Voľné pracovné miesta

Programový manažér - Správca nadácie

• riadi činnosť nadácie a koná v jej mene vo všetkých záležitostiach • vytvára návrh programu nadácie a zaraďuje do neho jednotlivé projekty • projektom v rámci programu prideľuje zdroje • dohliada na vzájomné prepojenie a väzby • monitoruje priebeh programu • podáva správy naprieč všetkými projektami v programe • zaisťuje integráciu všetkých projektov v rámci ...

Výrobný riaditeľ mäsokombinátu!

Zodpovednosť za plynulý chod oddelenia porážky, rozrábky a výroby Plánovanie a koordinácia jednotlivých výrobných procesov Spolupráca pri vytváraní výrobných plánov, ukazovateľov a rozpočtov Nastavovanie optimálnych výrobných parametrov a kapacít Zodpovednosť za koordináciu výrobných pracovníkov Reporting riaditeľovi spoločnosti
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you