Žilinský kraj

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nákupca (m/ž)

Aktualizované: 2023-09-23


- zodpovednosť za nákup materiálu vo výrobnej spoločnosti - komunikácia s dodávateľmi - objednávanie tovarov a služieb - spracovanie objednávok, zabezpečenie dodávky tovarov v potrebnom čase - riešenie vzniknutých problémov v spolupráci s ďalšími oddeleniami v spoločnosti - príprava analýz a reportov - spolupráca v rámci nákupného teamu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér nákupu (m/ž)

Aktualizované: 2023-09-23


- zodpovednosť za riadenie nákupu v medzinárodnej výrobnej spoločnosti - zodpovednosť za budovanie a rozvoj strategických vzťahov s dodávateľmi - optimalizácia procesov na oddelení nákupu a nákupné aktivity - výber, hodnotenie a rozvoj dodávateľov - vedenie obchodných jednaní s dodávateľmi - vedenie a rozvoj zamestnancov na nákupe - dbať na včasné dodanie a dodržiavanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci odd. kvality / Quality Manager

Aktualizované: 2023-09-23


Náplň práce: - Koordinácia a riadenie tímu kontrolórov kvality ( team cca 20 ), - Príprava mesačných reportov, rôznych štatistík, - Zodpovednosť za oblasť kvality pri zavádzaní nových produktov do výroby, - Spolupráca s oddelením Vývoja a výrobou, - Zodpovednosť za kontrolu zákaziek a reportovanie materskej spoločnosti, - Manažérsky dohľad nad dodržiavaním noriem kvality ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby (junior)

Aktualizované: 2023-09-23


analýza a zefektívnenie výrobných procesov sledovanie stavu materiálu tvorba a aktualizácia plánov výroby práca s nákupnými objednávkami, časovými plánmi pre zabezpečenie materiálu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Vedúceho servisného oddelenia

Aktualizované: 2023-09-23


- riadenie, motivácia a zodpovednosť za team servisných technikov - spravovanie servisných požiadaviek - koordinácia a kontrola prác a BOZP na pracovisku - komunikácia a starostlivosť o zákazníkov

- Kontrola prijatých a odoslaných faktúr - Príprava prezentácií, podkladov pre reportovanie - Evidencia dovolenky a dochádzky zamestnancov spoločnosti - Komunikácia s nájomcami a dodávateľmi - Vedenie pokladne, vystavovanie dokladov - Vystavovanie povolení, vedenie evidencie povolení nájomcov a dodávateľov - Objednávanie kancelárskych potrieb a vedenie rozpočtu na kancelárske ...

Náplň práce: - Koordinácia a riadenie tímu kontrolórov a špecialistov kvality ( team cca 10 ), - Príprava mesačných reportov, rôznych štatistík, - Zodpovednosť za oblasť kvality pri zavádzaní nových produktov do výroby, - Spolupráca s oddelením Vývoja a výrobou, - Zodpovednosť za kontrolu zákaziek a reportovanie materskej spoločnosti, - Manažérsky dohľad nad dodržiavaním ...

Pre nášho klienta do rodinnej spoločnosti hľadáme Administratívnu podporu s rôznorodou náplňou práce. komunikácia s klientmi, dodávateľmi, zákazníkmi podpora obchodného oddelenia spracovanie a evidencia objednávok/ práca v objednávkovom systéme vypracovanie cenových ponúk komunikácia s ekonomickým a distribučným oddelením

riadenie projektového teamu v oblasti energetiky dodržiavanie určených termínov podľa požiadaviek zákazníka sledovanie a eliminácia rizík projektov komunikácia s internými tímami a obchodným manažérom vytváranie a udržiavanie projektovej dokumentácie

- obsluha osadzovacích strojov ( nastavenie, zlepšovanie .. ) - podieľanie sa na zlepšovaní výroby - spolupráca s nadriadeným a ostatnými oddeleniami pri riešení chýb - aplikácia zmien vo výrobnom procese - dodržiavanie BOZP
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obsluha stroja

Aktualizované: 2023-09-23


- Obsluha strojov - Správne nastavenie stroja - Vizuálna kontrola výrobkov - Príprava materiálu - Práce s technickou dokumentáciu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior Financial Controller

Aktualizované: 2023-09-23


- Reporting finančných výsledkov - Príprava ročného plánu v spolupráci s FM - Príprava rôznych analýz - Zodpovednosť za kontrolingové aktivity v spoločnosti (analýza výrobných nákladov; analýza odchýlok oproti štandardným výrobným nákladom a pod.) - Príprava podkladov pre mesačné uzávierky a ročnú účtovnú uzávierku - Prezentovanie mesačných výsledkov, odchýlok

- nákup materiálu vo zverenej lokalite - vytváranie nových pracovných vzťahov - akvizícia nových zákazníkov - udržiavanie dobrých vzťahov so stálymi klientmi - zabezpečovanie prepravy materiálu - spolupráca s kolegami v rámci obchodného oddelenia
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior - Majster časti výroby

Aktualizované: 2023-09-23


Náplň práce: - koordinácia a riadenie tímu výrobných pracovníkov ( team cca 25 výrobných pracovníkov), - organizuje, koordinuje, kontroluje a hodnotí prácu podriadených na pridelenom úseku tak, aby boli splnené kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky, - podieľa sa na analyzovaní reklamácií, auditov a školení svojich podriadených, zároveň riadi celý tréningový proces podriadených, - zodpovedá ...

- kreslenie výrobnej a technickej dokumentácie - príprava a úprava dokumentácie - analýza používaných materiálov a jej vyhodnocovanie. - spracovávanie výkresov + archivácia - príprava podkladov pre objednanie materiálov - spracovanie výsledkov do reportov.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Prípravár stavieb

Aktualizované: 2023-09-23


Príprava stavebných projektov (inžinierske a dopravné stavby) Kontrola projektovej dokumentácie Spracovanie cenových ponúk Kontrola realizácie a vyhodnocovanie dodržiavania harmonogramu realizácie Spracovanie a príprava cenových ponúk Zabezpečenie podkladov výrobnej prípravy počas realizácie stavby Koordinácia činností v procesoch odovzdania a vyhodnotenia projektu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek