Žilinský kraj

Programátor PLC

- programovanie a automatizácia zariadení - zodpovednosť za uvádzanie zariadení do prevádzky, riadenie a oživovanie zariadení - tvorba riadiacich programov pre PLC systémy - diagnostika a odstraňovanie porúch - spolupráca s oddelením vývoja - technické poradenstvo.

Hľadáme Procesného inžiniera so skúsenosťami s ABB robotmi

Sledovanie a reportovanie najzávažnejších chýb a nedostatkov vo výrobných procesoch a návrhy na zlepšenie Zodpovednosť za nastavenie procesov – časy cyklu, minimalizáciu nepodarkov, kvalitu výrobkov Zodpovednosť za správne nastavenie procesov vo výrobe na lakovacej linke Spracovanie programov / programovanie robotov ABB a Fanuc Riešenie operatívnych problémov výrobných technológii Tvorba ...

Elektrotechnik - údržba

- zodpovednosť za opravu mechanických a elektrických častí strojov a zariadení - preventívna údržba, plánované opravy, spolupráca pri skúškach strojov - spolupráca pri externých opravách - technická podpora a príprava plánovaných opráv

Obchodný zástupca FMCG pre Severozápad Slovenska

Zodpovedanie za predaj a prezentovanie produktov (úprava regálov, sekundárne vystavenia, zabezpečenie marketingových aktivít) v pridelenom regióne - ZA,CD,KM,PB,BY Zodpovedanie za plnenie stanovených obchodných plánov a cieľov Denne aktívne absolvovať pridelený počet návštev maloobchodu a veľkoobchodu (routing) Udržiavanie pravidelnej telefonickej a e-mailovej komunikácie s klientmi ...

Rozpočtár pre oblasť stavebníctva

- príprava cenových ponúk, kalkulácií, výkazov k projektovej dokumentácii - tvorba harmonogramov výstavby na projekte - posudzovanie cenových ponúk od subdodávateľov - participácia na tendroch - v prípade potreby - vykonávanie obhliadky stavieb - základná mzda: od 1000€ brutto a viac v závislosti od skúseností uchádzača/uchádzačky

Príležitosť pre mzdovú účtovníčku do Žiliny

- komplexné spracovanie mzdového účtovníctva pre 45 zamestnancov - práca v mzdovom programe Olymp - spracovanie a evidencia dovoleniek, paragrafov, PN, materská a rodič.dovolenka, prekážok v práci, zrážok z miezd, daňových bonusov, príkazov na úhradu, odmien, výplatných pások, ročných zúčtovaní - komunikácia so štátnymi inštitúciami (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ...

Elektrokoprojektant/ Designer na R&D

Hľadáme nového kolegu so skúsenosťami v oblasti elektro projektovania elektrických zariadení. Čo bude náplňou práce: návrh a kreslenie elektro schém pre elektrické zariadenia podpora pri prvotnom oživovaní zariadení spravovanie elektro-dokumentácie zariadení aj samotných zariadení podpora pri testovaní navrhnutých zariadení spolupráca na vývoji nových produktov spolupráca ...

Oblastný manažér predaja

- Zodpovednosť za chod obchodnej a distribučnej činnosti v pridelenom regióne - Zabezpečovanie personálu a odmeňovania zamestnancov - Aktívne zabezpečovanie prieskumu trhu a realizácie činnosti spojenej s obchodom - Navrhovanie možných opatrení na zlepšenie systému práce - Dodržiavanie predpisov : BOZP, HACCP, ISO 22000, poriadok a hygienu - Riešenie reklamačných záležitostí

Údržbár / elektronik

- zodpovednosť za mechanické a elektrické opravy strojov (CNC a Robotické linky) - zodpovednosť za preventívnu údržbu, plánované opravy, spolupráca pri skúškach/oživovaní strojov - spolupráca so servisnými technikmi pri externých opravách - technická podpora a príprava plánovaných opráv

Logista

- spracovanie cenových ponúk od dodávateľov a zákazníkov - komunikácia s klientami a zabezpečenie dodržania požiadaviek - komunikácia a vyhľadanie relevantných prepravcov - riešenie prepravy a kontrola dodržiavania - optimalizácia skladových zásob a znižovanie nákladov - úzka spolupráca s plánovaním výroby a skladmi - administratívne spracovanie zákazok (FA, reklamácie) ...

Plánovač výroby

efektívne plánovanie výroby na výrobných linkách sledovanie zákazníckych požiadaviek a výrobných kapacít plánovanie optimálneho využitia strojov, pracovníkov a materiálu minimalizovanie počtu neplánovaných/neefektívnych prepráv k zákazníkovi aktualizácia dát v informačnom systéme spolupráca s ďalšími oddeleniami pravidelný reporting

Quality Manager

Riadenie oddelenia kvality, z pohľadu technického aj personálneho (inžinieri kvality, rezidenti a metrológovia) Zabezpečenie kvality produktov v súlade s požiadavkami klienta Ako zástupca Q zodpovedá za riešenie reklamácii zákazníkov, a tiež správu a Q dodávateľov Zodpovedá za neustále zlepšovanie kvality Nastavuje a implementuje stabilné a trvalé nápravné opatrenia Správa ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you