Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Elektrikár na 1 alebo 4 zmeny

Aktualizované: 2023-11-27


Vykonávanie preventívnej údržby
Odstraňovanie a identifikácia závad elektrozariadení
Kontrola a záznam stavu elektr.zariadení
Nastavovať optimálnu činnosť elektr.zariadení
Práca na 1 alebo 4 zmeny 12hod, (4 dni práca / 4 dni voľno)

Zabezpečuje stabilný chod výrobnej linky
Zodpovedá za funkčnosť strojov a zariadení
Zastrešuje činnosti súvisiace s preventívnou a prediktívnou údržbou zariadení podľa plánov údržby
Podieľa sa na znižovaní porúch na strojoch, analyzuje ich výskyt
Vykonáva opravy strojov s cieľom zníženia prestojov na minimum
Tvorí, upravuje a uchováva parametre ...


- práca servisného technika v teréne (práca vyžaduje cestovanie - Slovensko aj zahraničie)
- podpora klientom (údržba, oprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky a optimalizácia)
- vykonávanie servisu - od bežného servisu po preventívnu a korektívnu údržbu strojov
- diagnostikovanie porúch a ich následné odstránenie
- zodpovednosť za efektívnu prácu ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ

Aktualizované: 2023-11-24- Implementácia a optimalizácia výrobných procesov
- Vypracovávanie technologických postupov, poskytovanie podpory zamestnancom
- Podieľanie sa na implementácii nových technológií do výrobného procesu
- Plánovanie a určovanie procesov, kapacít strojov a zariadení
- Analýza chýb a rizík, podieľanie sa na nápravných opatreniach
- Podieľanie ...

Pre nášho klienta - poprednú strojársku spoločnosť, ktorá relokuje jednu zo svojich divízii na Slovensko hľadáme skúseného Production Managera
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Bezpečáka do výroby !

Aktualizované: 2023-11-24- Kontrola dodržovania noriem a bezpečnostných predpisov na pracovisku
- Tvorba a aktualizácia smerníc BOZP a PO
- Zisťovanie a analýza pracovných úrazov, návrh opatrení.
- Realizácia školení zamestnancov a vykonávanie kontroly a bezpečnostných auditov.
- Spolupráca s dodávateľmi a PZS.
- Každodenná spolupráca so všetkými oddeleniami.
- Reportovanie


- zabezpečenie zákazníckej kvality
- návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení
- práca na základe ISO noriem
- riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting
- spolupráca s výrobou a skladom, s inšpektormi a kontrolórmi kvality
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Process Engineer

Aktualizované: 2023-11-24


Náplň práce:
- definovanie procesov výroby a riadenie technologických procesov používaných pri výrobe produktov a montážnych celkov,
- spracovávanie, udržiavanie, evidencia a riadenie dokumentácie procesov v systémoch firmy, zlepšovanie výrobných procesov zmysle metódy,
- posudzovanie zlepšovacích a technických návrhov v rámci firmy, implementácia postupov zabezpečujúcich ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervízor výroby - len ranná zmena !

Aktualizované: 2023-11-23


samostatné vedenie výrobného úseku (sériová výroba, 20 - 25 pracovníkov)
efektívne využívanie pracovného času zamestnancov výroby (napr. dodržiavanie pracovného času, kontrola nadčasovej práce, prerozdeľovanie zamestnancov podľa interných potrieb výroby a pod....).
plnenie výrobného plánu výroby
dodržiavanie výrobných postupov
zaškoľovanie nových ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior výrobný inžinier

Aktualizované: 2023-11-23- Implementácia a optimalizácia technologických riešení podľa potreby výroby a projektu
- Zefektívňovanie, navrhovanie a zavádzanie výrobných procesov a nových technológií a ich následná kontrola
- Optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov
- Analýza údajov
- Komunikácia v rámci spoločnosti, so zákazníkmi či dodávateľmi
- Cestovanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier

Aktualizované: 2023-11-23


- hodnotenie a zlepšovanie procesov vo výrobe
- optimalizovanie procesov, podávanie návrhov na zvýšenie efektivity, znižovanie nákladov
- vypracovanie a aktualizácia dokumentácie a pracovných postupov
- podpora pri nápravných opatreniach a nákupe nových technológií
- spolupráca s inými oddeleniami spoločnosti
- reportovanie

práca na projektoch podľa požiadaviek zákazníka - zákazková strojárska výroba (nie automotive)
analýza požiadaviek, tvorba CAD modelov a výrobnej dokumentácie
návrh prípravkov a nástrojov a spolupráca pri návrhu technologických postupov
spracovanie a aktualizácia výkresovej dokumentácie (2D/3D)
rozbor porúch vo výrobnom a konštrukčnom procese a návrh nápravných ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný riaditeľ.

Aktualizované: 2023-11-21


Zodpovednosť za plynulý chod oddelenia porážky, rozrábky a výroby
Plánovanie a koordinácia jednotlivých výrobných procesov
Spolupráca pri vytváraní výrobných plánov, ukazovateľov a rozpočtov
Nastavovanie optimálnych výrobných parametrov a kapacít
Zodpovednosť za koordináciu výrobných pracovníkov
Reporting riaditeľovi spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Environmentalista

Aktualizované: 2023-11-20- Zabezpečovanie a aktualizácia príslušných dokumentov v oblasti ochrany životného prostredia
- Vytváranie nových návrhov a opatrení zameraných na zlepšenie kvality environmentu – primárne zameranie sa na ovzdušie
- Pravidelná spolupráca a komunikácia s príslušným úradmi
- Zabezpečovanie kontrol kvality, prepočtov znečistenia
- Komunikácia naprieč ...

Konštruktér - vhodné pre juniora (aj pre absolventa s praxou v škole)

Zodpovedá za koordináciu a zlepšovanie všetkých procesov dodávateľského reťazca, najmä v oblastiach riadenia zásob v Distribučnom centre a na predajniach, zabezpečenie plnej dostupnosti produktov pre koncového spotrebiteľa definovaním optimálnej stratégie doplňovania, udržiavaním zásob na optimálnej úrovni.
Koordinácia tímovej práce dodávateľského reťazca.
Spolupráca ...

montovanie/skladanie jednotlivých častí, kusov podľa technickej dokumentácie
overovanie produktov počas a po skončení montáže
značenie vyrobených kusov podľa zákazky

- zodpovednosť za preventívnu a operatívnu údržbu robotov vo výrobe
- starostlivosť o pridelené stroje
- spolupráca pri tvorbe plánov údržby a opráv, spravovanie dokumentácie
- samostanosť, technické myslenie

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek