Voľné pracovné miesta


Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy Denná kontrola funkčnosti, bezporuchovosti a bezpečnosti pridelených priestorov a technických zariadení v objekte Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci pekárne

Aktualizované: 2023-09-24


- dodržiavanie technických postupov výroby pečivárskych produktov - kontrola kvality výrobkov a zamedzenie vzniku nepodarkov - kontrola a plánovanie pracovných zmien, plánovanie a schvaľovanie dovoleniek zamestnancov - príprava podkladov pre výpočet miezd pre zamestnancov - zodpovednosť za čistotu pracovných priestorov a sanáciu technológie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci výroby

Aktualizované: 2023-09-24


Komplexné zabezpečenie riadenia výrobného procesu a zamestnancov Koordinovanie a nastavovanie výrobných procesov a kapacít Sledovanie výrobných ukazovateľov: efektivita, produktivita, scrap a pod. Spolupráca s ostatnými oddeleniami v spoločnosti

Zodpovedá za koordináciu a zlepšovanie všetkých procesov dodávateľského reťazca, najmä v oblastiach riadenia zásob v Distribučnom centre a na predajniach, zabezpečenie plnej dostupnosti produktov pre koncového spotrebiteľa definovaním optimálnej stratégie doplňovania, udržiavaním zásob na optimálnej úrovni. Koordinácia tímovej práce dodávateľského reťazca. Spolupráca ...

riadenie projektového teamu v oblasti energetiky dodržiavanie určených termínov podľa požiadaviek zákazníka sledovanie a eliminácia rizík projektov komunikácia s internými tímami a obchodným manažérom vytváranie a udržiavanie projektovej dokumentácie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér výroby

Aktualizované: 2023-09-24


Zodpovednosť za plynulý chod výroby a za plnenie stanovených cieľov Koordinácia, motivácia a hodnotenie výkonu výrobných pracovníkov Neustále zlepšovanie a optimalizácia výrobných kapacít Zber a spracovanie výrobných dát a ich prezentácia nadriadenému
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Regionálny manažér pre región Trenčín

Aktualizované: 2023-09-24


zodpovednosť za chod obchodnej a distribučnej činnosti v pridelenom regióne zabezpečovanie personálu a odmeňovania zamestnancov aktívne zabezpečovanie prieskumu trhu a realizácie činnosti spojenej s obchodom navrhovanie možných opatrení na zlepšenie systému práce riešenie reklamačných záležitostí rozširovanie predajnej siete stretnutia s obchodnými partnermi, rokovania, cenové ...

Pre nášho klienta hľadáme kmeňového zamestnanca, ktorý má BUĎ skúsenosti z oblasti projekcie pre energetický/stavebný priemysel a má ambíciu sa posunúť kariérne na projektového manažéra ALEBO skúsenosti z oblasti projektového manažmentu pre energetický priemysel. Náplň práce: Organizácia a koordinácia zvereného projektu od začiatku po koniec (energetický priemysel) Komunikácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci strojárskej výroby

Aktualizované: 2023-09-24


samostatné vedenie výrobnej strojárskej prevádzky (cca 50 pracovníkov vrátane Tím lídrov) efektívne využívanie pracovného času zamestnancov výroby (napr. dodržiavanie pracovného času, kontrola nadčasovej práce, prerozdeľovanie zamestnancov podľa interných potrieb výroby a pod....). plnenie výrobného plánu výroby dodržiavanie výrobných postupov (výrobné zložky, manuály ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výkonný manažér.

Aktualizované: 2023-09-24


Dohľad nad plánovaním, koordináciou a kontrolou všetkých procesov zákazkovej výroby Komplexná zodpovednosť za riadenie a rozvoj procesov v súlade so stanoveným strategickým cieľom organizácie Vedúci tímu hodnotovej analýzy technologicko-produktového portfólia Aktívna spolupráca na rozvojových aktivitách a nových projektoch. Vytváranie podmienok pre zvyšovanie produktivity ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manufacturing Engineer

Aktualizované: 2023-09-24


Pre nášho klienta v Šamoríne hľadám skúseného kandidáta ktorého agenda bude zahrňať: prácu na rôznych projektoch podľa požiadaviek zákazníka zodpovednosť za monitorovanie odchýliek a zabezpečie dodržiavania stanovených termínov výpočet projektových nákladov, analýza odchýliek zabezpečenie dostupnosti strojného vybavenia, zlepšovanie procesov spoluprácu s talianskym ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Project Manager Manufacturing

Aktualizované: 2023-09-24


- príprava a realizácia strategických projektov, - koordinácia výrobných projektov, tvorba dokumentácie, - dohľad nad plnením finančného rozpočtu projektov, - spolupráca pri tvorbe a kontrole zmlúv, pravidelný reporting, - participácia na obchodných stretnutiach, prezentácia projektov.

Zodpovednosť za prijaté objednávky a ich nacenenie v spolupráci s technickým tímom Rozvoj vzťahov s kľúčovými zákazníkmi v oblasti energetiky a petrochémie Monitoring konkurencie a situácie na trhu Príprava zoznamu potenciálnych klientov Spolupráca s obchodníkmi na príprave akčných plánov

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek