Trenčiansky kraj

PLC Programátor_ B&R Automation Studio

Programovanie a automatizácia rôznych jedno účelových zariadení Tvorba riadiacich programov pre PLC systémy - Automation Studio (B&R) Uvádzanie zariadení do prevádzky Diagnostika a odstraňovanie porúch Technické poradenstvo

Senior nákupca

Využite príležitosť a staňte sa súčasťou dynamicky rastúceho teamu v medzinárodnom výrobnom prostredí! Na pozícii v oblasti nákupu budete zodpovedný za strategický rozvoj materiálovej skupiny: - plasty - optika Medzi hlavnú náplň práce patrí predovšetkým: - zodpovednosť za pripravu cenových kalkulácií a vyjednávanie zmluvných podmienok - príprava analýz a akčných ...

Programátor / Konzultant /Junior/

Hľadáme juniora/absolventa C++ programátora, ktorý má chuť sa učiť nové veci . Ponúkame úplné zaškolenie, individuálny, ľudský prístup v našej kancelárií v Dubnici nad Váhom, ale môžeš pracovať aj remote, ak ti to viac vyhovuje.

Hľadáme zručného pracovníka do výroby okien

Výroba a montáž okien: - nárez, zváranie, začisťovanie, zasklievanie, kovanie a balenie - manuálna práca, - práca s nástrojmi

Recruiter

Čo budeš u nás robiť? Pracovať samostatne na výbere a vyhľadávaní vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície pre našich klientov. Samostatne viesť pracovné pohovory s kandidátmi a následne vypracovávať relevantné hodnotenia kandidátov. Vyhľadávať a vyberať vhodných kandidátov primerane požiadavkam klienta v rôznych oblastiach Nábor, headhunting na rôznych pozíciách ...

Personálny konzultant

V našom trenčianskom tíme plnom úžasných a priateľských ľudí sa uvoľnilo miesto pre nového kolegu, ktorý nám pomôže s hľadaním tých najšikovnejších kandidátov a objavovaním skrytých talentov. Tvojou úlohou bude samostatná práca na výbere a vyhľadávaní vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície pre klientov Aktívne vyhľadávanie kandidátov Samostatné vedenie ...

Supervízor účtovného oddelenia

- zodpovednosť za riadenie menšieho teamu na účtovnom oddelení - komplexné vedenie podvojného účtovníctva - komunikácia v súvislosti s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi - uzávierkové operácie, príprava výkazov DPH - komunikácia s inštitúciami - výkazníctvo

Senior Plánovač Výroby

- spracovanie prijatých objednávok v systéme, plánovanie výroby - tvorba výrobného plánu na základe objednávok a prepočtu výrobných kapacít - spracovanie plánu do denných a týždenných plánov jednotlivých stredísk - denné sledovanie a operatívne korekcie denných výrobných plánov, - aktualizácia už existujúcich plánov na základe aktuálneho a očakávaného stavu a vývoja, - ...

Projektový manažér

- zodpovednosť za riadenie projektov od ich vývojovej etapy až po sériovú výrobu - zodpovednosť za technickú, nákladovú a termínovú stránku projektu - zabezpečenie projektovej dokumentácie na základe zákazníckych požiadaviek - vedenie a manažovanie projektov tak, aby boli dodržiavané termíny, budget a kvalita výstupov - realizácia a koordinácia zmenového konania - reportovanie ...

Embedded Softvérový Tester

- Verifikácia a validácia, - Návrh a implementácia v internom embedded systéme spoločnosti, - Spolupráca s globálnymi technickými tímami, - Reporting globálnemu tím lídrovi,

Junior/Senior Softwer developer s anglickým jazykom

- Komunikácia s projektovým tímom a zákazníkmi ohľadom špecifikácií ich požiadaviek. - Návrh a implementácia softvéru založenom na daných požiadavkách a dokumentácii. - Zodpovednosť za vývoj softvérového riešenia pre vsadené zariadenia s využitím programovacieho jazyka C - Vykonávanie testov, sledovanie chýb a ich následná analýza. - Tvorba softvérovej dokumentácie

.NET programátor - posli CV, od zajtra možeš mať nový JOB

- Zodpovednosť za programovú údržbu a rozvoj existujúcich aplikácií. - Analýza užívateľských požiadaviek, návrh riešení a vývoj nových aplikácií. - Testovanie a odstraňovanie chýb aplikácií. - Vytváranie užívateľskej a systémovej dokumentácie

Servisný technik

- na základe požiadaviek zákazníka vykonáva záručné a pozáručné opravy, inštalácie a inšpekcie strojov u zákazníka - poskytuje technickú podporu, rieši technické problémy a navrhuje riešenia problémov - zúčastňuje sa finálnej fázy inštalácie linky u zákazníka - vykonáva nastavovanie a optimalizáciu parametrov liniek - vykonáva profylaktické prehliadky - zabezpečuje ...

Vedúci oddelenia financovania

Riadenie menšieho tímu (2-3) Riadenie realizácie hotovostných a bezhotovostných platieb spoločnosti (v prípade potreby aj zástup pri výkone realizácie bankových prevodov a importov bankových výpisov do informačného systému) Styk s bankami (bankové a úverové transakcie) Plánovanie a riadenie cash-flow Tvorba rozborov, analýz, kalkulácií a reportov pre externých partnerov aj vedenie ...

Inžinier kvality s anglickým jazykom

- Zodpovednosť za kvalitu kľúčových procesov v spoločnosti - Analyzovanie nezhôd procesu pomocou nástrojov kvality - Navrhovanie a implementácia nápravných opatrení - Vykonávanie zmien v kontrolných plánoch - Vytváranie pracovných postupov a reportov - Zodpovednosť za uvoľňovanie dokumentácie a nových výrobkov do výroby - Zastrešovanie projektov pre zlepšovanie

Production Supervisor

- zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu - vedenie a koordinácia pracovného teamu, plánovanie kapacít - kontrola produktivity, efektívnosti výroby, plnenia plánov, riešenie prípadných problémov

Manažér výroby

- organizácia a riadenie práce zverených pracovísk vrátane zabezpečenia dodržiavania všetkých noriem a predpisov podľa legislatívy - riadenie výroby s cieľom dosahovania plánovaných výkonov a výsledkov stanovených cieľov - zodpovedá za personálne zabezpečenie fungovania výroby - určuje priority vo výroby - zodpovedá za 5S a jeho dodržiavanie - rozhodovacia právomoc o využívaní ...

Technicko-Výrobný Manažér

Zodpovednosť za riadenie a organizáciu oddelení spadajúcich pod technický úsek (production, maintenance, facility...) Riadenie výrobného procesu Zodpovednosť za plánovanie, technické riešenia Sledovanie objemu výroby, efektivity a optimalizácia procesov Zaistenie kvality výroby a splnenie cieľov výrobných nákladov Vedenie kľúčových investičných a rozvojových projektov

IT Špecialista - Sieťový Špecialista

- správa sieťových a doménových služieb - starostlivosť o HW/SW vybavenie, - spravovanie, monitorovanie a zabezpečenie siete, Win serveru a firemného informačného systému - zabezpečenie a pravidelná aktualizácia SW a OS, sieťových komponentov, serverov - podpora koncovým užívateľom - koordinácia dodávateľov a dodávateľských služieb

Technológ - programovanie CNC

Čítanie technických výkresov Softwerové nastavenie stroja Programovanie CNC strojov (vertikálne, horizontálne frézy, 5-osové frézy, sústruhy) v ISO kode, znalost niektoreho CAD/CAM programu Programovanie HAAS s FANUC Servis u zákazníkov
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you