Trenčiansky kraj

CNC operátor - Heidenhain, Sinumerik, Haas

Výroba súčiastok z antikóry a plastov Výroba súčiastok na CNC obrábacích centrách podľa výkresovej dokumentácie Kontrola rozmerov vyrobených dielov Obsluha obrábacieho centra, spolupráca s programátorom CAM Základná údržba prideleného obrábacieho centra

IWE zvárací inžinier v Trenčianskom regióne

Spracovávanie technologických postupov, určovanie poradia operácií vo výrobnom procese Navrhovanie parametrov pre zváranie a naváranie Riadenie akcie pri problémoch so zvarmi Podieľanie sa na znížení opráv a odpadu Archivácia tlačív pre modifikáciu zvarov a spätná kontrola dodržiavania WPS Štandardizovanie zváracieho materiálu pre zváracie pracoviská Vedenie evidencie preukazov ...

Sales Support

Do nášho trenčianskeho teamu hľadáme kolegu na poziciiu SALES SUPPORT, ktorý dokáže poskytnúť klientom lepšie služby ako naša konkurencia. SALES SUPPORT bude zodpovedať za: · administratívny support Senior obchodníka · vytváranie prezentácií · hľadanie nových kontaktov Hľadáme super rýchleho človeka, ktorý rád dosahuje ciele. Ak ste pozitívny, orientovaný na detaily ...

Obchodník pre stavebný segment

Pre nášho klienta - poprednú spoločnosť v stavebnom segment - pomáhame nájsť vytrvalého človeka, ktorý je pripravený budovať dlhodobé a pevné obchodné vzťahy, budovať obchodnú stratégiu a rozvíjať jestvujúcich zákazníkov. V rámci B2B bude daná osoba zodpovedať za: - aktívny predaj a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí - rozvoj a udržiavanie existujúcich ...

Analytik nákladov

Sledovanie logistických nákladov a ich vývoja v medzinárodnom výrobnom prostredí Porovnávanie a definovanie aspektov zapríčiňujúcich odchýlky od plánu Navrhovanie optimalizačných opatrení smerom k dosahovaniu nákladovej efektivity Príprava podporných materiálov pre plánovanie a rozpočtovanie logistiky (v spoločnosti) Reportovanie ukazovateľov výkonnosti Participácia na ...

Hľadáme šikovnú personalistku, ktorá zvládne aj mzdovú agendu.

Pozícia je zástup za MD. - spracovanie miezd na mesačnej báze - výpočet miezd zamestnancov (100), odvodov, daní - príprava reportov pre zaúčtovanie - komunikácia s poisťovňami, príprava výkazov pre poisťovne a daňový úrad - ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov - príprava písomností potrebné pre uzatvorenie pracovného pomeru - pracovná zmluva, nástupný list a pod. - ...

Senior účtovník

- vedenie vybraných oblastí účtovníctva - zodpovednosť za správnosť spracovania došlých režijných a materiálových faktúr - vedenie a účtovanie pokladne, príprava a spracovanie platieb dodávateľom, spracovanie prijatých platieb od zákazníkov - vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku a jeho označovanie - príprava a spracovanie podkladov pre mesačné hlásenie DPH, ...

Materiálový kontrolór

Sledovanie a úprava plánov - materiálových zásob a výrobných kapacít Úprava plánu na základe denných skutočností - materiálové zmeny a iné Zabezpečenie výpočtov materiálových kapacít a sledovanie ich dodržiavania Spolupráca s dodávateľmi pri tvorbe objednávok, odvolávok, tvorbe prognóz Komunikácia s dodávateľmi výrobných materiálov, optimalizácia dodávok Monitorovanie ...

Baví ťa práca v dynamickom prostredí? Poď pracovať ako disponent prepravnej spoločnosti!!

organizovanie a plánovanie trás dopravy tovaru ku zákazníkom organizovanie prepravy tovarov komunikácia so zákazníkmi a so šoférmi príjem a spracovanie objednávok na prepravu kontrolovanie priebehu jednotlivých prepráv zabezpečenie pravidelného a včasného spracovania objednávok zodpovednosť za vyťažovanie jednotlivých vozidiel kontrola a realizácia transportu od naloženia po ...

HR referent pre výrobnú spoločnosť

Hľadáme šikovného HR referenta pre výrobnú spoločnosť, ktorý bude zodpovedať za: plánovanie a organizáciu vzdelávacích aktivít v spoločnosti organizáciu povinných a ad hoc školení a dohľad nad dodržiavaním tvorbu plánu vzdelávania komunikáciu s externými dodávateľmi dohľad nad pravidelnými lekárskymi prehliadkami aktívnu komunikácia s kolegami v zahraničí spracovanie ...

Hľadáme ďalšiu šikovnú mzdárku do Lugera teamu

- zodpovednosť za kontrolu dochádzky - mesačný výpočet miezd, vyhotovenia potvrdení a výkazov pre poisťovne a daňový úrad - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov - evidencia mzdových listov, mesačné hlásenia, vypracovanie podkladov pre štatistický úrad

Hlavný účtovník/účtovníčka

- kompletné vedenie účtovníctva spoločnosti podľa slovenských účtovných štandardov - vykonávanie mesačnej a ročnej účtovnej závierky - koordinovanie práce na účtovnom oddelení a metodické vedenie - komunikácia s príslušnými úradmi - aktívna spolupráca s audítorom spoločnosti - reporting do materskej spoločnosti - sledovanie a implementácia legislatívnych zmien do ...

Hľadáme Špecialistu logistiky pre vratné obaly / Obalového špecialistu

Manažovanie toku obalového materiálu Sledovanie a optimalizácia nákladov Riadenie prepravy obalov Komunikácia s ostatnými závodmi spoločnosti Participácia na projektoch Práca v SAP

Webdeveloper

Creating of specifications and technical design Development of new integrating interfaces Implementation of new software modules Working on projects from beginning to implementation SW-Development in JAVA language Repairing and spreading of functionality existing parts of system Testing chosen parts of system Writing technical documentation to the developed software Support and maintenance of existing ...

Hľadáme Business Development Managera

Hovoríš dobre anglicky ? Rád komunikuješ s klientmi ? Láka Ťa pracovať pre leadra a vyhľadávať nové príležitosti na trhu ? Chceš sa zdokonaliť v personalizovanom prístupe a príprave cenových ponúk ? Považuješ sa za bystrého, dynamického človeka, ktorý je schopný si dobre stanovovať priority a organizovať prácu? Tak neváhaj a pošli nám svoj životopis !

Vedúci nákupu

- zodpovednosť za riadenie nákupu vo výrobnej spoločnosti - vyhľadávanie, výber dodávateľov - vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie zmluvných podmienok a cien - hodnotenie dodávateľov - efektívne riadenie nákupnej stratégie - riadenie menšieho teamu na nákupnom oddelení - miesto výkonu práce: región Myjava

Hľadáme IT koordinátora s anglickým jazykom

Hľadáme IT koordinátora, ktorý bude spravovať informačný systém a počitačovú sieť. Tvojou úlohou bude poskytovanie riešení a pomoc užívateľom IS, vytváranie reportov.

Hľadáme nákupcu priameho materiálu so skúsenosťami z automotive

Nákup priameho materiálu Vyhľadávanie nových dodávateľov Zabezpečenie cenových ponúk Prispievanie ku cost saving spoločnosti Práca v SAP

EHS Špecialista/Manager/ Autorizovaný Bezpečnostný technik

- zabezpečovanie komplexnej činnosti v oblasti bezpečnosti práce, manažmentu životného prostredia a požiarnej ochrany - vykonávanie kontroly zameranej na dodržiavanie všetkých predpisov - zodpovednosť za platnosť revíznych správ, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok identifikácia rizík na pracovisku - vedenie projektov pre návrhy, zlepšenie a implementáciu preventívnych ...

Junior účtovník

Vedenie účtovnej agendy, príprava účtovnej závierky Odsúhlasovať a vykazovať vzájomné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy v rámci spoločnosti za účtovné obdobie; Príprava podkladov pre reporty komunikácia s príslušnými úradmi (Štatistický úrad SR, NBS a pod.); Zabezpečovanie archivácie dokladov Príp. DPH, náplň práce sa konkrétne dohodnú a rozdelia ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you