Voľné pracovné miesta- zabezpečenie zákazníckej kvality
- návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení
- práca na základe ISO noriem
- riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting
- spolupráca s výrobou a skladom, s inšpektormi a kontrolórmi kvality

Na produktové oddelenie hľadáme šikovného kolegu, ktorý má skúsenosti s projektovaním osvetlenia a tvorbou cenovej kalkulácie.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior SW Project Engineer

Aktualizované: 2023-11-20


Zodpovednosť za návrh, dizajn a implementáciu SW a HW riešení
Práca na zaujímavých projektoch v oblasti vývoja systémov na riadenie funkčnej bezpečnosti v energetike
Zodpovednosť za projektovú dokumentáciu
Spolupráca so zahraničnými projektovými manažérmi
Reporting

- návrh algoritmov a projektovej dokumentácie
- konfigurácia a programovanie DCS a PLC
- práca v SCADA systémoch
- optimalizácia a návrh zlepšení procesov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Servisný technik

Aktualizované: 2023-11-16


- Vykonávanie servisných a montážnych zásahov
- Spracovanie protokolov
- Dodržiavanie pracovných postupov podľa projektovej dokumentácie

Komplexná podpora projektového tímu pri organizácií projektových aktivít a plnenie pokynov nadriadeného
Plánovanie úloh v rámci časového harmonogramu projektu
Koordinácia a sledovanie plnenia cieľov projektu v priebehu celého trvania
Zavádzanie metód v rámci hodnotenia projektu
Účasť na organizácií a napredovaní projektu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

New Project Electrical Engineer

Aktualizované: 2023-11-14


Navrhovanie nových produktov
Zúčastňovanie sa na zdokonaľovaní, vývoji a testovaní nových produktov
Výber ideálnych komponentov potrebných pre zostavenie produktu
Spracovanie potrebnej dokumentácie ku každému produktu
Účasť na záverečnom testovaní nových produktov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Testovací inžinier

Aktualizované: 2023-11-14


Zavádzanie nových produktov do výroby a navrhovanie vlastností produktov
Vylepšovanie produktov a implementácia zmien v prípade zmeny komponentov
Analyzovanie a kontrolovanie technickej problematiky výrobkov
Zapracovávanie požiadaviek zákazníka (dokumentácia, riadenie úloh v oblasti elektroniky a elektrotechniky)
Komunikácia s ostatnými oddeleniami

Dohľad nad technickým stavom strojov a zariadení
Starostlivosť, kontrola činností a servisných cyklov strojov a zariadení
Zodpovednosť za zavádzanie a optimalizáciu výrobných procesov
Príprava a vypracovanie operačných postupov
Vypracovanie plánu opráv s cieľom zvýšenia efektivity pracoviska

Zabezpečovať a vytvárať celý proces a systém údržby strojov a zariadení
Plánovať a optimalizovať proces údržby (preventívnej a prediktívnej)
Dohliadať a vykonávať kontroly, testovanie a následné odstraňovanie zistených závad
Pripravovať podklady pre tvorbu rozpočtu oddelenia
Odborne riadiť, školiť a trénovať technickú skupinu
Napomáhať pri ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier kvality

Aktualizované: 2023-11-13


riešenie defektov a reklamácii (sorting, kontrola, uvoľnenie)
zodpovednosť za dokumentáciu v súvislosti s normou IATF 16949
vypracovanie FMEA, MSA analýz
participácia pri nastavovaní procesov
reporting
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Compliance engineer/specialist

Aktualizované: 2023-11-13


- príprava požadovanej dokumentácie, tvorba a udržiavanie procesov podľa suvísiacich predpisov a noriem
- príprava GAP analýz v definovaných procesoch
- analýza potrieb školení a koordinacia školení s personálnym oddelením
- súčinnosť pri certifikačných procesoch, identifikácia požiadaviek certifikácie a ich implementačná koordinácia v organizácii
- monitorovanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

QMS Inžinier

Aktualizované: 2023-11-13


zodpovednosť za vzorkovanie a testovanie výrobkov
riadenie zákazníckych auditov
zodpovednosť za procesy súvisiace so zákazníckou kvalitou
práca s 8D reportami
komunikácia so zákazníkom a externými partnermi spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Merací technik pre oddelenie kvality

Aktualizované: 2023-11-13


zodpovednosť za merania s použitím mikroskopu, RTG a iných zariadení
overovanie kvality produktov v NPI fázach
testovanie, posudzovanie kvalitových nezrovnalostí, analýza chýb
správa meradiel a prístrojov
príprava NPI harmonogramu, reporting

zodpovednosť za prípravu dokumentácie k IATF 16949
správa dokumentácie k interným auditom
spracovanie požiadaviek od zákazníkov
práca s kvalitovými dátami a analýzou meracieho systému
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Produktového Managera

Aktualizované: 2023-11-13


- tvorba produktového katalógu pre zákazníkov, analýza trhu konkurenciu
- vypracovanie cenových návrhov
- zastrešovanie technickej podpory, pravidelná komunikácia so zákazníkmi
- účasť na nových projektoch


- opravy strojov a zariadení
- zisťovanie a odstraňovanie porúch
- komunikácia s dodávateľmi
- komunikácia so zákazníkmi

Vykonávanie skúšok, meranie veličín v oblasti elektrotechniky
Spravovanie dokumentácie, tvorba analýz a reportov
Tvorba nových meracích metód
Spolupráca pri spracovaní reklamácií produktov

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek