Voľné pracovné miesta

Sourcing Buyer

- nakupovanie komodít podľa výrobného plánu - nakupovanie od zazmluvnených dodávateľov z celého sveta v segmente strojárskej a elektrotechnickej výroby - vyhľadávanie nových dodávateľov v prípade potreby - vedenie obchodných rokovaní, negociácie cien s dodávateľmi - príprava rámcových zmlúv - hodnotenie dodávateľov - vyhodnocovanie ponúk od dodávateľov - zodpovednosť ...

Obchodný zástupca

Zodpovednosť za predaj SW riešenia Vedenie obchodných stretnutí Akvizícia nových zákazníkov a starostlivosť o existujúcich zákazníkov Poskytovanie poradenstva klientom pri výbere vhodného riešenia Tvorba cenových ponúk, kalkulácia projektov a uzatváranie zmluvných podmienok

Konštruktér

- podieľanie sa na vývoji nových produktov - práca s 3D konštrukčnými programami - výber vhodných technických riešení - tvorba 3D modelov podľa požiadaviek zákazníka

Account Manager

Zodpovednosť za predaj komplexných obalových riešení Vedenie obchodných stretnutí a rokovaní Starostlivosť o existujúcich zákazníkov a akvizícia nových Poskytovanie poradenstva klientom pri výbere vhodného riešenia Tvorba cenových ponúk a uzatváranie zmluvných podmienok Spolupráca s viacerými oddeleniami v spoločnosti (dizajn, výroba, kvalita)

Elektrotechnický Hardware tester

Vaše zodpovednosti budú v rámci testovania elektroniky (joysticky a senzory pre bezpečnostné aplikácie) Zabezpečenie všetkých hardvérových požiadaviek v rámci projektov NPD Vytváranie testovacích prípadov na základe hardvérových požiadaviek odvodených od požiadaviek zákazníka Vytváranie testovacích nastavení na vykonávanie hardvérových testov Vytvorenie automatických ...

Zoraďovač

* optimalizuje a efektívne vykonáva výmeny foriem * vykonáva plánované a neplánované zoraďovanie strojov s príslušnými prevádzkovými prostriedkami * vykonáva montáž nástrojov * vykonáva záznamy do zložky výrobku * zodpovednosť za optimalizáciu procesu * vykonáva dennú údržbu foriem, správne uloženie nástrojov * práca na 3 zmeny

Lean Špecialista

Zlepšovanie výrobných procesov a výkonnosti spoločnosti Implementácia a udržiavanie 5S Meranie výrobných cyklov Spracovanie a riadenie auditov Spolupráca s internými oddeleniami spoločnosti Zavádzanie nových lean projektov

Procesný inžinier

zavádzanie nových projektov do výroby zabezpečenie inštalácie liniek v súlade s výrobným systémom optimalizácia výrobných procesov navrhovanie zlepšenia výrobných procesov tvorba procesnej dokumentácie príprava layoutov a úpravy pracovísk vytváranie pracovných inštrukcií

Team Leader of Engineering

Zodpovednosť za vedenie inžinierskeho tímu (softvéristi, optickí inžinieri, elektrotechnickí inžinieri) Riadenie zverených inžinierskych projektov a procesov Zodpovednosť za implementáciu inžinierskych zmien Spolupráca so zahraničným R&D oddelením v Nemecku Neustála optimalizácia procesov a nákladov vrámci vývoja Spolupráca s oddelením výroby, kvality, nákupu a inými oddeleniami

Inžinier kvality

Kontrola dodávateľských dielov z pohľadu kvality Aktualizácia dodávateľov a komponentov Riešenie zákazníckych reklamácií Vyhotovenie a kontrola kvalitatívnych záznamov a potrebnej dokumentácie Spolupráca s finančným oddelením, oddelením logistiky a hlavným nákupcom

Hľadáme šikovného Teamleadera do medzinárodnej výrobnej spoločnosti

Hľadáme šikovných, technicky zameraných kandidátov so skúsenosťami s vedením tímu, ktorých úlohou bude najmä: - riadenie výrobného procesu - efektívna koordinácia svojho tímu - motivovanie tímu k dosiahnutiu stanovených ukazovateľov výkonnosti - zabezpečovanie zaškolenie na pracovisku - zodpovednosť za dodržiavanie BOZP, cieľov kvality, pracovných inštrukcií, termínov - ...

Máte záujem o prácu ako Hlavný stavbyvedúci / vedúci projektu?

- zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenom projekte - koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálu - realizácia stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite - zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu - kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality - ...

Back office špecialista

- administrácia investičných účtov zahraničných klientov - spracovávanie investičných požiadaviek - dôsledná kontrola jednotlivých krokov pri spracovávaní požiadaviek klienta - výpočet investícií pod dohľadom skúsenejších kolegov

Inžinier riadiacich systémov

Máš vzdelanie v oblasti Automatizácie alebo Strojárstva? Chceš sa stať členom globálneho projektového tímu? Na tejto pozícii budeš zodpovedať za koncepčný vývoj, komunikáciu s dodávateľmi, zavedenie digitálnych riešení do výrobného procesu a tiež za zber a vyhodnocovanie získaných dát. Medzi tvoje hlavné úlohy bude patriť: - analýza a špecifikácia riešenia plánovania ...

Quality Coordinator

zodpovednosť za kontrolu a riadenie kvality pridelenej výrobnej jednotky riadenie tímu kvality pridelenej výrobnej jednotky (inžinier kvality, technici kvality) implementácia nových projektov a kvalitatívnych požiadaviek do výrobného procesu (vrátane spúšťania prototypovej výroby) zabezpečiť súlad technologických postupov s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov (IATF ...

Projektový manažér - automotive

· Riadenie projektov · Podpora výroby pri nábehu nového projektu · Zavedenie nového výrobku do procesu · Zastrešenie zmenových konaní v sériovej výrobe · Priama komunikácia so zákazníkom · Cestovanie za zákazníkmi do zahraničia – cca 20% pracovného času · Spolutvorba cenových kalkulácii projektov · Podpora pri analýze problémov vo výrobnom procese a navrhovanie riešení ...

Inžinier dodávateľskej kvality

- Monitorovanie a schvaľovanie dodávateľských procesov (zahraničných dodávateľov) - Zodpovednosť za vykonávanie procesných auditov u dodávateľov - Riešenie dodávateľských reklamácií - Zodpovednosť za vykonávanie analýz chybovosti u dodávateľov a sledovanie plnenia nápravných opatrení

Nástrojár

údržba plastových foriem – čistenie, nastavenie a oprava vstrekovacích foriem obsluha základných obrábacích strojov – fréza, sústruh, brúska montáž nástrojov a opätovné spustenie po údržbe alebo výpadku vedenie plánu údržby pre nástroje zabezpečenie požadovaného stavu náhradných dielov výroba náhradných dielov a nástrojov pre výrobné zariadenia

Samostatný účtovník

- spracovanie pridelenej agendy podvojného účtovníctva - kontrola a účtovanie bankových výpisov - kontrola účtovných prípadov - evidencia a archivovanie účtovných dokladov - spracovanie cestovných príkazov - príprava podkladov pre mzdy

Operátor CNC lasera/ páliaceho stroja

- obsluha a nastavovanie CNC lasera - zaznamenávanie a čítanie technických údajov - dohľad nad správnou funkčnosťou stroja a vypaľovaním produktu - manipulácia s materiálom - drobná údržbárske práce - v prípade potreby - nepretržitá prevádzka (denná, nočná, 2 dni voľno) - mzdové ohodnotenie je zložené z fixnej a variabilnej zložky mzdy
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you