Trenčiansky kraj


Rád/a cestuješ a si technicky zdatný/á? Neváhaj a využi príležitosť pracovať ako - Expert pre testing - vhodné aj pre absolventa technickej SS/VŠ- Vhodné i pre absolventov

Rád/a cestuješ a si technicky zdatný/á? Neváhaj a využi príležitosť pracovať ako - Expert preproces likvidovania odpadu- Vhodné i pre absolventov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný inžinier (junior/senior)

Aktualizované: 2024-04-11


- implementácia a optimalizácia technologických riešení podľa potreba výroby a projektu - zefektívňovanie, navrhovanie a zavádzanie výrobných procesov a ich následná kontrola - optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov - analýza údajov - komunikácia v rámci spoločnosti, so zákazníkmi či dodávateľmi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ

Aktualizované: 2024-04-11


- vypracovávanie technologických postupov - podieľanie sa na implementácii nových technológií do výrobného procesu - optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania - analýza rizík a vytvorenie plánu pre ich predchádzanie - špecifikácia materiálov a vypracovanie kalkulácii
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality

Aktualizované: 2024-04-11


- riešenie reklamácií a vytváranie dokumentácie - analýza koreňových príčin zmätkov vo výrobe a koordinácia nápravných opatrení (8D, 5WHY, ISHIKAWA, FMEA, CP) - zabezpečenie kvality produktov a procesov podľa noriem, požiadaviek zákazníka a interných nariadení - spolupráca s externými audítormi a technikmi na zabezpečenie kvality - spolupráca s internými oddeleniami na zvýšení spokojnosti

Tvojou úlohou bude: - zabezpečovať všeobecné a špecifické hygienické požiadavky - hodnotiť kvalitu potravín - riešiť sťažnosti odberateľov a spotrebiteľov a celkovú kultúru bezpečnosti potravín - zabezpečovať požiadavky systému HACCP, ISO
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nákupca

Aktualizované: 2024-04-11


objednávanie a nákup nepriameho materiálu a náhradných dielov do výroby podľa potreby kontrolovanie plnenia dodávok objednaného materiálu komunikácia s dodávateľmi, riešenie reklamácií práca v internom informačnom
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Team Leadera CNC nastavovačov

Aktualizované: 2024-04-10


Hľadáme Team Leadera CNC nastavovačov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci nákupu

Aktualizované: 2024-04-09


Vedúci nákupu

Hľadáme skúseného Projektového manažéra s vedomosťami v oblasti technológie vstrekovania, ktorý sa zameriava na riadenie vývojových projektov v automotive priemysle.

Obchodno - Projektový manažér - vhodné aj pre juniora Hľadáme proaktívneho, samostatného človeka, ktorý vie reagovať na potreby zákazníka a koordinovať projekt.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior HR Generalist

Aktualizované: 2024-04-05


- zodpovednosť za HR agendu spoločnosti - riadenie výberového procesu na jednotlivé pozície - zodpovednosť za vzdelávanie, školenia zamestnancov - koordinácia ďalších aktivít a procesov na HR oddelení -
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista systémovej kvality

Aktualizované: 2024-04-05


- implementácia a udržiavanie systému kvality - zodpovednosť za udržiavanie a vývoj postupov a dokumentácie v systéme manažmentu kvality - navrhovanie plánu interného auditu (systémov a postupov), jeho koordinácia a zodpovednosť za jeho vykonávanie - zodpovednosť za nápravné a preventívne
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér účtovného oddelenia

Aktualizované: 2024-04-05


- metodické riadenie účtovného oddelenia - príprava reportov do zahraničia - participácia na mesačnom, ročnom zúčtovaní - spolupráca pri auditoch - kalkulácia dane z príjmov a daňové

- zodpovednosť za rozbeh nových projektov a zavádzanie súvisiacich procesov a technológií - definovanie cieľov, termínov a procesných krokov pre nové projekty - tvorba a aktualizácia pracovných inštrukcií a dokumentov - spolupráca s oddelením kvality pri vytváraní PPAP dokumentácie a kontrolných plánov - zavádzanie nástrojov na zvyšovanie efektívnosti a úspornosti výrobného
Lugera & Maklér spol. s r.o.

3D dizajnér pre strojársku spoločnosť

Aktualizované: 2024-04-02


Pre renomovanú strojársku spoločnosť , ktorá je lídrom v oblasti výroby generátorov hľadáme 3D Dizajnéra.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný Inžinier pre nové projekty

Aktualizované: 2024-04-02


- zodpovednosť za rozbeh nových projektov a zavádzanie súvisiacich procesov a technológií - definovanie cieľov, termínov a procesných krokov pre nové projekty - tvorba a aktualizácia pracovných inštrukcií a dokumentov - spolupráca s oddelením kvality pri vytváraní PPAP dokumentácie a kontrolných plánov - zavádzanie nástrojov na zvyšovanie efektívnosti a úspornosti výrobného
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Personálny konzultant

Aktualizované: 2024-04-02


Pre našu trenčianskú pobočku hĺadáme nového kolegu pre oblasť recruitmentu - PERSONÁLNEHO KONZULTANTA
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodno - technický zástupca (m/ž)

Aktualizované: 2024-04-02


- aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí - predaj systémov - starostlivosť o existujúcich zákazníkov - príprava a spracovanie cenových ponúk - pravidelné návštevy u zákazníkov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Servisný Technik (vhodné aj pre juniorov)

Aktualizované: 2024-04-02


- servis a údržba generátorov - výkon servisu podľa potreby (cestovanie do zahraničia k zákazníkovi) - komunikácia a spolupráca s príslušnými oddeleniami - komplexné školenie zákazníka na prácu s

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek