Ponuka práce v Bratislavskom kraji

Pozrite si našu aktuálnu ponuku voľných pracovných pozícii v Bratislavskom kraji.

Administratívna podpora do stavebnej firmy

Baví ťa administratíva, si aktívna vodička a dohovoríš sa po anglicky? Do tímu nadnárodnej stavebnej firmy hľadáme nového člena, ktorý bude zastrešovať nasledovnú náplň práce: * vykonávnie administratívnych úkonov * vedenie evidencie došlých faktúr a príprava dokumentov k úhradám * evidencia došlej a odoslanej pošty * asistencia pri príprave zmlúv a objednávok s dodávateľmi ...

Výrobný manažér

- zodpovedá za vedenie oddelenia výroby, plynulý chod výroby - riadi výrobný tím a zodpovedá za dodávky zákazníkom na dennej báze - zodpovedá za dosahovanie mesačných výsledkov určených pre výrobu, dodávky a kvalitu, prostredníctvom vedenia tímu (zabezpečenie výrobnej produktivity a elimináciu prestojov výrobných liniek) - definuje KPIs výroby, stanovuje ciele, zodpovedá ...

Prípravár pre dopravné stavby

- Analýzu projektovej dokumentácie - Prípravu rozpočtov, kalkuláciu stavebných prác - Určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily - Prípravu technických podkladov pre stavbu - Zodpovednosť za podklady pre výber subdodávateľov, vyhodnocovanie výberového procesu subdodávateľov

Hľadáme skúseného výjazdového mechanika stavebných strojov!

Hľadáme Mechanika pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom a servisom stavebných strojov. Hľadáme Mechanika s praxou, ktorý má skúsenosti s opravami strojov - stavebné, poľnohospodárske, kamióny a atď., ktorý bude zastrešovať servisy u klientov. * servisné prehliadky a opravy s výjazdmi v rámci východného Slovenska alebo priamo na dielni * zisťovanie nedostatkov a opravy ...

Čiastkový účtovník

- účtovanie majetku - spracovanie odpisov - inventarizácia majetku - účtovanie dodávateľských faktúr - zúčtovanie záväzkov voči zamestnancom - príprava podkladov pre audit - spolupráca pri príprave podkladov pre účtovnú závierku

Finančný manažér

· posúdenie dodaných účtovných dokladov z vecného a formálneho hľadiska ako aj z hľadiska DPH, dani z príjmov a pravidiel účtovania - účtovanie vybraných dokladov - kontrola a zaúčtovanie bankových výpisov - komunikácia s externým prostredím - vystavovanie, spracovávanie a kontrola odberateľských faktúr za nájomné, prevádzkové náklady, marketing a energie - dokladová ...

Stavebný inžinier/Stavebný dozor - BA

Riadenie a koordinácia stavebných prác; Kontrola postupov vykonaných prác s predloženými technologickými postupmi; Kontrola dodržiavania BOZP a OPP; Dohľad nad riadnym plnením povinností zo strany subdodávateľov Kompletizácia podkladov k odovzdaniu stavby a fakturácii (geodetické zameranie, kvalita atď.)

Hlavný účtovník

- kontrola účtovných dokladov a metodické riadenie účtovníctva - zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky - spolupráca s auditormi - príprava reportov pre finančného manažéra - spolupráca pri inventarizácii majetku a zásob - inventarizácia účtov hlavnej knihy - komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi v prípade potreby - vedenie tímu účtovníkov

Junior obchodník pre dátové centrá

- akvizičná činnosť a starostlivosť o zverených klientov - poskytovanie poradenstva a starostlivosti v závislosti od definovaných požiadaviek a potrieb klientov - monitoring trhu - prezentovanie spoločnosti, obchodné stretnutia - tvorba cenových ponúk

Mechanik pre stavebné stroje a techniku s možnosťou kariérneho rastu!

diagnostika a opravy stavebných mechanizmov a strojov servisné prehliadky práca na dielni vykonávanie mechanických, elektrických opráv práca na 1-zmenu

Realitný maklér

Vyhľadávanie a realizácia obchodných prípadov pod vedením Senior BDM, neskôr samostatne Príprava a vypracovanie obchodných ponúk pre klientov Samostatné vedenie obchodných rokovaní Komunikácia s obchodnými partnermi a klientami Podľa vopred stanovených podmienok a pravidiel dokončovanie pridelených obchodných prípadov Ad-hoc úlohy podľa pokynov nadriadeného

Senior Projektový Manažér pre developerské projekty (stavebníctvo)

Koordinácia prípravy projektovej dokumentácie vo všetkých fázach projektu Komunikácia a rokovanie s miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami Tendering - príprava rozpočtov Koordinácia, riadenie a plánovanie výstavby, dohľad nad kvalitou stavebných prác Kontrola nákladov a čerpania rozpočtu, vedenie kontrolných dní

Obchodný zástupca pre leteckú a námornú prepravu

akvizície nových zákazníkov v oblasti leteckých a námorných prepráv, udržiavanie vzťahov s existujúcimi zákazníkmi, vedenie obchodných stretnutí, riešenie klientských požiadaviek príprava a prezentácia cenových ponúk,

Príležitosť pre účtovníkov s anglickým jazykom / 2 týždne z mesiaca US Time

Analýza prichádzajúcich platieb Zisťovanie všetkých detailov a náležitostí platby Príprava podkladov pre platby Pripomienkovanie nezrovnalostí Komunikácie naprieč oddeleniami zodpovednými za platby

Špecialista pre reporting a účtovníctvo /aj na part-time/

- Práca s IFRS manuálmi a tvorba reportovacích balíkov - Identifikácia a spolupráca pri implementovaní zmien v legislatíve, IFRS štandardoch - Spolupráca pri konsolidácii a IFRS úpravách - Komunikácia s externým auditorom a príprava podkladov pre audit

Senior špecialista pre DANE

- zodpovednosť za vedenie daňovej agendy a príprava dokumentov k daniam a poplatkom - podpora v daňových otázkach pre účtovníkov, oznamovanie zmien po daňových novelách - pripomienkovanie obchodných zmlúv - účasť na zahraničných projektoch - daňové posudzovanie transakcií - zodpovednosť za komunikáciu so správcom dane a s daňovými poradcami - spoluúčasť na daňových ...

Electronic Engineer

Zodpovednosť za kontakt medzi výrobným závodom a dizajnom v oblasti elektro komponentov Riadenie životného cyklu elektronických a elektrických komponentov Testovanie optických komponentov Analýza kritických komponentov a ich špecifikácia Neustála podpora pre oddelenie nákupu Podpora pre technikov pri odhaľovaní porúch v oblasti optoelektroniky

Aplikačný inžinier v oblasti elektroniky / mikroprocesorov

Do nášho tímu hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti v oblasti mikroprocesovej elektroniky a systémov. Vašou hlavnou náplňou práce bude: komunikácia so zákazníkom a analýza jeho požiadaviek realizovanie aplikačných projektov a spolupráca v rámci tímov konfigurácia a implementácia systému odkomunikovanie požiadaviek na projekt a ich následné transformovanie do technických ...

Sales Repre pre IT oblasť

aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí; udržiavanie kontaktov so súčasnými zákazníkmi, akvizícia portfólia nových zákazníkov; komunikácia so zákazníkmi, distribútormi (HW a SW riešenia); reprezentácia spoločnosti, propagácia služieb spoločnosti potencionálnym zákazníkom; účasť na obchodných stretnutiach, workshopoch, konferenciách; úzka spolupráca ...

Technický kalkulant v oblasti stavebníctva/ vhodné aj pre absolventov

Do tímu hľadáme nového člena. Hľadáme kandidáta so stavebným vzdelaním, technickým myslením a motiváciou učiť sa nové veci. Chceš byť súčasťou procesu návrhu a tvorby pre stavebné objekty? Bola by táto pozícia vhodná pre teba? Náplňou práce je: - vytvoreie cenových ponúk a technických kalkulácií - podpora pri tvorbe technických návrhov pre stavebné objekty - ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek