Voľné pracovné miesta

Supervízor účtovného oddelenia

- zodpovednosť za riadenie menšieho teamu na účtovnom oddelení - komplexné vedenie podvojného účtovníctva - komunikácia v súvislosti s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi - uzávierkové operácie, príprava výkazov DPH - komunikácia s inštitúciami - výkazníctvo

Hľadáme personalistu / HR generalist.

Zodpovednosť za celý recruitment proces - inzercia, selekcia životopisov, pohovorovanie Príprava podkladov na vykonanie náležitostí v súvislosti so vznikom, zmenou a ukončením pracovného pomeru Komplexná príprava a vedenie personálnej agendy v zmysle platnej legislatívy a interných predpisov, prihlasovanie na príslušné úrady Vzdelávanie a adaptačný program zamestnancov Kontrola, ...

Hľadáme šikovného, samostaného účtovníka / účtovníčku do Bratislavy!

Komplexné vedenie účtovnej agendy, účtovnej závierky, DPH a dane z príjmov Vyhotovenie podkladov pre mesačné závierky, zodpovednosť za hlavnú knihu, inventarizácia Manažment pohľadávok a záväzkov Príprava finančných analýz, kalkulácií a podkladov Práca v programoch definovaných spoločnosťou

Hľadáme účtovníka/účtovníčku s anglicým jazykom

- zodpovednosť za podvojné účtovníctvo - prenos údajov - mesačná a ročná uzávierka - príprava účtovných zápisov - spolupráca počas interných a externých auditov

Mzdový účtovník.

Spracovanie miezd a vedenie mzdového účtovníctva v programe Olymp. Zodpovednosť za prihlasovanie nových zamestnancov a odhlasovanie zamestnancov Zabezpečenie činností spojených so vznikom a zánikom pracovných zmlúv Zodpovednosť za správne vedenie personálnych databáz Spracovávanie ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov. Komunikovanie a príprava ...

Vedúci finančného oddelenia

- riadenie finančných činností a zodpovednosť za účtovníctvo spoločnosti - komunikácia s inštitúciami a audítormi spoločnosti - príprava reportov, zodpovednosť za finančné plánovanie v spoločnosti - riadenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov - koordinácia účtovných aktivít - uzávierkové operácie - riadenie menšieho tímu na oddelení - mzdové ohodnotenie: od 2100 ...

SENIOR ÚČTOVNÍK pre výrobnú spoločnosť

Zodpovednosť za vedenie komplexnej účtovnej agendy výrobnej spoločnosti (majetok, finančné účty, pohľadávky, záväzky, skladové hospodárstvo, pokladňa, fakturácia) Zostavovanie mesačných a ročných závierok Príprava a spracovanie podkladov pre mesačné hlásenie DPH, štatistických výkazov Komunikácia s audítormi, štátnymi inštitúciami Pravidelné reportingové aktivity ...

Hlavný účtovník

Komplexné vedenie účtovníctva (majetok, finančnú účty, pohľadávky, záväzky) Zostavovanie mesačných a ročných závierok Spracovanie štatistických výkazov Spracovanie daňových priznaní (DPH, daň z príjmov, daň z motorových vozidiel) Metodické usmerňovanie v oblasti účtovníctva Vedenie menšieho tímu Reporting nadriadenému Komunikácia s audítormi, štátnymi inštitúciami

Accounting Team Leader

We are looking for a team leader for the accounting team, who is responsible for the complex process of maintenance of fixed assets, leases and calculation of general reserves. His/her main responsibility will be: - ensuring on time processing of transactions of fixed assets and general reserves and also keep quality of both registers - ensuring the calculation of monthly depreciation on time - calculation ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you