Trnavský kraj

Plánovač výroby s maďarským jazykom

- plánovanie výroby na základe objednávok a požiadaviek zákazníka - vypracovávanie týždenných plánov výroby a jeho zapracovanie do denného plánu - upravovanie plánov výroby na základe stavu zásob - zodpovednosť za plnenie termínov - spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti - reporting

Inžinier technickej podpory (Technical Support)

- vyhodnocovanie a riešenie technických záležitostí zákazníkov - spolupráca na projektoch - technická podpora - spracovanie požiadaviek na nové produkty

Procesný Inžinier (vývoj)

- vývoj procesov (nové aj existujúce) v spoločnosti a ich analýza - tvorba technickej dokumentácie - testovanie nových materiálov - priama komunikácia s príslušnými oddeleniami

Finančný analytik

- analýza rizík a príležitostí pre spoločnosť - spolupráca na pricingu, pravidelné vypracovanie forecastu a cashflow - reportovanie výsledkov finančnému manažérovi - úzka spolupráca s finančným analytikom - spolupráca pri zostavovaní rozpočtu - práca na rôznych typoch projektu a komunikácia s investormi a zákazníkmi

Inžinier procesnej kvality

• Vo svojej úlohe sa budete zaoberať zlepšovaním procesov a štandardov, analýzou slabých stránok a navrhovaním nápravných opatrení. • Budete zodpovedný za riadenie, organizáciu a implementáciu interných auditov – systémových, procesných a produktových. • Budete sa zaoberať riadením a organizáciou sledovania a sledovania indikátorov kvality v rámci zverených procesov ...

Zmenový elektrikár na 4 zmeny (12hod)

Vykonávanie preventívnej údržby Odstraňovanie a identifikácia závad elektrozariadení Kontrola a záznam stavu elektr.zariadení Nastavovať optimálnu činnosť elektr.zariadení Práca na 4 zmeny 12hod, (4 dni práca / 4 dni voľno)

Údržbár/elektrikár - práca na 2 zmeny

Zodpovednosť za údržbu strojov; Vykonávanie preventívnej údržby; Minimalizácia závad a prestojov; Práca v čistom prostredí.

Údržbár, mechanik na 4 zmeny (2x denná, 2x nočná, 4x voľno)

• odstraňovanie mechanických porúch a opravy strojov a zariadení • vykonávanie preventívnej kontroly a zabezpečenie náhradných dielov • kontrola stavu vyhradených technických zariadení – tlakových, plynových a zdvíhacích v závodoch EG • vedie príslušnú technickú dokumentáciu EG a zabezpečuje jej aktualizáciu • práca na 4 zmeny: 2xdenná, 2xnočná, 4xvoľno

Obchodník

Hľadáme asertívneho a dynamického obchodníka s anglickým jazykom pre nášho klienta - výrobnú spoločnosť. Hlavná náplň práce: - Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov a udržiavanie obchodu so stálymi zákazníkmi - Zodpovednosť za prípravu cenových ponúk - Osobné návštevy u zákazníkov - Príprava analýz a reportov - Nevyhnutné cestovanie prevažne západné Slovensko

3D Merací technik - pozícia vhodná i pre absolventa.

testovanie funkcií vrátane skvalitňovania výrobkov, príprava a realizovanie testov podľa ďalších plánov, vykonávanie osobitných meraní, odborné zhodnotenie testov, pravidelný report klientovi ohľadom schválenia dokumentácie,

Nastavovač/zoraďovač strojov

Nastavovanie a prestavovanie lisov a nástrojov Základná údržba a výmena nástrojov Vypracúvanie správ o skúškach Navrhovanie zlepšujúcich opatrení

SMT Servisný inžinier

Inštalácie, nastavenia a opravy SMT zariadení u zákazníka Školenia zákazníkov na používanie SMT zariadení a na SMT proces Reportovanie o vykonaných servisných aktivitách Cestovanie po celom Slovensku

Údržbár zvárania na 1-zmenu

starostlivosť o stroje, zariadenia a výrobné linky, vykonávať preventívnu a operatívnu údržbu strojov a zariadení, vykonávať obhliadky a kontroly strojov a zariadení, inštalácia nových strojov a zariadení, vykonávanie odstraňovania mechanických porúch na výrobných zariadeniach zváranie kovov v súľade s technickou dokumentáciou. stanovovanie vhodných metód zvárania a pracovných ...

Nástrojár na 1-zmenu

Výroba súčiastok podľa výrobnej dokumentácie Vykonávanie údržby nástrojov Odstraňovanie porúch výrobných strojov v spolupráci s mechanickou a elektrickou údržbou Zlepšovanie procesov na lisovacích nástrojoch v spolupráci s výrobou a technológiou Oprava a prezoraďovanie lisovacích foriem, ich modifikácia na minimalizovanie nezhodnej výroby a prestojov

Hľadáme pracovníka zákazníckej podpory (AJ+ písomná úroveň NJ) vhodné aj pre absolventov!

Rozširujeme tím a hľadáme nového kolegu s dobrými komunikačnými schopnosťami a zákazníckou orientáciou. Náplň práce predstavuje - komunikáciu so zahraničnými zákazníkmi v písomnej a ústnej forme - spoluprácu s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti - komunikáciu s prepravcami - prípravu dodacích listov a faktúr - eskaláciu problémov zákazníkov a ich následnú ...

Finančný manažér pre slovenské projekty

- účasť na medzinárodných projektoch a budovaní výrobných závodov - podávanie včasných finančných informácii počas jednotlivých fáz projektu - kontrola nákladov a kapitálových výdavkov súvisiacich s projektom - prezentácia fiančných ukazovateľov investorom a akcionárom - kooperácia s účtovným tímom

Vedúci MTZ

- vedenie a riadenie pridelených zamestnancov - zaisťovanie dodávok materiálov, strojov, tovaru - vedenie dopytových riadení, výberu dodávateľov podľa sortimentu, cien, spôsobu dopravy, poskytovania služieb, servisu a ďalších podmienok a hľadísk - príprava pre uzatváranie kontraktov s dodávateľmi. - vystavovanie objednávok a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri dodávkach - ...

Vedúci predajne

zodpovednosť za chod, obrat a skladové hospodárstvo predajne predaj tovaru a služieb vedenie menšieho tímu zamestnancov vybavovanie reklamácií zákazníkov

Dispečer/dispečerka pre cestnú dopravu

Koordinácia a riadenie prepravy v spolupráci s inými dispečermi vrámci Slovenska Aktívne vyhľadávanie a riešenie externej prepravy Komunikácia s dopravcami, zákazníkmi a vodičmi Práca v interných systémoch

PLC Programátor

Programovanie PLC na strojných zariadeniach a výrobných linkách Analýza, diagnostika, odstráňovanie porúch a navrhovanie nápravných opatrení Vytváranie a riadenie automatizovaných výrobných procesov Vývoj, nasadzovanie a testovanie PLC programov Tvorba a špecifikácia dokumentácie k dodaným riešeniam
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek