Nitriansky kraj

Cost Controller

Zodpovednosť za vyhodnocovanie skutočného výkonu výroby v porovnaní s plánovaným Kontrola a analýza výrobných nákladov Kalkulácia modelov alokácie zdrojov Zdôvodňovanie nákladových odchýlok oproti prognózam Neustála podpora manažmentu v procese plánovania Spolupráca s oddeleniami výroby, nákupu a financií

Vedúci oddelenia plánovania v strojárskej spolocnosti

Riadi a kontroluje spracovanie zákazníckych objednávok a podieľa sa na zavádzaní nových produktov do výroby Navrhuje najlepšie riešenia ohľadom nastavení plánovacích parametrov a dodávateľsko-odberateľských stratégií Riadi dosiahnutie individuálnych a tímových kľúčových cieľov tímu v súlade s celkovou stratégiou spoločnosti Komunikuje a spolupracuje s ostatnými ...

PLC programátor

- starostlivosť o PLC zariadenia - údržba a oprava PLC systémov - analýza porúch riadiacich systémov a náprava porúch - úprava PLC systému Siemens S7 - vykonávanie preventívnych a nápravných činností v súvislosti s údržbou - tvorba dokumentácie súvisiacej s procesom údržby

Chceš sa stať SAP konzultantom?

- analýza zákazníckych požiadaviek - návrh a vypracovanie zákazníckych požiadaviek - komunikácia s interným tímom - programátori, projektový manažér, konzultanti - podpora a servis pre zákazníka - školenia a konzultácie

Logistik

prijatie a registrácia zákazníckych objednávok, prijatie a potvrdzovanie objednávok zákazníkov včítane spracovania plánov dodávok plánovanie, objednávanie, kontroling dodávania a príjem materiálu a tovarov, komunikácia s dodávateľmi plánovanie výroby, riadenie colnej a špedičnej administratívy pri zahraničnom obchode organizácia prepravy materiálu vykonávanie inventúry ...

Senior Strategický nákupca

Samostatné vykonávanie Strategického nákupu Správa portfólia dodávateľov, cenového rozpočtu a dodávok v súlade s politikou a plánmi spoločnosti Zodpovedá za kúpne zmluvy, správa objednávok, kontrola cien Zodpovednosť za dodávateľské zmluvy a vzťahy Účasť na rokovaniach a negociáciách Príprava plánov a rozpočtov v súlade s globálnymi plánmi nákupu Neustále zlepšovanie ...

Production Manager

Zodpovedá za vedenie oddelenia výroby, plynulý chod výroby Riadi výrobný tím a zodpovedá za dodávky zákazníkom na dennej báze Zodpovedá za dosahovanie mesačných výsledkov určených pre výrobu, dodávky a kvalitu, prostredníctvom vedenia tímu (zabezpečenie výrobnej produktivity a elimináciu prestojov výrobných liniek) Definuje KPIs výroby, stanovuje ciele, zodpovedá za ich ...

Hľadá sa technológ vývoja

- spolupracuje s technológmi-predajcami pri vývoji nových produktov (vývoj koreniacich zmesí pre potravinársky priemysel) - spolupodieľa sa na vývoji nových produktov (koreniacich zmesí) a ich následnom zavedení do výroby. - komunikuje s dodávateľmi a zabezpečuje testovanie surovín. - vykonáva testovanie novovyvinutých koreniacich zmesí do mäsových výrobkov vo vývojovej dielni.

Plánovač výroby

Tvorba denného a týždenného výrobného plánu, zohľadňujúca všetky výrobné aspekty. Dlhodobá tvorba kapacity. Kontrola a overovanie vývoja realizácie plánov. Prispôsobovanie plánov na základe situácie s ohľadom na interné alebo zákaznícke požiadavky. Pravidelný reporting. Analýza údajov pre interné aj externé účely. Pravidelné mítingy týkajúce sa úprav plánov, krátkodobých ...

Plant Buyer/ Hlavný nákupca

zabezpečuje nákup výrobného materiálu v požadovanom množstve a kvalite zodpovedá za výber dodávateľov (výber, negociácia podmienok) vykonáva pricing review kontroluje rozpočet, sleduje náklady / ziskovost podniku zodpovedná za Cost Saving aktívne sa podieľa na dopytových konaniach vykonáva analýzu CBD, dojednáva Incoterms

Inžinier zákazníckej /produktovej kvality

pravidelná komunikácia a kontakt so zákazníkmi spoločnosti (Tier 1) denný monitoring zákazníckych reklamácií v informačnom systéme zavádzanie nápravných opatrení sledovaním reklamácií zákazníkov, kontrola ich účinnosti verifikácia a zasielanie 8D reportov, zodpovednosť za včasné uzatváranie a ich kvalitu prijímanie a riadenie opatrení k náprave a preventíve za účelom ...

Strategicky Nákupca- nepriamy materiál a služby

Samostatné vykonávanie Strategického nákupu Správa portfólia dodávateľov, cenového rozpočtu a dodávok v súlade s politikou a plánmi spoločnosti Zodpovedá za kúpne zmluvy, správa objednávok, kontrola cien Zodpovednosť za dodávateľské zmluvy a vzťahy Účasť na rokovaniach a negociáciách Príprava plánov a rozpočtov v súlade s globálnymi plánmi nákupu Neustále zlepšovanie ...

Manufacturing Engineer

Zodpovednosť za spúšťanie nových produktov a procesov vo výrobe Identifikácia príležitostí a implementácia zmien zameraných na zlepšenie výroby Zodpovednosť za tok materiálu a operácie na výrobných bunkách Príprava dokumentácie nových výrobných procesov a tech. postupov Analýza chýb vo výrobnom procese a ich odstraňovanie Riadi proces konštrukčných zmien v oblasti dokumentácie Spolupráca ...

Vedúci oddelenia SSC Nákupu a logistiky

zabezpečiť efektívny chod oddelenia operatívneho nákupu zodpovednosť, motivácia, riadenie a poskytovanie spätnej väzby členom tímu výber, objednávka a dodávka komponentov za najvýhodnejších podmienok, pri vysokej kvalite pre výrobu v termíne podľa plánu výroby komunikácia a obchodné vyjednávania so zahraničnými partnermi zodpovednosť za dosahovanie plánovaných ukazovateľov zodpovednosť ...

Máš v sebe obchodného ducha a skúsenosti s predajom?

- Rád komunikuješ so zákazníkmi a si proaktívny? - Vyhovuje ti kombinácia práce v kancelárii a teréne ? - Máš skúsenosti s predajom v technickej oblasti? Radi ťa privítame v našom tíme. Tvojou úlohou bude: - Komunikácia a starostlivosť o zákazníkov - Vyhľadávanie potencionálnych zákazníkov v rámci SR - Spracovanie dopytov a cenových ponúk - Prezentácia portfólia produktov ...

IT Špecialista pre výrobnú spoločnosť

Komplexná zodpovednosť za IT infraštruktúru spoločnosti Správa a optimalizácia interného ERP systému Inštalácia a údržba HW častí a zariadení Starostlivosť o bezpečnosť, zálohovanie, antivírovú ochranu a kamerový systém Technická podpora a správa užívateľov Starostlivosť software, evidovanie softvérových licencií, podieľanie sa na ich inštalácii a konfigurácii Vytváranie ...

Logista

spracovanie požiadaviek v systéme komunikácia s prepravcami ohľadom cenových ponúk príprava dokumentov k prepravám (dodacie listy, CMR, faktúry) vytváranie prepráv SAP, komunikácia s prepravcami sledovanie zásielok riesenie reklamácii príprava reportov, kontrola faktúr práca v SAP systéme

Projektant NN rozvádzačov (Eplan)

Tvorba rôznych stupňov projektovej dokumentácie prevažne v energetickom priemysle Príprava konštrukčnej dokumentácie rozvádzačov DT, RM, RE Vypracovanie podkladov k výkazu výmer Práca v prostredí Eplan a AutoCAD Komunikácia so zákazníkmi (obhliadky) a s pracovníkmi vo výrobe (výroba rozvádzačov) Potrebné merania a výpočty na konštrukčné účely

IT Administrator

Identifikácia, zacielenie a riešenie problémov súvisiacich s fungovaním HW príslušenstva, interného SW a IT zariadení Technická podpora a správa užívateľov, správa incidentov, evidenciu žiadostí o IT podporu Administrácia serverov, interné pripojenia a celková konektivita Inštalácia, aktualizácia, podpora a riešenie problémov spojených so systémom XP, Windows 7, Windows ...

Zákaznícky inžinier kvality

riešenie problémov kvality v procese výroby komunikácia so zákazníkom v oblasti kvality riešenie zákazníckych reklamácií, 8D reportov, nápravných opatrení implementácia nápravných opatrení v prípade reklamácií spolupráca pri tvorbe a aktualizácií dokumentov (kontrolný plán, SOA, FMEA) analýza a spracovanie zákazníckych reklamácii spolupráca so zmenovými kvalitármi, ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you