Voľné pracovné miesta


- odstraňovanie porúch strojov a zariadení - spolupráca pri prestavbách strojov a zariadení a ich výrobe - práca s PLC SIEMENS - vedenie predpísaných záznamov o prehliadkach, opravách a údržbe strojov, zariadení - preventívna
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci časti výroby

Aktualizované: 2024-05-09


- dohľad nad dodržiavaním postupov, termínov, procesov, noriem kvality a kvality produktov v medzinárodnej automotive spoločnosti - dohľad nad plnením výrobných plánov - riadenie supervízorov a zvereného tímu vo výrobe - zabezpečenie personálnych i materiálnych zdrojov - reporting výkonov, efektivity, návrhy riešení - návrh a implementácia opatrení, technická podpora tímu pri riešení
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér výroby v automobilovom priemysle

Aktualizované: 2024-05-09


Zodpovednosť za efektívne riadenie celkového výrobného procesu v automotive sektore. Aktívne vedenie a motivácia tímu zhruba 250 ľudí s cieľom dosiahnuť maximálnu produktivitu a kvalitu. Zabezpečenie dodržiavania výrobných harmonogramov a normatívov, s dôrazom na včasné dodanie produktov zákazníkom. Implementácia a monitorovanie bezpečnostných a pracovných štandardov na pracovisku.

Máš stavebné vzdelanie a skúsenosti, alebo si absolvent stavebnej fakulty TZB? Pridaj sa k nám! Pre klienta hľadáme kmeňového zamestnanca na pozíciu technika TZB s komplexným zaškolením, ktorého hlavnou náplňou práce bude: Zhotovenie projektovej dokumentácie a montážnych výkresov pre oblasť TZB Práca v programe AutoCad Tvorba cenových ponúk pre zákazníkov a komunikácia s nimi Pomer práce
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Merací technik priamo v Košiciach

Aktualizované: 2024-05-09


upínanie dielov a merania na 3D zariadeniach Zeiss manuálne merania (základné meradlá, drsnometer, spektometer, RTG ...) a merania na meracom mikroskope zadávanie dát do informačného systému riešenie kvalitatívnych problémov v spolupráci s výrobou vzorkovanie dielov a vyhodnotenie meraných dát odladenie meracieho procesu, korelácia výsledkov z vyhodnotenia spoluzodpovednosť za archív

Vykonávanie preventívnej údržby foriem Odstraňovanie porúch, oprava foriem Nastavovanie a dolaďovanie výrobných procesov Prekladanie návrhov na zlepšovanie výrobných
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci výroby

Aktualizované: 2024-05-07


Zodpovednosť za celkové riadenie výrobného procesu a s tým súvisiace riadenie pridelených zamestnancov Plánovanie výroby za účelom dosiahnutia cieľov spoločnosti Motivácia zamestnancov na rôznych oddeleniach v rámci spoločnosti Pravidelné hodnotenie zamestnancov Monitorovanie výrobných KPI Zodpovednosť za udržiavanie implementovaného systému 5S a ISO noriem Účasť na manažérskych poradách
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Projektový manažér série

Aktualizované: 2024-05-07


- realizácia projektov v súlade s požiadavkami zákazníka pri požadovanej kvalite, stanovenom rozpočte a termínoch plnenia, - komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi, - vedenie pracovných tímov, - plánovanie a kontrolovanie úloh projektového tímu, - nastavenie si technických požiadaviek, zadefinovanie predstáv a cieľov, - monitorovanie technológií a technických možností výroby, -

Zodpovednosť za kvalitu dodávaných dielov od dodávateľov Spolupráca s komunikácia s dodávateľmi ohľadom kvality Ostatné administratívne činnosti Stanovenie prijateľných štandardov na kvalitu podľa ktorých sa bude riadiť
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Process Planner

Aktualizované: 2024-05-06


Si zapálený pre prácu v automotive sektore? Poď sa podieľať na tvorbe nového plne elektrického auta!

- Koordinácia činností súvisiacich s výrobou ( montáže) z hľadiska technického a technologického - Zabezpečenie výrobných zariadení - funkčnosť, BOZP, - Vypracovanie príslušnej dokumentácie - Hľadanie možností na zlepšenie procesov - z hľadiska efektivity , organizácie výroby, vyhodnocovanie zmien - Meranie časového cyklu individuálnych pracovných pozícií a montážnych liniek -
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby

Aktualizované: 2024-05-06


analýza a zefektívnenie výrobných procesov sledovanie stavu materiálu tvorba a aktualizácia plánov výroby práca s nákupnými objednávkami, časovými plánmi pre zabezpečenie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality

Aktualizované: 2024-05-06


- aktívna spolupráca so zákazníkmi, spracovanie reklamácií - sledovanie indikátorov kvality a aktualizácia dokumentácie - implementácia nápravných opatrení - spolupráca s príslušnými oddeleniami, účasť na
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Projektový manažér

Aktualizované: 2024-05-06


Projektový manažér Hľadáme proaktívneho, samostatného človeka, ktorý vie reagovať na potreby zákazníka a koordinovať projekt.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby / Production planner

Aktualizované: 2024-05-06


Náplň práce: - vyvážené plánovanie jednotlivých výrobných liniek so zameraním sa na optimalizáciu vyťaženia výrobných liniek so súčasným zreteľom na štandardnú a špeciálnu výrobu, - príprava a dodržiavanie harmonogramu výroby, stanovenie priorít objednávok a splnenie požiadaviek business plánu, podieľanie sa na projektoch zefektívňujúcich proces výroby, - zodpovedá za včasné a termínovo

Optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov a procesov pre zefektívnenie výroby Implementácia nových technologických riešení či ich menenie podľa potreby výroby Participácia na zavádzaní nových projektov i na projektoch v sériovej výrobe Analyzovanie nákladov Určovanie metód kontroly zavedených procesov

Riadiť dodávateľské vzťahy vyhodnocovaním schopností a procesov, analyzovaním potenciálnych dodávateľov a koordináciou so zainteresovanými stranami. V spolupráci s externými partnermi uľahčovať nábor dodávateľov, hodnotiť výrobné procesy a podporovať iniciatívy na zlepšenie. Vykonávať dodávateľské audity, inšpekcie a hodnotenia prvého výrobku, aby ste sa uistili, že sú splnené štandardy

Tvojou náplňou práce bude: zabezpečovať správny chod rezacej a baliacej linky na výrobu hotových výrobkov nastavať linku podľa požadovaného výrobku vykonávať drobnú údržbu na strojnom zariadení vykonávať vizuálnu kontrolu

- zodpovednosť za rozbeh nových projektov a zavádzanie súvisiacich procesov a technológií - definovanie cieľov, termínov a procesných krokov pre nové projekty - tvorba a aktualizácia pracovných inštrukcií a dokumentov - spolupráca s oddelením kvality pri vytváraní PPAP dokumentácie a kontrolných plánov - zavádzanie nástrojov na zvyšovanie efektívnosti a úspornosti výrobného
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný Inžinier pre nové projekty

Aktualizované: 2024-05-02


- zodpovednosť za rozbeh nových projektov a zavádzanie súvisiacich procesov a technológií - definovanie cieľov, termínov a procesných krokov pre nové projekty - tvorba a aktualizácia pracovných inštrukcií a dokumentov - spolupráca s oddelením kvality pri vytváraní PPAP dokumentácie a kontrolných plánov - zavádzanie nástrojov na zvyšovanie efektívnosti a úspornosti výrobného

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek