovanie o použití materiálov · Aktualizácia technologickej dokumentácie zvárania v súlade s platnými normami STN a EÚ smernicami · Kontrola technickej dokumentácie výroby · Vypracovávanie denníkov zvárania ...

Produktový Inžinier - Nová Dubnica

-vypracovanie Process Flow -technická komunikácia so zákazníkom -vykonávanie štúdií vyrobiteľnosti produktu -vypracovávanie kalkulácií na nové produkty z technologického pohľadu -spolupráca pri tvorbe FMEA a tvorbe Control Plan -implementácia optimálnych výrobných procesov pre nové produkty -výber a zavádzanie najlepších možných pracovných metód, nástrojov, prípravkov, ...

Inžinier zákazníckej kvality - autmotive

• starostlivosť o pridelených zákazníkov • riadenie zákazníckych reklamácií • participácia na APQP aktivitách • implementácia špecifických zákazníckych požiadaviek do výrobného procesu • vykonávanie interných auditov a participácia na externých auditoch • práca v systéme SAP • pravidelné vyhodnocovanie ukazovateľov kvality a návrhy vhodných opatrení

Junior Produktový Inžinier

· Podpora pre Produktového Inžiniera · Príprava a tvorba pracovných inštrukcií · Tvorba a aktualizácia dokumentácie k produktom v spolupráci s Produktovým Inžinierom · Školí operátorov na nové pracovné postupy · Podieľa sa na zlepšovaní procesov · Zúčastňuje sa na zavádzaní nového produktu do výroby · Zúčastňuje sa zákazníckych auditov · Zúčastňuje sa procesu ...

Projektant pozemných stavieb

- tvorba projektov v oblasti stavebníctva - tvorba komplexnej projektovej dokumentácie (stavebné povolenia aj realizácia stavby) - komunikácia so zákazníkmi a koordinácia so subdodávateľmi

Hlavný inžinier projektu

- riadenie a vedenie projektov v rámci SR - koordinácia činností profesistov, kontrola projektov - spolupráca pri inžinierskej činnosti - komunikácia s klientami, profesistami - zadelovanie úloh tímu projektantov - sledovanie časových plánov - reportovanie a účasť na poradách

Špecialista IT

- správa sieťových a doménových služieb - starostlivosť o HW/SW vybavenie - spravovanie, monitorovanie a zabezpečenie siete a firemného informačného systému - príprava, tvorba a realizícia školení - podpora koncovým užívateľom

Hlavný účtovník

- zodpovednosť za spracovanie daňových priznaní - mesačných spracovaní priznaní k DPH - zodpovednosť za kontrolu účtov hlavnej knihy - pripravuje štatistické výkazy - komunikuje s externou auditórskou spoločnosťou - reporting

Hľadáme marketingového špecialistu - pharma biznis

Tvojou hlavnou úlohou bude: tvoriť marketingové stratégie spoločnosti zamerané predovšetkým na podporu značky, podporu obchodu Definovanie a tvorbu B2B marketingovej stratégie spoločnosti Brand management Analýza trhov, konkurencie, trendov a príležitostí v oblasti marketingu Plánovanie marketingových nástrojov a aktivít Plánovanie marketingového rozpočtu a kontrolu jeho čerpania

Senior účtovník

Zodpovednosť za pridelené krajiny Riadenie účtovných úloh pridelenej krajiny v spolupráci s miestnymi finančnými tímami Kontrola finančných výkazov Vykonávanie uzávierkových prác (mesačné, štvrťročné, ročné) Zodpovednosť za prípravu finančných správ (finančné výkazy, plnenie rozpočtu) Spolupráca s inými oddeleniami (lokálnymi aj zahraničnými) Príprava podkladov ...

Projektový manažér - strojárstvo Hľadáme proaktívneho, samostatného človeka, ktorý vie reagovať na potreby zákazníka a koordinovať projekt

·zodpovednosť za technickú, nákladovú a termínovú stránku projektu ·riadenie projektov zákazkovej výroby ·komunikácia so zákazníkom a výrobnými oddeleniami ·riešenie zmien v technickej dokumentácii či materiálové zmeny na projektoch ·implementácia zmien ·spolupráca s výrobou v realizačnej fáze projektu ·podieľa sa na cenotvorbe projektu ·organizácia a koordinácia ...

Obchodný zástupca v oblasti stavebníctva

- aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov v trenčianskom regióne - starostlivosť o existujúcich zákazníkov - príprava prezentácie a ponúk - návrh riešení - budovanie vzťahov so zákazníkmi

Hľadáme CNC programátora

- Tvorba programov pre obrábacie stroje. - Práca v prostredí CAD - CAM. - Efektívne využívanie výrobného potenciálu zariadenia. - Výber vhodného náradia. - Práca na 2 zmeny.

QHSSE Manager

- zodpovednosť za zabezpečenie akčného plánu - implementácia a údržba riadenia systému kvality (QMS) - monitoring cieľov kvality - hodnotenie rizík, audity, školenia - vypracovanie, implementovanie a riaddenie plánov a postupov HSSE - hlásenie a riadenie nehôd, úrazov a bezpečnostných rizík - reporting

Finančný kontrolór pre výrobnú spoločnosť

Hľadáme skúseného kandidáta v oblasti finančného kontrolingu z výrobného prostredia: - Komplexný kontrolling vo výrobnej spoločnosti - Vyhodnocovanie interných nákladov a porovnávanie výkonnosti - Výrobný kontroling - kalkulácie výrobných nákladov - Spracovanie mesačných a ročných výsledkov hospodárenia spoločnosti - Spracovanie analýzy hospodárskeho výsledku - Spracovanie ...

Šanca pre absolventov ekonomiky a financií.

Hľadáme šikovného kandidáta/kandidátku, ktorý rozumie tabuľkám, číslam a má chuť pracovať! Spracovanie rozpočtu a finančných plánov Spracovávanie finančných výsledkov, vypracovávanie finančných výkazov a reportov Plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow Tvorba kalkulácií a rozpočtov Analýza vývoja nákladov a ich vplyvy na obchodné a finančné časti spoločnosti Príprava ...

Hlavný účtovník

- kompletné vedenie účtovníctva spoločnosti podľa slovenských účtovných štandardov a mzdovej agendy - vykonávanie mesačnej a ročnej účtovnej závierky - koordinovanie práce na účtovnom oddelení a metodické vedenie - komunikácia s príslušnými úradmi - aktívna spolupráca s audítorom spoločnosti - spolupráca na tvorbe finančného plánu - reporting do materskej spoločnosti - ...

Obchodno - technický zástupca.

Hľadáme šikovného obchodníka s technickým zameraním. Aktívny predaj softvérových produktov a služieb spoločnosti Získavanie nových a rozvíjanie existujúcich obchodných príležitostí Identifikácia potrieb zákazníka, príprava a prezentácia riešení, tvorba ponúk a kalkulácií, vedenie obchodných rokovaní Prieskum trhu
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you