Trnavský kraj

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výkonný riaditeľ / Výrobný riaditeľ

Aktualizované: 2023-03-26


Dohľad nad plánovaním, koordináciou a kontrolou všetkých procesov strojárskej a inžinierske výroby Komplexná zodpovednosť za riadenie a rozvoj procesov v súlade so stanoveným strategickým cieľom organizácie Vedúci tímu hodnotovej analýzy technologicko-produktového portfólia Aktívna spolupráca na rozvojových aktivitách a nových projektoch. Vytváranie podmienok pre zvyšovanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Greenfield Launch Manager

Aktualizované: 2023-03-26


Základný popis práce: • Zodpovednosť za zostavenie požadovaného tímu pre Launch Management • Zodpovednosť za nastavenie všetkých úloh na zabezpečenie včasného uvedenia produktu na trh a koordináciu týchto činností s rôznymi oddeleniami • Zabezpečenie včasného dokončenia úloh v súlade s celkovými cieľmi projektu (rozpočet, kvalita, harmonogram) • Synchronizácia ...
- Koordinácia a riadenie prepravy v spolupráci s inými dispečermi vrámci Slovenska - Aktívne vyhľadávanie a riešenie externej prepravy - Komunikácia s dopravcami, zákazníkmi a vodičmi - Zvyšovanie efektívnosti dopravy - Práca v interných systémoch
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér v gastronómii

Aktualizované: 2023-03-26


- vedenie reštauračného úseku - dohľad nad plynulým chodom prevádzky - organizovanie práce, kontrola a motivácia tímu - zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb – čistota, dodržiadavanie HACCP metodiky - riešenie zákazníckych podnetov a mimoriadnych situácií - organizovanie a manažment eventov
programovanie a uvádzanie do prevádzky riadiacich systémov PLC a ich vizualizácia (Siemens, Mitsubishi, Omron ... podľa klienta). kompletizácia výrobných liniek pre automobilový, farmaceutický, potravinársky a iný priemysel programovanie a oživovanie strojov tvorba sprievodnej technickej dokumentácie vyrábaných zariadení technické konzultácie so zákazníkom (v slovenskom aj anglickom ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Logistický inžinier

Aktualizované: 2023-03-26


- analýza logistických procesov a dát, - návrh na zlešenie a zefektívnenie logistikých procesov - zastrešovanie požiadaviek v oblasti logistiky, - sledovanie KPI v oblasti logistiky, - definovanie výrobných logistických štandardov.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Chemický technológ / Procesný inžinier

Aktualizované: 2023-03-26


- kontrola a nastavenie technologického procesu na týždennej báze - mesačné hodnotenie výkonnosti - riešenie dlhodobých problémov a mimoriadnych udalosti - podpora odstávkových aktivít - riadenie technologickej dokumentácie - iniciácia návrhov na zmenu a implementácia zmien
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nákupca

Aktualizované: 2023-03-26


nákup, optimalizácia materiálu a minimalizácia celkových náladov analýza znižovania nákladov a benchmarková analýza vyhľadávanie, výber a hodnotenie dodávateľov zabezpečovanie zdrojov, dokumentov, objednávanie komponentov, všetkého tovaru a služieb dodržiavanie časového horizontu, uplatňovanie firemných štandardov príprava cenových ponúk a zmlúv vykonávanie úloh operatívneho ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior obchodný manažér

Aktualizované: 2023-03-26


- obchodná a administratívna podpora pri získavaní a realizácií obchodných zákaziek - analýzy, prieskum trhu a dostupnosti produktov potrebných pre výrobu - komunikácia s obchodnými partnermi, porovnávanie a vyhodnocovanie obchodných ponúk - spracovanie obchodných ponúk - dohľad nad priebehom zákaziek, vyhodnocovanie návratnosti, rizík - pravidelný reporting
- zabezpečenie zákazníckej kvality - návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení - práca na základe ISO noriem - riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting - spolupráca s výrobou a skladom, s inšpektormi a kontrolórmi kvality
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier kvality

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovedá za kontakt a spoluprácu medzi kvalitou, výrobou a priemyselným inžinieringom Aktualizuje Control Plan a podieľa sa na scrap analýzach vo výrobe Spolupracuje na tvorbe 8D reportu pre zákazníka Zodpovedá za Poka Yoke, pracovné postupy, karty, formuláre, značenia staníc, školenia Spolupracuje s inžiniermi kvality pre dodávateľa a zákazníka Reportuje Q ukazovatele manažérovi ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality pre dodávateľa

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských reklamácií Neustále zlepšovanie kvality dodávaných dielov Vykonávanie nápravných a preventívnych opatrení s dodávateľmi Vypracovanie akčných plánov Audity a návštevy u kritických dodávateľov
Samostatné vedenie účtovníctva v medzinárodnej spoločnosti Spracovanie účtovnej závierky na mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze Analýza a optimalizácia finančných výsledkov Zostavovanie daňových priznaní, kalkulácie daní Spracovanie mzdovej agendy - cca 15 ľudí Komunikácia s daňovým úradom, bankou Príprava reportov na mesačnej báze
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior Konštruktér

Aktualizované: 2023-03-26


- samostatné navrhovanie a tvorba konštrukčných celkov a súčiastok, kusovníkov - detailné rozpracovanie návrhu pri zabezpečení a dodržaní všetkých konštrukčných a dizajnových požiadaviek zákazníka v súlade s platnou legislatívou - spolupráca s tímom konštruktérov a koordinácia kolegov na pridelenom projekte - navrhovanie inovácií - komunikácia so zákazníkom - spolupráca ...
Rozbeh nového projektu čo sa týka logistických procesov pre výrobnú spoločnosť Automotive (rozloženie regálov, výpočet kapacít, zamestnancov..) Návrh a zlepšovanie logistických procesov v rámci skladu Školenie zamestnancov, dozeranie na priebeh aktivít Denná práca v SAP
Technická asistencia a komunikácia u zákazníka ohľadom kvality materiálu, vývoja a celkovo jeho požiadaviek na vyrábaný produkt Úzka spolupráca s inžinierskym oddelením a taktiež komunikácia s výrobným oddelením u zákazníka Zodpovednosť za technicko-obchodný vzťah s klientmi v súlade s obchodnou stratégiou Cestovanie k zákazníkom cca 50% pracovného času - Poľsko, Rakúsko, ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Zmenový elektrikár na 4 zmeny (12hod)

Aktualizované: 2023-03-26


Vykonávanie preventívnej údržby Odstraňovanie a identifikácia závad elektrozariadení Kontrola a záznam stavu elektr.zariadení Nastavovať optimálnu činnosť elektr.zariadení Práca na 4 zmeny 12hod, (4 dni práca / 4 dni voľno)
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Nastavovača/Zoraďovača strojov

Aktualizované: 2023-03-26


Nastavovanie a prestavovanie lisov a nástrojov Základná údržba a výmena nástrojov Vypracúvanie správ o skúškach Navrhovanie zlepšujúcich opatrení
- testovanie funkcií produktov za účelom skvalitňovania výrobkov, - príprava a realizácia testov podľa testovacieho plánu, - vykonávanie osobitných meraní, posúdenie vzoriek, - dokumentácia meraní a odborné zhodnotenie testov, - práca s klimatickou komorou.., - pravidelný reporting klientovi.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior technik BOZP

Aktualizované: 2023-03-26


Zabezpečenie všetkých povinností organizácie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi Tvorba a aktualizácia dokumentácie na základe legislatívnych zmien Vykonávanie kontrol, auditov a tvorba potrebných reportov v oblasti BOZP a OPP, navrhovanie opatrení na ich nápravu Zabezpečenie potrebných školení v oblasti BOZP a OPP Evidencia, riešenie a štatistika pracovných úrazov
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek