Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Zmenového majstra do Levíc

Aktualizované: 2023-11-14


Koordinácia tímu zamestnancov na oddelení
Riadiť výrobu podľa požiadaviek výrobného plánu s ohľadom na kvalitu
Rozdeľovať prácu a zadeľovať úlohy v tíme, prideľovať zamestnancov na linky
Kontrolovať dodržiavanie hygienických noriem a BOZP
Navrhovať, implementovať a zefektívňovať výrobné procesy
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výrobného materiálu

Aktualizované: 2023-11-26


Zodpovednosť za úroveň materiálu a rotáciu skladových zásob
Aktualizácia a tvorba plánov výroby
Práca s nákupnými objednávkami a časovými plánmi pre nákup dielov
Kontakt so zákazníkmi a dodávateľmi
Zabezpečenie dopravy určitých výrobkov klientom
Aktívna spolupráca s oddelením výroby
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nástrojár do kovovýroby

Aktualizované: 2023-11-14


Údržba a oprava lisovacích nástrojov
Vykonávanie preventívnej údržby a modifikácia nástrojov
Výmena opotrebovaných častí, leštenie, brúsenie, mazanie...

- tvorba technologických postupov a ich zlepšení, tvorba BOM
- technická podpora oddeleniu výroby
- optimalizácia chodu výrobných zariadení a ich znalosť
- zodpovednosť za dodržiavanie požiadaviek a noriem
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Výrobného inžiniera

Aktualizované: 2023-11-13


- implementácia nových technológií
- poskytovanie technickej podpory na projektoch
- optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov a procesov pre zefektívnenie výroby
- analyzovanie nákladov
- určovanie metód kontroly zavedených procesov


- Rozvíja vzťahy v rámci prevádzky a s externými predajcami, dodávateľmi materiálov a konzultantmi na riadenie úspešnej implementácie projektov technických zariadení
- Disponuje veľmi dobrými technickými znalosťami v oblasti techniky a má dobré znalosti v oblasti stavebníctva
- Riadi implementáciu kapitálových projektov s cieľom zabezpečiť, aby operácie poskytovali ...


- Vývoj špecifikácie zariadenia
- Získanie dobrých technických znalostí o produktoch, materiáloch a procesných technológiách
- Výber a hodnotenie dodávateľov
- Projektové riadenie počas fáz budovania zariadenia u dodávateľa a fázy overovania
- Dodržiavanie technických noriem a noriem EHS
- Vedenie projektového tímu cez technické kontroly s ...


- Zabezpečenie včasného nákupu materiálov - priamy, nepriamy a služby
- Výber dodávateľov, vyjednanie cenových podmienok, vystavovanie objednávok, príprava zmlúv
- Podpora ostatným oddeleniam pri nákupe
- Pravidelný report, hodnotenia dodávateľov
- Analýza na optimalizáciu nákupov
- Organizácia prepravy a podpora colného odbavenia
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier kvality

Aktualizované: 2023-11-13


riešenie defektov a reklamácii (sorting, kontrola, uvoľnenie)
zodpovednosť za dokumentáciu v súvislosti s normou IATF 16949
vypracovanie FMEA, MSA analýz
participácia pri nastavovaní procesov
reporting
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Compliance engineer/specialist

Aktualizované: 2023-11-13


- príprava požadovanej dokumentácie, tvorba a udržiavanie procesov podľa suvísiacich predpisov a noriem
- príprava GAP analýz v definovaných procesoch
- analýza potrieb školení a koordinacia školení s personálnym oddelením
- súčinnosť pri certifikačných procesoch, identifikácia požiadaviek certifikácie a ich implementačná koordinácia v organizácii
- monitorovanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

QMS Inžinier

Aktualizované: 2023-11-13


zodpovednosť za vzorkovanie a testovanie výrobkov
riadenie zákazníckych auditov
zodpovednosť za procesy súvisiace so zákazníckou kvalitou
práca s 8D reportami
komunikácia so zákazníkom a externými partnermi spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

PLC Programátor

Aktualizované: 2023-11-13


PLC Programátor
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technický manažér

Aktualizované: 2023-11-13- zodpovednosť za riadenie technického oddelenia vo výrobnej spoločnosti
- zodpovednosť za vedenie teamu na technickom oddelení
- nastavovanie a zefektívňovanie procesov
- implementácia projektov a ich riadenie
- komunikácia so zákazníkmi, úzka spolupráca s ďalšími oddeleniami spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby

Aktualizované: 2023-11-13


analýza a zefektívnenie výrobných procesov
sledovanie stavu materiálu
tvorba a aktualizácia plánov výroby
práca s nákupnými objednávkami, časovými plánmi pre zabezpečenie materiálu
spolupráca s príslušnými oddeleniami,
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Validation Engineer / Process Engineer

Aktualizované: 2023-12-03


Náplň práce: - definovanie a návrh hlavných validačných plánov pre nové zariadenia a/alebo projekty riadenia zmien, ako validačný inžinier budete pracovať na projektoch vedúcich k zavádzaniu nových produktov a procesov, - vykonávať validačné činnosti na mieste vrátane tam, kde je to potrebné, dohľadu a/alebo vytvárania a vykonávania protokolov/správ, vytvárania a udržiavania ...

Náplň práce: - Projektový management produktu z fázy návrhu do fázy výroby, - Samostaná zodpovednosť za pridelené projekty, pozícia je súčasťou globálneho EU tímu R&D, - Návrh a vývoj nových procesov, systémov a procesných komponentov vrátane prototypov, - Dizajn a vývoj nových produktov, vývoj a zlepšovanie produktov určených pre koncových používateľov, - Komunikácia ...

Náplň práce:
- Projektový management produktu z fázy návrhu do fázy výroby,
- Vývoj a zlepšovanie produktov určených pre koncových používateľov,
- Vývoj a zlepšovanie nových výrobných procesov potrebných na výrobu produktov,
- Príprava a vypracovanie odbornej dokumentácie každého produktu,
- Komunikácia a aktívna spolupráca naprieč všetkými ...


Optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov a procesov pre zefektívnenie výroby
Implementácia nových technologických riešení či ich menenie podľa potreby výroby
Participácia na zavádzaní nových projektov i na projektoch v sériovej výrobe
Analyzovanie nákladov
Určovanie metód kontroly zavedených procesov

Pre nášho klienta, popredným výrobcom oceľových konštrukcií, hliníkových konštrukcií, hliníkových okien a dverí, presklených fasád , dizajnových moderných nadčasových perforovaných fasádnych systémov, hľadáme vhodného kandidáta / kandidátku na pozíciu Projektový manažér:

- kandidát bude pracovať pre divíziu oceľových konštrukcií (OK),
- kandidát ...

- koordinovanie práce, riadenie výrobného procesu
- monitorovanie KPIs vo výrobe
- zodpovednosť za plnenie termínov
- zlepšovanie technologických a výrobných procesov
- komunikácia s príslušnými oddeleniami, reportovanie

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek