Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Mzdový účtovník

Aktualizované: 2024-02-23


- spracovanie mzdovej agendy - kontrola a vyhodnocovanie dochádzky - výpočet miezd pre zamestnancov - príprava daňových priznaní,
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Join the Global Team as a Senior Accountant

Aktualizované: 2024-02-21


Join the Global Team as a Senior Accountant
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Účtovník

Aktualizované: 2024-02-20


- komplexné vedenie účtovníctva - spracovanie DPH agendy - spracovanie mesačných, kvartálnych a ročných interných uzávierok - aktualizácia pohľadávok - pomoc pri spracovaní súvah, výkazov ziskov a strát a iných finančných výkazov podľa právnych, firemných, účtovných a finančných usmernení - komunikácia s odberateľmi a

- zodpovednosť za kontrolu dochádzky - mesačný výpočet miezd, vyhotovenia potvrdení a výkazov pre poisťovne a daňový úrad - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov - spracovanie účtovnej

Máš skúsenosti z účtovníctva aj spracovaním miezd ? Pridaj sa do nášho teamu !

Učtuješ mzdy v HUMANE ? Hĺadáme práve Teba !

- vedenie komplexnej účtovnej agendy - zostavene účtovnej závierky - vypracovanie daňového priznania, súhrnného a kontrolného výkazu - spolupráca s auditormi a daňovým úradom - účtovanie v súlade s platnou legislatívou a dodržiavanie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Finančný manažér

Aktualizované: 2024-02-16


- riadenie a kontrola dodržiavania postupov v oblasti účtovníctva - finančné plánovanie, controlling a budgeting - kontrola finančných a ekonomických ukazovateľov - sledovanie čerpania rozpočtu, analýza mesačných výsledkov a riadenie vzniknutých odchýlok - tvorba účtovnej závierky a podávanie daňových priznaní - vedenie malého
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Mzdový účtovník

Aktualizované: 2024-02-12


Pre nášho klienta hľadáme šikovnú mzdovú účtovníčku/ účtovníka, ktorého agendou bude : Spracovanie miezd na mesačnej báze Výpočet miezd zamestnancov, odvodov, daní Komunikácia s poisťovňami, príprava výkazov pre poisťovne a daňový úrad Ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov Spracovanie štatistických
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci mzdového oddelenia

Aktualizované: 2024-02-12


Zodpovednosť za komplexné spracovanie a vedenie mzdovej agendy Optimalizácia existujúcich procesov Payroll&Admin tímu a miestna implementácia nových globálnych procesov Pôsobenie ako poradca miestnych/regionálnych manažérov pre oblasť miezd Vedenie menšieho

Pre nášho klienta hľadáme skúseného a samostatného účtovníka!
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Samostatný účtovník

Aktualizované: 2024-02-07


- zodpovednosť za vedenie, spracovanie a kontrolu účtovníctva pridelených subjektov - spolupráca pri spracovaní DPH agendy - spracovanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných uzávierok - spracovanie účtovných výkazov pre potreby orgánov štátnej správy - aktualizácia stavu pohľadávok a vystavovanie faktúr, aktualizácia splatných účtovb - účtovanie došlých faktúr, bankových výpisov,

- zodpovednosť za reportingové aktivity v medzinárodnej výrobnej spoločnosti - tvorba analýz, kalkulácií a výkazov - budgeting, forecasting - participácia na pravidelných účtovných uzávierkach, auditoch - spolupráca v oblasti účtovníctva a financií v rámci finančného oddelenia
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Účtovník/Senior účtovník (m/ž)

Aktualizované: 2024-02-04


- vedenie komplexného účtovníctva v medzinárodnej výrobnej spoločnosti - účtovanie na základe slovenských účtovných štandardov - príprava daňového priznania k DPH - paricipácia na pravidelných účtovných závierkach - realizácia platobného styku - participácia na auditoch
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior mzdový účtovník

Aktualizované: 2024-01-29


Senior mzdový účtovník pre leadra v poskytovani služieb mzdového účtovníctva

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek