Voľné pracovné miesta- frézovanie súčiastok
- čítanie výkresovej dokumentácie
- nastavenie stroja
- príprava programu
- výber a zameranie nástrojov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervízor výroby

Aktualizované: 2023-11-15


Úzka kooperácia s operátormi, lídrami a zoraďovačmi na dennej báze, definovanie plánov a ich plnenie,
Plánovanie a vykonávanie zmien v prípade požiadaviek od zákazníka vo výrobnom programe,
Zbierať a spracovávať výrobné dáta, podávať správy
Manažovanie operátorov, riešenie bežných situácií
Pravidelne kontrolovať výrobnú linku a eliminovanie zistených ...

Dohľad nad technickým stavom strojov a zariadení
Starostlivosť, kontrola činností a servisných cyklov strojov a zariadení
Zodpovednosť za zavádzanie a optimalizáciu výrobných procesov
Príprava a vypracovanie operačných postupov
Vypracovanie plánu opráv s cieľom zvýšenia efektivity pracoviska

Zabezpečovať a vytvárať celý proces a systém údržby strojov a zariadení
Plánovať a optimalizovať proces údržby (preventívnej a prediktívnej)
Dohliadať a vykonávať kontroly, testovanie a následné odstraňovanie zistených závad
Pripravovať podklady pre tvorbu rozpočtu oddelenia
Odborne riadiť, školiť a trénovať technickú skupinu
Napomáhať pri ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Nástrojár do kovovýroby

Aktualizované: 2023-11-14


Údržba a oprava lisovacích nástrojov
Vykonávanie preventívnej údržby a modifikácia nástrojov
Výmena opotrebovaných častí, leštenie, brúsenie, mazanie...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Programátor CNC strojov

Aktualizované: 2023-11-13


- Programovanie CNC strojov a tvorba technologických postupov
- Vylepšovanie pracovného a výrobného procesu
- Tvorba programov pre CNC frézy a sústruhy
- Zodpovednosť za objednávku a evidenciu režijného materiálu pre CNC pracovisko
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier kvality

Aktualizované: 2023-11-13


riešenie defektov a reklamácii (sorting, kontrola, uvoľnenie)
zodpovednosť za dokumentáciu v súvislosti s normou IATF 16949
vypracovanie FMEA, MSA analýz
participácia pri nastavovaní procesov
reporting
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Compliance engineer/specialist

Aktualizované: 2023-11-13


- príprava požadovanej dokumentácie, tvorba a udržiavanie procesov podľa suvísiacich predpisov a noriem
- príprava GAP analýz v definovaných procesoch
- analýza potrieb školení a koordinacia školení s personálnym oddelením
- súčinnosť pri certifikačných procesoch, identifikácia požiadaviek certifikácie a ich implementačná koordinácia v organizácii
- monitorovanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

PLC Programátor

Aktualizované: 2023-11-13- vyvíjanie, simulovanie, implementovanie a testovanie riadiacich programov pre PLC zariadenia
- podieľanie sa na uvádzaní PLC zariadení do prevádzky
- znalosť v oblasti bezpečnosti strojov a elektro noriem
- nastavovanie meničov Rockwell a Siemens
- diagnostikovanie porúch a ich odstraňovanie s dôrazom na minimalizovanie odstávok
- komunikácia so zákazníkom ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Konštruktér - vhodné i pre absolventov

Aktualizované: 2023-11-13


Našiel si sa v tvorbe konštrukcii? Chceš sa ďalej rozvíjať a vzdelávať? Neváhaj a využi príležitosť!

- servis a údržba generátorov
- výkon servisu podľa potreby (cestovanie do zahraničia k zákazníkovi)
- komunikácia a spolupráca s príslušnými oddeleniami
- komplexné školenie zákazníka na prácu s generátormi

Pre nášho klienta, popredným výrobcom oceľových konštrukcií, hliníkových konštrukcií, hliníkových okien a dverí, presklených fasád , dizajnových moderných nadčasových perforovaných fasádnych systémov, hľadáme vhodného kandidáta / kandidátku na pozíciu Projektový manažér:

- kandidát bude pracovať pre divíziu oceľových konštrukcií (OK),
- kandidát ...

- koordinovanie práce, riadenie výrobného procesu
- monitorovanie KPIs vo výrobe
- zodpovednosť za plnenie termínov
- zlepšovanie technologických a výrobných procesov
- komunikácia s príslušnými oddeleniami, reportovanie


- nastavenie stroja
- práca na vrtačke
- programovanie ( príprava, odladenie .. )
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Servisný technik

Aktualizované: 2023-11-09


* servis najmodernejšej techniky
* komunikácia s dodávateľmi
* príjem a evidencia tovaru, starostlivosť o sklad
* komunikácia so zákazníkmi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme programátora robotov

Aktualizované: 2023-11-09- nastavovanie a programovanie robotov
- výskum a inovácie nových technológii z oblasti automatizácie
- kooperácia na projektoch spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí
- návrhy na zlepšenia v oblasti nových technológii
Lugera & Maklér spol. s r.o.

PLC technik

Aktualizované: 2023-11-29


Vykonáva operatívnu, preventívnu údržbu , diagnostiku a nastavenie strojných zariadení PLC
Spolupodieľa sa na plynulom chode výroby
Zodpovedá za inštalácia a spustenie príslušných strojov
Vykonáva analýzu a diagnostiku vzniknutých porúch
Práca na 3 zmeny

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek