Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality

Aktualizované: 2023-03-26


-sledovanie a analýzy stavu kvality pri výrobe -riešenie problémov kvality v procese výroby -riešenie zákazníckych reklamácií, 8D reportov, nápravných opatrení -spolupráca pri tvorbe a aktualizácii dokumentov
- zabezpečenie zákazníckej kvality - návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení - práca na základe ISO noriem - riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting - spolupráca s výrobou a skladom, s inšpektormi a kontrolórmi kvality
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier kvality

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovedá za kontakt a spoluprácu medzi kvalitou, výrobou a priemyselným inžinieringom Aktualizuje Control Plan a podieľa sa na scrap analýzach vo výrobe Spolupracuje na tvorbe 8D reportu pre zákazníka Zodpovedá za Poka Yoke, pracovné postupy, karty, formuláre, značenia staníc, školenia Spolupracuje s inžiniermi kvality pre dodávateľa a zákazníka Reportuje Q ukazovatele manažérovi ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality pre dodávateľa

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských reklamácií Neustále zlepšovanie kvality dodávaných dielov Vykonávanie nápravných a preventívnych opatrení s dodávateľmi Vypracovanie akčných plánov Audity a návštevy u kritických dodávateľov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér kvality

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za komplexné riadenie oddelenia kvality a príslušnej dokumentácie Neustále zlepšovanie systému a procesov riadenia kvality Riadenie prideleného tímu na kvalite Zodpovednosť za interné a externé audity Reportovanie riaditeľovi spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Retušér

Aktualizované: 2023-03-26


Diagnostika zistených nedostatkov na hliníkových/oceľových dielcov Odstraňovanie závad použitím ručných brúsok, resp. iných nástrojov na opravu Zodpovednosť za zaretušované dielce Návrh a podieľanie sa na zlepšovaní pracovných štandardov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Quality Manager

Aktualizované: 2023-03-26


• Implementing, maintaining and improving Integrated management system in accordance with the requirements of ISO 9001, ISO 13485 and ISO 14001 • Control and evaluation of Quality objectives, Environmental objectives, targets and Programs • Ensuring that products are in compliance with PED 2014/68/EC (Pressure Equipment Directive), MDR 2017/745 EC (Medical Device Regulation) • Follow-up on ...
Medzi hlavné náplne práce bude patriť: - práca a spracovanie zákazníckych reklamácií - riešenie a analýza interných problémov kvality - správa 8D reportov - pravidelná kontrola výrobných častí a výrobných komponentov
- testovanie funkcií produktov za účelom skvalitňovania výrobkov, - príprava a realizácia testov podľa testovacieho plánu, - vykonávanie osobitných meraní, posúdenie vzoriek, - dokumentácia meraní a odborné zhodnotenie testov, - práca s klimatickou komorou.., - pravidelný reporting klientovi.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista pre plánovanie kvality

Aktualizované: 2023-03-26


- participácia na návrhoch a riadení projektov v oblasti kvality, - interakcia so zákazníkom ohľadne jeho požiadaviek, - tvorba príslušnej dokumentácie v oblasti kvality, tvorba a spracovanie plánov riadenia kvality, - dohľad nad realizáciou merania a skúšania nových produktov, návrh vhodných skúšobných prostriedkov, - vytváranie protokolov o vzorkách a ich následné spracovanie, - ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér dodávateľskej kvality

Aktualizované: 2023-03-26


- manažment kvality a obstarávanie priamych a nepriamych materiálov - spracovanie, podpora návrhov, plánovanie a zabezpečovanie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami - uskutočňovanie a organizácia auditov - zlepšovanie dodávateľských vzťahov - monitoring kvality zakúpených dielov, služieb - komunikácia ohľadom reklamácií materiálu, nápravné a preventívne ...
- Participácia na meetingoch a konferenciách pri zavádzaní nových projektov - Optimalizácia, aktualizácia a spravovanie dokumentácie a reportov - Spolupráca a poskytovanie podpory kolegom
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality

Aktualizované: 2023-03-26


- zastrešenie internej kvality s orientáciou na dodávateľa, - zodpovednosť za tvorbu noriem a predpisov kvality podľa požiadaviek zákazníka, - kontrola procesov podľa vytvorených noriem, - realizácia opatrení na zvýšenie kvality produktov, - riešenie zákazníckych reklamácií a práca so zákazníckymi portálmi, - implementácia zákazníckych požiadaviek, - tvorba PPAP dokumentácie, ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek