Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Senior Účtovníka !

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za podvojné účtovníctvo Práca s dodávateľskými a odberateľskými faktúrami Riešenie DPH a daňových priznaní, účtovanie majetku Spolupodieľanie sa na mesačných a ročných uzávierkach
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Účtovník

Aktualizované: 2023-03-26


- Účtovanie došlých, vyšlých a dodávateľských faktúr - Účtovanie pokladne a bankových výpisov - Príprava podkladov pre mesačné a ročné uzávierky
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior účtovník (zástup počas MD)

Aktualizované: 2023-03-26


zodpovednosť za podvojné účtovníctvo spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou komunikácia s dodávateľmi a inými oddeleniami spoločnosti participácia na nákupe nepriameho materiálu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Samostatná účtovníčka

Aktualizované: 2023-03-26


- Komplexné spracovanie účtovnej agendy - Vedenie podvojného účtovníctva
Lugera & Maklér spol. s r.o.

HR Manager

Aktualizované: 2023-03-26


- zodpovednosť za fungovanie HR oddelenia v spoločnosti - aktívne podieľanie sa na rozvoji HR na všetkých úrovniach - návrh a zlepšovanie HR procesov - zodpovednosť za plán vzdelávania a ďalšieho rozvoja zamestnancov - zodpovednosť za plnenie operatívnych úloh v oblasti HR - starostlivosť o zamestnancov, podpora pri spracovaní miezd - kontaktná osoba pre výklad pracovno-právnej ...
Samostatné vedenie účtovníctva v medzinárodnej spoločnosti Spracovanie účtovnej závierky na mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze Analýza a optimalizácia finančných výsledkov Zostavovanie daňových priznaní, kalkulácie daní Spracovanie mzdovej agendy - cca 15 ľudí Komunikácia s daňovým úradom, bankou Príprava reportov na mesačnej báze
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Účtovníka/ Účtovníčku

Aktualizované: 2023-03-26


zodpovednosť za podvojné účtovníctvo spracovanie a príprava podkladov k daňovému priznaniu na daň z príjmu a DPH spolupráca s Finančnou správou a ostatnými oddeleniami spoločnosti príprava reportov, výkazov
Hľadáme šikovného účtovníka do zabehnutého tímu. Náplňou práce je: - kontrola a spracovanie účtovných dokladov - účtovanie odberateľských a dodávateľských faktúr - účtovanie a správa majetku - príprava podkladov a podanie daňového priznania - účtovanie cestovných nákladov - archivácia a podpora auditu - komunikácia s bankami a dodávateľmi/odberateľmi - prevažne ...
- Zodpovednosť za vedenie účtovníctva výrobnej spoločnosti - Analýzy a rozbory - Reporting do materskej spoločnosti - Spolupráca pri vedení personálnej agendy - Komunikácia s orgánmi štátnej správy - Komunikácia s daňovým poradcom
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Mzdový účtovník

Aktualizované: 2023-03-26


- zodpovednosť za komplexné spracovanie a vedenie mzdovej agendy vo výrobnej spoločnosti, - príprava podkladov pre účtovné oddelenie, spracovanie štatistík, analýz a reportov, - zodpovednosť za ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu FO, - registrovanie a evidencia zamestnancov v poisťovniach, - evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy, - komunikácia so sociálnou a zdravotnou ...
Na účtovné oddelenie hľadáme nových kolegov. Obsadzujeme juniornejšie aj seniornejšie pozície. Náplň práce: - párovanie platieb - účtovanie pohľadávok a záväzkov - zúčtovanie platieb - kontrola súvahy - príprava podkladov pre účtovníctvo Bližšie informácie sa dozviete na pohovore
Spracovanie žiadostí o platby Príprava platieb podľa časového harmonogramu Zúčtovanie platieb Spracovanie odmietnutých platieb Vystavenie potvrdení o zrealizovaných platbách Reporting
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Účtovník pre nadnárodnú spoločnosť

Aktualizované: 2023-03-26


- účtovanie a kontrola cestovných príkazov a súvisiacich výdavkov - práca s údajmi v internej databáze - spracovanie podvojného účtovníctva spoločnosti - spolupráca na účtovnej závierke - príprava podkladov a evidovanie dlhodobého majetku
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Účtovník

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za komplexné vedenie účtovníctva a inventarizácia účtov Spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky Zodpovednosť za spracovanie došlých materiálových faktúr a správnosť účtovnej evidencie skladového hospodárstva Spolupráca pri tvorbe interných smerníc Spracovanie DPH Spolupráca s ostatnými oddeleniam ( úzka spolupráca s Controlling department)
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hlavný účtovník/ekonóm

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za prípravu cash-flowu na týždennej báze Spracovanie účtovnej závierky (mesačne, ročne) Sledovanie záväzkov a pohľadávok Spracovanie daňovej agendy - DPH, DzP PO, daň z motorových vozidiel Vypracovanie štatistických výkazov - mesiac, 1/4 rok, rok Zabezpečenie inventarizácie majetku a záväzkov podľa harmonogramu Komunikácia s audítormi, kontrolnými a daňovými ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme samostatného účtovníka

Aktualizované: 2023-03-26


- účtovanie majetku - spracovanie odpisov - inventarizácia majetku - účtovanie dodávateľských faktúr - zúčtovanie záväzkov voči zamestnancom - príprava podkladov pre audit - spolupráca pri príprave podkladov pre účtovnú závierku
- kontrola účtovných dokladov a metodické riadenie účtovníctva - zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky - spolupráca s auditormi - príprava reportov pre finančného manažéra - spolupráca pri inventarizácii majetku a zásob - inventarizácia účtov hlavnej knihy - komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi v prípade potreby - vedenie tímu účtovníkov
zodpovednosť za komplexné vedenie, spracovanie a kontrolu účtovníctva pridelených subjektov, spracovanie DPH agendy spracovanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných interných uzávierok spracovanie účtovných výkazov pre potreby orgánov štátnej správy aktualizácia pohľadávok a vystavovanie faktúr, aktualizácia splatných účtov, pohľadávok, platieb účtovanie došlých ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek