Nitriansky kraj


- kontrola liečiv - vydávanie liekov na lekársky predpis - vydávanie zdravotníckych pomôcok - objednávanie tovaru do lekárne - kontrolovanie skladových

Samostatné pojektovanie v oblasti priemyselných a komerčných nehnuteľností Aktívna spolupráca s profesistami a ich koordinácia pri kontrole projektov Spracovanie vizualizácii Práca na projektoch v NR kraji Komunikácia so zahraničnými

- Komplexné riešenie reklamácií a upozornení od zákazníka - Návrh nápravných opatrení k účinnej prevencii vzniku interných a externých nezhodných výrobkov - Pravidelná aktualizácia dokumentácie kvality - Spolupráca pri zavádzaní nových metód práce, pri návrhu kontrolných plánov a postupov pre kontrolu kvality - Vedenie a koordinácia teamu expedičnej kontroly a rezidentov

Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí Obchodné stretnutia a rozširovanie portfólia klientov spoločnosti Cenové ponuky Spolupráca na zaujímavých projektoch v oblasti automotive
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier vstrekovania

Aktualizované: 2024-02-21


prinášať nové návrhy na zlepšenia procesov a zároveň riešenia na vzniknuté problémy podieľať sa na analyzovaní a optimalizácií procesov participácia na rôznych projektoch komunikácia a spolupráca s inými
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Finančneho Controllera

Aktualizované: 2024-02-20


- podpora oddelenia projektového controllingu na projektoch - kalkulácia projektov a budgetov (MS Excel) - plánovanie projektových nákladov, sledovanie postupov - komunikácia s príslušnými oddeleniami

zastrešnie BOZP, školenie zamestnancov rozvíjanie témy životného prostredia v spoločnosti kontrola zamestnancov, zabezpečenie ochranných pomôcok komunikácia s kolegami zo zahraničných pobočiek riešenie problematiky

zodpovednosť za dlhodobé aj krátkodobé projekty od tendra po finalizáciu príprava plánu projektu, riešenie ľudských zdrojov, výber nástrojov koordinácia a sledovanie plnenia cieľov projektu v priebehu celého trvania aktívna komunikácia so zákazníkmi spoločnosti reporting, budgeting, práca s internými systémami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

SAP špecialista

Aktualizované: 2024-02-16


Vedenie integrácie systému SAP v rámci finančných modulov a ich implementacie pre firmu Analýza požiadaviek zákazníka z pohľadu jeho business procesov Návrh riešení SAP so zameraním na poskytovanie optimalizácií. Dokumentovanie procesov SAP Poskytovanie podpory systému SAP a školenia koncových používateľov.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

SAP Admin

Aktualizované: 2024-02-16


- koordinácia SAP procesov - vytváranie a kontrolovanie vybraných master dát v systéme SAP - podpora užívateľov, manažment porúch - vyhodnocovnie správ v SAP systeme - monitoring, reporting - koncepcia, implementácia a testovanie nových alebo zmenených funkcií

starostlivosť o existujúcich zákazníkov, akvizícia technické poradenstvo príprava cenových ponúk analýza potrieb zákazníka, obchodné

Zodpovednosť za nákup priameho materiálu do výroby Sledovanie dodacích termínov Komunikácia s dodávateľmi a riešenie prípadných problémov Úzka spolupráca s viacerými oddeleniami v rámci
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Ižinier kvality zameraný na systém

Aktualizované: 2024-02-15


Implementácia a udržiavanie systému kvality Zodpovednosť za udržiavanie a vývoj postupov a dokumentácie v systéme manažmentu kvality podľa IATF16949 Navrhovanie plánu interného auditu (systémov a postupov), jeho koordinácia a zodpovednosť za jeho vykonávanie Zodpovednosť za nápravné a preventívne činnosti Implementuje a udržiava systém riadenej dokumentácie v rámci

Zodpovednosť za vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality Zastupovanie QM počas neprítomnostiRiadenie incident tímu v oblasti reklamácií Zabezpečenie včasného zvládnutia nezhôd a incidentov Zodpovednosť za kvalitu surovín, obalových materiálov a hotových výrobkov Používanie systému MPR na monitorovanie nezhôd a sťažností dodávateľov

Zodpovednosť za udržiavanie a rozvoj vzťahov s existujúcimi zákazníkmi Vyhľadávanie nových zákazníkov Zisťovanie potrieb zákazníkov Aktívna práca v teréne Cenotvorba Práca s cukrárenskými produktami Pozícia sa obsadzuje ako zástup počas materskej dovolenky, avšak s perspektívou trvalého uplatnenia v spoločnosti aj po návrate z
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik údržby s elektrovyhláškou

Aktualizované: 2024-02-14


Diagnostika, opravy a kalibrácia strojov SMT výroby Školenie technikov Výmena náhradných dielov na strojoch Zmena modelov na SMT linkách  Podpora pri zavádzaní nových modelov do výroby Testovanie náhradných dielov Práca na 4 zmeny

prinášanie obchodných príležitostí a rozvíjanie vzťahov s existujúcimi klientmi predaj, prezentácia produktu - zdravotníckej prístrojovej techniky odborné poradenstvo pre zákazníkov rozvíjanie obchodu v pridelenom regióne (celé Slovensko, región môže byť prispôsobený bydlisku
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár

Aktualizované: 2024-02-14


Údržba strojov a zariadení Preventívna a prediktívna údržba s cieľom zabezpečenia bezporuchového chodu výroby Práca na

montáž nových zariadení v poľnohospodárskych podnikoch servis, oprava, kontrola výrobných liniek poskytovanie technického poradenstva
Lugera & Maklér spol. s r.o.

QMS Inžinier

Aktualizované: 2024-02-14


zodpovednosť za vzorkovanie a testovanie výrobkov riadenie zákazníckych auditov zodpovednosť za procesy súvisiace so zákazníckou kvalitou práca s 8D reportami komunikácia so zákazníkom a externými partnermi

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek