Trnavský kraj

Manažér kvality v potravinárstve

Zodpovednosť za systém kvality a jeho zlepšovanie, kontrola kvality vstupných a výstupných surovín Koordinácia a riadenie všetkých procesov kontroly kvality podľa ISO 9001 a ISO 22001, FSSC 22000 a IFS, systému HACPP Plánovanie a realizácia interných a externých auditov kvality Riadenie analýz procesov výroby pre minimalizovanie odpadu, prestojov a zvyšovanie efektivity produkcie Uvádzanie ...

Nákupca - Category Manager

Nákup tovaru v pridelených kategóriach Pravidelná komunikácia s dodávateľmi ohľadom tovaru Stanovenie cien a vyhodnocovanie efektivity dodávateľov Analýza trhu v oblasti daného sortimentu Zabezpečenie podkladov a kompletné spracovanie letákov Zodpovednosť za zverené portfólio, výber a nákup produktov

Nákupca/ stategický nákup

nákup hutných polotovarov, nákup hotových výrobkov komunikácia s dodávateľmi, dohadovanie podmienok, vyjednávanie nákup náradia a meradiel kalkulácie spolupráca pri vyhľadávaní dodávateľov a nákup technologických zariadení objednávanie opráv a náhradných dielov monitorovanie skladových zásob práca v SAPE

Obchodný zástupca

Hľadáme asertívneho a dynamického obchodného zástupcu hovoriaceho nemecky alebo anglicky pre nášho klienta - výrobnú spoločnosť. Náplň práce: - Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov a udržiavanie obchodu so stálymi zákazníkmi - Zodpovednosť za prípravu cenových ponúk - Osobné návštevy u zákazníkov - Príprava analýz a reportov - Nevyhnutné cestovanie prevažne ...

Logistik s flexibilným pracovným časom

Zabezpečenie interných logistických procesov v rámci skladu Denná komunikácia s výrobou a externým prostredím za účelom splnenia dodávok Práca v programe SAP Pravidelná analýza zásob a realizácia inventúr Príprava materiálu pre výrobu

Technik prípravy výroby/konštruktér

spracovávanie technickej dokumentácie participácia na vypracovaní pracovných postupov, prípravkov a výrobnej dokumentácie modifikácia technickej dokumentácie v závislosti od potrieb výroby a priebehu zákazky pravidelná komunikácia v anglickom alebo nemeckom jazyku so zákazníkmi práca v konštrukčnom 3D programe zaistenie technologickej prípravy výroby optimalizácia výrobných ...

Operátor chemickej výroby

Kontrola a sledovanie chodu výrobných zariadení; Sledovanie procesu výroby; Práca s počítačom; Práca na 4 zmeny: deň, noc, 2 x voľno;

Junior obchodný manažér - pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ

zodpovednosť za plnenie obchodných cieľov starostlivosť o zverených zákazníkov príprava obchodných zmlúv prezentácia portfólia produktov a služieb zákazníkovi, príprava cenových kalkulácií vyhľadávanie nových zákazníkov vyjednávanie o obchodných podmienkach reporting plánov predaja nadriadenému monitorovanie trhu, marketingové aktivity aktívna osobná, telefonická a ...

Team Leader Supply Chain

Zodpovednosť za obstáravanie a riadenie logistických procesov v rámci spoločnosti Koordinácia a riadenie menšieho tímu ľudí(2 logisti a 1 nákupca) Zodpovednosť za priebežnú identifikáciu a implementáciu fyzických a systematických zlepšení procesov Riadenie každodenných operácií svojho prideleného tímu (riadenie objednávok zosuladených so SAP MRP, kvalita dodávateľa) Komunikácia ...

Asistent/ka

- administratívna podpora spoločnosti - asistencia pri administratívnych a manažérskych úlohách - plánovanie a organizovanie porád a stretnutí - vybavovanie korešpondencie - prijatie, evidencia, odosielanie pošty - asistencia perosnálnemu oddeleniu pri prijatí zamestnancov, ich evidencie, rozvrhu školení, lekárske prehliadky, organizovanie firemných akcií, večierkov,...

Account Manager pre technickú oblasť

Rozvíjanie nástrojov a procesov pre rozvoj businessu na svetovom trhu a v rámci podnikov spoločnosti Udržiavanie kontaktov so súčasnými, podpora marketingových a logistických aktivít Reprezentácia spoločnosti a podporovanie jej obchodných výsledkov a technických požiadaviek Spolupráca na nastavovaní obchodných cieľov, podpora projektového a ponukového manažmentu Koordinácia ...

Operátor výroby do medzinárodnej výrobnej spoločnosti na 2-3 zmeny.

Tvojou náplňou práce bude: - obsluha výrobnej linky a príslušných zariadení - priebežná kontrola a podávanie pravidelných hlásení o kvalite výrobkov - vizuálna kontrola pracoviska a zapisovanie údajov na základe požiadaviek - vykonávanie drobných údržieb na strojných zariadeniach a udržovanie čistoty a poriadku na pracovisku - odvoz odpadového materiálu a udržiavať objem ...

Inžinier kvality - vhodné aj pre Juniorov

Komunikácia so zákazníkmi a s inými oddeleniami v rámci spoločnosti Spracovanie zákazníckych reklamácií Vypracovávanie 8D reportov pre zákazníka Využívanie nástrojov kvality ((5Why, Ishikawa, FMEA) Analýzy procesných chýb (evidencia, nápravné opatrenia) Zabezpečenie dielov na rekvalifikačné skúšky

Hľadáme Test inžiniera

- programovanie nových testovacích zariadení a úprava existujúcich zariadení (ICT a FTS) - zabezpečenie chodu testovacích zariadení - riešenie problémov pri testovaní a príprava dokumentácie - analýza a oprava chybných kusov po testovaní

Rád komunikuješ s ľuďmi a aktívne hľadáš prácu? Máš základné skúsenosti z oblasti nákupu alebo sa chceš v tejto oblasti rozvíjať?

Aktuálne hľadáme šikovného kandidáta/tku, ktorý má potenciál stať sa Nákupcom alebo rozširovať už nadobudnuté skúsenosti v tejto oblasti. Ako Nákupcu materiálno-technického zabezpečenia bude medzi tvoje povinnosti patriť: Pozícia nákupca funguje ako podpora medzi nákupom, skladom a inými logistickými aktivitami pre tím. Nákupca je zodpovedný : - za spracovanie a včasné ...

Technik Životného Prostredia

Odpadové hospodárstvo , (ENV) · Ohlasovanie začatia prepravy NO orgánom štátnej správy · Evidencia odpadového hospodárstva pôvodcu · Príprava podkladov na medzipodnikovú fakturáciu · Vykonávanie interných kontrol · Zabezpečenie vývozu odpadov cez odborne spôsobilé osoby · Školenia pre oblasť odpadového hospodárstva · Vyhodnocovanie možnosti spracovania odpadov · Kontrola ...

Obchodný zástupca pre špedičnú spoločnosť

Aktívna akvizícia nových klientov Zodpovednosť za predaj logistických služieb (cestná, námorná a letecká preprava) Vedenie obchodných rokovaní s klientami Príprava a koordinácia cenových ponúk Priebežná analýza trhu a cien

Obchodný zástupca pre región Trnava (kancelárske potreby)

- aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov v regióne Trnava - starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie dobrých vzťahov - zodpovednosť za plnenie plánov - monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít - prezentovanie a propagovanie tovaru - príprava cenových ponúk - práca NEvyžaduje dennodenne dochádzanie do kacelárie

ERP špecialista

Administrácia a podpora interného ERP systému (Dynamics NAV) Hlásenie a monitorovanie vzniknutých udalostí Komunikácia s koncovými užívateľmi ERP systému Eskalácia komplexných požiadaviek na riešiteľské tímy Spolupráca s vývojármi, solution architektmi a správcami aplikácií Príprava usmernení pre ďalšie tímy a koncových užívateľov Podpora vývoja a testovania aplikácií

Zoraďovač

- zoraďovanie automatických tvárniacich strojov alebo zváracích strojov ( stroje na výrobu pružín, ohýbačky, lisy, zváracie roboty ) - znalosť princípov funkcie strojov riadených počítačom - základná znalosť pneumatických, hydraulických systémov - zoradenie stroja na zabezpečenie zhodnej výroby - prezoradenie stroja na iný typ výrobku - denná kontrola strojov ( parametre, ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you