Voľné pracovné miestaČaká ťa zaujímavá náplň práce :

- Správa HW vo výrobnej oblasti (zálohovanie, patchovanie, ...)
- Inštalácia a správa aplikácií v oblasti výroby v zodpovednosti ICT (MES, Špecifický SW, …)
- Udržiavanie vysokej dostupnosti MES systémov a optimalizácia ich procesov
- Technický manažment On Call Duty v prípade potreby aj vo vzťahu k iným ...

Zodpovednosť za komunikáciu so zákazníkmi ohľadom technických riešení na mieru
Poradenstvo v oblasti konfigurácie a technického riešenia
Návšteva u zákazníkov prevažne v oblasti automotive
Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí
Realizácia cenových ponúk
Spolupráca s technickým tímom (programátori, elektrotechnici, konštruktéri a pod.)
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Servisný technik medicínskej techniky

Aktualizované: 2023-12-04


- Vykonávanie servisných zásahov v zdravotníckych zariadeniach na území SR
- Inštalácie a servis medicínskej techniky
- Vzdelávanie sa v oblasti medicínskej techniky u výrobcov v zahraničí

Pod svojimi krídlami budeš mať nasledujúce úlohy :

- vytváranie, realizácia a pomoc s etablovaním spoločnosti vo vybranej sfére prostredníctvom podujatí, stretnutí s kľúčovými osobami a organizáciami ( profesori, študentské organizácie, študenti ... )
- budovanie siete kontaktov a udržiavanie vzťahov s TOP kandidátmi vo všetkých oblastiach a budovanie vlastného ...

- Zastrešenie projektu výroby nabíjacích modulov pre elektromobily
- spolupráca pri vývoji výrobkov, technická príprava výroby
- tvorba schém a návrhov podľa požiadaviek zákazníka
- tvorba kusovníkov zo vzoriek
- modifikácia už navrhnutých výrobkov, tvorba prototypov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Prevádzkový elektrikár-zmenový

Aktualizované: 2023-12-01


Hľadáme elektrikára do výrobnej spoločnosti so zaujímavým platovým ohodnotením
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Linkový technik

Aktualizované: 2023-12-01


Monitoring stavu liniek a evidencia porúch na linkách
Mechanické a elektrické odstránenie porúch na linkách
Vykonávanie plánovaných údržieb na linkách v súlade s metodológiou TPM
Definovanie potreby náhradných dielov
Komunikácia s nadriadeným
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár do 3 zmennej prevádzky

Aktualizované: 2023-12-01


Mechanická údržba na linkách s cieľom eliminácie prestojov
Vykonávanie preventívnej a prediktívnej údržby
Monitoring stavu liniek
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Pomocný účtovník - fakturant

Aktualizované: 2023-12-01


- tvorba faktúr pre zákazníkov klienta v účtovnom programe Pohoda
- manuálna fakturácia z podkladov
- denná komunikácia s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti
- spolupráca na uzávierkách, spracovanie podkladov pre účtovníctvo a reporting
- vystavovanie a spracovávanie faktúr, dobropisov a ťarchopisov
- komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi, riešenie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik kvality

Aktualizované: 2023-12-01


Vykonávanie kontroly kvality v rámci plánov
Práca s meradlami
Monitorovanie materiálov, ktoré sa vyraďujú počas výroby
Kontrola nápravných a preventívnych opatrení a šrotu a pripravovať súvisiace správy
Komunikácia so zákazníkom
Podporova dokumentácie PPAP a skúšiek vzorového procesu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Nákupcu na nové projekty

Aktualizované: 2023-12-01


- Zodpovednosť za proces nákupu
- Komunikácia s dodávateľmi a ich pravidelné hodnotenie
- Rokovania s potenciálnymi dodávateľmi a výber vhodných dodávateľov
- Cenový prieskum požadovaných tovarov a služieb, spracovanie a vyhodnotenie cenových ponúk
- Monitorovanie, kontrola a optimalizácia stavu zásob
Lugera & Maklér spol. s r.o.

BOZP špecialista

Aktualizované: 2023-12-01


zodpovednosť za kompletne zastrešenie BOZP v spoločnosti
školenie zamestnancov, aktualizácia a príprava dokumentácie
riešenie pracovných úrazov a ich evidencia
participácia na auditoch a kontrolách súvisiacich s BOZP

Podávanie návrhov na zavádzanie zmien a sledovanie výrobného procesu
Otimalizácia procesov výroby, využiteľnosti strojov, kapacít
Tvorba pracovných inštrukcií a preškoľovanie zamestnancov na nové zariadenia
Aktívne využívanie nástrojov: Lean, Six Sigma, Value stream mapping a pod.
Vyhodnocovanie výsledkov projektov a interných KP´s
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior mzdový účtovník

Aktualizované: 2023-12-05


- zodpovednosť za kontrolu dochádzky - mesačný výpočet miezd, vyhotovenia potvrdení a výkazov pre poisťovne a daňový úrad - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov - evidencia mzdových listov, mesačné hlásenia, vypracovanie podkladov pre štatistický úrad
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior C++ Developer - remote job

Aktualizované: 2023-12-05


Návrh, vývoj a testovanie softvéru pre systémy funkčnej bezpečnosti Písanie požiadaviek a špecifikácií architektúry Vývoj a kontrola UML modelov a C++ kódu Vývoj a písanie kódu pre automatizované testy Ladenie a odstraňovanie chýb

Vykonávanie preventívnej údržby foriem
Odstraňovanie porúch, oprava foriem
Nastavovanie a dolaďovanie výrobných procesov
Prekladanie návrhov na zlepšovanie výrobných procesov

- montáž optických káblov
- inštalácia slaboprúdových rozvodov
- montáž káblových nosných trás - elektroinštalačných žľabov a rúrok
- inštalácia dátových rozvádzačov
- inštalácia a servis kamerových systémov
-práca v jednozmennej prevádzke s pracovným časom 7-15:00 hod
- práca nevyžaduje cestovanie

Hľadáme skúseného strategického nákupcu pre výrobnú spoločnosť.

Strategický nákupca dosiek plošných spojov

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek