Banskobystrický kraj – voľné pracovné miesta, ponuky práce

Hlavný účtovník

vedenie účtovného oddelenia spracovanie ekonomickej agendy v podvojnom účtovníctve účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov, bankových výpisov daň z príjmov - znalosť legislatívy DPH spracovanie daňových priznaní a účtovných uzávierok účtovanie v programe POHODA vedenie pokladne spracovanie cestovných príkazov zamestnancov vyúčtovanie spotreby ...

Mechanik na štyri zmeny

Do medzinárodnej spoločnosti sa hľadá šikovný mechanik, v ktorého pracovnej náplni bude : - skladanie, rozkladanie, zoraďovanie kovacích foriem do potrebného tvaru - čistenie a opravovanie kovacích foriem + - drobné zámočnícke práce - monitorovanie stavu linky

3D Merací technik na zariadeniach Zeiss

merania na 3D zariadeniach Zeiss manuálne merania (základné meradlá) a merania na meracom mikroskope zadávanie dát do informačného systému riešenie kvalitatívnych problémov v spolupráci s výrobou vzorkovanie dielov a vyhodnotenie meraných dát odladenie meracieho procesu, korelácia výsledkov z vyhodnotenia spoluzodpovednosť za údržbu archívu dokumentácie a dielov

Senior Process Engineer

- zlepšovanie procesov v oblasti vysokotlakového liatia, - sledovanie kľúčových ukazovateľov KPI, - riadenie a zlepšovanie internej kvality, produktivity a výrobných nákladov, - komunikácia ohľadne výroby a koordinovanie tímov v rámci závodu, - koordinácia workshopov, prezentácia výsledkov, - návrh technických riešení, zlepšovacích procesov a opatrení.

Skladník pre výrobnú spoločnosť

Pre nášho klienta hľadáme skladníka, ktorý bude zodpovedať za: práca s VZV v sklade, príjem a výdaj materiálu na sklade, umiestňovanie nákupného materiálu v sklade, dodržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku v sklade, práca na 1 zmenu,

Hlavný ekonóm

Zodpovednosť za vedenie účtovníctva v spoločnosti Výkaz ziskov a strát Súvaha Vypracovanie a podávanie súhrnných výkazov Daňové priznanie Vypracovanie a podanie DPH Realizovanie a účtovanie platieb, faktoring, riadenie finančných tokov a bankové zmluvy Príprava budgetu

Hľadáme skladníka do priemyselného parku

Vhodný kandidát na túto pozíciu by mal zvládnuť : - pracovať s VZV na každodennej báze - baliť a pripravovať na expedovanie - pracovať s počítačom a evidovať materiál cez SAP - scanner - pripravovať materiál pre výrobu - udržiavať čistotu na pracovisku - vykonávať inventúru zásob

Obchodno-projektový manažér

Hľadáme Obchodno-projektového manažéra, ktorý sa bude zaoberať: Realizáciou projektov (predaj jednoúčelových strojov) Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov, rozvoj vzťahov a reprezentácia spoločnosti Denná komunikácia s aktuálnymi a starostlivosť o existujúcich zákazníkov Poskytuje poradenskú a technickú podporu Vytvára cenové ponuky, platobné podmienky a sleduje ...

Manažér kvality

Zodpovednosť za tím 3 kvality inžinierov Zodpovednosť za vstupnú kontrolu materiálov, procesnú kontrolu výroby Zabezpečenie quality požiadaviek na výrobu a procesy Zodpovednosť za metrológiu, kalibráciu prípravkov a evidenciu meradiel a ich rozdelenie Riešenie zákazníckych reklamácií, zisťovanie koreňovej príčiny, návrhy opatrení a riešení Reportovanie a komunikácia s ...

Nákupca

- Vyhľadávanie a kontaktovanie nových dodávateľov - Vedenie obchodných rokovaní s potenciálnymi dodávateľmi, vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok. - Analyzovanie cenových ponúk, uzatváranie dodávateľských zmlúv a zadávanie objednávok - Zodpovedanie za výber, zloženie a konečnú cenu objednávaných tovarov a služieb - Pripravovanie letákových a obdobných akcií ...

Key Account Manager (strojárstvo) - junior / senior

starostlivosť o zverené portfólio zákazníkov (zahraničné strojárske a automotive spoločnosti) reprezentácia spoločnosti smerom k súčasným zákazníkom (90 %) akvizícia nových zákazníkov na Slovensku a v Európe (10 %) implementácia nových projektov do výroby (kalkulácie, spolupráca s projektovými manažérmi, zavádzanie zmien ...) zodpovednosť za udržateľný rast predaja rozvoj ...

Práca v logistike - Dispečer/Disponent

• Koordinácia vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy - preprava len cez deň • Komunikácia s dopravcami a partnermi, vyjednávanie prepravných podmienok, cenotvorba a príprava zmlúv • Riadenie a koordinácia práce vodičov, stanovovanie optimálnych trás vozidiel • Komunikácia s vodičmi • Zodpovednosť za vozový park, zabezpečovanie STK kontrol, poistení • Koordinácia ...

Strojný konštruktér jednoúčelových zariadení

Spracovávanie technickej a projektovej dokumentácie pre výrobu jednoúčelových zariadení. - tvorba 2D a 3D modelov - zastrešenie projektu od začiatku po odovzdanie zákazníkovi - dohľad pri inštalácii

Vedúci výroby - potravinárstvo

- Plánovanie výroby - Riadenie a koordinácia výrobných procesov - Koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného tímu - Zabezpečovanie plynulého chodu výrobného procesu a odhaľovanie nedostatkov - Zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj noriem kvality

Senior Účtovník

Do nášho tímu hľadáme účtovníka/účtovníčku s anglickým jazykom. Tvojou úlohou bude : • zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov (interných aj externých) v systéme SAP • Aktívna účasť v procese nastavenia servisného účtovného strediska pre podniky v skupine • Manažment a reportovanie záväzkov, príprava platieb • Manažment pohľadávok • Výpočet a podanie ...

Hľadá sa zručný obrábač kovov

Pre nášho klienta, nadnárodnú strojársku spoločnosť, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Údržbár - Obrábač kovov. Vhodný kandidát by mal zvládnuť : - Strojné obrábanie dielov - Opravy a renovácie náhradných dielov - Výrobu náradia - Podieľať sa na opravách strojov a spolupracovať pri výrobe nových - Viesť záznamy o realizovaných prehliadkach strojov a zariadení ...

Účtovník

Zodpovednosť za komplexné vedenie účtovníctva a inventarizácia účtov (mzdy) Spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky Zodpovednosť za spracovanie došlých materiálových faktúr a správnosť účtovnej evidencie skladového hospodárstva Spolupráca pri tvorbe interných smerníc Spracovanie DPH Spolupráca s ostatnými oddeleniam / Úzka spolupráca s majiteľom spoločnosti

Marketingový manažér

Vedenie marketingového oddelenia + tvorba a realizácia marketingovej stratégie Zadávanie prác dodávateľom pre marketingové činnosti (grafické práce, tlačiarne...) Dohľad nad marketingovým obsahom na stránkach a sociálnych sieťach a komunikácia s obchodnými centrami a dodávateľmi Účasť na podujatiach s cieľom propagácie našich značiek Kreatívna príprava marketingových ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek