Trnavský kraj

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Elektrikár/Údržbár

Aktualizované: 2023-09-24


Hľadáme elektrikára, ktorého pracovná náplň zahŕňa: - kontrolu a vykonávanie preventívnych prehliadok technologických zariadení (elektrická časť) - opravu elektro zariadení (oprava náhradných dielov,...) - odstraňovanie vzniknutých závad a porúch na zariadeniach elektrickej časti - preventívne údržby zariadení podľa pokynov majstra
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci pekárne

Aktualizované: 2023-09-24


- dodržiavanie technických postupov výroby pečivárskych produktov - kontrola kvality výrobkov a zamedzenie vzniku nepodarkov - kontrola a plánovanie pracovných zmien, plánovanie a schvaľovanie dovoleniek zamestnancov - príprava podkladov pre výpočet miezd pre zamestnancov - zodpovednosť za čistotu pracovných priestorov a sanáciu technológie

Náplň práce: - zodpovednosť za zostavenie požadovaného tímu pre Launch Management, - zodpovednosť za nastavenie všetkých úloh na zabezpečenie včasného uvedenia produktu na trh a koordináciu týchto činností s rôznymi oddeleniami, - zabezpečenie včasného dokončenia úloh v súlade s celkovými cieľmi projektu (rozpočet, kvalita, harmonogram), - synchronizácia projektovej práce ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Group / Senior Quality Manager Monitoring

Aktualizované: 2023-09-24


Náplň práce: - pozícia je na group úrovni, priamy nadriadený je na zahraničnej centrále, - zodpovednosť za analýzu informácií relevantných pre kvalitu a vrátených dielov z rôznych trhov EU, - zodpovednosť a hlavná úloha je identifikovať kvalitatívne relevantné odchýlky a spustiť proces riešenia reklamácii finálnych výrobkov všetkých výrobných závodov v SK, - koordinuje ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Group / Senior Production Quality Engineer

Aktualizované: 2023-09-24


Náplň práce: - pozícia je na group úrovni, priamy nadriadený je na zahraničnej centrále, - zodpovednosť za implementáciu, neustále zlepšovanie a celoskupinové nastavenie procesov kvality skupiny výrobných závodov na Slovensku, - zodpovednosť za dodržiavanie, aby sa metodológia procesu FMEA používala konzistentne a správne, - schvaľuje a uvoľňuje vo výrobnom procese a po skúšobnej ...

Nastavovanie a prestavovanie lisov a nástrojov Základná údržba a výmena nástrojov Vypracúvanie správ o skúškach Navrhovanie zlepšujúcich opatrení
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Ekonóm/Finančný manažér

Aktualizované: 2023-09-24


- Riadenie financií spoločnosti - Spolupráca s externou účtovnou spoločnosťou - Daňové záležitosti spoločnosti - Účasť na auditoch a spolupráca s audítorom - Reporting riaditeľovi a do materskej spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Tímlíder operátorov

Aktualizované: 2023-09-24


- Riadenie tímu pracovníkov – 40 ľudí - Dohliadanie na dodržiavanie pravidiel, predpisov, zákonov, pracovného plánu - Zaškolenie nových zamestnancov a zjednodušenie adaptačného procesu - Vykonávanie auditov BOZP
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technický riaditeľ

Aktualizované: 2023-09-24


- zodpovednosť za bezproblémový chod oddelenia, - riadenie a koordinácia činností podľa priorít, - implementácia výrobných procesov a noriem, zlepšovanie procesov, - dohľad nad rozpočtom a investíciami, - zavádzanie nových produktov, vedenie dokumentácie, - pravidelný reporting manažmentu, - úzka spolupráca s ďalšími oddeleniami.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný manažér

Aktualizované: 2023-09-24


- kontrola predaja produktov v oblasti dekoratívnej kozmetiky - udržiavanie obchodných vzťahov s partnermi - nastavenie obchodnej stratégie, KPI's, rozvoj procesov na oddelení, zabezpečenie plnenie plánov predaja - príprava dokumentácie a cenových ponúk, kalkulácii - monitorovanie konkurencie - starostlivosť o vzhľad predajní - spolupráca s ostatnými oddeleniami

- starostlivosť o pridelené kategórie - zmysle stanovenia cien, komunikácie s dodávateľmi, vytvárania pribálových letákov, plánogramov - strategické umiestnenie produktov - príležitosť ovplyvniť smerovanie spoločnosti a využívať svoje nadanie - stanovenie cien a vyhodnocovanie efektivity dodávateľov - riadenie menšieho tímu category manažérov - analýza trhu v oblasti pridelenej ...

- zabezpečenie zákazníckej kvality - návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení - práca na základe ISO noriem - riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting - spolupráca s výrobou a skladom, s inšpektormi a kontrolórmi kvality
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci skladu

Aktualizované: 2023-09-24


- Zabezpečenie logistických procesov spoločnosti - Spolupráca s výrobou a oddelením nákupu - Zodpovednosť za správnosť skladových zásob, kontrola dodacích listov - Zabezpečenie dodania potrebného materiálu do výroby - Zodpovednosť za skladové zásoby, ich stav a celkové pohyby materiálov - Pravidelná analýza zásob a realizácia inventúr - Tvorba a aktualizácia príslušných ...

Máš plynulú angličtinu a skúsenosť s podporou infočmačných systémov pre logistické/výrobné spoločnosti? Hľadáme teba! Tvojou hlavnou náplňou práce bude: Vedenie teamu užívateľskej podpory prvej úrovne – riešenie problémov pri práci v sklade, školenia operátorov, testovanie nových funkčností, formulácia požiadaviek Riešenie neštandardných a krízových situácií ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality pre dodávateľa

Aktualizované: 2023-09-24


Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských reklamácií Neustále zlepšovanie kvality dodávaných dielov Vykonávanie nápravných a preventívnych opatrení s dodávateľmi Vypracovanie akčných plánov Komunikácia s ostatnými výrobnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Produktového Managera

Aktualizované: 2023-09-24


- tvorba produktového katalógu pre zákazníkov, analýza trhu konkurenciu - vypracovanie cenových návrhov - zastrešovanie technickej podpory, pravidelná komunikácia so zákazníkmi - účasť na nových projektoch
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Programator robotov

Aktualizované: 2023-09-24


- inštalácie a testovanie automatizačných systémov - programovanie robotov Fanuc a ABB - technická podpora - implementácia a montáž nových technológii - zabezpečenie školení - implementácia systému ochrany proti chybám (poka-yoke)
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný riaditeľ.

Aktualizované: 2023-09-24


Zodpovednosť za plynulý chod oddelenia porážky, rozrábky a výroby Plánovanie a koordinácia jednotlivých výrobných procesov Spolupráca pri vytváraní výrobných plánov, ukazovateľov a rozpočtov Nastavovanie optimálnych výrobných parametrov a kapacít Zodpovednosť za koordináciu výrobných pracovníkov Reporting riaditeľovi spoločnosti

- zodpovednosť za kontrolingové aktivity vo výrobnom prostredí - príprava podkladov ku forecastom a budgetom - príprava prezentácií - koordinácia pravidelných účtovných uzávierok - pravidelný reporting, tvorba analýz - spracovanie podkladov k zaúčtovaniu položiek pri závierkach - spolupráca v rámci kontrolingového/finančného oddelenia
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Vývojového inžiniera

Aktualizované: 2023-09-24


Spolupráca na vývoji produktov Tvorba plánov, reportov, spravovanie technickej dokumentácie Zodpovednosť za dodržiavania daných noriem a štandardov Komunikácia s členmi teamu na medzinárodnej úrovni

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek