Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Process Engineer

Aktualizované: 2024-02-12


Náplň práce: - definovanie procesov výroby a riadenie technologických procesov používaných pri výrobe produktov a montážnych celkov, - spracovávanie, udržiavanie, evidencia a riadenie dokumentácie procesov v systémoch firmy, zlepšovanie výrobných procesov zmysle metódy, - posudzovanie zlepšovacích a technických návrhov v rámci firmy, implementácia postupov zabezpečujúcich udržiavanie a

Náplň práce: - Projektový management produktu z fázy návrhu do fázy výroby, - Samostaná zodpovednosť za pridelené projekty, pozícia je súčasťou globálneho EU tímu R&D, - Návrh a vývoj nových procesov, systémov a procesných komponentov vrátane prototypov, - Dizajn a vývoj nových produktov, vývoj a zlepšovanie produktov určených pre koncových používateľov, - Komunikácia a aktívna spolupráca
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér kvality

Aktualizované: 2024-02-09


Implementácia, riadenie a zlepšovanie systému manažérstva kvality Zodpovednosť za manažment a zavádzanie noriem ISO: 9001, IATF 16 949, ISO: 14001 Interné a externé audity Riadenie procesov ako sú nápravné opatrenia, zlepšovania, atď. Spracovanie systémovej dokumentácie Spracovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov Komunikácia s materskou spoločnosťou v
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervízor na oddelení kvality

Aktualizované: 2024-02-06


kontrolné merania, testovanie a vizuálna kontrola reporting interného scrapu zaškolovanie kontrolórov kvality úzka spolupráca s inžinierom
Lugera & Maklér spol. s r.o.

BOZP špecialista

Aktualizované: 2024-02-05


zodpovednosť za kompletne zastrešenie BOZP v spoločnosti školenie zamestnancov, aktualizácia a príprava dokumentácie riešenie pracovných úrazov a ich evidencia participácia na auditoch a kontrolách súvisiacich s
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality projektovej realizácie

Aktualizované: 2024-02-05


definícia parametrov kvality pre vybrané strojné zariadenia kontrola technických špecifikácii a spôsobilosti strojných zariadení vzorkovanie, reporting, tvorba štúdii úzka spolupráca s projektovým
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier zákazníckej kvality

Aktualizované: 2024-02-22


- Definovanie požiadaviek zákazníka na kvalitu výrobku a následný dohľad nad ich implementáciou vo výrobe - Sumarizácia zákazníckych hodnotení - Identifikácia kľúčových ukazovateľov kvality výrobku - Vykonávanie nápravných a preventívnych opatrení v súvislosti s kvalitou - Podieľanie sa na vypracovaní akčných plánov - Kontaktná osoba pre zákazníka
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier zákazníckej kvality

Aktualizované: 2024-02-02


aktívna komunikácia so zákazníkmi, analýzy a asistencia v závodoch zákazníka tvorba FMEA, Control Pan, inštrukcii účasť na externý auditoch a vykonávanie interných auditov riadenie rezidentov

Celkové monitorovanie automatických nástrojov marketingu a ich integrácie Kontrola pripravenosti, kvality a prevádzkyschopnosti funkcií aplikácii na základe špecifikácií Monitorovanie problémov Implementácia automatizovaných testov Vykonávanie manuálnych testov Vytáranie reportov pre zabezpečenie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

SQA inžinier

Aktualizované: 2024-02-01


- hodnotenie a audit dodávateľov - administrácia a koordinácia dodávateľských reklamácii - sledovanie dodávateľských 8D správ - spolupráca s kvalitou procesu, spokojnosť zákazníka a ostatnými oddeleniami - účasť na zlepšovacích
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality so znalosťou IATF

Aktualizované: 2024-02-01


aktualizácia a tvorba potrebnej dokumentácie GAP analýzy, spolupráca na vyhodnocovaní 8D reportov spoluúčasť na certifikačných procesoch práca na nových projektoch, hlavne v oblasti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

SQA Engineer

Aktualizované: 2024-02-01


- Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských reklamácií - Neustále zlepšovanie kvality dodávaných dielov - Vykonávanie nápravných a preventívnych opatrení s dodávateľmi - Vypracovanie akčných plánov - Komunikácia s ostatnými výrobnými
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ

Aktualizované: 2024-02-01


- poskytuje technickú podporu výroby s cieľom zlepšiť konkrétny výrobný proces z hľadiska efektívnosti a noriem kvality - prispieva k zavádzaniu nových výrobných procesov/technológií - podporuje proces industrializácie nového produktu/aplikácie - zbiera a analyzuje dáta z výroby, v prípade odchýlky od noriem zapája správnych spolupracovníkov k identifikácii najlepších nápravných opatrení,

Tvorba a aktualizácia dokomuntácie súvisiacej s požiadavkami na kvalitu výroby (smernice, skúšobné a pracovné postupy, formuláre, špecifikácie produktov atď) Zodpovednosť za vykonávanie interných auditov. Vedenie hygienických auditov, odber vzoriek pre chemické a mikrobiologick analýzy. Vykonávanie nápravných opatrení v súlade s normami kvality. Spolupráca na vykonávaní analýzy a riadení

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek