Nitriansky kraj

Účtovník

Podpora prideleného regiónu na úrovni hlavnej účtovej knihy Vedenie účtovníctva na základe IFRS štandardov Pravidelná príprava účtovných závierok (mesačné, štvrťročné, ročné) Príprava výkazov (súvahy, výkaz ziskov a strát, cash flow) Podieľanie sa na auditoch Spolupráca s vybranými oddeleniami doma aj v zahraničí

Hľadáme ambiciózneho kolegu na Podporu predaja

Spolupráca s obchodným oddelením Príprava podkladov a technických riešení Účasť na projektoch Tvorba cenových kalkulácií a ponúk Komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi

Skladník

Príjem materiálu Zásobovanie liniek Naskladňovanie paliet Prebaľovanie výrobkov Vykládka/nakládka kamiónov Práca so skenerom Obsluha vysokozdvižných vozíkov

Hľadáme operátora do výroby na 2 zmeny/práca vhodná aj pre absolventa

Obsluha výrobnej linky a iných zariadení Práca v internom informačnom systéme Zabezpečovanie priebežnej údržby a čistenie linky Zabezpečovanie opravy a údržby linky Dodržiavanie BOZP

Inžinier kvality

Kontrola dodávateľských dielov z pohľadu kvality Aktualizácia dodávateľov a komponentov Riešenie zákazníckych reklamácií Vyhotovenie a kontrola kvalitatívnych záznamov a potrebnej dokumentácie Spolupráca s finančným oddelením, oddelením logistiky a hlavným nákupcom

Práca skladníka na 3 zmeny

Nakladanie a vykladanie materiálu s použitím manipulačnej techniky Príjem a výdaj materiálu do výroby Balenie, kontrola kvality a množstva Práca na zmluvu Pomoc na lisovni

Elektrikár na 3 zmeny

Zodpovednosť za údržbu liniek Plánovanie opráv a preventívnej údržby Kontrola a skúška chodu linky Vykonávanie hydraulických, mechanických, pneumatických opráv Elektrotechnické zásahy Práca na 3 zmeny

Projektant v Revit

Pre medzinárodného klienta v oblasti stavebníctva v Nitre hľadáme kandidáta, ktorý bude mať na starosti: Prekresľovanie podkladov pre stavebné projekty v aplikácii Revit Zodpovednosť za správne vyobrazenie dostupnej dokumentácie Aktívna spolupráca s projektovým oddelením Zúčastňovanie sa na nových zaujímavých projektoch

Hľadáme junior účtovníka!

Absolventi pozor! Hľadáme šikovných budúcich účtovníkov. Vieš anglicky a baví ťa účtovníctvo? Pošli nám CV a my ti pomôžeme rozbehnúť Tvoju účtovnú kariéru. Spracovanie a kontrola formulárov a priložených dokladov súvisiacich s cestovnými náhradami Zadávanie a spracovanie cestovných náhrad v internom systéme Zúčtovanie cestovných náhrad Kontrola správnosti ...

Vedúci údržby

Zodpovednosť za chod oddelenia údržby, preventívna údržba všetkých zariadení (elektrotechnických, pneumatických, hydraulických a riadiacich systémov) Organizačné riadenie, plánovanie a delegovanie činností Zaistenie spôsobilého technického stavu pre všetky stroje, zariadenia a budovy Koordináciu 30 členného tímu podriadených pracovníkov Zabezpečenie kontroly, efektivity ...

Strategický nákupca

Zodpovednosť za nákup výrobného materiálu v požadovanom množstve a kvalite Sourcing dodávateľov a vyjednávanie podmienok Zodpovednosť za vykonávanie pricing review Kontrola rozpočtu, sledovanie nákladov a ziskovosti Zodpovednosť za cost savings Aktívne sa podieľa na dopytových konaniach Spolupráca s ostatnými oddeleniami

Zoraďovač

* optimalizuje a efektívne vykonáva výmeny foriem * vykonáva plánované a neplánované zoraďovanie strojov s príslušnými prevádzkovými prostriedkami * vykonáva montáž nástrojov * vykonáva záznamy do zložky výrobku * zodpovednosť za optimalizáciu procesu * vykonáva dennú údržbu foriem, správne uloženie nástrojov * práca na 3 zmeny

Senior Strategický nákupca

Samostatné vykonávanie Strategického nákupu Správa portfólia dodávateľov, cenového rozpočtu a dodávok v súlade s politikou a plánmi spoločnosti Zodpovedá za kúpne zmluvy, správa objednávok, kontrola cien Zodpovednosť za dodávateľské zmluvy a vzťahy Účasť na rokovaniach a negociáciách Príprava plánov a rozpočtov v súlade s globálnymi plánmi nákupu Neustále zlepšovanie ...

Procesný inžinier pre nový projekt

· Zodpovednosť za integráciu, štart a optimalizáciu nových aj existujúcich procesov · Účasť na tvorbe a vypracovaní analýzy PFMEA pre výrobné linky · Aktívna účasť pri tvorbe a vypracovaní technickej špecifikácie pre nové procesy na výrobných linkách a vstrekolisoch · Zodpovednosť za zmeny v existujúcej dokumentácii, zmeny v procese · Finalizácia a príprava štandardných ...

Teamleader údržby

Zodpovednosť za plynulý chod liniek a údržbu výrobných zariadení; Vedenie, koordinovanie a zaškoľovanie menšieho tímu údržbárov; Zodpovednosť za realizáciu autonómnej, preventívnej a operatívnej údržby; Zadávanie požiadaviek na nákup náhradných dielov, náradia...; Analýza nedostatkov strojov, riešenie problémov a realizácia nápravných opatrení; Zodpovednosť za správu ...

Asistent do výroby - vhodné aj pre Juniora

Aktualizácia inžinierskych oblastí ERP systému spoločnosti Asistencia pri činnostiach inžinierskej štandardizácie pre rôzne komponenty použité na finálnych dieloch Pripravovanie dokumentácie nových výrobných procesov alebo technických postupov Zameriavanie sa na tok materiálu a operácie vo výrobe

QMS Koordinátor

Riadenie integrovaných systémov manažérstva - systémy kvality Koordinácia implementácie metódy 5S. Tvorba akčných plánov a sledovanie nápravných opatrení. Interné systémové audity Sledovanie a reportovanie KPI´s Participovanie na certifikačných a zákazníckych auditov Spolupráca pri štandardizácii procesov, postupov a dokumentácie v rámci skupiny

Prípravár stavieb

Analýza projektovej dokumentácie Príprava rozpočtov, kalkulácia stavebných prác Určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily Príprava technických podkladov pre stavbu Zodpovednosť za podklady pre výber subdodávateľov, vyhodnocovanie výberového procesu subdodávateľov

Sales support s anglickým jazykom.

Viete situácie iniciatívne riešiť a poskytnúť potrebný support kolegom? Potom hľadáme práve Teba! Do nadnárodnej spoločnosti hľadáme dynamickú osobnosť, náplň práce bude: - komunikácia s viacerými oddeleniami a zahraničnými pobočkami – intenzívna mailová a telefonická komunikácia v anglickom jazyku - účasť na managment meeting-och a následný zápis a kontrola úloh ...

IT Support pre aplikácie predaja, čiastočne, alebo full-time z domu

Technická podpora a správa užívateľov Diagnostika a riešenie problémov aplikácií Vytváranie správ o chybách. Servisné požiadavky Analýza a identifikácia optimalizácií pre aplikácie a podporné procesy Dohľad nad kvalitou dát a používatelnosťou aplikácií Zúčasťnovanie sa podpore supportu zákazníkov
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you