Ponuka práce v Bratislavskom kraji

Pozrite si našu aktuálnu ponuku voľných pracovných pozícii v Bratislavskom kraji.

Junior účtovník - fakturant

- spracovanie a účtovanie prijatých faktúr - spolupráca s tímom v Belgicku - účasť na mesačných a koncoročných uzávierkách - reportovanie výsledkov nadriadeným

Logistický koordinátor

- riadenie a koordinovanie tuzemských a medzinárodných prepráv - koordinovanie preclievania tovaru - komunikácia s prepravnými spoločnosťami, s colným úradom, obchodnou komorou - vystavovanie spreivodných dokumentov pre colné účely - kontrola importných dokladov - spolupráca pri invertarizácií - uzatváranie rámcových zmlúv, vypracovanie tendrov - vystavenie, kontrola a evidencia ...

Hľadáme Hlavného inžiniera projektu a junior stavebného inžiniera

Hlavný inžinier projektu: - riadenie a vedenie projektov v rámci SR - koordinácia činností profesistov, kontrola projektov - spolupráca pri inžinierskej činnosti - komunikácia s klientami, profesistami - zadelovanie úloh tímu projektantov - sledovanie časových plánov - organizácia stavebných povolená Junior stavebný inžinier: (Pozícia vhodná aj pre absolventov) - návrhy stavebných ...

Sales Representative v oblasti technológií

Zodpovednosť za predaj technológií do výrobných spoločností Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí vo výrobných spoločnostiach (automotive, nabytkársky, papierenský, farmaceutický, plastikársky priemysel) v rámci celého Slovenska Aktívne poradenstvo a hľadanie optimálneho riešenia pre zákazníka Osobné stretnutia so zákazníkmi v rámci celého Slovenska Komunikácia ...

Junior Project Manager - Stavebníctvo

Administratívna podpora projektového manažéra Spolupráca na projektovom manažmente pozemných stavieb, na projektovej organizácii Koordinácia spracovania rôznych stupňov projektovej dokumentácie Spolupráca pri riadení a organizovaní projektu Zúčastňovanie sa na rokovaniach Zabezpečovanie implementácie zmien zadaných klientom do projektu Koordinácia inžinierskej činnosti súvisiacej ...

Logistický koordinátor pre medzinárodnú spoločnosť

plánovanie a koordinácia nákladnej prepravy vykonávanie komplexnej administrácie a evidencie jednotlivých liniek zabezpečovanie komunikácie so zákazníkmi a posádkami vozidiel riešenie a nahlasovanie operatívnych zmien na linkách spolupráca s otatnými kolegami z rôznych pobočiek

Plánovač výroby - junior

- plánovanie výroby - vypracovávanie plánov výroby - upravovanie plánov výroby na základe stavu materiálových zásob a výrobných kapacít - sledovanie plnenia výrobných termínov v súlade s plánom výroby - analýza príčin problémov a odchýlok, plánovanie nápravných opatrení - úzka spolupráca s inými oddeleniami výroby - monitoring priebehu výroby a i.

Obchodný manažer pre SK a CZ.

Pre nášho klienta, ktorým je Holandská spoločnosť hľadáme obchodného zástupcu, ktorý bude : - budovať a rozvíjať vzťahy s existujúcimi zákazníkmi - aktívna akvizícia - tvorba cenových ponúk, vyjednávanie cien - prezentácia spoločnosti - pravidelná návšteva klientov - reporting - monitorovanie vývoja trhu, analýza predaja Zodpovednosť za trh: Slovensko + Česko; ...

Junior stavebný inžinier

- účasť na príprave tendrových podkladov - komunikácia so subdodávateľmi - kontrola a plnenie pozpočtu - práca v internom systéme spoločnosti - objednávanie stavebného materiálu na základe technických výkresov

Mechanik pre stavebné stroje a techniku s možnosťou kariérneho rastu!

diagnostika a opravy stavebných mechanizmov a strojov servisné prehliadky práca na dielni vykonávanie mechanických, elektrických opráv práca na 1-zmenu

Front Office Assistent

- zodpovednosť za plynulý chod recepcie - prvý kontakt s klientmi a zamestnancami spoločnosti - profesionálne vítanie a starostlivosť o návštevy - vybavovanie telefonickej a e-mailovej komunikácie - rezervácie ubytovania, transportu v prípade služobných ciest zamestnancov - komunikácia a spolupráca s ďalšími oddeleniami v rámci spoločnosti - aktívna komunikácia v anglickom jazyku - ...

Advokátsky koncipient

- tvorba zmlúv pre klientov - príprava právnych stanovísk a dokumentov - sledovanie aktuálnych zmien v legislatíve - komunikácia s klienmi spoločnosti - spolupráca s auditormi

Hľadáme IT Bezpečnostného špecialistu, ktorý nemá strach z programovania

Zodpovednosť za bezpečnosti jednotlivých interný, vyvíjaných aplikácií Spolupráca na vývoji a zmenách jednotlivých aplikácií, identifikácia rizík Návrhy opatrení proti bezpečnostným hrozbám, ochrana proti bezpečnostným útokom Realizácia bezpečnostných testov, priebežná kontrola zdrojového kódu, vyhľadávanie a odstraňovanie zraniteľnosti daných aplikácií Spolupráca ...

IT Administrátor

- administrácia serverov v rámci závodu - analýza a odstránenie porúch systémov - poskytovanie IT podpory pre viaceré výrobné závody - kontrola serverovní a zariadení - L1 podpora LAN sietí - spolupráca s kolegami na úrovni L2 a L3

Projektant - Konštrukcie pozemných stavieb

Pre nášho klienta hľadáme projektanta konštrukcií pozemných stavieb s praxou minimálne 2 roky, ktorý by mal záujem stať sa súčasťou stabilného tímu. Ponúkajú prácu na zaujímavých rezidenčných projektoch, možnosť prejaviť kreatívne myslenie a nápady na riešenia. - projektovanie v programe AutoCAD

Manažér leteckej a námornej prepravy

Riadenie, plánovanie, organizovanie a kontrolovanie všetkých činností divízie za účelom zabezpečenia vysokej kvality poskytovaných služieb a dodržania cieľov rentability zverenej divízie Príprava cenových ponúk a ponúk do tendrov Zabezpečenie celkovej plánovanej rentability divízie a procesov v súlade s platnou legislatívou, pravidiel bezpečnosti a požiadaviek zákazníkov Zodpovednosť ...

Inžinier kvality s Nemeckým jazykom

- spolupráca so zákazníkom ohľadom kvality, formy vzorkovania - zhromažďovanie dát potrebných na vzorkovanie (aj od iných oddelení) podľa požiadaviek zákazníka - návšteva u zákazníka za účelom zabezpečenia kvality - optimalizácia nákladov spojených so zákazníckymi reklamáciami - kontrola výrobných procesov (FPA, Poka-yoke, 5s,...)

Pracovná príležitosť pre absolventov! Junior Projektový manažér

Nechýba ti technické myslenie a ráš pracuješ v priateľskom kolektíve? Do bratislavského tímu hľadáme Junior projektového manažéra, ktorý bude zodpovedať za: - koordináciu a tvorbu harmonogramu pre technické zákazky - organizáciu a riadenie realizácie projektov - spoluprácu v rámci projektového tímu - komunikáciu a výber dodávateľov - bezproblémový priebeh pri spolupráci ...

Špecialista zákazníckej podpory s nemeckým jazykom. Vhodné aj pre absolventov SŠ/VŠ!

Čo bude Vašou úlohou: spracovanie prichádzajúcich požiadaviek komunikácia s nadnárodnými spoločnosťami a inými inštitúciami kontrola a evidencia dát v internom systéme spoločnosti starostlivosť o zákazníka aktívna spolupráca s ostatnými oddeleniami a zahraničnými pobočkami (primárne nemeckými)

Aplikačný špecialista

Používateľská podpora koncových užívateľov interných aplikácii. Príprava metodických pokynov a procesov, komunikácia s externými partnermi. Spolupráca na zavádzaní zmien v rámci využívaných aplikácií. Zodpovednosť za správnosť a včasné dodanie zmien v rámci využívaných aplikácií. Využívanie zručností a skúseností v rámci ITIL Service Managementu.
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you