Žilinský kraj


- Komunikácia a yyhľadávanie nových subdodávateľov - Príprava a vyhodnocovanie cenových ponúk, podmienok dodania - Zabezpečovanie objednávok tovarov, služieb a prác - Príprava materiálovo- technického zabezpečenia pre plynulé zhotovenie stavebného diela - Kontrola stavebnej dokumentácie a nákladov počas celého procesu realizácie stavby - Sledovanie situácie na trhu ohľadne ...

Tvojou úlohou bude: sledovanie dopytov zákazníka vypracovanie cenových ponúk rokovania s dodávateľmi a následne spracovanie objednávok prípadne objednanie chýbajúceho tovaru poskytovanie technických informácií
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci oddelenia nákupu

Aktualizované: 2023-03-30


- zodpovednosť za riadenie strategického a operatívneho nákupu, optimalizáciu procesov na oddelení nákupu a nákupné aktivity - výber, hodnotenie a rozvoj dodávateľov - vedenie obchodných jednaní s dodávateľmi s cieľom optimalizácie dodacích podmienok a znižovania - definovanie príležitostí pre znižovanie cien komponentov - riešenie reklamácii v spolupráci s oddelením kvality - ...

Hľadáme zodpovedného kandidáta so stavebným zameraním na pozíciu JUNIOR PROJEKTOVÝ MANAŽÉR stavieb. Budeš spolupracovať so senior projektovými manažérmi priamo na stavbe, kde si prehĺbiš a zdokonalíš svoje poznatky z manažovania stavieb. Budeš asistovať pri komunikácií s dodávateľmi, odberateľmi, kontrole rozpočtu stavby a optimalizácie nákladov, kontrole stavebných ...

Hlavná náplň práce na tejto pozícií : - Vykonávanie servisu , v záruke aj po záručnej dobe, systémov HVAC a MaR - Kontrola chladiaceho systému, jeho nastavenie a zabezpečenie funkčnosti - Kontrola zapojenia rozvádzačov a periférií - Komunikácia s montážnym technikom a ostatnými oddeleniami - Robenie preventívnej údržby - Čítanie výkresovej dokumentácie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Montážny technik VZT

Aktualizované: 2023-03-30


Náplň práce na tejto pozícií : - Montáž vzduchotechniky, klimatizačných a chladiacich zariadení - Zabezpečovať kontrolu nastavenia a funkčnosti systému - Riešenie technických problémov - Komunikácia so zákazníkmi, oddeleniami - Čítanie výkresovej dokumentácie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný zástupca pre stavebný segment

Aktualizované: 2023-03-30


Pre nášho klienta - poprednú spoločnosť v stavebnom segment - pomáhame nájsť vytrvalého človeka, ktorý je pripravený budovať dlhodobé a pevné obchodné vzťahy, budovať obchodnú stratégiu a rozvíjať jestvujúcich zákazníkov. V rámci B2B bude daná osoba zodpovedať za: - aktívny predaj a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí - rozvoj a udržiavanie existujúcich ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Projektový manažér TZB

Aktualizované: 2023-03-30


- zodpovednosť za realizáciu a riadenie projektu až po jeho odovzdanie zákazníkovi pre profesie TZB - návrh a implementácia technických riešení TZB - komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi - priebežná kontrola a plnenie harmonogramu prác na stavbe - zodpovednosť za kvalitne dokončený projekt - evidencia činnosti v informačnom systéme - kontrola dodržiavania stanoveného rozpočtu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

SupplyChain špecialista

Aktualizované: 2023-03-30


- implementácia SAP v spoločnosti - administrácia skladových procesov v SAP - podpora EDI komukinácie, podpora tímu logistiky - podpora užívateľov, manažment porúch - monitoring, reporting - zaškoľovanie kľúčových užívateľov do prostredia SAP - koncepcia, implementácia a testovanie nových alebo zmenených funkcií - samotná realizácia, vedenie a podpora v projektoch - zodpovednosť ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Servisného Mechanika

Aktualizované: 2023-03-30


- kontrola, oprava a údržba stavebných strojov - diagnostika, servis podľa potreby - komunikácia s príslušnými oddeleniami a zákazníkmi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Projektant TZB

Aktualizované: 2023-03-30


- vypracovanie projektovej dokumentácie vzduchotechniky a vykurovania - kontrola realizácie projektovaných akcií - dozor nad projektovanými zákazkami na stavbe
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek