Voľné pracovné miesta


- Vykonávanie diagnostík strojov a zariadení - Zabezpečovanie montáž, opráv i údržby vyhradených elektrotechnických zariadení - Odstraňovanie závad a porúch v celom areály spoločnosti - Manipulácia so zariadeniami NN a VN - Zabezpečenie funkčnosti meracej a regulačnej techniky - Zabezpečenie plynulého chodu výroby

- zabezpečenie zákazníckej kvality - návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení - práca na základe ISO noriem - riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting - spolupráca s výrobou a skladom, s inšpektormi a kontrolórmi

Zodpovednosť za kvalitu dodaných dielov. Vypracovávanie plánov kontroly výroby a katalógov chýb. Starostlivosťv o dodávateľov a komunikácia s dodávateľmi na dennej báze. Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci údržby

Aktualizované: 2024-02-21


- celková zodpovednosť za údržbu strojov vo výrobe - riadenie tímu údržbárov - organizácia údržby - zodpovednosť za plány údržby, preventívnu údržbu - vedenie dokumentácie - kontrolná

Príprava plánu výroby (denného a týždenného) Stanovovanie priorít objednávok na jednotlivých pracoviskách Kontrola plnenia a uzatvárania výrobných plánov Distribúcia výrobného plánu na jednotlivé pracoviská Vytváranie kapacitných výhľadov na plánovacie

- Riadenie výrobných úloh pre elektrotechnické časti produktu - Komunikácia so zákazníkom a s ostatnými oddeleniami spoločnosti - Analýza a riešenie elektrotechnických chýb zariadení - Implementácia zmien na zlepšovanie procesov - Podieľanie sa na zastrešovaní kvality produktov - Úprava schém a dokumentov - Poskytovanie technickej podpory kolegom

- Zabezpečovať nepretržitý chod strojov a zariadení vo výrobe ( reagovanie na problémy, plánované údržby, ... ) - Navrhnúť a vypracovať postupy pre údržbu - Monitorovať náklady na údržbu, sklady,vybavenie a nástroje na údržbu - Riadenie subdodávateľov - Pomoc pri inštalácii a spúšťaní nových strojov - Zabezpečiť dodržiavanie všetkých prevádzkových postupov údržby (HSE/Kvalita) -
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista (koordinátor) QMS

Aktualizované: 2024-02-15


- zodpovednosť za tvorbu a riadenie systémov riadenia kvality- vytváranie politiky kvality, dosahovanie stanovených cieľov kvality - zodpovednosť za udržiavanie systémov kvality (ISO 9001, ISO14001, AQAP 2110, IRIS) - znalosť komplexných prístupov a metód kvality - koordinácia riadenia kvality na všetkých stupňoch riadenia v organizácii - tvorba riadiacich dokumentov kvality (politiky,

Hľadáme zodpovedného Technika TELCO zariadení pre KE a BB kraj
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nákupca

Aktualizované: 2024-02-14


objednávanie a nákup nepriameho materiálu a náhradných dielov do výroby podľa potreby kontrolovanie plnenia dodávok objednaného materiálu komunikácia s dodávateľmi, riešenie reklamácií práca v internom informačnom
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik údržby s elektrovyhláškou

Aktualizované: 2024-02-14


Diagnostika, opravy a kalibrácia strojov SMT výroby Školenie technikov Výmena náhradných dielov na strojoch Zmena modelov na SMT linkách  Podpora pri zavádzaní nových modelov do výroby Testovanie náhradných dielov Práca na 4 zmeny
Lugera & Maklér spol. s r.o.

QMS Inžinier

Aktualizované: 2024-02-14


zodpovednosť za vzorkovanie a testovanie výrobkov riadenie zákazníckych auditov zodpovednosť za procesy súvisiace so zákazníckou kvalitou práca s 8D reportami komunikácia so zákazníkom a externými partnermi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Programátor robotov

Aktualizované: 2024-02-14


- nastavovanie a programovanie robotov - výskum a inovácie nových technológii z oblasti automatizácie - kooperácia na projektoch spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí - návrhy na zlepšenia v oblasti nových
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior PLC Engineer

Aktualizované: 2024-02-12


Zodpovednosť za návrh, dizajn a implementáciu PLC a SCADA riešení Práca na zaujímavých projektoch v oblasti vývoja systémov na riadenie funkčnej bezpečnosti v energetike Zodpovednosť za projektovú dokumentáciu Spolupráca so zahraničnými projektovými manažérmi

* servis najmodernejšej techniky * komunikácia s dodávateľmi * príjem a evidencia tovaru, starostlivosť o sklad * komunikácia so
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér kvality

Aktualizované: 2024-02-09


Implementácia, riadenie a zlepšovanie systému manažérstva kvality Zodpovednosť za manažment a zavádzanie noriem ISO: 9001, IATF 16 949, ISO: 14001 Interné a externé audity Riadenie procesov ako sú nápravné opatrenia, zlepšovania, atď. Spracovanie systémovej dokumentácie Spracovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov Komunikácia s materskou spoločnosťou v
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik zariadení

Aktualizované: 2024-02-09


údržba, servis a inštalácia elektrotechnických zariadení zabezpečenie technických činností na projektoch v oblasti telekomunikácií inštalácia slaboprúdových rozvodov, elektrických rozvádzačov a technologických rozvádzačov práca v
Lugera & Maklér spol. s r.o.

LEAN inžinier/junior

Aktualizované: 2024-02-09


- prehľad v oblasti Lean procesov a Six Sigma nástrojov a techník, - orientácia na procesy, ich zmenu, efektivitu a zjednodušovanie, - implementácia 5S v rámci výroby, - identifikácia a znižovanie výrobných nákladov v rámci projektovej výroby, - komunikácia s teamom, spolupráca so zahraničím, - školenie zamestnancov o nástrojoch a procesoch Lean, - kontinuálne zlepšovanie, odstránenie

Mechatronik (junior/senior) - vhodné aj pre absolventov s §21
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik údržby (práca na 4 zmeny)

Aktualizované: 2024-02-05


Elektrotechnické, pneumatické, hydraulické, mechanické opravy na výrobných zariadeniach Vykonávanie preventívnej údržby Navrhovanie a implementácia nápravných opatrení pri

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek