Voľné pracovné miesta

Junior účtovník - fakturant

- spracovanie a účtovanie prijatých faktúr - spolupráca s tímom v Belgicku - účasť na mesačných a koncoročných uzávierkách - reportovanie výsledkov nadriadeným

Účtovník

Podpora prideleného regiónu na úrovni hlavnej účtovej knihy Vedenie účtovníctva na základe IFRS štandardov Pravidelná príprava účtovných závierok (mesačné, štvrťročné, ročné) Príprava výkazov (súvahy, výkaz ziskov a strát, cash flow) Podieľanie sa na auditoch Spolupráca s vybranými oddeleniami doma aj v zahraničí

Senior účtovník

- vedenie vybraných oblastí účtovníctva - zodpovednosť za správnosť spracovania došlých režijných a materiálových faktúr - vedenie a účtovanie pokladne, príprava a spracovanie platieb dodávateľom, spracovanie prijatých platieb od zákazníkov - vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku a jeho označovanie - príprava a spracovanie podkladov pre mesačné hlásenie DPH, ...

Hľadáme ďalšiu šikovnú mzdárku do Lugera teamu

- zodpovednosť za kontrolu dochádzky - mesačný výpočet miezd, vyhotovenia potvrdení a výkazov pre poisťovne a daňový úrad - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov - evidencia mzdových listov, mesačné hlásenia, vypracovanie podkladov pre štatistický úrad

Hľadáme junior účtovníka!

Absolventi pozor! Hľadáme šikovných budúcich účtovníkov. Vieš anglicky a baví ťa účtovníctvo? Pošli nám CV a my ti pomôžeme rozbehnúť Tvoju účtovnú kariéru. Spracovanie a kontrola formulárov a priložených dokladov súvisiacich s cestovnými náhradami Zadávanie a spracovanie cestovných náhrad v internom systéme Zúčtovanie cestovných náhrad Kontrola správnosti ...

Hlavný účtovník/účtovníčka

- kompletné vedenie účtovníctva spoločnosti podľa slovenských účtovných štandardov - vykonávanie mesačnej a ročnej účtovnej závierky - koordinovanie práce na účtovnom oddelení a metodické vedenie - komunikácia s príslušnými úradmi - aktívna spolupráca s audítorom spoločnosti - reporting do materskej spoločnosti - sledovanie a implementácia legislatívnych zmien do ...

Príležitosť pre mzdovú účtovníčku do Žiliny

- komplexné spracovanie mzdového účtovníctva pre 45 zamestnancov - práca v mzdovom programe Olymp - spracovanie a evidencia dovoleniek, paragrafov, PN, materská a rodič.dovolenka, prekážok v práci, zrážok z miezd, daňových bonusov, príkazov na úhradu, odmien, výplatných pások, ročných zúčtovaní - komunikácia so štátnymi inštitúciami (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ...

Junior účtovník

Vedenie účtovnej agendy, príprava účtovnej závierky Odsúhlasovať a vykazovať vzájomné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy v rámci spoločnosti za účtovné obdobie; Príprava podkladov pre reporty komunikácia s príslušnými úradmi (Štatistický úrad SR, NBS a pod.); Zabezpečovanie archivácie dokladov Príp. DPH, náplň práce sa konkrétne dohodnú a rozdelia ...

Junior účtovník

- evidencia a spracovanie faktúr - účtovanie bankových výpisov - spolupráca na menšich projektoch - riešenie procesov nastavenia marže

Hľadáme šikovnú Mzdovú účtovníčku

Spracovanie a vedenie komplexnej personálno-mzdovej agendy Komunikácia s inštitúciami - sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad (výkazy, hlásenia, prihlášky, odhlášky, ročné zúčtovania ...) Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti Pripravovanie mesačných mzdových uzávierok a reportov Spracovávanie a kontrola dochádzky Administratívne ...

account payable accountant/ Účtovník záväzkov

Do nášho tímu hľadáme účtovníka záväzkov /AP accountant . Ak máš skúsenosti s účtovníctvom v medzinárodnej spoločnosti (3roky), máš analytické myslenie, si organizovaný, dynamický, a dokážeš pracovať v tíme ale aj samostatne, neváhaj nám zaslať svoje CV.

Účtovníčka

- evidencia a účtovanie dodávateľských faktúr - monitorovanie záväzkov - účtovanie bankových výpisov, interných dokladov, mesačné odsúhlasenie účtov hlavnej knihy, bankových zostatkov - mesačné a ročné účtovné závierky - príprava pravidelných reportov - spracovanie daňového priznania k DPH - spolupráca pri audite ročnej závierky - zodpovednosť za správnosť a včasnosť ...

Hľadáme čiastkového účtovníka do stabilnej spoločnosti

- spracovanie a účtovanie bankových výpisov - účtovanie interných dokladov, cestovných príkazov - kontrola saldokonta - príprava platobných príkazov v banke - ostatné úlohy pridelené hlavnou účtovníčkou

Hľadáme šikovnú účtovníčku/účtovníka!

- spracovanie pridelenej účtovnej agendy (dodávateľské/odberateľské faktúry) - účtovanie a vedenie skladovej evidencie - evidencia a účtovanie majetku - kontrola účtovných prípadov - ostatné práce podľa pokynov nadriadeného

Vedúci Účtovníctva Hlavnej Knihy

Riadenie tímu účtovníkov Hlavnej Knihy Komplexná zodpovednosť za účtovníctvo, vedenie stratégie, riešenie eskalácií Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti Vedenie podvojného účtovníctva podľa štandardov IFRSZodpovednosť za inventarizáciu účtov, zaraďovanie majetku, bankové operácie Príprava mesačných finančných výkazov a štatutárnej ...

Accounting lead

We are looking for Accounting lead to join our Team. Your duties will be : - monthly VAT submittion - JCD reports - Balance sheet review - Monthly/weekly reporting - Assistance to Financial manager - 3rd party communications (banks, legal) - Payroll - Statutory End of the Year closure - Analysze and presnet financial reports in an accurate and timely manner
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you