Voľné pracovné miesta

Operations Manager / Vedúci dopravy

Kompletná zodpovednosť za riadenie logistickej pobočky na Slovensku Plánovanie a organizácia prepravných ciest pre 45 vodičov v spolupráci s dispečérom Analyzovanie vyťaženosti vozidiel, plánovanie trás Navrhovanie organizačných stratégií pre zvýšenie efektivity dopravy Zodpovednosť za riešenie vzniknutých situácií v prípade potreby Koordinácia spolupráce s partnermi a rokovania ...

Technicko-Výrobný Manažér

Zodpovednosť za riadenie a organizáciu oddelení spadajúcich pod technický úsek (production, maintenance, facility...) Riadenie výrobného procesu Zodpovednosť za plánovanie, technické riešenia Sledovanie objemu výroby, efektivity a optimalizácia procesov Zaistenie kvality výroby a splnenie cieľov výrobných nákladov Vedenie kľúčových investičných a rozvojových projektov

Tím líder výroby

• zaisťuje, aby výrobný tím dosahoval definované ciele a očakávania. • prideľuje prácu v rámci tímu a kontroluje výkon podľa stanovaných noriem, • inšpiruje, motivuje a rozvíja svoj tím, • vedie časové výkazy, plánovanie dovolenky, pravidelné osobné a tímové stretnutia, • zúčastňuje sa výrobných stretnutí a komunikuje s nadriadeným, • uzatvára akúkoľvek ...

Vedúci linky

- znalosť robotov ABB a/alebo Fanuc - schopnosť riadiť a viesť tím zamestnancov - dôsledná kontrola plnenia úloh podriadených zamestnancov, - zodpovednosť za plnenie noriem, a dodržiavanie výrobného plánu, - zabezpečenie a implementácia zmien s cieľom dosiahnuť výrobné ciele - zodpovednosť za bezpečnosť a čistotu na pracovisku

Nová práca s nástupom do 15.9.? Podte pracovať ako Procesný inžinier

Návrh postupov zavádzania nových prvkov do výrobného procesu Príprava pracovných postupov, štandardov, PFMEA Koordinácia nábehu nových projektov Popisovanie technologických postupov výroby Plánovanie a koordinácia technických zmien Orientácia na zlepšenie nákladov, ich úsporu Zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu Optimalizácia pracovnej činnosti Komunikácia s ostatnými ...

Hľadáme Špecialistu logistiky pre vratné obaly / Obalového špecialistu

Manažovanie toku obalového materiálu Sledovanie a optimalizácia nákladov Riadenie prepravy obalov Komunikácia s ostatnými závodmi spoločnosti Participácia na projektoch Práca v SAP

Hľadáme skúseného výjazdového mechanika stavebných strojov!

Hľadáme Mechanika pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom a servisom stavebných strojov. Hľadáme Mechanika s praxou, ktorý má skúsenosti s opravami strojov - stavebné, poľnohospodárske, kamióny a atď., ktorý bude zastrešovať servisy u klientov. * servisné prehliadky a opravy s výjazdmi v rámci východného Slovenska alebo priamo na dielni * zisťovanie nedostatkov a opravy ...

Vedúci obchodnej divízie.

Spolupodielanie sa s vedením spoločnosti na stratégii a cieľoch zvereného produktového portfólia Vedenie obchodného tímu, zodpovednosť za efektívnosť realizácie predaja s obchodným tímom; Podpora pri vytváraní koncepcie produktového portfólia v závislosti na vývoji interných a externých podmienok; Vyhľadávanie, riadenie veľkých projektov a tendrov; hľadanie a získavanie ...

Technológ pre trieskové obrábanie

spracovanie technologického postupu výroby do systému spoločnosti (sústruženie, vŕtanie, frézovanie ...) tvorba a aktualizácia CNC programov komunikácia s dodávateľmi pri dopytovaní technologických dielcov návrh konštrukčných a technologických prípravých prác vo výrobnom procese technická podpora výrobných aktivít participácia pri zavádzaní nových produktov spolupráca ...

Zmenový teamleader

- riadenie tímu ľudí na zmene (5 ľudí) - rozdeľovanie úloh, - zodpovednosť za dodržiavanie všetkých predpisov na zmene - vypracovanie denných reportov, - hodnotenie zamestnancov, sledovanie dochádzky, zaúčanie nových zamestnancov - spolupráca pri zavádzani nových procesov, postupov - práca na 3 zmeny

Colný a Logistický koordinátor

- riadenie a koordinovanie tuzemských a medzinárodných prepráv - koordinovanie preclievania tovaru - komunikácia s prepravnými spoločnosťami, s colným úradom, obchodnou komorou - vystavovanie spreivodných dokumentov pre colné účely - kontrola importných dokladov - spolupráca pri invertarizácií - uzatváranie rámcových zmlúv, vypracovanie tendrov - vystavenie, kontrola a evidencia ...

Logistický koordinátor pre medzinárodnú spoločnosť

plánovanie a koordinácia nákladnej prepravy vykonávanie komplexnej administrácie a evidencie jednotlivých liniek zabezpečovanie komunikácie so zákazníkmi a posádkami vozidiel riešenie a nahlasovanie operatívnych zmien na linkách spolupráca s otatnými kolegami z rôznych pobočiek

Junior účtovník - fakturant

- spracovanie a účtovanie prijatých faktúr - spolupráca s tímom v Belgicku - účasť na mesačných a koncoročných uzávierkách - reportovanie výsledkov nadriadeným

IWE zvárací inžinier v Trenčianskom regióne

Spracovávanie technologických postupov, určovanie poradia operácií vo výrobnom procese Navrhovanie parametrov pre zváranie a naváranie Riadenie akcie pri problémoch so zvarmi Podieľanie sa na znížení opráv a odpadu Archivácia tlačív pre modifikáciu zvarov a spätná kontrola dodržiavania WPS Štandardizovanie zváracieho materiálu pre zváracie pracoviská Vedenie evidencie preukazov ...

Hľadáme Hlavného inžiniera projektu a junior stavebného inžiniera

Hlavný inžinier projektu: - riadenie a vedenie projektov v rámci SR - koordinácia činností profesistov, kontrola projektov - spolupráca pri inžinierskej činnosti - komunikácia s klientami, profesistami - zadelovanie úloh tímu projektantov - sledovanie časových plánov - organizácia stavebných povolená Junior stavebný inžinier: (Pozícia vhodná aj pre absolventov) - návrhy stavebných ...

Nástrojár

Opracovávanie a úprava nástrojov pri lisovaní hliníka a ocele. Montáž, demontáž a čistenie nástrojov. Asistencia, údržba a nastavovanie nástrojov na postupových lisoch. Tušírovanie, zváranie. Nastavovanie a dolaďovanie nástrojov. Dodržiavanie pracovných postupov.

Nákupca - Category Manager

Nákup tovaru v pridelených kategóriach a následná starostlivosť o dané kategórie v zmysle stanovenia cien, komunikácie s dodávateľmi, vytvárania pribálových letákov, určovania na akých miestach budú produkty umiestnené Príležitosť ovplyvniť smerovanie spoločnosti a využívať svoje nadanie Stanovenie cien a vyhodnocovanie efektivity dodávateľov Analýza trhu v oblasti pridelenej ...

Mechanik pre stavebné stroje a techniku s možnosťou kariérneho rastu!

diagnostika a opravy stavebných mechanizmov a strojov servisné prehliadky práca na dielni vykonávanie mechanických, elektrických opráv práca na 1-zmenu

Hľadáme Finančného manažéra / Manažéra ľudských zdrojov (možný Home office)

Aktuálne obsadzujeme kumulovanú pozíciu Finančného a HR manažéra pre menšiu medzinárodnú spoločnosť. Finančná agenda: - riadenie finančného oddelenia v menšej medzinárodnej spoločnosti - úzka spolupráca s externými spoločnosťami spravujúcimi účtovníctvo a mzdy a ich manažment - zodpovednosť za vedenie účtovníctva a účtovnú závierku - spracovanie a kontrola finančných ...

Vedúci údržby

Zodpovednosť za chod oddelenia údržby, preventívna údržba všetkých zariadení (elektrotechnických, pneumatických, hydraulických a riadiacich systémov) Organizačné riadenie, plánovanie a delegovanie činností Zaistenie spôsobilého technického stavu pre všetky stroje, zariadenia a budovy Koordináciu 30 členného tímu podriadených pracovníkov Zabezpečenie kontroly, efektivity ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you