Trenčiansky kraj

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Prevádzkový elektrikár-zmenový

Aktualizované: 2023-12-01


Hľadáme elektrikára do výrobnej spoločnosti so zaujímavým platovým ohodnotením
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Nákupcu na nové projekty

Aktualizované: 2023-12-01


- Zodpovednosť za proces nákupu
- Komunikácia s dodávateľmi a ich pravidelné hodnotenie
- Rokovania s potenciálnymi dodávateľmi a výber vhodných dodávateľov
- Cenový prieskum požadovaných tovarov a služieb, spracovanie a vyhodnotenie cenových ponúk
- Monitorovanie, kontrola a optimalizácia stavu zásob
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior mzdový účtovník

Aktualizované: 2023-12-03


- zodpovednosť za kontrolu dochádzky - mesačný výpočet miezd, vyhotovenia potvrdení a výkazov pre poisťovne a daňový úrad - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov - evidencia mzdových listov, mesačné hlásenia, vypracovanie podkladov pre štatistický úrad

- montáž optických káblov
- inštalácia slaboprúdových rozvodov
- montáž káblových nosných trás - elektroinštalačných žľabov a rúrok
- inštalácia dátových rozvádzačov
- inštalácia a servis kamerových systémov
-práca v jednozmennej prevádzke s pracovným časom 7-15:00 hod
- práca nevyžaduje cestovanie

Hľadáme skúseného strategického nákupcu pre výrobnú spoločnosť.

Strategický nákupca dosiek plošných spojov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Skúšobný technik

Aktualizované: 2023-11-29- Vykonávanie kvalitatívnych skúšok a meraní
- Tvroba dokumentácie a hodnotenia výrobku
- Participácia na nápravných a vylepšujúcich opatreniach
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hlavný účtovník / Ekonóm

Aktualizované: 2023-11-28


- Kompletné vedenie účtovníctva spoločnosti podľa slovenských účtovných štandardov
- Vykonávanie mesačnej a ročnej účtovnej závierky
- Komunikácia s príslušnými úradmi
- Aktívna spolupráca s audítorom spoločnosti
- Spolupráca na tvorbe finančného plánu
- Reporting do materskej spoločnosti
- Sledovanie a implementácia legislatívnych zmien ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ kvality

Aktualizované: 2023-11-28- Podieľanie sa na rozvoji a optimalizácii výrobkov
- Vytváranie dokumentácie pre výrobky
- Poskytovanie podpory pre ostatné oddelenia
- Navrhovanie nových možností pre výrobný proces a testovanie
- Participácia pri vývoji a kvalifikácii výrobku
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci technického oddelenia

Aktualizované: 2023-11-27- riadenie teamu na technickom oddelení
- riadenie a koordinácia procesov údržby
- zodpovednosť za strojový park a plynulý chod výrobného procesu
- správa a údržba budov, vozového parku, zariadení
- koordinácia revízií
- podpora a riadenie lean projektov
- dohľad nad technickými procesmi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný zástupca - Balkán a Maďarsko

Aktualizované: 2023-11-27


- Starostlivosť o existujúcich zákazníkov
- Aktívne vyhľadávanie nových obchodných partnerov v zahraničí hlavne v krajinách na Balkáne a v Maďarsku
- Prezentácie a konzultácie, cenové kalkulácie, reportovanie obchodných aktivít
- Prieskum trhu a konkurencie, plnenie plánu predaja
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Majster výroby (skúsenosť s CNC)

Aktualizované: 2023-11-27- Riadenie a kontrola zamestnancov
- Vypracovanie potrebných inštrukcií a pracovných postupov
- Zabezpečenie plynulosti výroby
- Zodpovednosť za produktivitu a efektivitu výroby
- Priebežné sledovanie a kontrola plnenia plánov
- Kontrola bezpečnosti na pracovisku
- Školenie zamestnancov

- Zodpovednosť za kontolingové aktivity, P&L, súvahu, ...
- Riadenie menšieho tímu (účtovníctvo a finančný kontroling)
- Dohľad nad účtovnictvom
- DPH reporting, mesačné, kvartálne, koncoročné uzávierky
- Príprava ročného rozpočtu, odsúhlasovanie mesačných/štvrťročných účtov
- Príprava dokumentácie pre externý/interný audit
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervizor oddelenia plánovania a nákupu

Aktualizované: 2023-11-24


Supervizor oddelenia plánovania a nákupu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ

Aktualizované: 2023-11-24- Implementácia a optimalizácia výrobných procesov
- Vypracovávanie technologických postupov, poskytovanie podpory zamestnancom
- Podieľanie sa na implementácii nových technológií do výrobného procesu
- Plánovanie a určovanie procesov, kapacít strojov a zariadení
- Analýza chýb a rizík, podieľanie sa na nápravných opatreniach
- Podieľanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci mzdového oddelenia

Aktualizované: 2023-11-24


Zodpovednosť za komplexné spracovanie a vedenie mzdovej agendy
Optimalizácia existujúcich procesov Payroll&Admin tímu a miestna implementácia nových globálnych procesov
Pôsobenie ako poradca miestnych/regionálnych manažérov pre oblasť miezd
Vedenie menšieho tímu

Pre nášho klienta - poprednú strojársku spoločnosť, ktorá relokuje jednu zo svojich divízii na Slovensko hľadáme skúseného Production Managera


- zodpovednosť za kontrolingové aktivity vo VÝROBNOM prostredí
- pravidelný reporting, tvorba analýz, výkazov
- participácia na tvorbe plánov, forecastov, rozpočtu
- vyhodnocovanie efektívnosti výrobnych a obchodných zákaziek
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér logistiky pre výrobnú

Aktualizované: 2023-11-23


Pre spoločnosť zaraďujúcu sa do automotive segmentu pomáhame nájsť Manažéra logistiky, ktorý sa stane členom manažérskeho tímu.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Konštruktér (SolidWorks)

Aktualizované: 2023-11-23


Konštruktér (SolidWorks)

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek