Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality

Aktualizované: 2024-03-18


Sledovanie a kontrola výrobných procesov a postupov Monitorovanie výsledkov kvality Podieľanie sa na riešení zákaznických reklamácií Podpora výroby, riešenie vzniknutých problémov interne aj externe, návrhy opatrení na zlepšenia Účasť na interných auditoch Účasť na nových

zodpovednosť za dlhodobé aj krátkodobé projekty od tendra po finalizáciu príprava plánu projektu, riešenie ľudských zdrojov, výber nástrojov koordinácia a sledovanie plnenia cieľov projektu v priebehu celého trvania aktívna komunikácia so zákazníkmi spoločnosti reporting, budgeting, práca s internými systémami

Záleží Ti na ochrane užívateľov pred IT melanchóliou? Odštartuj svoju kariéru ako IT Technik!

podieľa sa na tvorbe kontrolných a meracích postupov sleduje dodržiavanie pracovných a technologických postupov vypracováva analýzy kvalitatívnych ukazovateľov, spracovanie nameraných dát vedie záznamy o kvalite zodpovedá za riadenie zavedených metód kvality spolupracuje s R&D pri návrhoch typových skúšok podieľa sa na tvorbe a návrhoch zlepšenia kontrolných postupov kooperuje s

Na produktové oddelenie hľadáme šikovného kolegu, ktorý má skúsenosti s projektovaním osvetlenia a tvorbou cenovej kalkulácie.

Návrh systémov, konštrukcia zariadení, náradia a prípravkov Práca na konštruktérskych úlohách Vytváranie podkladov na podporu výroby /kusovníky, normovanie/ Spracovanie návrhov, analýza technickej dokumentácie Vytváranie pracovných postupov Realizácia špecifických požiadaviek zákazníka Spolupráca s inými
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Metrológ/Kontrolór na 3D meracom stroji

Aktualizované: 2024-03-18


Práca na 3D kontrolných strojoch Znalosť technického zamerania Vytváranie zložiek kontroly Vyhotovanie záverečných výstupných správ meraní Spracovanie a archivácia technickej dokumentácie Údržba 3D

Pre nášho klienta hľadáme kmeňového zamestnanca, ktorý má BUĎ skúsenosti z oblasti projekcie pre energetický/stavebný priemysel a má ambíciu sa posunúť kariérne na projektového manažéra ALEBO skúsenosti z oblasti projektového manažmentu pre energetický priemysel. Náplň práce: Organizácia a koordinácia zvereného projektu od začiatku po koniec (energetický priemysel) Komunikácia s dodávateľmi,
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier automatizácie

Aktualizované: 2024-03-15


optimalizácia a vylepšovanie výrobných procesov inštalácia a programovanie automatizačných strojov spolupráca na rôznych projektoch návrh a aktualizácia elektrických schém zariadení zavádzanie nových strojov a technológií do

- vedenie komplexnej účtovnej agendy prideleným spoločnostiam - zostavene účtovnej závierky - príprava podkladov pre vypracovanie daňového priznania, súhrnného a kontrolného výkazu - spolupráca s auditormi a daňovým úradom - účtovanie v súlade s platnou legislatívou a dodržiavanie

starostlivosť o existujúcich zákazníkov, akvizícia technické poradenstvo príprava cenových ponúk analýza potrieb zákazníka, obchodné

Optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov a procesov pre zefektívnenie výroby Implementácia nových technologických riešení či ich menenie podľa potreby výroby Participácia na zavádzaní nových projektov i na projektoch v sériovej výrobe Analyzovanie nákladov Určovanie metód kontroly zavedených

Zodpovednosť za nákup polotovarov za najvýhodnejších podmienok Analýza trhu a výber dodávateľov Komunikácia s dodávateľmi a riešenie prípadných problémov Úzka spolupráca s viacerými oddeleniami v rámci
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hlavný účtovník/hlavná účtovníčka

Aktualizované: 2024-03-14


- zodpovednosť za vedenie účtovníctva vo výrobnom prostredí - príprava účtovnej závierky - príprava daňových priznaní, výkazníctva - pravidelný reporting - zodpovednosť za správnosť vedenia agendy v súlade s účtovnými a daňovými predpismi - spolupráca s audítormi a štátnymi inštitúciami

Zodpovednosť za vedenie komplexnej účtovnej agendy viacerých spoločností Účtovanie podľa slovenských účtovných štandardov Príprava a spracovanie podkladov pre mesačné hlásenie DPH, pre Štatistický úrad, SNB Zabezpečenie platobného styku spoločnosti Príprava podkladov na kalkuláciu daní a spolupráca s daňovým oddelením Inventarizácia účtov, pohľadávok, záväzkov Kompletizácia ročných

- Zabezpečovať nepretržitý chod strojov a zariadení vo výrobe ( reagovanie na problémy, plánované údržby, ... ) - Navrhnúť a vypracovať postupy pre údržbu - Monitorovať náklady na údržbu, sklady,vybavenie a nástroje na údržbu - Riadenie subdodávateľov - Pomoc pri inštalácii a spúšťaní nových strojov - Zabezpečiť dodržiavanie všetkých prevádzkových postupov údržby (HSE/Kvalita) -

Si študentom posledného ročníka architektúry, príp. pozemných stavieb? Čakáš už len na štátnice? Máme pre teba zaujímavú príležitosť - aplikuj získané poznatky priamo v praxi v ateliéri s dlhoročnou tradíciou.Hľadáme architekta - hľadáme Teba!
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier zákazníckej kvality

Aktualizované: 2024-03-14


- komunikácia a spracovávanie zákazníckych reklamácii - 8D reporty, analýza príčin, nápravné opatrenia - riadenie implementácie nápravných opatrení zo zákazníckych reklamácií a overovanie ich efektivity; - príprava reportov ohľadom stavu zákazníckej kvality; - účasť na externých a interných auditoch; - spolupráca pri tvorbe FMEA, plánov riadenia
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný plánovač

Aktualizované: 2024-03-14


- Zodpovednosť za tvorbu a úpravu výrobného plánu - Uvoľňovanie výrobných zákaziek a určovanie priorít pre výrobu - Vytváranie sekvencií vo výrobnom
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista kvality

Aktualizované: 2024-03-14


Si komunikatívny? Rád zastupuješ záujmy spoločnosti s ohľadom na kvalitu výrobku? Baví Ťa pracovať na znižovaní reklamácií a ich riešeniach?Máš skúsenosti s tvorbou 8D reportov a tvorbou plánov úloh a ich kontrolou plnení, aby boli všetci spokojní?Si iniciatívny pri návrhoch nápravných a preventívnych opatrení, aby sa zabránilo opätovnému vzniku nezhody?Tak toto je práca priamo pre Teba!

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek