Žilinský kraj

Nastavovač a obrábač CNC strojov na 2 zmeny

- osadenie stroja upínačmi náradia - nastavovanie stroja - výmena opotrebovaných alebo poškodených nástrojov v stroji - korekcie v nastavení stroja - práce pri výrobe súčiastok - rezanie - sústruženie - frézovanie - brúsenie - elektroerozívne obrábanie Frézy a sústruh s operačným systémom Fanuc a Siemens

Sales analyst

Tvorba a úprava tabuliek v SQL Tvorba a úprava reportov v SSRS (server reporting services) Príprava kvartálnych forecastov obchodných plánov Tvorba analýz a reportov v Excel Spracovanie mesačných štatistík interného IS a reportov Práca s externou databázou CRIBIS Príprava databáz pre marketingové kampane

Asistent/asistentka riaditeľa spoločnosti

- vedenie pracovnej agendy riaditeľa spoločnosti. - vybavovanie objednávok. - spracovávanie reportov a dochádzok. - príprava podkladov na porady a stretnutia. - komunikácia s partnermi.

Nákupca

- objednávanie tovaru a evidencia objednávok - vyhodnocovanie dodávateľov podľa kapacity, dodávkovej spoľahlivosti, kvality, hospodárenia organizácie - telefonická komunikácia s dodávateľmi - sledovanie stavu objednávok, evidencia nedodaného tovaru - spracovávanie a odosielanie štatistických zisťovaní týkajúcich sa nákupu - informovanie oddelenia plánovania o termínoch dodávky ...

Údržbár - elektronik

- vykonávanie preventívnej aj prediktívnej údržby zariadení - identifikácie a následne odstraňovanie technických porúch na zariadeniach na základe pokynov nadriadeného - pomáhanie pri inštalácii nových zariadení

Údržbár montážnych liniek

- preventívna údržba výrobných strojov, zariadení a nástrojov - vykonávanie opráv zariadení - navrhovanie a zadávanie nápadov pre zlepšenie údržby - upozorňovanie na zistené nedostatky, ich následné odstránenie - rešpekovanie BOZP ai nterných predpisov - údržba čistoty strojov, zariadení a pracovného prostredia - zaznamenávanie spotreby materiálu

Inžinier kvality so zameraním na projekty

- komunikácia so zákazníkom a zabezpečovanie potrieb zákazníkov počas trvania projektu - aktívna účasť na zavádzaní nových projektov so zameraním na lakované diely a sledovanie ich celkového procesu, - zodpovednosť za vyhotovenie a zavádzanie nových projektov z hľadiska kvality, - vykonávanie auditov - zabezpečovanie príslušnej dokumentácie - pracuje na odstraňovaní ...

Continuous Improvement Engineer - Lean, Six Sigma špecialista

- realizácia metodík Lean a Six sigma naprieč spoločnosťou - rozvíjanie a neustále zlepšovanie výkonnosti a výsledkov spoločnosti - spolupráca s viacerými oddeleniami spoločnosti - monitoring, analýza a optimalizácia výrobných procesov a nákladov - podieľanie sa na rôznych projektov zefektívnenia najmä z oblasti výrobného procesu a materiálového toku

Procesný inžinier so znalosťou nástrojov kvality

- zodpovednosť za rozbeh nových projektov - tvorba procesných a výrobných kontrolných plánov - tvorba dokumentácie a pracovných inštrukcií pre zabezpečenie bezpečného výrobného procesu - spolupráca pri nových projektoch, technológiách a procesov - vypracovanie dokumentácie APQP, FMEA, Layout a iné - koordinácia aktívít so zákazníkmi (APQP) - nastavovanie nových procesov - ...

Finančný / Ekonomický riaditeľ

* vypracovanie rozpočtov, forecastov a finančných plánov spoločnosti * koordinácia, kontrola a zodpovednosť za činnosti ekonomického riadenia, kontrolingu, účtovníctva a finančnej stratégie spoločnosti * riadenie zásadných otázok plánovacej, cenovej a rozpočtovej politiky spoločnosti * riadenie projektov z prostriedkov EU a ŠR SR - eurofondy * sledovanie nákladov * reprezentácia ...

Si mzdár / mzdárka a nebaví ťa už sedieť za počítačom? Hľadáme práve teba - poď s nami do terénu riešiť obchodné veci

Hľadáme komunikatívneho človeka, ktorý má skúsenosti v oblasti miezd, ovláda legislatívu a baví ho obchod. Tvojou úlohou bude predaj ekonomických systémov. - starostlivosť o už existujúcich zákazníkov - aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí - prezentácia daných produktov a služieb - riadenie obchodných prípadov, vyjednávanie obchodných podmienok

Stavbyvedúci

zameranie: pozemné stavby/ stavby na kľúč - zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe - kontrola projektovej dokumentácie - vedenie stavebného denníka - kontrola materiálu a jeho kvality - kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác

Hľadáme skúseného ekonóma.

Zodpovednosť za komplexné vedenie a spracovanie účtovnej agendy. Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie. Dohľad nad účtovaním v súlade s platnou legislatívou. Mesačné, ročné uzávierky a vykazovanie. Spracovanie výkazov k DPH. Kompletné zabezpečenie spracovania účtovných dokladov, výkazov DPH, dodávateľských a odberateľských faktúr, bankové ...

Mzdový účtovník/Mzdová účtovníčka

- spracovanie kompletnej mzdovej agendy spoločnosti - výpočet a evidencia miezd zamestnancov - vypracovanie požadovaných potvrdení - komunikácia s príslušnými inštitúciami - príprava ročného zúčtovania - príprava uzávierok, reportov a výkazov - platové ohodnotenie: od 1100€ brutto závisí od skúseností uchádzača/uchádzačky

Technický pracovník TZB

- koordinácia servisný prehliadok TZB - evidencia opráv a údržby - komunikácia so zákazníkmi - príprava cenových ponúk - koordinácia serviných pracovníkov

Baví ťa účtovníctvo, ale vidíš sa skôr v controlling-u? Máme ponuku pre Teba!

- komplexná znalosť podvojného účtovníctva - kontrola účtovných dát a vypracovanie mesačných výkazov - inventarizácia účtov hlavnej knihy - príprava mesačnej a ročnej účtovnej závierky - optimalizácia jednotlivých pracovných metód a vedenie záznamov a systémov - spolupráca s inými oddeleniami a v prípade potreby poskytnúť pomoc v oblasti financií - Konsolidácia, ...

Plánovač výroby

Hľadáme šikovného Plánovača výroby: - ovládanie SAP alebo iného ERP systému nutná - zodpovednosť za objednávanie tovaru - plánovanie výroby - optimalizácia výrobného procesu - vypracovanie analýz výrobného procesu - riadenie materiálového toku, dodávok

Key account manager- IT segment

Hľadáme šikovného obchodníka s technickým zameraním. Aktívny predaj softvérových produktov a služieb spoločnosti Získavanie nových a rozvíjanie existujúcich obchodných príležitostí Identifikácia potrieb zákazníka, príprava a prezentácia riešení, tvorba ponúk a kalkulácií, vedenie obchodných rokovaní Prieskum trhu

IT Projektový manažér

- riadenie IT projektov - koordinovanie činností projektového tímu - dohliadanie na odovzdávanie projektu (vzhľadom na čas, kvalitu) - vyhodnocovanie projektovej činnosti - reporting

Hlavná účtovníčka/účtovník

- zodpovednosť za komplexné účtovníctvo spoločnosti - mesačné a ročné uzávierky, spolupráca s auditormi a daňovými poradcami - kontrola správnosti účtovania z hľadiska zákonov a vnútorných smerníc - vedenie tímu 4 účtovníčiek a ich zástup v čase ich neprítomnosti
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you