Voľné pracovné miesta

Programátor PLC

- programovanie a automatizácia zariadení - zodpovednosť za uvádzanie zariadení do prevádzky, riadenie a oživovanie zariadení - tvorba riadiacich programov pre PLC systémy - diagnostika a odstraňovanie porúch - spolupráca s oddelením vývoja - technické poradenstvo.

Plánovač výroby - junior

- plánovanie výroby - vypracovávanie plánov výroby - upravovanie plánov výroby na základe stavu materiálových zásob a výrobných kapacít - sledovanie plnenia výrobných termínov v súlade s plánom výroby - analýza príčin problémov a odchýlok, plánovanie nápravných opatrení - úzka spolupráca s inými oddeleniami výroby - monitoring priebehu výroby a i.

Logista

• Koordinuje svoj tím, sleduje plnenie KPI, rozvoj a koučuje členov svojho tímu. • Zodpovedá za stanovenú úroveň stavu zásob • Spracováva návrhy logistických riešení manipulácie s materiálom • Kontroluje dodržiavanie logistických tokov a postupov • Podieľa sa na analýze materiálového a informačného toku (MIFA analýza) • Koordinuje zostavenie plánu cyklických inventúr ...

Industriálny inžinier

rozvoj automatizácie v ramci spoločnosti pri zavádzaní nových produktov a modifikácií participácia na zavádzani nových technologií, pri predsériovej výrobe a pod. koordinácia projektov s dodavateľmi technologii komunikácia s vývojovým centrom v materskej spoločnosti spolupráca s medzinárodným tímom služobné cesty v prípade potreby

Projektový manažér

riadenie nových projektov v zahraničnej výrobnej spoločnosti s ohľadom na časový harmonogram a rozpočet identifikácia medziprojektových problémov a navrhovanie riešení aplikácia vhodných postupov a nástrojov, dodržiavanie štandardov kvality vedenie a koordinácia úloh projektového tímu, hodnotenie a podpora členov tímu aktualizácia technickej dokumentácie validácia rôznych ...

Procesný inžinier

zavádzanie nových projektov do výroby zabezpečenie inštalácie liniek v súlade s výrobným systémom optimalizácia výrobných procesov navrhovanie zlepšenia výrobných procesov tvorba procesnej dokumentácie príprava layoutov a úpravy pracovísk vytváranie pracovných inštrukcií

Hľadáme Procesného inžiniera so skúsenosťami s ABB robotmi

Sledovanie a reportovanie najzávažnejších chýb a nedostatkov vo výrobných procesoch a návrhy na zlepšenie Zodpovednosť za nastavenie procesov – časy cyklu, minimalizáciu nepodarkov, kvalitu výrobkov Zodpovednosť za správne nastavenie procesov vo výrobe na lakovacej linke Spracovanie programov / programovanie robotov ABB a Fanuc Riešenie operatívnych problémov výrobných technológii Tvorba ...

Pracovná príležitosť pre absolventov! Junior Projektový manažér

Nechýba ti technické myslenie a ráš pracuješ v priateľskom kolektíve? Do bratislavského tímu hľadáme Junior projektového manažéra, ktorý bude zodpovedať za: - koordináciu a tvorbu harmonogramu pre technické zákazky - organizáciu a riadenie realizácie projektov - spoluprácu v rámci projektového tímu - komunikáciu a výber dodávateľov - bezproblémový priebeh pri spolupráci ...

Hľadáme operátora do výroby na 2 zmeny/práca vhodná aj pre absolventa

Obsluha výrobnej linky a iných zariadení Práca v internom informačnom systéme Zabezpečovanie priebežnej údržby a čistenie linky Zabezpečovanie opravy a údržby linky Dodržiavanie BOZP

Práca skladníka na 3 zmeny

Nakladanie a vykladanie materiálu s použitím manipulačnej techniky Príjem a výdaj materiálu do výroby Balenie, kontrola kvality a množstva Práca na zmluvu Pomoc na lisovni

Vedúci výroby - finalizácia výrobkov

Pre nášho klienta, významnú automotive spoločnosť v Banskobystrickom kraji pomáhame nájsť Vedúceho výroby - finalizácia výrobkov Do štandardnej náplne práce bude patriť: - riadenie sekundárnych operácií (dokončovanie výrobkov brúsením, lakovaním a pod) s cieľom splniť požiadavky zákazníkov - riadenie a koordinácia výrobných procesov a kapacít za účelom plnenia ...

Operátor chemickej výroby

Kontrola a sledovanie chodu výrobných zariadení; Sledovanie procesu výroby; Práca s počítačom; Práca na 4 zmeny: deň, noc, 2 x voľno;

Projektový inžinier - asistent

technická podpora odd. engineeringu pri projektoch výroby oceľových konštrukcií a zaistenie prípravy výroby kompletizácia výkresovej dokumentácie k projektom plánovanie kapacít výroby a spotreby hutného materiálu identifikácia potrieb pre výrobu (materiál, prípravky, nástroje, údržba ...) komunikácia s dodávateľmi počas projektu (komunikácia v anglickom jazyku) spoluzodpovednosť ...

Vedúci údržby

Zodpovednosť za chod oddelenia údržby, preventívna údržba všetkých zariadení (elektrotechnických, pneumatických, hydraulických a riadiacich systémov) Organizačné riadenie, plánovanie a delegovanie činností Zaistenie spôsobilého technického stavu pre všetky stroje, zariadenia a budovy Koordináciu 30 členného tímu podriadených pracovníkov Zabezpečenie kontroly, efektivity ...

Elektrotechnik - údržba

- zodpovednosť za opravu mechanických a elektrických častí strojov a zariadení - preventívna údržba, plánované opravy, spolupráca pri skúškach strojov - spolupráca pri externých opravách - technická podpora a príprava plánovaných opráv

Strategický nákupca

Zodpovednosť za nákup výrobného materiálu v požadovanom množstve a kvalite Sourcing dodávateľov a vyjednávanie podmienok Zodpovednosť za vykonávanie pricing review Kontrola rozpočtu, sledovanie nákladov a ziskovosti Zodpovednosť za cost savings Aktívne sa podieľa na dopytových konaniach Spolupráca s ostatnými oddeleniami

Zoraďovač

* optimalizuje a efektívne vykonáva výmeny foriem * vykonáva plánované a neplánované zoraďovanie strojov s príslušnými prevádzkovými prostriedkami * vykonáva montáž nástrojov * vykonáva záznamy do zložky výrobku * zodpovednosť za optimalizáciu procesu * vykonáva dennú údržbu foriem, správne uloženie nástrojov * práca na 3 zmeny

Technická podpora výroby s anglickým jazykom a kariérnym rastom(Technical writer)

Ovládaš anglický jazyk a baví ťa technika? Prídaj sa k nám do tímu, kde tvojou náplňou práce bude: Preklad dokumentácie a podkladov pre výrobné stroje po komunikácií s výrobou/konštrukciou(komplexné zaškolenie samozrejmosťou) Pravidelná komunikácia s externým tímom zo zahraničia v anglickom jazyku Zozbieranie informácií z rôznych oddelení a na ich základe vypracovanie ...

Operátor výroby do medzinárodnej výrobnej spoločnosti na 2-3 zmeny.

Tvojou náplňou práce bude: - obsluha výrobnej linky a príslušných zariadení - priebežná kontrola a podávanie pravidelných hlásení o kvalite výrobkov - vizuálna kontrola pracoviska a zapisovanie údajov na základe požiadaviek - vykonávanie drobných údržieb na strojných zariadeniach a udržovanie čistoty a poriadku na pracovisku - odvoz odpadového materiálu a udržiavať objem ...

EHS Špecialista/Manager/ Autorizovaný Bezpečnostný technik

- zabezpečovanie komplexnej činnosti v oblasti bezpečnosti práce, manažmentu životného prostredia a požiarnej ochrany - vykonávanie kontroly zameranej na dodržiavanie všetkých predpisov - zodpovednosť za platnosť revíznych správ, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok identifikácia rizík na pracovisku - vedenie projektov pre návrhy, zlepšenie a implementáciu preventívnych ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you