Ponuka práce v Bratislavskom kraji

Pozrite si našu aktuálnu ponuku voľných pracovných pozícii v Bratislavskom kraji.


vybavovanie objednávok príprava podkladov pre obchodných zástupcov vypracovanie cenových ponúk pre zákazníkov podľa zadania obchodného zástupcu komunikácia so zákazníkmi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný zástupca pre západné Slovensko

Aktualizované: 2023-09-24


aktívna komunikácia a starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie vzťahov čiastočné vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov poskytovanie poradenskej a technickej podpory vytváranie cenových ponúk zodpovednosť za prezentáciu produktov osobné návštevy u zákazníkov

Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy Denná kontrola funkčnosti, bezporuchovosti a bezpečnosti pridelených priestorov a technických zariadení v objekte Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok

príprava kalkulácií, cenových rozpočtov a výkaz-výmerov zákaziek príprava zákaziek, optimalizácia a návrhy technických riešení oceňovanie zákaziek práce spojené s cenovým rozpočtom počas celej realizácie zákaziek
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista pre dane - Senior

Aktualizované: 2023-09-24


- zodpovednosť za vedenie daňovej agendy a príprava dokumentov k daniam a poplatkom - podpora v daňových otázkach pre účtovníkov, oznamovanie zmien po daňových novelách - pripomienkovanie obchodných zmlúv - účasť na zahraničných projektoch - daňové posudzovanie transakcií - zodpovednosť za komunikáciu so správcom dane a s daňovými poradcami - spoluúčasť na daňových ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Stavebný inžinier

Aktualizované: 2023-09-24


- návrhy exteriéru aj interiéru projektov - zodpovednosť za návrh, analýzu a prípravu technických riešení - kreslenie dokumentácie DÚR, DSP, DRS, architektonické štúdie - komunikácia s klientami a tímom subdodávateľov - práca v BIM-e
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier/Technik údržby

Aktualizované: 2023-09-24


Hľadáme kandidáta, ktorý bude spadat pod technickú kanceláriu a jeho náplňou práce bude: Údržba strojov a zariadení, zistenie potreby opráv, Zabezpečenie bezporuchového chodu strojov a zariadení vo zverenom sektore, Dohľad nad novou inštaláciou nových strojov externých dodávateľov strojov a zariadení, následné spustenie do prevádzky a následná starostlivosť, kontrola ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár - vhodné aj pre absolventov

Aktualizované: 2023-09-24


- údržba strojov, nástrojov a výrobných zariadení, ich nastavenie, prestavenie - vykonávanie opráv, preventívna údržba podľa plánu údržby - starostlivosť a údržba mechanických častí, dopravníkov a i.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior Accountant

Aktualizované: 2023-09-24


- spolupráca s finančným oddelením v zahraničí - príprava účtovných podkladov a ich kontrola - vystavovanie dodávateľských faktúr a ich spracovanie - príprava platobných príkazov - kontrola cash flow - mesačné a ročné účtovné uzávierky - spolupráca s externými spoločnosťami - reporting

Hľadáme systémového administrátora, ktorý bude zodpovedný za bezproblémový chod technickej infraštruktúry spoločnosti. Zaoberáme sa monitorovaním, montázou a servisom rádiokomunikačnej technológie. Tvojou náplňou práce bude : - Inštalácia a konfigurácia SW, HW serverových a datacentrových technológií - Zhotovovanie a udržiavanie podrobnej inštalačnej a prevádzkovej ...

- návrhy exteriéru aj interiéru projektov - zodpovednosť za návrh, analýzu a prípravu technických riešení - kreslenie dokumentácie DÚR, DSP, DRS, architektonické štúdie - komunikácia s klientami a tímom subdodávateľov - práca v BIM-e

Zodpovedá za koordináciu a zlepšovanie všetkých procesov dodávateľského reťazca, najmä v oblastiach riadenia zásob v Distribučnom centre a na predajniach, zabezpečenie plnej dostupnosti produktov pre koncového spotrebiteľa definovaním optimálnej stratégie doplňovania, udržiavaním zásob na optimálnej úrovni. Koordinácia tímovej práce dodávateľského reťazca. Spolupráca ...

o Miesto výkonu práce: kombinácia / Home Office + Košice / Slovensko + Nemecko o Zodpovedá za celý projekt a technologickú časť v celej časovej osi projektu u klienta, o Poskytovať odborné poradenstvo zákazníkom, ako efektívne využívať CRM systémy, o Poskytovať podporu zákazníkom a podľa potreby riešiť technické problémy, o Spolupracuje s ostatnými členmi tímu, aby zabezpečil ...

Spolupráca s externým tímom pracovníkov z Nemecka Preberanie projektovej dokumentácie, príprava, skúšanie, oživovanie a následne uvádzanie do prevádzky u zákazníka Komunikácia s dodávateľmi Implementácia definovanej funkcionality do riadiaceho systému
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Business Analytik

Aktualizované: 2023-09-24


- zber a analýza dát - spracovanie dát v Navision Business Central - spolupráca so zahraničnou externoú IT spoločnosťou - vytváranie správ a vizualizácií - analýza trhu a konkurencie a podpora pri rozhodovacích procesoch

Zodpovednosť za vývoj webových stránok, web aplikácií a progressive web apps Spolupráca s technickými konzultantmi ohľadom tech. požiadaviek od klientov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista údržby

Aktualizované: 2023-09-24


- Vykonávanie preventívnej, prediktívnej i reaktívnej údržby - Plánovanie údržby a opráv zariadení - Návrhy, prezentácia a implementácia nových prípravkou, strojov a zariadení - Podieľanie sa na vysvetlení technických a elektrotechnických dokumentov či pracovných postupov - Kooperácia s ostatnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Lean špecialista

Aktualizované: 2023-09-24


- prehľad v oblasti Lean procesov a Six Sigma nástrojov a techník, - orientácia na procesy, ich zmenu, efektivitu a zjednodušovanie, - implementácia 5S v rámci výroby, - identifikácia a znižovanie výrobných nákladov v rámci projektovej výroby, - komunikácia s teamom, spolupráca so zahraničím, - školenie zamestnancov o nástrojoch a procesoch Lean, - kontinuálne zlepšovanie, ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Čiastkový účtovník

Aktualizované: 2023-09-24


- spracovanie a účtovanie režijných faktúr a účtovných dokladov - evidencia účtovných dokladov - účtovanie rezerv - inventarizácia účtov - správa pokladne - komunikácia s dodávateľmi - a iné

Overovanie súladu technickej dokumentácie s požiadavkami objednávateľa Podpora koordinátora pri riadení projektových prác pre realizované projekty Spolupráca s technickým oddelením a vedúcimi výstavby v súvislosti s projektovaním a dohľadom Ostatné činnosti spojené s výkonom práce

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek