Voľné pracovné miesta

Manažér kvality

Zodpovednosť za komplexné riadenie oddelenia kvality a príslušnej dokumentácie Neustále zlepšovanie systému riadenia kvality podľa IATF 16949 Riadenie prideleného tímu na kvalite Zodpovednosť za certifikačné, zákaznícke a interné audity Príprava reportov a analýz pre manažment spoločnosti

Senior inžinier kvality

- plánovanie, organizácia a implementácia aktivít v projektoch v súlade s požiadavkami zákazníka, - koordinovanie aktivít súvisiacich s kvalitou, - komunikácia so zákazníkom ohľadom kvality, - aktualizácia dokumentov súvisiacich s kvalitou, - účasť na FMEA, s cieľom zabezpečiť kvalitné vstupné informácie, - zodpovednosť za koordináciu nápravných opatrení v prípade odchýlok, - ...

Inžinier procesnej kvality

• Vo svojej úlohe sa budete zaoberať zlepšovaním procesov a štandardov, analýzou slabých stránok a navrhovaním nápravných opatrení. • Budete zodpovedný za riadenie, organizáciu a implementáciu interných auditov – systémových, procesných a produktových. • Budete sa zaoberať riadením a organizáciou sledovania a sledovania indikátorov kvality v rámci zverených procesov ...

3D Merací technik - pozícia vhodná i pre absolventa.

testovanie funkcií vrátane skvalitňovania výrobkov, príprava a realizovanie testov podľa ďalších plánov, vykonávanie osobitných meraní, odborné zhodnotenie testov, pravidelný report klientovi ohľadom schválenia dokumentácie,

Team leader na oddelení kvality

Organizácia práce inžinierom kvality Analýza chýb vo výrobe Právo zastaviť výrobu Implementácia nápravných opatrení Účasť na auditoch

Inžinier zákazníckej kvality

Komunikácia so zákazníkmi v otázkach kvality Validácia procesu v predsériovej výrobe Príprava PPAP dokumentácie Participácia na riešení FMEA Manažment reklamácií od zákazníka Spolupráca na zákazníckych auditoch

SQA inžinier dodávateľskej kvality

riešenie kvalitatívnych problémov dodaného materiálu vedenie zoznamu materiálov a komponentov riešenie kvalitatívnych problémov, zistených vo výrobe, u klienta hodnotenie dodávateľov na mesačnej báze príprava a účasť na zákazníckych auditoch príprava a plánovanie auditov u dodávateľov informovanie vedenia spoločnosti o ukazovateľoch kvality dodaných materiálov schvaľovanie ...

Manažér kvality

Zodpovednosť za tím 3 kvality inžinierov Zodpovednosť za vstupnú kontrolu materiálov, procesnú kontrolu výroby Zabezpečenie quality požiadaviek na výrobu a procesy Zodpovednosť za metrológiu, kalibráciu prípravkov a evidenciu meradiel a ich rozdelenie Riešenie zákazníckych reklamácií, zisťovanie koreňovej príčiny, návrhy opatrení a riešení Reportovanie a komunikácia s ...

Inžinier kvality

zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov definovať kontrolný plán a vytvárať podmienky pre nulové chyby riešenie reklamácií (8D) implementácia nových projektov a kvalitatívnych požiadaviek do výrobného procesu zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov implementácia preventívnych a nápravných opatrení ...

Inžinier kvality

Analýza a riešenie problémov v rámci výrobného procesu Riešenie zákazníckych a dodávateľských reklamácií Denná komunikácia so zákazníkmi Spracovanie dokumentácie a reportov Zodpovednosť za audit technologických procesov Spolupracovanie s ostatnými oddeleniami Návrhy riešenia na zlepšenie výroby

Hľadáme Technika BOZP a PO

Zabezpečenie všetkých povinností organizácie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi Tvorba a aktualizácia dokumentácie na základe legislatívnych zmien Vykonávanie kontrol, auditov a tvorba potrebných reportov v oblasti BOZP a OPP, navrhovanie opatrení na ich nápravu Zabezpečenie potrebných školení v oblasti BOZP a OPP Evidencia, riešenie a štatistika pracovných úrazov Komunikácia ...

Hľadáme operátora výroby

vizuálna a manuálna kontrola výrobných dielov manipulácia s nástrojmi, balenie dielov reportovanie zisteních anomálii a nezrovnalostí

Inžinier dodávateľskej kvality

- Zodpovednosť za udržiavanie a rozvoj dodávateľskej kvality - Plánovanie kvality u dodávateľov v rámci vývoja výrobku - Príprava príslušnej dokumentácie pre kvalitu - Zodpovednosť za kvalitu vzoriek od dodávateľa - Zastrešovanie APQP aktivít - Vykonávanie auditov u dodávateľa - Spolupráca s ostatnými oddeleniami a členmi tímu - Výkon práce v okrese Trenčín

Inžinier zákazníckej kvality

Komunikácia so zákazníkmi Riešenie zákazníckych reklamácií Participácia na riešení FMEA Spolupráca na produktových a zákazníckych auditoch Vyhotovenie a kontrola kvalitatívnych záznamov a potrebnej dokumentácie
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek