Voľné pracovné miesta


Bezpečnostný špecialista IT je zodpovedný najmä za návrh procesov a pracovných postupov súvisiacich s činnosťou systémov pre IT bezpečnosť. V rámci tímu spolupracuje primárne s Manažérom informačnej bezpečnosti. Medzi typické úlohy patrí: - vývoj a úpravy aplikácií so zameraním na návrh opatrení proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským aktivitám, - identifikácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Inžiniera zákazníckej kvality

Aktualizované: 2023-12-03


- aktívna spolupráca so zákazníkmi, spracovanie reklamácií - optimalizácia štandardov kvality podľa IATF 16949 - sledovanie indikátorov kvality a aktualizácia dokumentácie - koordinácia a účasť na auditoch
Lugera & Maklér spol. s r.o.

R&D Specialist

Aktualizované: 2023-12-03


- výskum, vývoj a testovanie nových produktov a technológií, - implementácia nových materiálov vo výrobe, - optimalizácia výrobných procesov, - zavádzanie inovatívnych technológií, - tvorba technickej dokumentácie, prezentačných materiálov, - kreslenie a práca v grafických programoch, - školenie zamestnancov.

zodpovednosť za procesné audity u lokálnych dodávateľov riešenie reklamácii, hodnotenie a návštevy dodávateľov riešenie problémov a návrh nápravných opatrení podpora centrály a závodov spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality projektovej realizácie

Aktualizované: 2023-12-03


definícia parametrov kvality pre vybrané strojné zariadenia kontrola technických špecifikácii a spôsobilosti strojných zariadení vzorkovanie, reporting, tvorba štúdii úzka spolupráca s projektovým oddelením
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervízor na oddelení kvality

Aktualizované: 2023-12-03


kontrolné merania, testovanie a vizuálna kontrola reporting interného scrapu zaškolovanie kontrolórov kvality úzka spolupráca s inžinierom kvality
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme účtovníka!

Aktualizované: 2023-12-03


zodpovednosť za komplexné vedenie, spracovanie a kontrolu účtovníctva pridelených subjektov, spracovanie DPH agendy spracovanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných interných uzávierok spracovanie účtovných výkazov pre potreby orgánov štátnej správy aktualizácia pohľadávok a vystavovanie faktúr, aktualizácia splatných účtov, pohľadávok, platieb účtovanie došlých ...

Do nášho tímu hľadáme silného lídra, ktorý má skúsenosti s vedením internej logistiky a bude zabezpečovať: Zabezpečenie optimálneho a efektívneho chodu s ohľadom na termíny Prideľovanie a koordináciu práce zamestancov v počte 30 Zodpovednosť za kvalitu a množstvo dodaných výrobkov pred ich odoslaním zákazníkovi Ostatné činnosti spojené s výkonom práce

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek