Trenčiansky kraj

Lugera & Maklér spol. s r.o.

EHS Manager

Aktualizované: 2023-03-26


- vytváranie, aktualizácia a archivácia dokumentácie - manažment riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti práce - úzka spolupráca s vyšším managementom - reporty - zodpovednosť za odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a ochrana vôd - nakladanie s odpadmi a ich následné zhodnocovanie - protipožiarne opatrenia zavádzané v spoločnosti - aplikovanie nových výrobných postupov a ...
- zabezpečovanie komplexnej činnosti v oblasti bezpečnosti práce, manažmentu životného prostredia a požiarnej ochrany - vykonávanie kontroly zameranej na dodržiavanie všetkých predpisov - zodpovednosť za platnosť revíznych správ, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok identifikácia rizík na pracovisku - sledovanie legislatívnych zmien a ich implementácia - komunikácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Materiálový technológ

Aktualizované: 2023-03-26


- Zodpovednosť za vylepšovanie, vývoj, zmena materiálov v nových i jestvujúcich produktoch - plasty, polyméry - Práca v laboratóriu pri testovaní produktu - Zabezpečovanie návrhov produktu pre zákazníka na základe zákazníckych požiadaviek - Vypracovávanie príslušných dokumentov a pracovných postupov - Komunikácia s materskou spoločnosťou v zahraničí
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier

Aktualizované: 2023-03-26


- Zodpovednosť za implementáciu a kontrolu procesov vo výrobe na vstrekolisoch - Kontrola procesu vstrekovania, nastavenie technických parametrov - Zabezpečovanie odbornej podpory ostatným zamestnancom, školenie podriadených zamestnancov - Zabezpečovanie a aktualizovanie príslušnej dokumentácie, technických parametrov pre procesy vstrekovania - Zvyšovanie efektívnosti a optimalizácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technický nákupca.

Aktualizované: 2023-03-26


- znalosť stavu výrobných technológií a rámcových podmienok na jednotlivých dodávateľských trhoch v okolitých krajinách - zúčastňovať sa na vypracovaní strednodobých a dlhodobých plánov na základe obstarávacích nákladov, očakávaných -nákupných požiadaviek a trhových informácií v súlade so stratégiou spoločnosti, ako aj stratégiou nákupu - spolupráca pri realizácií ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality

Aktualizované: 2023-03-26


-sledovanie a analýzy stavu kvality pri výrobe -riešenie problémov kvality v procese výroby -riešenie zákazníckych reklamácií, 8D reportov, nápravných opatrení -spolupráca pri tvorbe a aktualizácii dokumentov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci teamu konštruktérov

Aktualizované: 2023-03-26


- vedenie a rozvíjanie teamu CAD inžinierov a produktových inžinierov. - dizajn interiérových produktov podľa požiadaviek zákazníka, - zodpovednosť za tvorbu výkresov a 3D modelov, - práca v programe CATIA V5, - aktívna komunikácia so zákazníkom, dodávateľom a výrobnými závodmi.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ/Procesný inžinier

Aktualizované: 2023-03-26


- tvorba kusovníkov a výrobných postupov pre jednotlivé komponenty na základe technických výkresov a objednávok - evidencia a nastavenie v informačnom systéme - nové položky, postupy a kusovníky - udržiavanie údajov v informačnom systéme podľa najnovších kusovníkov alebo zmien procesov - príprava a úpravy výrobných príkazov podľa výrobných plánov - zodpovednosť za kompletnú ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Samostatná účtovníčka

Aktualizované: 2023-03-26


- Komplexné spracovanie účtovnej agendy - Vedenie podvojného účtovníctva
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný zástupca - technický predaj

Aktualizované: 2023-03-26


- Vyhľadávanie nových zákazníkov v rôznych segmentoch priemyslu (letecký, automotive, energy, medical) - Predaj rezných nástrojov (frézy, rezné plátky, výstužníky, závitníky, ..... ) - Celoslovenská pôsobnosť - Cestovanie v rámci Slovenska, neskôr aj blízke zahraničie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby

Aktualizované: 2023-03-26


- Tvorba výrobného plánu na základe stavu materiálu - Dohľad nad implementáciu plánu do procesu výroby - Nastavovanie priorít pre výrobu - Pravidelná aktualizácia výrobného plánu - Úzka kooperácia s kolegami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér výroby

Aktualizované: 2023-03-26


- organizácia a riadenie práce vo výrobe, - plánovanie a návrh technických riešení s cieľom zabezpečiť efektívnu organizáciu práce a chod pracoviska, - nastavovanie a pretváranie výroby, - optimalizovanie výrobných procesov a participácia na zmenách vo výrobnom procese, - predkladanie návrhov nových technológií, - dosahovanie plánovaných výkonov a výsledkov, ako aj stanovených ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Personálny manažér (m/ž)

Aktualizované: 2023-03-26


- implementácia, rozvoj a zlepšovanie HR procesov v spoločnosti - zodpovednosť za vedenie HR oddelenia - strategické plánovanie - zodpovednosť za pokrytie personálnych potrieb spoločnosti - kontaktná osoba pre manažment v HR otázkach
Komunikácia so zákazníkmi - prijatie objednávok, dohodnutie podmienok prepravy Koordinácia zabezpečovania priameho materiálu Kontrola systému a dokumentov Spolupráca s oddelením výroby
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Zvárací inžinier IWE

Aktualizované: 2023-03-26


- technologická príprava výroby a špecifikácia zváracích postupov - tvorba a kontrola technickej dokumentácie pre zváranie - zabezpečenie dodržiavania príslušných zváracích noriem - organizácia skúšok zvarov - skúšky zváračov a kontrola ich kvalifikácie - koordinácia zváračov a odborný dohľad
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci výroby (m/ž)

Aktualizované: 2023-03-26


- zodpovednosť za chod výroby - riadenie teamu výrobných pracovníkov - plánovanie výrobných procesov, dodržanie plánu výroby - tvorba výrobných plánov - reporting manažmentu spoločnosti - riešenie problémov vo výrobe
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Quality Manager

Aktualizované: 2023-03-26


• Implementing, maintaining and improving Integrated management system in accordance with the requirements of ISO 9001, ISO 13485 and ISO 14001 • Control and evaluation of Quality objectives, Environmental objectives, targets and Programs • Ensuring that products are in compliance with PED 2014/68/EC (Pressure Equipment Directive), MDR 2017/745 EC (Medical Device Regulation) • Follow-up on ...
Zodpovednosť za riadenie technických a technologických činností Monitorovanie všetkých činnosti vykonávaných v spoločnosti a riešenie prípadných nezrovnalostí Technická a prevádzková pomoc všetkým procesom vykonávaných v spoločnosti Analýza technológií, zdrojov a potrieb pre správny chod činnosti zverených oddelení Komunikácia so zákazníkom a podpora v technologických ...
zodpovednosť za chod celej spoločnosti riadenie jednotlivých úsekov - výroba,logistika, inžiniering a kvalita organizačné a strategické zabezpečenie jednotlivých projektov, kvality, BOZP riadenie a motivácia pracovníkov zodpovednosť za výrobné, finančné a celkové výsledky spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný manažér

Aktualizované: 2023-03-26


- Riadenie výroby, údržby, nákupu, predaja, logistiky po firemnej, technickej a personálnej stránke - Vedenie 50tich zamestnancov v úzkej spolupráci s manažérskym tímom - Priebežná analýza a zabezpečenie prevádzkovej dokonalosti so zameraním na vysoko efektívnu implementáciu požiadaviek zákazníkov a osvedčených postupov - Komunikácia a spolupráca so všetkými kontaktmi súvisiacimi ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek