Vyberte si novú prácu ešte dnes

NAJNOVŠIE PONUKY V LUGERE

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Aplikačný inžinier (oblasť energetiky)

Aktualizované: 2023-09-29


- návrh algoritmov a projektovej dokumentácie - konfigurácia a programovanie DCS a PLC - práca v SCADA systémoch - optimalizácia a návrh zlepšení procesov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik BOZP a OPP

Aktualizované: 2023-09-29


- Tvorba a aktualizácia dokumentácie BOZP a OPP na základe legislatívnych zmien - Vykonávanie kontrol dodržiavanie predpisov BOZP - Zabezpečovanie školení, inštruktáží a preskúšavaní v oblasti BOZP a OPP - Evidencia, riešenie a štatistika pracovných úrazov a návrhy nápravných opatrní - Vytváranie plánov a dokumentov BOZP pre príslušné pracoviská
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Data analytik - Power BI

Aktualizované: 2023-09-29


- analýza a spracovanie dát z interných a externých zdrojov - zodpovednosť za spracovanie dát v požadovanej kvalite - angažovanosť do projektov a dátová administratíva - administrácia prístupov do Power BI - zber, testovanie a korekcia veľkého množstva dát
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Sales representative

Aktualizované: 2023-09-29


vytváranie kalkulácii, cenových ponúk spolupráca s existujúcimi zákazníkmi spoločnosti akvizícia nových zákazníkov, obchodné stretnutia predaj produktov z priemyselného portfólia spoločnosti spolupráca s oddelením sales a projektovým oddelením

merania na 3D zariadeniach Zeiss manuálne merania (základné meradlá) a merania na meracom mikroskope zadávanie dát do informačného systému riešenie kvalitatívnych problémov v spolupráci s výrobou vzorkovanie dielov a vyhodnotenie meraných dát odladenie meracieho procesu, korelácia výsledkov z vyhodnotenia spoluzodpovednosť za archív dokumentácie a dielov

O SPOLOČNOSTI
LUGERA – THE PEOPLE REPUBLIC

Lugera & Maklér spol. s r.o. 6

Lugera je jednou z najväčších personálno-poradenských spoločností na Slovensku. Od založenia v roku 1996 pomáhame spájať tých správnych ľudí so správnymi firmami.

Preto našim uchádzačom o zamestnanie bezplatne pomáhame nájsť pre nich tú najvýhodnejšiu prácu. Poskytujeme k tomu špičkový servis, ktorý zahŕňa registráciu životopisu v databáze, zasielanie aktuálnych pracovných pozícií a informácie o aktuálnej situácii na trhu práce.
Dôležitou súčasťou je tiež naše profesionálne poradenstvo, ktoré maximalizuje šance uchádzačov na úspech. Patrí sem dôkladná
príprava na pohovor a stretnutia s klientmi a konštruktívna spätná väzba na pohovor.

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek