Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier

Aktualizované: 2024-05-21


- implementácia zmien a nových produktov - podieľanie sa na výbere technológií - vypracovanie technologických postupov - kontrola a nastavenie

- oprava porúch strojov a zariadení, navrhovanie technických riešení - preventívna a operatívna údržba - hlásenie porúch a spolupráca pri ich odstraňovaní - inštalácia nových technológií - elektrikárske práce

Súčasť v oblasti PLC programovania a nastavovania na výrobných strojoch a zariadeniach Komunikácia naprieč oddeleniami Optimalizácia výrobných procesov Súčasť vo vedení projektov Podpora v oblasti zavedenia nových zmien vo výrobných

Špecialista systému zberu výrobných dát
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Projektový koordinátor

Aktualizované: 2024-05-20


Projektový koordinátor

Zodpovednosť za kvalitu dodaných dielov. Vypracovávanie plánov kontroly výroby a katalógov chýb. Starostlivosťv o dodávateľov a komunikácia s dodávateľmi na dennej báze. Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier Team leader

Aktualizované: 2024-05-17


Riadenie a motivovanie menšieho teamu procesných inžinierov Spolupráca na navrhovaní technologických riešení pre nové projekty Zodpovednosť za tvorbu procesných plánov, optimalizáciu výrobných liniek Komunikácia s príslušnými oddeleniami, pravidelné

Optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov a procesov pre zefektívnenie výroby Implementácia nových technologických riešení či ich menenie podľa potreby výroby Participácia na zavádzaní nových projektov i na projektoch v sériovej výrobe Analyzovanie nákladov Určovanie metód kontroly zavedených

- Zabezpečovať nepretržitý chod strojov a zariadení vo výrobe ( reagovanie na problémy, plánované údržby, ... ) - Navrhnúť a vypracovať postupy pre údržbu - Monitorovať náklady na údržbu, sklady,vybavenie a nástroje na údržbu - Riadenie subdodávateľov - Pomoc pri inštalácii a spúšťaní nových strojov - Zabezpečiť dodržiavanie všetkých prevádzkových postupov údržby (HSE/Kvalita) -
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervízor výroby

Aktualizované: 2024-05-15


- riadenie pracovníkov vo výrobe s ohľadom na dosiahnutie kvality a produktivity - dohľad nad činnosťami zlepšovania a znižovania nákladov - spracovávanie reportov - spolupráca s ostatnými oddeleniami - dodržiavanie a kontrola
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Finančný manažér

Aktualizované: 2024-05-15


- riadenie a kontrola dodržiavania postupov v oblasti účtovníctva - finančné plánovanie, controlling a budgeting - kontrola finančných a ekonomických ukazovateľov - sledovanie čerpania rozpočtu, analýza mesačných výsledkov a riadenie vzniknutých odchýlok - tvorba účtovnej závierky a podávanie daňových priznaní - vedenie malého

Hľadáme šikovného kandidáta so skúsenosťami v oblasti výroby, s dobrou znalosťou anglického jazyka a užívateľskou úrovňou Excelu.

V rámci pozície budete mať možnosť riadiť ekonomické aspekty slovenskej divízie spoločnosti. Vašou úlohou bude, nielen zabezpečiť ekonomickú stabilitu a výkonnosť našich pobočiek, ale aj viesť strategické rozhodovanie, ktoré povedie k ich dlhodobému úspechu. Budete mať celkovú zodpovednosť za finančné riadenie a administratívne procesy, s dôrazom na prispôsobenie štruktúr skupine a efektívne
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný inžinier

Aktualizované: 2024-05-14


- implementácia a optimalizácia technologických riešení podľa potreba výroby a projektu - zefektívňovanie, navrhovanie a zavádzanie výrobných procesov a ich následná kontrola - optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov - analýza údajov - komunikácia v rámci spoločnosti, so zákazníkmi či dodávateľmi

Rád/a cestuješ a si technicky zdatný/á? Neváhaj a využi príležitosť pracovať ako - Expert pre testing - vhodné aj pre absolventa technickej SS/VŠ- Vhodné i pre absolventov

- zabezpečovanie činnosti v oblasti bezpečnosti práce, zdravia a požiarnej ochrany - vykonávanie kontroly zameranej na dodržiavanie všetkých predpisov u zákazníka - sledovanie legislatívnych zmien a ich implementácia - realizácia potrebných školení
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci nákupu

Aktualizované: 2024-05-13


Vedúci nákupu

- tvorba technologických postupov a ich zlepšení - technická podpora oddeleniu výroby - optimalizácia chodu výrobných zariadení, navrhovanie technických riešení - zodpovednosť za dodržiavanie požiadaviek a
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier pre spájkovanie

Aktualizované: 2024-05-13


Procesný inžinier pre spájkovanie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ

Aktualizované: 2024-05-10


- vypracovávanie technologických postupov - podieľanie sa na implementácii nových technológií do výrobného procesu - optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania - analýza rizík a vytvorenie plánu pre ich predchádzanie - špecifikácia materiálov a vypracovanie kalkulácii

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek