Žilinský kraj

Obchod je tvoje druhé meno a priezvisko nemecký..

Koho hľadáme? Obchodníka telom i dušou, ktorý komunikuje plynule nemecky a má znaosť stavebného trhu. Hovoríš, že spĺňaš...tak čítaj ďalej Čo bude Tvojou náplňou práce? Budeš vyhľadávať nové obchodné príležitosti, rozvíjať vzťahy s existujúcimi a potencionálnymi zákazníkmi, budeš viesť obchodné stretnutia, vyjednávať obchodné podmienky, zodpovedať za obchodné ...

Hľadáme vedúceho strediska - okres Martin

- plánovanie a príprava denných, mesačných a ročných harmonogramov prác - vedenie ľudí a koordinácia ich činností (cca 50 zamestnancov) - dohľad nad dodržaním harmonogramov prác - kontrola dochádzky- kontrola podkladov k fakturácii - koordinácia, príprava a zabezpečenie chodu oddelenia - zabezpečenie prípravy a realizácie verejného osvetlenia, údržby zelene, čistenie komunikácii ...

Team Leader / Majster výroby

- koordinácia prác na pracovisku a prideľovanie pracovných úloh a ich kontrola - plnenie stanovených plánov - dohľad a zaškolenie nových zamestnancov - evidencia dochádzky - dodržiavanie BOZP, interných štandardov a čistoty na pracovisku

Key Account Manager pre výrobnú spol.

Práca vyžaduje cestovanie do zahraničia - Nemecko, Francúzsko, Švédsko, Česká republika, Holandsko, Taliansko Starostlivosť a riadenie vzťahov s prideleným portfóliom zákazníkov Priama komunikácia a spolupráca so zákazníkmi, služobné cesty po Európe Vedenie obchodných stretnutí a vyjednávanie obchodných podmienok Zadávanie zákazky / nového projektu do výroby Komunikácia ...

Asistentka riaditeľa.

Zodpovednosť za komplexnú administratívnu a organizačnú podporu agendy riaditeľa spoločnosti Plánovanie a organizácia stretnutí Prvý kontakt pre návštevy a zabezpečenie občerstvenia Organizačné zabezpečenie pracovných ciest /letenky, ubytovanie, taxi,../ Vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie Participácia na stretnutiach top manažmentu, tvorba zápisníc a ...

Hľadáme personalistu / HR generalist.

Zodpovednosť za celý recruitment proces - inzercia, selekcia životopisov, pohovorovanie Príprava podkladov na vykonanie náležitostí v súvislosti so vznikom, zmenou a ukončením pracovného pomeru Komplexná príprava a vedenie personálnej agendy v zmysle platnej legislatívy a interných predpisov, prihlasovanie na príslušné úrady Vzdelávanie a adaptačný program zamestnancov Kontrola, ...

Regionálny manažér - oblasť Považie

- riadenie a zabezpečenie plynulého chodu zverených predajní, vrátane personálu a skladových zásob v pridelenom regióne (Martin, Dubnica nad Váhom, Žilina, Považská Bystrica) - riešenie krízových situácií na predajniach - výber vedúcich predajní, zabezpečenie adaptačného programu pre nových zamestnancov - hodnotenie, motivácia a rozvoj vedúcich predajní - monitoring trhu, ...

Regionálny manažér - oblasť Kysuce/Orava

- riadenie a zabezpečenie plynulého chodu zverených predajní, vrátane personálu a skladových zásob - riešenie krízových situácií na predajniach - výber vedúcich predajní, zabezpečenie adaptačného programu pre nových zamestnancov - hodnotenie, motivácia a rozvoj vedúcich predajní - monitoring trhu, tvorba cenových ponúk - zodpovednosť za skladové zásoby, inventarizáciu - ...

Sales Manager

* akvizícia nových klientov a servis u existujúcich zákazníkov 50/50 * pravidelné návštevy u zákazníkov, predstavenie produktov - technické vysvetlenie * vedenie obchodných stretnutí * predaj produktov zákazníkom/odberateľom spoločnosti - hlavne z oblasti priemyselných medzinárodných podnikov * impementácia firemnej stratégie * pravidelný reporting a administratívne úlohy

Controlling manager

Riadenie oddelenia kontrolingu Analýza aktuálneho finančného stavu, porovnávanie reálnej situácie s prognózami a plánmi Interpretácia a prezentácia riešení jednotlivých analýz a odporúčania pre manažment Plánovanie, vypracovávanie analýz jednotlivých druhov výdavkov, kontrola nákladov spoločnosti Spracovávanie budgetov + forecastov Spracovávanie podkladov na zaúčtovanie ...

Obchodno-technický manažér

- akvizícia nových zákazníkov, aktívne vyhľadávanie obchodných príležitosti na Slovensku i v zahraničí - rozvoj obchodných činností - spracovanie cenových ponúk - spolupracovanie s projektovými manažérmi

Projektový manažér - Energetik

kontrola projektovej dokumentácie, kvality materiálov a výšky nákladov energetických zariadení pri projektoch priemyselných stavieb koordinácia dokumentácie stavebných projektov vo všetkých potrebných krokoch kontrola a dohľad činnosti externých dodávateľov príprava dokumentácie zmien v realizácii projektov zúčastňovanie sa pravidelných stretnutí s klientami, zodpovednosť ...

Projektový manažér priemyselných elektroinštalácií

kontrola projektovej dokumentácie, kvality materiálov a výšky nákladov elektroinštalácií v priemyselných objektoch koordinácia dokumentácie stavebných projektov vo všetkých potrebných krokoch kontrola a dohľad činnosti externých dodávateľov príprava dokumentácie zmien v realizácii projektov zúčastňovanie sa pravidelných stretnutí s klientami, zodpovednosť za implementáciu ...

Mzdový účtovník.

Spracovanie miezd a vedenie mzdového účtovníctva v programe Olymp. Zodpovednosť za prihlasovanie nových zamestnancov a odhlasovanie zamestnancov Zabezpečenie činností spojených so vznikom a zánikom pracovných zmlúv Zodpovednosť za správne vedenie personálnych databáz Spracovávanie ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov. Komunikovanie a príprava ...

Si technický nadšenec? Tak hľadáme práve Teba! Staň sa automatizačným technikom v TOP spoločnosti!

- oživovanie zaujímavých strojov a praca so špičkovým softwarom - zodpovednosť za bezproblemový chod strojov - výstupná kontrola - overovanie a záverečna kontrola produktov

Majster výroby (Teamleader, Shift Leader) - Orava

- Riadenie a kontrola cca 40 zamestnancov - Vypracovanie potrebných inštrukcií a pracovných postupov - Zabezpečenie plynulosti výroby - Zodpovednosť za produktivitu a efektivitu výroby - Priebežné sledovanie a kontrola plnenia plánov - Kontrola bezpečnosti na pracovisku - Dvojzmenná prevádzka

HR Assistant - ZA

Komplexná administratívna podpora zamestnancov spoločnosti Postupné prevzatie personálnej agendy spoločnosti Evidencia korešpondencie, faktúr, stavebných denníkov Kontrole zmlúv a objednávok Vypracovanie záznamov z pracovných porád a ich evidencia Vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie

Hľadáme skúseného ekonóma.

Zodpovednosť za komplexné vedenie a spracovanie účtovnej agendy. Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie. Dohľad nad účtovaním v súlade s platnou legislatívou. Mesačné, ročné uzávierky a vykazovanie. Spracovanie výkazov k DPH. Kompletné zabezpečenie spracovania účtovných dokladov, výkazov DPH, dodávateľských a odberateľských faktúr, bankové ...

Vedúci finančného oddelenia

- riadenie finančných činností a zodpovednosť za účtovníctvo spoločnosti - komunikácia s inštitúciami a audítormi spoločnosti - príprava reportov, zodpovednosť za finančné plánovanie v spoločnosti - riadenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov - koordinácia účtovných aktivít - uzávierkové operácie - riadenie menšieho tímu na oddelení - mzdové ohodnotenie: od 2100 ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you