Voľné pracovné miesta


pravidelná komunikácia a kontakt so zákazníkmi spoločnosti (Tier 1) denný monitoring zákazníckych reklamácií v informačnom systéme zavádzanie nápravných opatrení sledovaním reklamácií zákazníkov, kontrola ich účinnosti verifikácia a zasielanie 8D reportov, zodpovednosť za včasné uzatváranie a ich kvalitu prijímanie a riadenie opatrení k náprave a preventíve za účelom ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci odd. kvality / Quality Manager

Aktualizované: 2023-09-23


Náplň práce: - Koordinácia a riadenie tímu kontrolórov kvality ( team cca 20 ), - Príprava mesačných reportov, rôznych štatistík, - Zodpovednosť za oblasť kvality pri zavádzaní nových produktov do výroby, - Spolupráca s oddelením Vývoja a výrobou, - Zodpovednosť za kontrolu zákaziek a reportovanie materskej spoločnosti, - Manažérsky dohľad nad dodržiavaním noriem kvality ...

Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy Denná kontrola funkčnosti, bezporuchovosti a bezpečnosti pridelených priestorov a technických zariadení v objekte Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Group / Senior Quality Manager Monitoring

Aktualizované: 2023-09-23


Náplň práce: - pozícia je na group úrovni, priamy nadriadený je na zahraničnej centrále, - zodpovednosť za analýzu informácií relevantných pre kvalitu a vrátených dielov z rôznych trhov EU, - zodpovednosť a hlavná úloha je identifikovať kvalitatívne relevantné odchýlky a spustiť proces riešenia reklamácii finálnych výrobkov všetkých výrobných závodov v SK, - koordinuje ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Group / Senior Production Quality Engineer

Aktualizované: 2023-09-23


Náplň práce: - pozícia je na group úrovni, priamy nadriadený je na zahraničnej centrále, - zodpovednosť za implementáciu, neustále zlepšovanie a celoskupinové nastavenie procesov kvality skupiny výrobných závodov na Slovensku, - zodpovednosť za dodržiavanie, aby sa metodológia procesu FMEA používala konzistentne a správne, - schvaľuje a uvoľňuje vo výrobnom procese a po skúšobnej ...

Náplň práce: - Koordinácia a riadenie tímu kontrolórov a špecialistov kvality ( team cca 10 ), - Príprava mesačných reportov, rôznych štatistík, - Zodpovednosť za oblasť kvality pri zavádzaní nových produktov do výroby, - Spolupráca s oddelením Vývoja a výrobou, - Zodpovednosť za kontrolu zákaziek a reportovanie materskej spoločnosti, - Manažérsky dohľad nad dodržiavaním ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier zákazníckej kvality

Aktualizované: 2023-09-23


- spracovávanie zákazníckych reklamácii (aktívna znalosť AJ); - 8D reporty, analýza príčin, nápravné opatrenia, atď.; - riadenie implementácie nápravných opatrení zo zákazníckych reklamácií a overovanie ich efektivity; - príprava reportov ohľadom stavu zákazníckej kvality; - účasť na zákazníckych auditoch; - vykonávanie interných auditov SMK; - spolupráca pri tvorbe ...

- zabezpečenie zákazníckej kvality - návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení - práca na základe ISO noriem - riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting - spolupráca s výrobou a skladom, s inšpektormi a kontrolórmi kvality
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality pre dodávateľa

Aktualizované: 2023-09-23


Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských reklamácií Neustále zlepšovanie kvality dodávaných dielov Vykonávanie nápravných a preventívnych opatrení s dodávateľmi Vypracovanie akčných plánov Komunikácia s ostatnými výrobnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

3D Merací technik

Aktualizované: 2023-09-23


Vykonávanie meraní (3D meranie, VMM, výškomer, mikrometer) Analýza výsledkov meraní, vytváranie reportov meraní Kalibrácia všetkých meradiel Vypracúvanie protokolov z meraní
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality (dodávateľskej)

Aktualizované: 2023-09-23


Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských reklamácií Neustále zlepšovanie kvality dodávaných dielov Vykonávanie nápravných a preventívnych opatrení s dodávateľmi Vypracovanie akčných plánov Komunikácia s ostatnými výrobnými oddeleniami

zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov definovať kontrolný plán a vytvárať podmienky pre nulové chyby riešenie reklamácií (8D) implementácia nových projektov a kvalitatívnych požiadaviek do výrobného procesu zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov uskutočňovanie a organizácia interných a externých ...

Servisné zásahy chladiacich a vzduchotechnických systémov Výkon kontroly úniku F-plynov Servisné výjazdy ku zákazníkom Pravidelná preventívna údržba zariadení
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality

Aktualizované: 2023-09-23


Zodpovednosť za kvalitu nových projektov Podieľa sa na príprave PPAP a Control Plan Tvorba FMEA a kontrolných inštrukcií Riešenie vzniknutých reklamácií Komunikácia so zákazníkom a dodávateľom ohľadom kvality

zodpovednosť za procesné audity u lokálnych dodávateľov riešenie reklamácii, hodnotenie a návštevy dodávateľov riešenie problémov a návrh nápravných opatrení podpora centrály a závodov spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality projektovej realizácie

Aktualizované: 2023-09-23


definícia parametrov kvality pre vybrané strojné zariadenia kontrola technických špecifikácii a spôsobilosti strojných zariadení vzorkovanie, reporting, tvorba štúdii úzka spolupráca s projektovým oddelením
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervízor na oddelení kvality

Aktualizované: 2023-09-23


kontrolné merania, testovanie a vizuálna kontrola reporting interného scrapu zaškolovanie kontrolórov kvality úzka spolupráca s inžinierom kvality

Zodpovednosť za optimalizáciu a maximalizáciu návratnosti režijných nákladov Vedenie projektov zameraných na neustále zlepšovanie Využívanie nástrojov Lean, Six Sigma, Value Stream Mapping Koordinácia HOSHIN aktivít Aktívna účasť na meetingoch, auditoch Podávanie reportov nadriadenému
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior Product Quality Planner - APQP

Aktualizované: 2023-09-23


Náplň práce: - pozícia je na group úrovni, priamy nadriadený je na zahraničnej centrále, - ako Senior Quality APQP, je zodpovedný za metodické riadenie a koučovanie aktivít plánovania kvality v inovačných procesoch všetkých závodov, - zodpovednosť za zavádzanie metód a procesov kvality pre neustále zlepšovanie kvality produktov vo všetkých výrobných závodov v SK, a to cez ...

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek