Voľné pracovné miesta

Pomocná účtovníčka

* spracovanie došlých faktúr * vystavovanie faktúr * zadávanie platieb, komunikácia s bankou * účtovanie DPH * administratíva * komunikácia v rámci spoločnosti a zákazníkmi

Chceš sa stať SAP konzultantom?

- analýza zákazníckych požiadaviek - návrh a vypracovanie zákazníckych požiadaviek - komunikácia s interným tímom - programátori, projektový manažér, konzultanti - podpora a servis pre zákazníka - školenia a konzultácie

Senior účtovník - Bratislava

Komplexné vedenie účtovnej agendy, účtovnej závierky, DPH a dane z príjmov Vyhotovenie podkladov pre mesačné závierky, zodpovednosť za hlavnú knihu, inventarizácia Manažment pohľadávok a záväzkov Príprava finančných analýz, kalkulácií a podkladov Práca v programoch definovaných spoločnosťou

Hlavný účtovník

- zodpovednosť za spracovanie daňových priznaní - mesačných spracovaní priznaní k DPH - zodpovednosť za kontrolu účtov hlavnej knihy - pripravuje štatistické výkazy - komunikuje s externou auditórskou spoločnosťou - reporting

Senior účtovník

Zodpovednosť za pridelené krajiny Riadenie účtovných úloh pridelenej krajiny v spolupráci s miestnymi finančnými tímami Kontrola finančných výkazov Vykonávanie uzávierkových prác (mesačné, štvrťročné, ročné) Zodpovednosť za prípravu finančných správ (finančné výkazy, plnenie rozpočtu) Spolupráca s inými oddeleniami (lokálnymi aj zahraničnými) Príprava podkladov ...

Finančný / Ekonomický riaditeľ

* vypracovanie rozpočtov, forecastov a finančných plánov spoločnosti * koordinácia, kontrola a zodpovednosť za činnosti ekonomického riadenia, kontrolingu, účtovníctva a finančnej stratégie spoločnosti * riadenie zásadných otázok plánovacej, cenovej a rozpočtovej politiky spoločnosti * riadenie projektov z prostriedkov EU a ŠR SR - eurofondy * sledovanie nákladov * reprezentácia ...

Hlavný účtovník

- kompletné vedenie účtovníctva spoločnosti podľa slovenských účtovných štandardov a mzdovej agendy - vykonávanie mesačnej a ročnej účtovnej závierky - koordinovanie práce na účtovnom oddelení a metodické vedenie - komunikácia s príslušnými úradmi - aktívna spolupráca s audítorom spoločnosti - spolupráca na tvorbe finančného plánu - reporting do materskej spoločnosti - ...

Samostatný účtovník

- komplexné vedenie podvojného účtovníctva spoločnosti - účtovanie DHM - účasť na ročnej inventúre hmotného majetku - kontrola dokladov a vypracovávanie daňového priznania - spolupráca pri audite a výpočte dane z príjmov PO - vypracovávanie štatistík

Hľadáme skúseného ekonóma.

Zodpovednosť za komplexné vedenie a spracovanie účtovnej agendy. Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie. Dohľad nad účtovaním v súlade s platnou legislatívou. Mesačné, ročné uzávierky a vykazovanie. Spracovanie výkazov k DPH. Kompletné zabezpečenie spracovania účtovných dokladov, výkazov DPH, dodávateľských a odberateľských faktúr, bankové ...

Mzdový účtovník/Mzdová účtovníčka

- spracovanie kompletnej mzdovej agendy spoločnosti - výpočet a evidencia miezd zamestnancov - vypracovanie požadovaných potvrdení - komunikácia s príslušnými inštitúciami - príprava ročného zúčtovania - príprava uzávierok, reportov a výkazov - platové ohodnotenie: od 1100€ brutto závisí od skúseností uchádzača/uchádzačky

Junior účtovník na oddelení pohľadávok s nemeckým jazykom

- sledovanie platobnej bilancie pridelených klientov - aktívna komunikácia s existujúcimi klientmi spoločnosti - riešenie reklamácií a cenových odchýlok - zúčtovanie platieb s faktúrami, ktoré neboli zaplatené

Hlavná účtovníčka/účtovník

- zodpovednosť za komplexné účtovníctvo spoločnosti - mesačné a ročné uzávierky, spolupráca s auditormi a daňovými poradcami - kontrola správnosti účtovania z hľadiska zákonov a vnútorných smerníc - vedenie tímu 4 účtovníčiek a ich zástup v čase ich neprítomnosti

Špecialista so zameraním na nepriame dane s možnosťou home office

- zodpovednosť za oblasť nepriamych daní v spoločnosti - analytické a reportingové úlohy na globálnej úrovni v systéme SAP - spolupráca s daňovou inštitúciou a audítormi - participácia na globálnych projektoch súvisiacich s problematikou nepriamych daní - možnosť pracovať i z prostredia home office

Hlavný účtovník/účtovníčka

- kompletné vedenie účtovníctva spoločnosti podľa slovenských účtovných štandardov - vykonávanie mesačnej a ročnej účtovnej závierky - koordinovanie práce na účtovnom oddelení a metodické vedenie - komunikácia s príslušnými úradmi - aktívna spolupráca s audítorom spoločnosti - reporting do materskej spoločnosti - sledovanie a implementácia legislatívnych zmien do ...

Hľadáme šikovného, samostaného účtovníka / účtovníčku do Bratislavy!

Komplexné vedenie účtovnej agendy, účtovnej závierky, DPH a dane z príjmov Vyhotovenie podkladov pre mesačné závierky, zodpovednosť za hlavnú knihu, inventarizácia Manažment pohľadávok a záväzkov Príprava finančných analýz, kalkulácií a podkladov Práca v programe POHODA Pravidelná komunikácia s klientmi Príprava reportov a štatistík

Hľadá sa šikovná mzdová účtovníčka

- výpočet a vyplácanie miezd - tvorba analýz a kalkulácií súvisiacich so mzdovou agendou - práca s dochádzkovým systémom - spracovanie mesačných dát v mzdovom systéme

Účtovník / Účtovníčka

- účtovanie na úrovni hlavnej knihy pre pridelené krajiny - rekonsiliácie účtovných dát - príprava finančných výkazov a mesačných uzávierkových prác - príprava podkaldov pre audity

Samostatný účtovník

Baví ťa účtovníctvo a máš chuť sa učiť? Ponukáme Ti pracovnú ponuku kde môžeš postupne kariérne rásť. Tvojou úlohou bude : - Komplexná zodpovednosť za účtovníctvo spoločností - Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti - Mesačné, štvrťročné a ročné závierky - Príprava mesačných finančných výkazov a štatutárnej uzávierky ...

Účtovníčka do výrobnej spoločnosti

Hľadáme účtovníčku do tímu, pracovná náplň zahŕňa: vedenie podvojného účtovníctva odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov účtovanie odberateľských a dodávateľských faktúr kontrola a príprava DPH spolupráca pri mesačnej a ročnej závierke vyúčtovanie cestovných náhrad

SENIOR ÚČTOVNÍK

Zodpovednosť za vedenie komplexnej účtovnej agendy výrobnej spoločnosti (majetok, finančné účty, pohľadávky, záväzky, skladové hospodárstvo, pokladňa, fakturácia) Zostavovanie mesačných a ročných závierok Príprava a spracovanie podkladov pre mesačné hlásenie DPH, štatistických výkazov Komunikácia s audítormi, štátnymi inštitúciami Pravidelné reportingové aktivity ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you