Nitriansky kraj

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior manažéra údržby !

Aktualizované: 2023-03-26


zodpovednosť za chod a riadenie údržby práca s technickou dokumentáciou riadenie menšieho kolektívu zamestnancov tvorba rozpočtu pre oddelenie údržby vypracovanie plánu opráv s cieľom zvýšenia efektivity pracoviska
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Senior Účtovníka !

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za podvojné účtovníctvo Práca s dodávateľskými a odberateľskými faktúrami Riešenie DPH a daňových priznaní, účtovanie majetku Spolupodieľanie sa na mesačných a ročných uzávierkach
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci zmeny

Aktualizované: 2023-03-26


koordinácia výroby a vedenie prideleného úseku výroby rozdelenie a riadenie práce podriadených zodpovednosť za nastavenie výrobných strojov zabezpečenie potrebných pracovných prostriedkov pre zmeny vedenie, organizovanie zmien a vytváranie reportov na dennej báze práca na zmeny v nepretej prevádzke - 12hod. zmeny
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Teamleader logistiky

Aktualizované: 2023-03-26


Práca na VZV Zodpovednosť za menší tím ľudí Rozdeľovanie práce zamestnancom Kontrola logistických procesov Monitoring a dodržiavanie cieľov
Vykonávanie preventívnej údržby foriem Odstraňovanie porúch, oprava foriem Nastavovanie a dolaďovanie výrobných procesov Prekladanie návrhov na zlepšovanie výrobných procesov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Účtovník

Aktualizované: 2023-03-26


- Účtovanie došlých, vyšlých a dodávateľských faktúr - Účtovanie pokladne a bankových výpisov - Príprava podkladov pre mesačné a ročné uzávierky
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior účtovník (zástup počas MD)

Aktualizované: 2023-03-26


zodpovednosť za podvojné účtovníctvo spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou komunikácia s dodávateľmi a inými oddeleniami spoločnosti participácia na nákupe nepriameho materiálu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Key Account Manager

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za starostlivosť o existujúcich zákazníkov: čistiace firmy a retailové prevádzky Priamy predaj špeciálnych čistiacich strojov a zariadení Proaktívne riadenie a rozvoj predaja smerom ku kľúčovým zákazníkom Tvorba obchodnej stratégie pre pridelených kľúčových zákazníkov Produktové školenia a meetingy na lokálnej a medzinárodnej úrovni
Komunikácia so zákazníkmi/dodávateľmi a budovanie dobrých vzájomných vzťahov Spravovanie celkového predajného cyklu nových projektov Tvorba strategického prístupu v rámci obstarávania a správy materiálu Vyhľadávanie nových dodávateľov Vyjednávanie cenových ponúk
Zodpovednosť za koordináciu tímu dodávateľského reťazca Vyjednávať a uzatvárať zmluvy s novými alebo existujúcimi dodávateľmi Komunikovať a rozvíjať vzťahy s kľúčovými zákazníkmi a dodávateľmi Optimalizovať náklady v oblasti nákupu, zák. servisu, plánovania a logistiky Reporting konateľovi spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

HR Manager

Aktualizované: 2023-03-26


- zodpovednosť za fungovanie HR oddelenia v spoločnosti - aktívne podieľanie sa na rozvoji HR na všetkých úrovniach - návrh a zlepšovanie HR procesov - zodpovednosť za plán vzdelávania a ďalšieho rozvoja zamestnancov - zodpovednosť za plnenie operatívnych úloh v oblasti HR - starostlivosť o zamestnancov, podpora pri spracovaní miezd - kontaktná osoba pre výklad pracovno-právnej ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér kvality

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za komplexné riadenie oddelenia kvality a príslušnej dokumentácie Neustále zlepšovanie systému a procesov riadenia kvality Riadenie prideleného tímu na kvalite Zodpovednosť za interné a externé audity Reportovanie riaditeľovi spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Účtovníka/ Účtovníčku

Aktualizované: 2023-03-26


zodpovednosť za podvojné účtovníctvo spracovanie a príprava podkladov k daňovému priznaniu na daň z príjmu a DPH spolupráca s Finančnou správou a ostatnými oddeleniami spoločnosti príprava reportov, výkazov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Logistický koordinátor

Aktualizované: 2023-03-26


Prijatie a spracovanie objednávok od zákazníka Zodpovednosť za optimalizáciu procesov na oddelení expedície Zodpovednosť za prípravu a plnenie výrobného plánu Príprava podkladov pre nadriadeného Spolupráca s ostatnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Retušér

Aktualizované: 2023-03-26


Diagnostika zistených nedostatkov na hliníkových/oceľových dielcov Odstraňovanie závad použitím ručných brúsok, resp. iných nástrojov na opravu Zodpovednosť za zaretušované dielce Návrh a podieľanie sa na zlepšovaní pracovných štandardov
- Zodpovednosť za vedenie účtovníctva výrobnej spoločnosti - Analýzy a rozbory - Reporting do materskej spoločnosti - Spolupráca pri vedení personálnej agendy - Komunikácia s orgánmi štátnej správy - Komunikácia s daňovým poradcom
Zodpovednosť za analýzu problémov s produktom v prípade nezhody Návrh úpravy produktu/procesu za účelom vyriešenia reklamovaného problému Tvorba vzoriek (mockup) pre navrhované úpravy Komunikácia s dodávateľom pri riešení reklamovaného dielu Znalosť pravidiel dizajnu, najmä plastových dielov v automobilovom priemysle
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Tester Notar-Marcel

Aktualizované: 2023-03-26


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur auctor dapibus sagittis. Proin elit augue, elementum quis mauris non, porttitor aliquet lectus. Cras vestibulum est nec elementum lacinia. Vivamus bibendum eleifend nibh, quis congue diam mattis in. Class aptent taciti sociosqu
Čo znamená byť Personálnym konzultantom u nás? Naša práca nie je ľahká, my netriedime životopisy. My aktívne hľadáme a oslovujeme ľudí na pracovnom trhu. Recruiting je dnes o niečom inom, je to neustály príbeh. Neustále hľadáme a tvoríme nové cesty ako osloviť ten správny okruh kandidátov. Naši klienti očakávajú že pôjdeme vždy s najnovšími trendami Obrovským benefitom ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za správne nastavenie procesov Tvorba štandardných pracovných procesov Optimalizácia a zefektívňovanie procesov Vyhľadávanie nových riešení v oblasti zlepšovanie výrobných procesov, znižovania pracovných časov, náročností jednotlivých výrobných operácii, prestojov, rizík vzniku závad a pracovných úrazov Organizovanie výrobných, zákazníckych a kvalitatívnych ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek