Voľné pracovné miesta

Hľadáme skúsených skladníkov do NR na 3 zmeny

Práca v sklade na VZV do 5 ton. Zaskladňovanie materiálu na linky, vykládka/nakládka kamiónov... Manipulácia s ťažkými bremenami.

Vedúci výroby

- analýza a report výrobných procesov nadriadeným - implementovať zlepšenia štandardných procesov - rozdelenie pracovných činností - podieľanie sa na činnostiach denného plánovania výroby s členmi oddelenia - vedenie ľudí (30+ ľudí) - vykonáva hodnotenie podriadených zamestnancov - zabezpečovať kvalitu a kontrolu výroby

Nastavovač vstrekolisov

Nastavovanie vstrekolisov od 50 - 1600ton; Výmena foriem; Regulovanie parametrov vstrekovacích lisov v súlade s technologickými postupmi; Zodpovednosť za bezproblémový chod výrobných liniek; Reportovanie nadriadenému; Optimalizácia výrobných procesov; Práca v 3 - zmennej prevádzke;

Senior nákupca

Využite príležitosť a staňte sa súčasťou dynamicky rastúceho teamu v medzinárodnom výrobnom prostredí! Na pozícii v oblasti nákupu budete zodpovedný za strategický rozvoj materiálovej skupiny: - plasty - optika Medzi hlavnú náplň práce patrí predovšetkým: - zodpovednosť za pripravu cenových kalkulácií a vyjednávanie zmluvných podmienok - príprava analýz a akčných ...

Vedúci výroby

- Dosahovanie operatívnych cieľov - Koordinácia a plánovanie personálu na danom segmente výroby - Príprava potrebných zdrojov na zrealizovanie výroby - Reporting a vyhodnotenie všetkých hodnôt a faktov vedeniu spoločnosti, - Príprava akčných plánov na zlepšovanie OEE výrobného segmentu.

Team Leader / Majster výroby

- koordinácia prác na pracovisku a prideľovanie pracovných úloh a ich kontrola - plnenie stanovených plánov - dohľad a zaškolenie nových zamestnancov - evidencia dochádzky - dodržiavanie BOZP, interných štandardov a čistoty na pracovisku

Hľadáme zručného pracovníka do výroby okien

Výroba a montáž okien: - nárez, zváranie, začisťovanie, zasklievanie, kovanie a balenie - manuálna práca, - práca s nástrojmi

Bill of materials engineer

proces evidovania zoznamu konkrétneho typu materiálov a súčiastok potrebných na výrobu customizovaných strojov nastavovanie procesov v internom systéme vytváranie nových súčiastok tvorba a spracovanie nových objednávok práca s ERP systémom zapracovanie inžinierskych zmien do postupu výroby

Senior Plánovač Výroby

- spracovanie prijatých objednávok v systéme, plánovanie výroby - tvorba výrobného plánu na základe objednávok a prepočtu výrobných kapacít - spracovanie plánu do denných a týždenných plánov jednotlivých stredísk - denné sledovanie a operatívne korekcie denných výrobných plánov, - aktualizácia už existujúcich plánov na základe aktuálneho a očakávaného stavu a vývoja, - ...

Technický špecialista pre R&D v TELCOM sektore

Hľadáme technického špecialistu, ktorý bude zodpovedný za - špecifikáciu požiadaviek zákazníkov - návrhy technických riešení a ich vývoj - komunikáciu naprieč internými oddeleniami, sales tímom, projektovým tímom

Servisný technik

- na základe požiadaviek zákazníka vykonáva záručné a pozáručné opravy, inštalácie a inšpekcie strojov u zákazníka - poskytuje technickú podporu, rieši technické problémy a navrhuje riešenia problémov - zúčastňuje sa finálnej fázy inštalácie linky u zákazníka - vykonáva nastavovanie a optimalizáciu parametrov liniek - vykonáva profylaktické prehliadky - zabezpečuje ...

Production Supervisor

- zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu - vedenie a koordinácia pracovného teamu, plánovanie kapacít - kontrola produktivity, efektívnosti výroby, plnenia plánov, riešenie prípadných problémov

Hľadáme elektrotechnika s platnou §22 !

- spracovanie podkladov pre ponuky (kalkulácie montážnych a súvisiacich činností a materiálu) - technická príprava výroby a montáže - posúdenie vstupnej projektovej dokumentácie - špecifikácia materiálu pre výrobu a montáž zariadení elektro a automatizačných systémov kontroly a riadenia - fyzická príprava a značenie materiálu pre montáž - kompletizácie sprievodnej technickej ...

Procesný inžinier v automotive priemysle!

- plánovanie a obstarávanie výrobných zariadení a montážnych liniek riadených cez Siemens Simatic, roboty ABB - plánovanie toku materiálu, Layout, vypracovanie pracovných návodov, logistické analýzy, Benchmarking a monitoring výrobných procesov - zastupovanie výroby v rámci zákazníckych projektov - starostlivosť o sériovú výrobu, manažment zmien - technologický inžiniering

Procesný inžinier / technológ

· Zodpovednosť za zosúladenie a dohľad nad technologickými a výrobno-technickými možnosťami vo výrobe, zámermi a návrhmi pre optimalizáciu · Starostlivosť o fungovanie liniek, ich dolaďovanie a nastavovanie parametrov strojov · Analyzovanie príčin chybovosti a spolupráca na ich odstránení · Vypracovávanie pracovných postupov, dokumentácie, starostlivosť o technickú dokumentáciu ...

Inžinier SMT zariadenia

zodpovednosť za zariadenia SMT (Surface Mount Technology) - programovanie, inštalácie, servisy, údržba optimalizácia procesov smerom k vyššiemu výkonu a zniženej CIP Riadenie tímu technikov (4 zmenna prevádzka) pri výrobných zmenách overovať priebeh výroby a udržiavať dokumentáciu

Produktový Inžinier

Skúsenosti s plánovaním rozloženia výrobných liniek a plánovaním montáže Ovládacie schopnosti s produktovým inžinierstvom Definovanie a špecifikácia výrobných procesov pre nové výrobky, uvádzanie nových produktov na trh Zodpovednosť za výrobu nových prototypov Riešenie problémov vo výrobe Spustenie nových a riadenie existujúcich výrobných strojov a zariadení, technológií ...

Výrobný plánovač

- komunikácia s dodávateľmi, zákazníckym servisom, nákupným oddelením, skladom a výrobou - spracovanie objednávok - nastavenie a kontrola výrobného procesu, materiálových zásob - implementácia zmien, stanovenie priorít - spolupráca s odd. nákupu, skladovania, výrobou - evidencia zmien a dát v systéme - optimalizácia a zlepšovanie procesov - reporting

Nastavovač vstrekolisov

Nastavovanie a kontrola technologických parametrov na vstrekolisoch Zoraďovanie, nastavovanie vstrekolisov Zodpovednosť za kvalitu výrobkov a dodržiavanie bezpečnosti Mzdové ohodnotenie: od 900€ brutto a viac (výsledná mzda je zložená z časovej mzdy 480€ brutto a ďalšej úkolovej mzdy)

Manažér výroby

- Zodpovednosť za plánovanie výrobného procesu, strategické plánovanie - Zodpovedadť za prípravu investičných projektov (CAPEX/OPEX) - Zodpovedať za definovanie, plánovanie a kontrolovanie jednotlivých fáz projektu. - Kontrola a analýza hlavných finančných ukazovateľov - Zodpovednosť za nepretržitý a plynulý chod výrobného procesu - Implementácia a optimalizácia výrobných ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you