Voľné pracovné miesta

Plánovač výroby s maďarským jazykom

- plánovanie výroby na základe objednávok a požiadaviek zákazníka - vypracovávanie týždenných plánov výroby a jeho zapracovanie do denného plánu - upravovanie plánov výroby na základe stavu zásob - zodpovednosť za plnenie termínov - spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti - reporting

Procesný Inžinier (vývoj)

- vývoj procesov (nové aj existujúce) v spoločnosti a ich analýza - tvorba technickej dokumentácie - testovanie nových materiálov - priama komunikácia s príslušnými oddeleniami

Výrobný manažér

- zodpovedá za vedenie oddelenia výroby, plynulý chod výroby - riadi výrobný tím a zodpovedá za dodávky zákazníkom na dennej báze - zodpovedá za dosahovanie mesačných výsledkov určených pre výrobu, dodávky a kvalitu, prostredníctvom vedenia tímu (zabezpečenie výrobnej produktivity a elimináciu prestojov výrobných liniek) - definuje KPIs výroby, stanovuje ciele, zodpovedá ...

Sourcing Buyer

- komunikácia s dodávateľmi - vedenie obchodných rokovaní, negociácie cien s dodávateľmi - príprava rámcových zmlúv - hodnotenie dodávateľov - zodpovednosť za cenový vývoj v danej komodite - účasť na globálnych projektoch

Hľadáme PLC programátora

Oživovanie a programovanie kompletných i čiastkových elektronicky riadených zostáv. Diagnostikuje poruchy za použitia PLC programu Opravy, nastavenia a modifikácie riadiacich systémov. Meranie a vyhodnocovanie parametrov elektrotechnických zariadení. Zodpovedá za montáž a oživovanie elektronicky riadených prvkov a zostáv. Tvorba a inovácie programov PLC a HMI. Aktualizácie a zálohovanie ...

SAP Business Analyst

- Vykonávať údržbu a prispôsobenie systému - Vykonávať testy (technické a funkčné) potrebné pre implementácie - Poskytovať podporu používateľom modulov prítomných v rôznych spoločnostiach - vykonávať školenie používateľov - Spolupráca s interným IT tímom pri monitorovaní rozhraní medzi SAP a inými systémami - Spolupráca s tímom externých konzultantov pri implementácii ...

SAP Production Planning Specialist

- Optimalizácia plánovania výrobných činností - Zhromažďovanie a analýza obchodných požiadaviek - Plánovanie všetkých výrobných krokov - sledovanie a zaznamenávanie tokov výrobného procesu - Odhad nákladov na prácu a času - Navrhovanie, vývoj a konfigurácia riešení v súlade s funkčnými a technickými požiadavkami - Vypracovanie funkčnej a technickej dokumentácie - Správa ...

Údržbár zvárania na 1-zmenu

starostlivosť o stroje, zariadenia a výrobné linky, vykonávať preventívnu a operatívnu údržbu strojov a zariadení, vykonávať obhliadky a kontroly strojov a zariadení, inštalácia nových strojov a zariadení, vykonávanie odstraňovania mechanických porúch na výrobných zariadeniach zváranie kovov v súľade s technickou dokumentáciou. stanovovanie vhodných metód zvárania a pracovných ...

Nástrojár na 1-zmenu

Výroba súčiastok podľa výrobnej dokumentácie Vykonávanie údržby nástrojov Odstraňovanie porúch výrobných strojov v spolupráci s mechanickou a elektrickou údržbou Zlepšovanie procesov na lisovacích nástrojoch v spolupráci s výrobou a technológiou Oprava a prezoraďovanie lisovacích foriem, ich modifikácia na minimalizovanie nezhodnej výroby a prestojov

Projektový manažér vývoja

- vedenie projektov a koordinovanie činností v súlade s požiadavkami zákazníka, - podieľanie sa na optimalizácii projektu, - komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi, - nastavenie si technických požiadaviek, zadefinovanie predstáv a cieľov, - riadenie nákladov, tvorba časových plánov, - dohľad nad technickými procesmi projektu, - spolupráca v rámci tímu, - vyhodnocovanie ...

Výrobný inžinier

- Vývoj technologických riešení - Zadávanie pri tvorbe pracovných postupov - Participácia na návrhoch a zavádzaní procesov do výroby - Zabezpečenie nábehu nových projektov - Komunikácia so zákazníkmi a ostatnými oddeleniami naprieč závodmi spoločnosti - Výkon práce v okrese Bánovce nad Bebravou

Projektový manažér

- zodpovednosť za riadenie prideleného projektu/projektov, - koordinácia zamestnancov participujúcich na projekte, - definovanie cieľov, termínov, dohľad nad ich dodržiavaním, - zodpovednosť za plánovanie a koordinovanie procesov počas projektu, - zodpovednosť za stanovený budget a jeho dodržiavanie, - vyhodnocovanie projektu, reporting výsledkov - komunikácia so subdodávateľmi ...

LEAN Špecialista pre Automatizáciu

Riešiť systematicky projekty a procesy v rámci spoločnosti so zameraním na zvyšovanie OEE Implementácia 5S v rámci výroby Identifikácia a znižovanie výrobných nákladov v rámci projektovej výroby Komunikácia s oddeleniami spoločnosti Aktívne využívanie Lean nástrojov za účelom zlepšovanie procesov v spoločnosti Zlepšovanie kvality produktov, odstránenie zbytočného plýtvania, ...

Procesný Inžinier/Technológ

- vypracovávanie technologických postupov - realizácia nových technológií do výrobného procesu - optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania - zodpovednosť za implementáciu a dodržovanie systému kvality - evidovanie a kontrolovanie dát - komunikácia so zainteresovanými stranami projektu (zákazníci, dodávatelia, výroba a pod.) - ostatné úlohy stanovené priamym ...

Technológ výroby

- Príprava technologických postupov, pracovných dokumentov a ich aktualizácia - Zavádzanie nových pracovných postupov pre nové produkty do výroby - Zefektívňovanie výrobných procesov - Predkladanie návrhov na odstránenie chýb vo výrobe - Kooperácia s ostatnými oddeleniami - Výkon práce v okrese Nové Zámky

Electronic Engineer

Zodpovednosť za kontakt medzi výrobným závodom a dizajnom v oblasti elektro komponentov Riadenie životného cyklu elektronických a elektrických komponentov Testovanie optických komponentov Analýza kritických komponentov a ich špecifikácia Neustála podpora pre oddelenie nákupu Podpora pre technikov pri odhaľovaní porúch v oblasti optoelektroniky

Líder oddelenia plánovania výroby

- zodpovednosť za výrobný plán jeho tvorba a riadenie - podávať návrhy na zlepšenie procesov logistiky - údržba a aktualizácia výrobného plánu - pripravovať návrhy na zlepšovanie - kooperácia s kolegami z operatívneho nákupu

Materialista

príprava materiálu podľa požiadaviek výroby práca so zariadeniami na prípravu materiálu kontrola a identifikácia granulátov zodpovednosť za čistotu na pracovisku spolupráca s oddelením výroby a logistiky

Hľadáme operátora do výroby na 3 zmeny/práca vhodná aj pre absolventa

Obsluha výrobnej linky a iných zariadení Práca v internom informačnom systéme Zabezpečovanie priebežnej údržby a čistenie linky Zabezpečovanie opravy a údržby linky Dodržiavanie BOZP

Práca skladníka na 3 zmeny

Nakladanie a vykladanie materiálu s použitím manipulačnej techniky Príjem a výdaj materiálu do výroby Balenie, kontrola kvality a množstva Práca na zmluvu Pomoc na lisovni
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek