Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nákupca (m/ž)

Aktualizované: 2023-09-24


- zodpovednosť za nákup materiálu vo výrobnej spoločnosti - komunikácia s dodávateľmi - objednávanie tovarov a služieb - spracovanie objednávok, zabezpečenie dodávky tovarov v potrebnom čase - riešenie vzniknutých problémov v spolupráci s ďalšími oddeleniami v spoločnosti - príprava analýz a reportov - spolupráca v rámci nákupného teamu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér nákupu (m/ž)

Aktualizované: 2023-09-24


- zodpovednosť za riadenie nákupu v medzinárodnej výrobnej spoločnosti - zodpovednosť za budovanie a rozvoj strategických vzťahov s dodávateľmi - optimalizácia procesov na oddelení nákupu a nákupné aktivity - výber, hodnotenie a rozvoj dodávateľov - vedenie obchodných jednaní s dodávateľmi - vedenie a rozvoj zamestnancov na nákupe - dbať na včasné dodanie a dodržiavanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný zástupca pre západné Slovensko

Aktualizované: 2023-09-24


aktívna komunikácia a starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie vzťahov čiastočné vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov poskytovanie poradenskej a technickej podpory vytváranie cenových ponúk zodpovednosť za prezentáciu produktov osobné návštevy u zákazníkov

Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy Denná kontrola funkčnosti, bezporuchovosti a bezpečnosti pridelených priestorov a technických zariadení v objekte Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok

Technické poradenstvo zákazníkom v oblasti fotovoltiky Spracovávanie technických sťažností a hľadanie efektívnych riešení Podpora obchodníkov v teréne Poradenstvo v oblasti inštalácií fotovoltiky Plánovanie a realizácia technických školení
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný manažér

Aktualizované: 2023-09-24


- kontrola predaja produktov v oblasti dekoratívnej kozmetiky - udržiavanie obchodných vzťahov s partnermi - nastavenie obchodnej stratégie, KPI's, rozvoj procesov na oddelení, zabezpečenie plnenie plánov predaja - príprava dokumentácie a cenových ponúk, kalkulácii - monitorovanie konkurencie - starostlivosť o vzhľad predajní - spolupráca s ostatnými oddeleniami

Starostlivosť o existujúcich zákazníkov Aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov Poskytovanie poradenstva a informácii zákazníkom Príjmanie objednávok Príprava cenových kalkulácií Účasť na obchodných stretnutiach Aktívna komunikácia s klientmi za účelom rozvoja obchodných vzťahov Dojednávanie zmluvných podmienok Riešenie vzniknutých reklamácií

- aktívna komunikácia a starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie vzťahov - čiastočné vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov - poskytovanie poradenskej a technickej podpory - vytváranie cenových ponúk - zodpovednosť za prezentáciu produktov - osobné návštevy u zákazníkov

Pre nášho klienta do rodinnej spoločnosti hľadáme Administratívnu podporu s rôznorodou náplňou práce. komunikácia s klientmi, dodávateľmi, zákazníkmi podpora obchodného oddelenia spracovanie a evidencia objednávok/ práca v objednávkovom systéme vypracovanie cenových ponúk komunikácia s ekonomickým a distribučným oddelením

Zodpovedá za koordináciu a zlepšovanie všetkých procesov dodávateľského reťazca, najmä v oblastiach riadenia zásob v Distribučnom centre a na predajniach, zabezpečenie plnej dostupnosti produktov pre koncového spotrebiteľa definovaním optimálnej stratégie doplňovania, udržiavaním zásob na optimálnej úrovni. Koordinácia tímovej práce dodávateľského reťazca. Spolupráca ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Business Analytik

Aktualizované: 2023-09-24


- zber a analýza dát - spracovanie dát v Navision Business Central - spolupráca so zahraničnou externoú IT spoločnosťou - vytváranie správ a vizualizácií - analýza trhu a konkurencie a podpora pri rozhodovacích procesoch
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodno-technický zástupca

Aktualizované: 2023-09-24


-Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov a starostlivosť o stálych klientov -Vedenie obchodných rokovaní, vyjednávanie zmluvných podmienok -Príprava cenových ponúk -Monitorovanie aktuálnej trhovej situácie a konkurencie -Reporting

- starostlivosť o pridelené kategórie - zmysle stanovenia cien, komunikácie s dodávateľmi, vytvárania pribálových letákov, plánogramov - strategické umiestnenie produktov - príležitosť ovplyvniť smerovanie spoločnosti a využívať svoje nadanie - stanovenie cien a vyhodnocovanie efektivity dodávateľov - riadenie menšieho tímu category manažérov - analýza trhu v oblasti pridelenej ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Predajca na predajni

Aktualizované: 2023-09-24


komunikácia so zákazníkom poradenstvo pri výbere produktov predaj výrobkov práca s pokladňou objednávanie tovaru, dokladanie tovaru

- zodpovednosť za zverené predajne v regióne - implementácia obchodných a marketingových stratégií na jednotlivé predajne - výber, zaškolenie, vedenie a motivácia personálu na pridelených predajňach - pravidelný reporting – pozorovania z návštev predajní, náprava nedostatkov - mesačná finančná inventúra pokladničnej knihy predajne
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Regionálny manažér pre región Trenčín

Aktualizované: 2023-09-24


zodpovednosť za chod obchodnej a distribučnej činnosti v pridelenom regióne zabezpečovanie personálu a odmeňovania zamestnancov aktívne zabezpečovanie prieskumu trhu a realizácie činnosti spojenej s obchodom navrhovanie možných opatrení na zlepšenie systému práce riešenie reklamačných záležitostí rozširovanie predajnej siete stretnutia s obchodnými partnermi, rokovania, cenové ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Operatívny nákupca

Aktualizované: 2023-09-24


- zodpovednosť za operatívny nákup dielov - pravidelná komunikácia s dodávateľmi a riešenie operatívnych problémov - sledovanie dodacích termínov - úzka spolupráca s viacerými oddeleniami v rámci spoločnosti - spracovávanie objednávok v ERP systéme - pravidelné sledovanie a kontrola skladových zásob a plánov výroby - zodpovednosť za kontrolu nákladov a sledovanie cien jednotlivých ...

Zodpovednosť za komunikáciu so zákazníkmi ohľadom technických riešení na mieru Poradenstvo v oblasti konfigurácie a technického riešenia Návšteva u zákazníkov prevažne v oblasti automotive Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí Realizácia cenových ponúk Spolupráca s technickým tímom (programátori, elektrotechnici, konštruktéri a pod.)

- vyhľadávanie nových obchodných príležitostí, rozširovanie portfólia zákazníkov - starostlivosť o pridelené portfólio zákazníkov (20-30 zákazníkov) - administratívne spracovanie obchodných prípadov v internom informačnom systéme Sales force, vypracovanie cenových ponúk a pod. - práca v teréne (prevažne západný región) - otvorený príležitostným služobným cestám ...

súčasťou náplne práce je: - prieskum stavebného trhu a hľadanie príležitostí pre spoločnosť - zhromažďovanie informácie o investičných plánoch a investičných vyhliadkach investorov a kompletizácia reportov - vypracovávanie finančných analýz a finančných reportov - zúčastňovanie sa na tvorbe a kompletizácii cenových ponúk pre obchodné súťaže - zúčastňovanie ...

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek