Voľné pracovné miesta


Zodpovednosť za kvalitu dodaných dielov. Vypracovávanie plánov kontroly výroby a katalógov chýb. Starostlivosťv o dodávateľov a komunikácia s dodávateľmi na dennej báze. Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských

zodpovednosť za dlhodobé aj krátkodobé projekty od tendra po finalizáciu príprava plánu projektu, riešenie ľudských zdrojov, výber nástrojov koordinácia a sledovanie plnenia cieľov projektu v priebehu celého trvania aktívna komunikácia so zákazníkmi spoločnosti reporting, budgeting, práca s internými systémami

Pre nášho klienta hľadáme kmeňového zamestnanca, ktorý má BUĎ skúsenosti z oblasti projekcie pre energetický/stavebný priemysel a má ambíciu sa posunúť kariérne na projektového manažéra ALEBO skúsenosti z oblasti projektového manažmentu pre energetický priemysel. Náplň práce: Organizácia a koordinácia zvereného projektu od začiatku po koniec (energetický priemysel) Komunikácia s dodávateľmi,
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Finančný manažér

Aktualizované: 2024-02-16


- riadenie a kontrola dodržiavania postupov v oblasti účtovníctva - finančné plánovanie, controlling a budgeting - kontrola finančných a ekonomických ukazovateľov - sledovanie čerpania rozpočtu, analýza mesačných výsledkov a riadenie vzniknutých odchýlok - tvorba účtovnej závierky a podávanie daňových priznaní - vedenie malého
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér kvality

Aktualizované: 2024-02-09


Implementácia, riadenie a zlepšovanie systému manažérstva kvality Zodpovednosť za manažment a zavádzanie noriem ISO: 9001, IATF 16 949, ISO: 14001 Interné a externé audity Riadenie procesov ako sú nápravné opatrenia, zlepšovania, atď. Spracovanie systémovej dokumentácie Spracovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov Komunikácia s materskou spoločnosťou v
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Konzultant WMS systémov

Aktualizované: 2024-02-05


Zodpovednosť za analýzu logistických procesov on-site u zákazníka Príprava podkladov a návrh technického riešenia Technický dohľad nad realizáciou – inštalácia a konfigurácia WMS Školenia pre používateľov WMS Neustála podpora pre funkčný systém u

Hľadáme skúseného Sales manažéra, ktorý bude viesť a koučovať tím obchodných zástupcov.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

HR Manager

Aktualizované: 2024-02-02


- zodpovednosť za HR procesy v spoločnosti - kontaktná osoba pre manažment a zamestnancov v HR otázkach - zodpovednosť za pokrytie personálnych potrieb spoločnosti - realizácia pohovorov, organizácia vzdelávania a školení - riadenie tímu na HR

riadenie projektového teamu v oblasti energetiky dodržiavanie určených termínov podľa požiadaviek zákazníka sledovanie a eliminácia rizík projektov komunikácia s internými tímami a obchodným manažérom vytváranie a udržiavanie projektovej

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek