Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Elektrikár/Údržbár

Aktualizované: 2023-09-24


Hľadáme elektrikára, ktorého pracovná náplň zahŕňa: - kontrolu a vykonávanie preventívnych prehliadok technologických zariadení (elektrická časť) - opravu elektro zariadení (oprava náhradných dielov,...) - odstraňovanie vzniknutých závad a porúch na zariadeniach elektrickej časti - preventívne údržby zariadení podľa pokynov majstra

Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy Denná kontrola funkčnosti, bezporuchovosti a bezpečnosti pridelených priestorov a technických zariadení v objekte Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik údržby

Aktualizované: 2023-09-24


- Vykonávanie údržby a opráv na mechanických i elektrotechnických častiach strojov - Podieľanie sa na zabezpečovaní správy budov a ich okolia - Odstraňovanie porúch a údržba rôznych typov strojov či zariadení budov - Participácia na pravidelných revíziách

Náplň práce: - zodpovednosť za zostavenie požadovaného tímu pre Launch Management, - zodpovednosť za nastavenie všetkých úloh na zabezpečenie včasného uvedenia produktu na trh a koordináciu týchto činností s rôznymi oddeleniami, - zabezpečenie včasného dokončenia úloh v súlade s celkovými cieľmi projektu (rozpočet, kvalita, harmonogram), - synchronizácia projektovej práce ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Vedúceho servisného oddelenia

Aktualizované: 2023-09-24


- riadenie, motivácia a zodpovednosť za team servisných technikov - spravovanie servisných požiadaviek - koordinácia a kontrola prác a BOZP na pracovisku - komunikácia a starostlivosť o zákazníkov

- Optimalizácia pracovných postupov a procesov pre zefektívnenie výroby - Identifikácia problémov a zavádzanie nápravných opatrení vo výrobe - Implementácia nových technologických riešení - Participácia na nových projektov v oblasti elektrotechniky
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier/Technik údržby

Aktualizované: 2023-09-24


Hľadáme kandidáta, ktorý bude spadat pod technickú kanceláriu a jeho náplňou práce bude: Údržba strojov a zariadení, zistenie potreby opráv, Zabezpečenie bezporuchového chodu strojov a zariadení vo zverenom sektore, Dohľad nad novou inštaláciou nových strojov externých dodávateľov strojov a zariadení, následné spustenie do prevádzky a následná starostlivosť, kontrola ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár - vhodné aj pre absolventov

Aktualizované: 2023-09-24


- údržba strojov, nástrojov a výrobných zariadení, ich nastavenie, prestavenie - vykonávanie opráv, preventívna údržba podľa plánu údržby - starostlivosť a údržba mechanických častí, dopravníkov a i.

- plánuje, koordinuje a pripravuje všetky dokumenty a výkresy spojené s daným projektom - pripravuje výkazy výmery a cenové rozpočty k daným projektom - pripravuje technické riešenia pre dané projekty - kontroluje projektovú dokumentáciu - zakresľuje alebo zaznamenáva všetky zmeny v porovnaní s projektovou dokumentáciou - tlačí, kopíruje a zapisuje výkresy a dokumentáciu - ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervízor PLC

Aktualizované: 2023-09-24


- technické vedenie PLC tímu - plánovanie kapacít a disciplinárne vedenie tímu - úzka spolupráca s projektovým manažérom a vedúcim výroby - riešenie technických problémov spojených s automatizáciou a robotikou

Spolupráca s externým tímom pracovníkov z Nemecka Preberanie projektovej dokumentácie, príprava, skúšanie, oživovanie a následne uvádzanie do prevádzky u zákazníka Komunikácia s dodávateľmi Implementácia definovanej funkcionality do riadiaceho systému

- zabezpečenie zákazníckej kvality - návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení - práca na základe ISO noriem - riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting - spolupráca s výrobou a skladom, s inšpektormi a kontrolórmi kvality
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Produktového Managera

Aktualizované: 2023-09-24


- tvorba produktového katalógu pre zákazníkov, analýza trhu konkurenciu - vypracovanie cenových návrhov - zastrešovanie technickej podpory, pravidelná komunikácia so zákazníkmi - účasť na nových projektoch
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Programator robotov

Aktualizované: 2023-09-24


- inštalácie a testovanie automatizačných systémov - programovanie robotov Fanuc a ABB - technická podpora - implementácia a montáž nových technológii - zabezpečenie školení - implementácia systému ochrany proti chybám (poka-yoke)

- obsluha osadzovacích strojov ( nastavenie, zlepšovanie .. ) - podieľanie sa na zlepšovaní výroby - spolupráca s nadriadeným a ostatnými oddeleniami pri riešení chýb - aplikácia zmien vo výrobnom procese - dodržiavanie BOZP
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Elektrikár do výrobnej spoločnosti

Aktualizované: 2023-09-24


Vykonávanie elektroúdržby strojov a zariadení Zabezpečenie ich plynulého chodu Odstraňovanie a identifikácia závad elektrozariadení Ochota pracovať v 3-zmennej alebo 4-zmennej prevádzke Pozícia je vhodná i pre absolventa, ale i pre kandidáta so skúsenosťami

Podľa tvojich skúseností sa budeš venovať aj: - montáži mechanických komponentov - montáži elektrotechnických komponentov - práci na základe technickej dokumentácie (elektroschémy) - pozícia je vhodná pre kandidátov s praxou aj bez praxe v oblasti elektro

Zodpovednosť za komunikáciu so zákazníkmi ohľadom technických riešení na mieru Poradenstvo v oblasti konfigurácie a technického riešenia Návšteva u zákazníkov prevažne v oblasti automotive Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí Realizácia cenových ponúk Spolupráca s technickým tímom (programátori, elektrotechnici, konštruktéri a pod.)
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme programátora robotov

Aktualizované: 2023-09-24


Pre nášho klienta v Kolárove hľadáme programátora robotov - nastavovanie a programovanie robotov - výskum a inovácie nových technológii z oblasti automatizácie - kooperácia na projektoch spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí - návrhy na zlepšenia v oblasti nových technológii

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek