Banskobystrický kraj

Elektro - údržbár

oprava, údržba a optimalizácia výrobných technologických zariadení práce pri montáži a oživovaní technologických zariadení oprava a údržba výrobných liniek riadených PLC automatom zdokumentovanie realizovaných úprav, zálohovanie dát, obnova systému zabezpečenie minimálnych prestojov vo výrobe preventívna údržba pridelených zariadení podľa plánu údržby starostlivosť ...

Servisný technik - stredné Slovensko

Hlavnou pracovnou náplňou na tejto pozícii bude: - riešenie prevádzakových problémov a odstraňovanie závad - pravidelná údržba stavebných strojov - poskytovanie servisu, generálne opravy spaľovacích motorov priamo u zákazníka - práca vyžaduje cestovanie (stredné Slovensko)

Plánovač výroby

* efektívne plánovanie výroby na výrobných linkách * sledovanie zákazníckych požiadaviek a výrobných kapacít * plánovanie optimálneho využitia strojov, pracovníkov a materiálu * minimalizovanie počtu neplánovaných/neefektívnych prepráv k zákazníkovi * aktualizácia dát v informačnom systéme * spolupráca s ďalšími oddeleniami

Inžinier kvality pre automotive

- riešenie zákazníckych reklamácii, vypracovanie a riadenie príslušnej dokumentácie - komunikácia s klientom - 8D reporty, zákaznícky portál - analýza chýb, návrh nápravných opatrení a ich implementácia - školenie zamestnancov- interné audity- podieľanie sa na optimalizácii a zlepšovaní procesov - účasť na zmenových konaniach a nových projektoch, vzorkovaní a auditoch - ...

Mechatronik

Elektromontáž podľa technickej dokumentácie; Skladanie, montáž dopravníkových pásov a jednoúčelových zariadení; Inštalácia, skúšky a servis jednoúčelových zariadení; Mechanická zručnosť;

Obchodný zástupca pre región Bratislava (kancelárske potreby)

- aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov v regióne Bratislava - starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie dobrých vzťahov - zodpovednosť za plnenie plánov - monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít - prezentovanie a propagovanie tovaru - príprava cenových ponúk

Obchodný zástupca pre región Košice a Prešov (kancelárske potreby)

- aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov - starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie dobrých vzťahov - zodpovednosť za plnenie plánov - monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít - prezentovanie a propagovanie tovaru - príprava cenových ponúk

Obchodný zástupca pre región Orava a Liptov (kancelárske potreby)

- aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov - starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie dobrých vzťahov - zodpovednosť za plnenie plánov - monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít - prezentovanie a propagovanie tovaru - príprava cenových ponúk

Elektroúdržbár

- vykonáva preventívne prehliadky strojov a zaisťuje ich stálu prevádzkyschopnosť. - zabezpečuje odstraňovanie porúch strojov a zariadení. - podieľa sa na opravách strojov a zariadení. - spolupracuje pri prestavbách strojov a zariadení a ich výrobe. - zaisťuje údržbu ostatných elektrických zariadení a rozvodov v objekte firmy. - vedie predpísané záznamy o preventívnych prehliadkach, ...

Údržbár vstrekolisov

- vykonáva preventívne prehliadky strojov a zaisťuje ich stálu prevádzkyschopnosť. - zabezpečuje odstraňovanie porúch strojov a zariadení. - vykonáva údržbu a preventívnu údržbu foriem pre vstrekolisy. - zabezpečuje overovanie foriem po oprave, spolupracuje s konštrukciou a oddelením kvality. - zaisťuje údržbu ostatných zariadení a rozvodov v objekte firmy. - vedie predpísané ...

Manažér logistiky

vedenie oddelenia, zamestnancov a zodpovednosť za plnenie cieľov zodpovednosť za komplexný logistický proces (spracovanie objednávok, materiálová dispozícia, plánovanie výroby, skladovanie, organizácia transportu, zákaznícky servis) zabezpečenie včasných dodávok a spoluzodpovednosť za plynulý priebeh výrobného procesu zodpovednosť za aktualizáciu a udržiavanie plánovacieho ...

Lean Manager

viesť a podporovať implementáciu Lean kultúry na všetkých organizačných úrovniach (5S, Kaizen, SMED, TPM, VSM, vizualizácia, ergonómia, push/pull koncept...) viesť proces vykonávania a udržiavania stretnutí Kaizen v spoločnosti zavádzanie štandardov, vykonávanie auditov a identifikácia oblastí pre zlepšenie vedenie, podpora a implementácia pilotných projektov a workshopov ...

Obchodný zástupca - technologie pre vstrekovanie plastov pre Západ

Zodpovednosť za predaj + projektový management v rámci SR Príprava cenových ponúk a obchodných zmlúv Aktívna akvizičná činnosti vo zverenom regióne Objednávanie komponentov Komunikácia a starostlivosť o existujúcich klientov

Personalista vo výrobnej spoločnosti

Hľadáme do príjemného kolektívu ďalšiu šikovnú HR, ktorá bude komplexne zstrešovať HR agendu. * administratíva spojená s HR agendou - príprava PZ, zmeny v PZ, preraďovanie zamestnancov * zabezpečovanie výberového procesu (inzercia, komunikácia s personálnymi spoločnosťami, výber uchádzačov) * správa pracovných zmlúv, osobných kariet zamestnancov * kontrola a spracovanie ...

Finance Controller

* spracovanie reportov a príprava finančných analýz * spolupráca pri plánovaní na nasledujúce obdobie * analýza finančných výsledkov spoločnosti - zisk, strata, plán vs. realita * kontrola nákladov spoločnosti, príprava prognóz, analýza plánovaných a realizovaných investícií * spracovanie reportov * analýza odchýlok, aktívna účasť pri nových návrhoch * aktívna spolupráca ...

Nástrojár

údržba a výroba nástrojov a foriem – čistenie, nastavenie a oprava obsluha klasických obrábacích strojov – fréza, sústruh, brúska, vŕtačka montáž nástrojov a opätovné spustenie po údržbe alebo výpadku vedenie plánu údržby pre nástroje zabezpečenie požadovaného stavu náhradných dielov výroba náhradných dielov a nástrojov pre výrobné zariadenia

Autorizovaný bezpečnostný technik

- zodpovednosť za procesy a úlohy spojené s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), protipožiarnou ochranou (PO) a civilnou ochranou (CO) spoločnosti - kontrola skutkového stavu, návrhy zlepšení a organizácia realizácie nápravných opatrení v súvislosti s BOZP, PO a CO - evidencia pracovných úrazov, ich správa a povinnosti vyplývajúce zo zákona - vyhodnocovanie príčin ...

Obchodný zástupca (kancelárske potreby)

- aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov - starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie dobrých vzťahov - zodpovednosť za plnenie plánov - monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít - prezentovanie a propagovanie tovaru - príprava cenových ponúk

Servisný mechanik strojov/vozidiel

Hľadáme Mechanika s praxou, ktorý má skúsenosti s opravami strojov - stavebné, poľnohospodárske, kamióny a atď., ktorý bude zastrešovať servis u klientov. * pravidelná údržba strojov, servisné prehliadky * odstraňovanie závad * diagnostika porúch * po zaučení poskytovanie servisu priamo u zákazníka

Chladiarenský technik

* pravidelný servis chladiacich a mraziacich zariadení * servis a inštalácia klimatizačnej techniky, chladiacích vitrín a boxov * diagnostika porúch * riešenie prevádzkových problémov a odstraňovanie porúch * komunikácia s klientom * poradentstvo
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you