Voľné pracovné miesta


Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy Denná kontrola funkčnosti, bezporuchovosti a bezpečnosti pridelených priestorov a technických zariadení v objekte Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok

- zodpovednosť za celý priebeh projektu /zavedenie, plánovanie, realizáciu, odovzdanie/, - vedenie projektového teamu, - kontaktná osoba pre zákazníka, - monitorovanie priebehu projektu v súlade s požiadavkami, - operatívne riešenie problémov, plnenie termínov, - zodpovednosť za dosiahnutie cieľov, plnenie budgetu, - personálne a výrobné zabezpečenie projektu, - zodpovednosť za ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci pekárne

Aktualizované: 2023-09-23


- dodržiavanie technických postupov výroby pečivárskych produktov - kontrola kvality výrobkov a zamedzenie vzniku nepodarkov - kontrola a plánovanie pracovných zmien, plánovanie a schvaľovanie dovoleniek zamestnancov - príprava podkladov pre výpočet miezd pre zamestnancov - zodpovednosť za čistotu pracovných priestorov a sanáciu technológie

Optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov a procesov pre zefektívnenie výroby Implementácia nových technologických riešení či ich menenie podľa potreby výroby Participácia na zavádzaní nových projektov i na projektoch v sériovej výrobe Analyzovanie nákladov Určovanie metód kontroly zavedených procesov

Náplň práce: - zodpovednosť za zostavenie požadovaného tímu pre Launch Management, - zodpovednosť za nastavenie všetkých úloh na zabezpečenie včasného uvedenia produktu na trh a koordináciu týchto činností s rôznymi oddeleniami, - zabezpečenie včasného dokončenia úloh v súlade s celkovými cieľmi projektu (rozpočet, kvalita, harmonogram), - synchronizácia projektovej práce ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby (junior)

Aktualizované: 2023-09-23


analýza a zefektívnenie výrobných procesov sledovanie stavu materiálu tvorba a aktualizácia plánov výroby práca s nákupnými objednávkami, časovými plánmi pre zabezpečenie materiálu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nastavovač vstrekolisov

Aktualizované: 2023-09-23


zodpovednosť za nastavenie a prípravu vstrekolisov drobná údržba strojov výmena foriem, sledovanie a evidencia zmien parametrov

Nastavovanie a prestavovanie lisov a nástrojov Základná údržba a výmena nástrojov Vypracúvanie správ o skúškach Navrhovanie zlepšujúcich opatrení
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci výroby

Aktualizované: 2023-09-23


Komplexné zabezpečenie riadenia výrobného procesu a zamestnancov Koordinovanie a nastavovanie výrobných procesov a kapacít Sledovanie výrobných ukazovateľov: efektivita, produktivita, scrap a pod. Spolupráca s ostatnými oddeleniami v spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Tímlíder operátorov

Aktualizované: 2023-09-23


- Riadenie tímu pracovníkov – 40 ľudí - Dohliadanie na dodržiavanie pravidiel, predpisov, zákonov, pracovného plánu - Zaškolenie nových zamestnancov a zjednodušenie adaptačného procesu - Vykonávanie auditov BOZP
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technický riaditeľ

Aktualizované: 2023-09-23


- zodpovednosť za bezproblémový chod oddelenia, - riadenie a koordinácia činností podľa priorít, - implementácia výrobných procesov a noriem, zlepšovanie procesov, - dohľad nad rozpočtom a investíciami, - zavádzanie nových produktov, vedenie dokumentácie, - pravidelný reporting manažmentu, - úzka spolupráca s ďalšími oddeleniami.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier/Technik údržby

Aktualizované: 2023-09-23


Hľadáme kandidáta, ktorý bude spadat pod technickú kanceláriu a jeho náplňou práce bude: Údržba strojov a zariadení, zistenie potreby opráv, Zabezpečenie bezporuchového chodu strojov a zariadení vo zverenom sektore, Dohľad nad novou inštaláciou nových strojov externých dodávateľov strojov a zariadení, následné spustenie do prevádzky a následná starostlivosť, kontrola ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár - vhodné aj pre absolventov

Aktualizované: 2023-09-23


- údržba strojov, nástrojov a výrobných zariadení, ich nastavenie, prestavenie - vykonávanie opráv, preventívna údržba podľa plánu údržby - starostlivosť a údržba mechanických častí, dopravníkov a i.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Konštruktér

Aktualizované: 2023-09-23


- návrh systémov, konštrukcia zariadení, náradia a prípravkov - práca na konštruktérskych úlohách v CAD programe - vytváranie podkladov na podporu výroby /kusovníky, normovanie/ - spracovanie návrhov, analýza technickej dokumentácie - vytváranie pracovných postupov - realizácia špecifických požiadaviek zákazníka - spolupráca s inými oddeleniami

- plánuje, koordinuje a pripravuje všetky dokumenty a výkresy spojené s daným projektom - pripravuje výkazy výmery a cenové rozpočty k daným projektom - pripravuje technické riešenia pre dané projekty - kontroluje projektovú dokumentáciu - zakresľuje alebo zaznamenáva všetky zmeny v porovnaní s projektovou dokumentáciou - tlačí, kopíruje a zapisuje výkresy a dokumentáciu - ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervízor PLC

Aktualizované: 2023-09-23


- technické vedenie PLC tímu - plánovanie kapacít a disciplinárne vedenie tímu - úzka spolupráca s projektovým manažérom a vedúcim výroby - riešenie technických problémov spojených s automatizáciou a robotikou

Zodpovednosť za optimalizáciu a maximalizáciu návratnosti nákladov Aktívne využívanie nástrojov: Lean, Six Sigma, Value stream mapping a pod. Vyhodnocovanie výsledkov projektov a interných KP´s Účasť na auditoch, meetingoch a konferenciách Spolupráca s viacerými oddeleniami v spoločnosti Reporting riaditeľovi spoločnosti

Náplň práce: - Koordinácia a riadenie tímu majstrov / team líder a výrobných pracovníkov ( team cca 100 výrobných pracovníkov), - Príprava mesačných reportov, rôznych štatistík, kontrola nákladov a optimalizácia výroby, - Zodpovedá za plnenie KPI výroby, - Manažérsky dohľad nad dodržiavaním postupov, termínov, procesov, noriem kvality a kvality vyrábaných produktov, - Komunikácia ...

Zodpovedá za koordináciu a zlepšovanie všetkých procesov dodávateľského reťazca, najmä v oblastiach riadenia zásob v Distribučnom centre a na predajniach, zabezpečenie plnej dostupnosti produktov pre koncového spotrebiteľa definovaním optimálnej stratégie doplňovania, udržiavaním zásob na optimálnej úrovni. Koordinácia tímovej práce dodávateľského reťazca. Spolupráca ...

Spolupráca s externým tímom pracovníkov z Nemecka Preberanie projektovej dokumentácie, príprava, skúšanie, oživovanie a následne uvádzanie do prevádzky u zákazníka Komunikácia s dodávateľmi Implementácia definovanej funkcionality do riadiaceho systému

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek