Vyberte si novú prácu ešte dnes

PRACOVNÉ PONUKY LUGERY PODĽA REGIÓNOV

NAJNOVŠIE PONUKY V LUGERE

Ekonómka do výrobnej spoločnosti

- príprava podkladov pre externého spracovateľa účtovníctva - interné spracovanie účtovníctva v programe Omega na evidovanie pohľadávok, záväzkov, plánovanie platieb - riešenie záväzkov a pohľadávok, upomienky, kontakt s právnikom v riešení dlžníkov - vystavenie a evidencia odberateľských faktúr, dohľad nad vyplatením dodávateľských faktúr - oceňovanie, evidencia ...

Aplikačný špecialista

Používateľská podpora koncových užívateľov interných aplikácii. Príprava metodických pokynov a procesov, komunikácia s externými partnermi. Spolupráca na zavádzaní zmien v rámci využívaných aplikácií. Zodpovednosť za správnosť a včasné dodanie zmien v rámci využívaných aplikácií. Využívanie zručností a skúseností v rámci ITIL Service Managementu.

Senior procesný inžinier kvality

- zodpovednosť za manažment procesov v oblasti kvality - analýza procesov, návrhy na zlepšovanie a zefektívnenie činností - implementácia procesov - riešenie požiadaviek zo strany oddelenia kvality - riadenie a participácia na projektoch

Hľadáme Projektového manažéra pre prekladateľské služby

Komunikácia s klientmi a vytváranie cenových ponúk Zadávanie projektov Koordinácia projektov s korektormi a externými prekladateľmi Sledovanie deadlinov a realizácie zadaných projektov

Špecialista vzdelávania pre výrobnú spoločnosť

Hľadáme špecialistu vzdelávania pre výrobnú spoločnosť, ktorý bude zodpovedať za: plánovanie a organizáciu vzdelávacích aktivít v spoločnosti organizáciu povinných a ad hoc školení a dohľad nad dodržiavaním tvorbu plánu vzdelávania komunikáciu s externými dodávateľmi dohľad nad pravidelnými lekárskymi prehliadkami aktívnu komunikácia s kolegami v zahraničí spracovanie ...

O SPOLOČNOSTI
LUGERA – THE PEOPLE REPUBLIC

Lugera & Maklér spol. s r.o. 6

Lugera je jednou z najväčších personálno-poradenských spoločností na Slovensku. Od založenia v roku 1996 pomáhame spájať tých správnych ľudí so správnymi firmami.

Preto našim uchádzačom o zamestnanie bezplatne pomáhame nájsť pre nich tú najvýhodnejšiu prácu. Poskytujeme k tomu špičkový servis, ktorý zahŕňa registráciu životopisu v databáze, zasielanie aktuálnych pracovných pozícií a informácie o aktuálnej situácii na trhu práce.
Dôležitou súčasťou je tiež naše profesionálne poradenstvo, ktoré maximalizuje šance uchádzačov na úspech. Patrí sem dôkladná
príprava na pohovor a stretnutia s klientmi a konštruktívna spätná väzba na pohovor.

Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you