Banskobystrický kraj

Hľadáme tím lídra logistiky

- zodpovednosť za tok materiálu - koordinácia a zodpovednosť za tím, procesy a BOZP - zabezpečenie pracovných zmien - zodpovednosť za včasné dodanie tovaru, výrobné plány a disciplínu na pracovisku - práca v ERP systéme (spracovanie dát, dohľadávanie v evidencii materiálu) - zodpovednosť za zásobovanie výroby materiálom - kontrola stavu výrobných objednávok a obalového ...

PLC Programátor Siemens Step7

Programovanie a automatizácia jedno účelových zariadení hlavne pre automotive priemysel. Testovanie zariadení Oživovanie liniek u zákazníka Príprava podkladov pre vytvorenie návodov k obsuhe zariadení Prevádzka spoločnosti Nová Baňa

Programátor robotov ABB

- Konfigurácia, nastavenie a oživenie robotov; - Spolupráca pri inštalácii, uvádzanie do prevádzky a odovzdávanie robotizovaných automatizovaných riešení; - Spolupráca pri diagnostikovaní porúch a ich odstraňovaní na robotizovaných automatizovaných riešeniach; - Programovanie a optimalizácia dráh robota; - Príprava a vypracovanie príslušnej dokumentácie pre robotizované ...

Nastavovač vstrekolisov

Nastavovanie vstrekolisov od 50 - 1600ton; Výmena foriem; Regulovanie parametrov vstrekovacích lisov v súlade s technologickými postupmi; Zodpovednosť za bezproblémový chod výrobných liniek; Reportovanie nadriadenému; Optimalizácia výrobných procesov; Práca v 3 - zmennej prevádzke;

Vedúci výroby

- Dosahovanie operatívnych cieľov - Koordinácia a plánovanie personálu na danom segmente výroby - Príprava potrebných zdrojov na zrealizovanie výroby - Reporting a vyhodnotenie všetkých hodnôt a faktov vedeniu spoločnosti, - Príprava akčných plánov na zlepšovanie OEE výrobného segmentu.

Hľadáme šikovného Inžiniera kvality

* zabezpečenie vstupnej kontroly materiálov a následne kontrola výrobného procesu * zabezpečenie kvalitativnych požiadaviek na výrobky a procesy * komunikácia so zákazníkmi v rámci reklamácií a následny návrh riešenia * zabezpečenie školení v rámci kvality v spoločnosti * zavádzanie preventívnych a nápravných opatrení * udržiavanie systému kvality podľa noriem * zodpovednosť ...

Hľadáme inžinierov procesnej kvality

- riešenie interných reklamácii - nezhodných výrobkov a kvalitatívnych problémov - implementácia metodík: Kaizen, Lean, 5S, 5Why, Ishikawa a iné - vytváranie pracovných inštrukcií, kontrol plánov, posudzovanie a sledovanie spôsobilosti procesov - analýza chýb, návrh nápravných opatrení a ich implementácia - školenie zamestnancov- interné audity- podieľanie sa na optimalizácii ...

Hľadáme skúseného Key Account Manager-a (strojárstvo)

Starostlivosť o zverené portfólio zákazníkov spoločnosti Reprezentácia spoločnosti smerom k súčasným zákazníkom rozvoj - 80 % Akvizícia nových zákazníkov - 20 % Identifikácia nových potenciálnych strategických zákazníkov na Slovensku a východnej Európe Zodpovednosť za udržateľný rast predaja Rozvoj podnikateľských plánov, ktoré napĺňajú predajný plán spoločnosti Zodpovednosť ...

Vedúci údržby

- vykonávanie bežných opráv a údržbárskych prác - komunikácia v rámci oddelenia údržby - komunikácia s externými dodávateľmi, plánovanie, organizovanie opráv - plánovanie údržby všetkých zariadení v súlade s dodávateľom zariadenia a vlastnými skúsenosťami - údržba zariadenia v prevádzke na cieľovej alebo vyššej úrovni - návrh na zlepšenie vybavenia - používanie ...

Manažér ISO kvality

- Odborné mentorovanie zamestnancov závodu, oddelenia kvality, produkcie, výstupnej kontroly vo vzťahu ku kvalite. - Vykonávanie školení vo vzťahu ku kvalite prierezovo v celom závode . - Vykonáva všetky činnosti potrebné pre zabezpečovanie a riadenie a udržiavanie systému kvality. - Presadzovanie politiky kvality a bezpečnosti podniku. - Zhotovovanie plánov kvality , interných ...

Obchodný zástupca - technologie pre vstrekovanie plastov

Zodpovednosť za predaj + projektový management v rámci SR Príprava cenových ponúk a obchodných zmlúv Objednávanie komponentov Komunikácia a starostlivosť o klientov

Referent podpory predaja- maďarský jazyk

Práca vykonávaná v expedičnom sklade Administratívna podpora predajcom s orientácou na maďarský trh Objednávky, fakturácia, logistika, reklamácie, upomienky, administratívna agenda Komunikácia so zákazníkmi Preklady zmlúv z a do maďarčiny Marketingové aktivity, podpora predaja Príprava tovaru a výrobkov na expedíciu odberateľom Dodržiava platné predpisy v oblasti BOZP, PO,ŽP, ...

Inžinier kvality pre automotive

- riešenie zákazníckych reklamácii, vypracovanie a riadenie príslušnej dokumentácie - komunikácia s klientom - 8D reporty, zákaznícky portál - analýza chýb, návrh nápravných opatrení a ich implementácia - školenie zamestnancov- interné audity- podieľanie sa na optimalizácii a zlepšovaní procesov - účasť na zmenových konaniach a nových projektoch - práca s výkresovou ...

Materiálový inžinier - Senior / Vedúci oddelenia

riadenie oddelenia a dohľad na prevádzku laboratória (zabezpečovanie kalibrácií, metalografických analýz atď.) príprava technologických postupov pre tepelné spracovanie a povrchové úpravy analýza metalurgických materiálov a procesov používaných vo výrobe podpora v prípadoch reklamácií zákazníkov týkajúcich sa materiálu analýza vád a odchýlok vo výrobnom procese vo ...

Projektový manažér

riadenie nových projektov s ohľadom na časový harmonogram a rozpočet identifikácia medziprojektových problémov a navrhovanie riešení aplikácia vhodných postupov a nástrojov, dodržiavanie štandardov kvality vedenie a koordinácia úloh projektového tímu, hodnotenie a podpora členov tímu aktualizácia technickej dokumentácie validácia rôznych etáp kvality výrobku a procesov spolupráca ...

Strojný konštruktér jednoúčelových zariadení

Spracovávanie technickej a projektovej dokumentácie pre výrobu jednoúčelových zariadení. Práca v CAD systéme (SolidWorks, SolidEdge, Pro Engineer). Vytváranie podkladov / dokumentácie na podporu výroby. Úzka spolupráca so subdodávateľmi. Riešenie vzniknutých technických a technologických problémov. Zlepšovanie a inovácia výroby, implementácia zmien a nových výrobkov. Spoločnosť ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you