Nitriansky kraj


pravidelná komunikácia a kontakt so zákazníkmi spoločnosti (Tier 1) denný monitoring zákazníckych reklamácií v informačnom systéme zavádzanie nápravných opatrení sledovaním reklamácií zákazníkov, kontrola ich účinnosti verifikácia a zasielanie 8D reportov, zodpovednosť za včasné uzatváranie a ich kvalitu prijímanie a riadenie opatrení k náprave a preventíve za účelom ...

Technické poradenstvo zákazníkom v oblasti fotovoltiky Spracovávanie technických sťažností a hľadanie efektívnych riešení Podpora obchodníkov v teréne Poradenstvo v oblasti inštalácií fotovoltiky Plánovanie a realizácia technických školení
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Asistentka na administratívnom oddelení

Aktualizované: 2023-09-24


podpora administratívneho oddelenia komunikácia s vedením, asistencia konateľovi spoločnosti výpomoc hlavnej účtovníčke, vybavovanie korešpondencie spracovanie upomienok, účtovanie poistiek
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nastavovač vstrekolisov

Aktualizované: 2023-09-24


zodpovednosť za nastavenie a prípravu vstrekolisov drobná údržba strojov výmena foriem, sledovanie a evidencia zmien parametrov

Vypracovanie a aktualizácia výrobno - technickej dokumentácie výrobku; Plánovanie a vyhodnocovanie výroby; Zodpovednosť za výkon liniek v náväznosti na zavedené procesy; Optimalizácia výrobno-technických postupov výroby – procesy + technológia; Kontrola dodržiavania schválených technologických postupov a THN spotreby surovín, materiálov a energií; Príprava a realizácia inovácií ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci výroby

Aktualizované: 2023-09-24


Komplexné zabezpečenie riadenia výrobného procesu a zamestnancov Koordinovanie a nastavovanie výrobných procesov a kapacít Sledovanie výrobných ukazovateľov: efektivita, produktivita, scrap a pod. Spolupráca s ostatnými oddeleniami v spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Programátor C++ (vhodné aj pre juniora)

Aktualizované: 2023-09-24


- vytváranie programov s komunikáciou v dátových sieťach - testovanie inštalácie a integrácie vyvinutého softvéru na rôznych operačných a aplikačných platformách - spracovanie rôznych úloh s využitím C a C++ - riešenie technických problémov- úzka spolupráca s oddelením inovácií a s výrobou - vytvorenie funkcií potrebných na komunikáciu s testerom a našou internou databázou - ...

Zodpovednosť za optimalizáciu a maximalizáciu návratnosti nákladov Aktívne využívanie nástrojov: Lean, Six Sigma, Value stream mapping a pod. Vyhodnocovanie výsledkov projektov a interných KP´s Účasť na auditoch, meetingoch a konferenciách Spolupráca s viacerými oddeleniami v spoločnosti Reporting riaditeľovi spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier zákazníckej kvality

Aktualizované: 2023-09-24


- spracovávanie zákazníckych reklamácii (aktívna znalosť AJ); - 8D reporty, analýza príčin, nápravné opatrenia, atď.; - riadenie implementácie nápravných opatrení zo zákazníckych reklamácií a overovanie ich efektivity; - príprava reportov ohľadom stavu zákazníckej kvality; - účasť na zákazníckych auditoch; - vykonávanie interných auditov SMK; - spolupráca pri tvorbe ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Teamleader zvarovne

Aktualizované: 2023-09-24


Riadenie ľudí z oddelenia zvarovne Zodpovednosť za nastavenie zváracích procesov Práca na zváracích robotoch - robotické pracovisko Vykonávať denné kontroly, ktoré zabezpečujú dosiahnutie cieľov Spolupracovať s členmi tímu, riešiť problémy s oddelením kvality Trénovať a školiť nových zamestnancov, zdieľať vedomosti a schopnosti Práca na 3 zmeny
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nástrojár do kovovýroby

Aktualizované: 2023-09-24


Údržba a oprava lisovacích nástrojov Vykonávanie preventívnej údržby a modifikácia nástrojov Výmena opotrebovaných častí, leštenie, brúsenie, mazanie...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Líder expedície

Aktualizované: 2023-09-24


Zodpovednosť za optimalizáciu procesov na oddelení expedície Riadenie a kontrola činností na úseku expedície Zodpovednosť za plnenie úloh expedície Spolupráca s ostatnými oddeleniami za účelom zabezpečenia plynulých dodávok Vypracovávanie podkladov a správ pre nadriadeného
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Skladník

Aktualizované: 2023-09-24


vydávanie a evidencia umiestnení skladových produktov uvoľňovanie objednávok zo skladu na dodanie zákazníkom zodpovednosť za správne vyplnenie skladovej dokumentácie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

DevOps Engineer 100% remote

Aktualizované: 2023-09-24


Tvorba a udržiavanie Docker imageov (Swarm, Compose, Dockerfile,..) Konfigurácia webového servera a load balancing (Apache Tomcat) Skriptovanie v Bash CLI Správa zdrojového kódu pomocou GIT a SVN Spolupráca s developermi a testermi na oddelení Sales Application Services

Tvorba a realizácia marketingových aktivít Plánovanie a vykonávanie BTL aktivít Tvorba a rozmiestnenie propagačných a POS materiálov a hodnotenie výsledkov Starostlivosť o porfolio produktov v partnerských predajniach Manažment eventov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Líder skladu s proaktívnym prístupom

Aktualizované: 2023-09-24


Zodpovednosť za chod a riadenie skladu Nadstavovanie a optimalizácia skladových procesov Organizácie a plánovanie materiálových tokov Vedenie zamestnancov Práca s interným systémom, príprava dokumentácie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik mechanickej údržby

Aktualizované: 2023-09-24


Hľadanie chybovosti na výrobkoch Odstraňovanie porúch na strojoch mechanická údržba strojov

- zabezpečovanie logistických procesov pri nábehu nových projektov - zodpovednosť za nákup balenia vrámci projektov, vedenie dokumentácie - zodpovednosť za plánovanie hotových výrobkov v internom systéme na základe zákazníckych požiadaviek - práca v SAP, MS Office
Lugera & Maklér spol. s r.o.

SW inžinier

Aktualizované: 2023-09-24


Vývoj a programovanie softvéru v oblasti potrubnej prepravy Integrácia softvérových systémov Tvorba dokumentácie k projektom Spolupráca s tímom SW vývoja a Project Managerom
Lugera & Maklér spol. s r.o.

3D Merací technik

Aktualizované: 2023-09-24


Vykonávanie meraní (3D meranie, VMM, výškomer, mikrometer) Analýza výsledkov meraní, vytváranie reportov meraní Kalibrácia všetkých meradiel Vypracúvanie protokolov z meraní

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek