Voľné pracovné miesta

- zabezpečovanie komplexnej činnosti v oblasti bezpečnosti práce, manažmentu životného prostredia a požiarnej ochrany - vykonávanie kontroly zameranej na dodržiavanie všetkých predpisov - zodpovednosť za platnosť revíznych správ, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok identifikácia rizík na pracovisku - sledovanie legislatívnych zmien a ich implementácia - komunikácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci zmeny

Aktualizované: 2023-03-26


koordinácia výroby a vedenie prideleného úseku výroby rozdelenie a riadenie práce podriadených zodpovednosť za nastavenie výrobných strojov zabezpečenie potrebných pracovných prostriedkov pre zmeny vedenie, organizovanie zmien a vytváranie reportov na dennej báze práca na zmeny v nepretej prevádzke - 12hod. zmeny
programovanie a uvádzanie do prevádzky riadiacich systémov PLC a ich vizualizácia (Siemens, Mitsubishi, Omron ... podľa klienta). kompletizácia výrobných liniek pre automobilový, farmaceutický, potravinársky a iný priemysel programovanie a oživovanie strojov tvorba sprievodnej technickej dokumentácie vyrábaných zariadení technické konzultácie so zákazníkom (v slovenskom aj anglickom ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier

Aktualizované: 2023-03-26


- Zodpovednosť za implementáciu a kontrolu procesov vo výrobe na vstrekolisoch - Kontrola procesu vstrekovania, nastavenie technických parametrov - Zabezpečovanie odbornej podpory ostatným zamestnancom, školenie podriadených zamestnancov - Zabezpečovanie a aktualizovanie príslušnej dokumentácie, technických parametrov pre procesy vstrekovania - Zvyšovanie efektívnosti a optimalizácia ...
Vykonávanie preventívnej údržby foriem Odstraňovanie porúch, oprava foriem Nastavovanie a dolaďovanie výrobných procesov Prekladanie návrhov na zlepšovanie výrobných procesov
Ako správny Líder budeš : ·Dohliadať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu a ochranu životného prostredia ·Overovať spôsobilosť strojov z hľadiska bezpečnosti, spolupráca pri preberaní nových strojov ·Spolupráca pri školení zamestnancov v oblasti BOZP ·Podpora rôznych projektov ·Zodpovednosť za dodržiavanie súladu závodu s legislatívou spoločnosti ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci teamu konštruktérov

Aktualizované: 2023-03-26


- vedenie a rozvíjanie teamu CAD inžinierov a produktových inžinierov. - dizajn interiérových produktov podľa požiadaviek zákazníka, - zodpovednosť za tvorbu výkresov a 3D modelov, - práca v programe CATIA V5, - aktívna komunikácia so zákazníkom, dodávateľom a výrobnými závodmi.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby

Aktualizované: 2023-03-26


- Tvorba výrobného plánu na základe stavu materiálu - Dohľad nad implementáciu plánu do procesu výroby - Nastavovanie priorít pre výrobu - Pravidelná aktualizácia výrobného plánu - Úzka kooperácia s kolegami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nákupca

Aktualizované: 2023-03-26


nákup, optimalizácia materiálu a minimalizácia celkových náladov analýza znižovania nákladov a benchmarková analýza vyhľadávanie, výber a hodnotenie dodávateľov zabezpečovanie zdrojov, dokumentov, objednávanie komponentov, všetkého tovaru a služieb dodržiavanie časového horizontu, uplatňovanie firemných štandardov príprava cenových ponúk a zmlúv vykonávanie úloh operatívneho ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér výroby

Aktualizované: 2023-03-26


- organizácia a riadenie práce vo výrobe, - plánovanie a návrh technických riešení s cieľom zabezpečiť efektívnu organizáciu práce a chod pracoviska, - nastavovanie a pretváranie výroby, - optimalizovanie výrobných procesov a participácia na zmenách vo výrobnom procese, - predkladanie návrhov nových technológií, - dosahovanie plánovaných výkonov a výsledkov, ako aj stanovených ...
komplexná administratívna podpora pre zahraničného Konateľa a podpora pri zakladaní pobočky výrobnej spoločnosti v Košiciach (presun výrobnej prevádzky z Ukrajiny - strojárska výroba a elektromontáž) administratívna a organizačná podpora v súvislosti s vyhľadávaním vhodného pozemku pre stavbu závodu s ohľadom na všetky potrebné povolenia a legislatívne požiadavky komunikácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci výroby (m/ž)

Aktualizované: 2023-03-26


- zodpovednosť za chod výroby - riadenie teamu výrobných pracovníkov - plánovanie výrobných procesov, dodržanie plánu výroby - tvorba výrobných plánov - reporting manažmentu spoločnosti - riešenie problémov vo výrobe
· Zodpovedá a zabezpečuje disciplínu a poriadok na pracovisku, hodnotí výkonnosť operátorov, spracováva dochádzku operátorov, · Riadi jednotlivá samostatné výrobné skupiny v procese výroby, zároveň ich priamo riadi lídrov/team leader a operátorov výroby na pracovnej zmene, s hlavným cieľom splniť plán výroby za jednotlivé obdobie, · Podieľa sa na optimalizácii výrobného ...
· Plánuje, navrhuje a optimalizuje výrobné linky a stroje výroby, · Plánuje a koordinuje zverené projekty v spolupráci s oddeleniami celého závodu výroby, · Je zodpovedný za procesy, ohodnotenie a industrializáciu, a zároveň je zodpovedný za implementáciu procesu, · Zabezpečuje zvyšovanie efektivity a produktivity, · Stanovuje ciele pre rozvoj zverených projektov a ich základné ...
Zodpovednosť za riadenie technických a technologických činností Monitorovanie všetkých činnosti vykonávaných v spoločnosti a riešenie prípadných nezrovnalostí Technická a prevádzková pomoc všetkým procesom vykonávaných v spoločnosti Analýza technológií, zdrojov a potrieb pre správny chod činnosti zverených oddelení Komunikácia so zákazníkom a podpora v technologických ...
zodpovednosť za chod celej spoločnosti riadenie jednotlivých úsekov - výroba,logistika, inžiniering a kvalita organizačné a strategické zabezpečenie jednotlivých projektov, kvality, BOZP riadenie a motivácia pracovníkov zodpovednosť za výrobné, finančné a celkové výsledky spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný manažér

Aktualizované: 2023-03-26


- Riadenie výroby, údržby, nákupu, predaja, logistiky po firemnej, technickej a personálnej stránke - Vedenie 50tich zamestnancov v úzkej spolupráci s manažérskym tímom - Priebežná analýza a zabezpečenie prevádzkovej dokonalosti so zameraním na vysoko efektívnu implementáciu požiadaviek zákazníkov a osvedčených postupov - Komunikácia a spolupráca so všetkými kontaktmi súvisiacimi ...
- príprava technickej dokumentácie a tvorba technologických postupov, - dohľad nad vzorkovaním nástrojov, špecifikácia nových výrobných prostriedkov, - určenie príčin chybovosti a ich eliminácia, - metodické vedenie a zaškoľovanie zamestnancov, - zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky technologických zariadení, - dohľad nad plánovaní údržby a opráv, - spolupráca s oddelením ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný inžinier

Aktualizované: 2023-03-26


- tvorba výrobných postupov a zabezpečovanie toku informácií pre výrobné procesy, starostlivosť o pridelené projekty, - starostlivosť o projekty a výrobné linky - spracováva technickú a technologickú dokumentáciu v oblasti výroby - zavádzanie nových výrobkov, zmien a procesov do výroby - zvyšovanie efektivity výrobného procesu - kontrola výrobného procesu - podpora oddelenia, ...
Zodpovednosť za analýzu problémov s produktom v prípade nezhody Návrh úpravy produktu/procesu za účelom vyriešenia reklamovaného problému Tvorba vzoriek (mockup) pre navrhované úpravy Komunikácia s dodávateľom pri riešení reklamovaného dielu Znalosť pravidiel dizajnu, najmä plastových dielov v automobilovom priemysle
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek