Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Prevádzkový elektrikár-zmenový

Aktualizované: 2023-12-01


Hľadáme elektrikára do výrobnej spoločnosti so zaujímavým platovým ohodnotením
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Linkový technik

Aktualizované: 2023-12-01


Monitoring stavu liniek a evidencia porúch na linkách
Mechanické a elektrické odstránenie porúch na linkách
Vykonávanie plánovaných údržieb na linkách v súlade s metodológiou TPM
Definovanie potreby náhradných dielov
Komunikácia s nadriadeným
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár do 3 zmennej prevádzky

Aktualizované: 2023-12-01


Mechanická údržba na linkách s cieľom eliminácie prestojov
Vykonávanie preventívnej a prediktívnej údržby
Monitoring stavu liniek
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Pomocný účtovník - fakturant

Aktualizované: 2023-12-01


- tvorba faktúr pre zákazníkov klienta v účtovnom programe Pohoda
- manuálna fakturácia z podkladov
- denná komunikácia s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti
- spolupráca na uzávierkách, spracovanie podkladov pre účtovníctvo a reporting
- vystavovanie a spracovávanie faktúr, dobropisov a ťarchopisov
- komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi, riešenie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik kvality

Aktualizované: 2023-12-01


Vykonávanie kontroly kvality v rámci plánov
Práca s meradlami
Monitorovanie materiálov, ktoré sa vyraďujú počas výroby
Kontrola nápravných a preventívnych opatrení a šrotu a pripravovať súvisiace správy
Komunikácia so zákazníkom
Podporova dokumentácie PPAP a skúšiek vzorového procesu
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Nákupcu na nové projekty

Aktualizované: 2023-12-01


- Zodpovednosť za proces nákupu
- Komunikácia s dodávateľmi a ich pravidelné hodnotenie
- Rokovania s potenciálnymi dodávateľmi a výber vhodných dodávateľov
- Cenový prieskum požadovaných tovarov a služieb, spracovanie a vyhodnotenie cenových ponúk
- Monitorovanie, kontrola a optimalizácia stavu zásob
Lugera & Maklér spol. s r.o.

BOZP špecialista

Aktualizované: 2023-12-01


zodpovednosť za kompletne zastrešenie BOZP v spoločnosti
školenie zamestnancov, aktualizácia a príprava dokumentácie
riešenie pracovných úrazov a ich evidencia
participácia na auditoch a kontrolách súvisiacich s BOZP

Podávanie návrhov na zavádzanie zmien a sledovanie výrobného procesu
Otimalizácia procesov výroby, využiteľnosti strojov, kapacít
Tvorba pracovných inštrukcií a preškoľovanie zamestnancov na nové zariadenia
Aktívne využívanie nástrojov: Lean, Six Sigma, Value stream mapping a pod.
Vyhodnocovanie výsledkov projektov a interných KP´s
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior mzdový účtovník

Aktualizované: 2023-12-03


- zodpovednosť za kontrolu dochádzky - mesačný výpočet miezd, vyhotovenia potvrdení a výkazov pre poisťovne a daňový úrad - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov - evidencia mzdových listov, mesačné hlásenia, vypracovanie podkladov pre štatistický úrad
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Junior C++ Developer - remote job

Aktualizované: 2023-12-03


Návrh, vývoj a testovanie softvéru pre systémy funkčnej bezpečnosti Písanie požiadaviek a špecifikácií architektúry Vývoj a kontrola UML modelov a C++ kódu Vývoj a písanie kódu pre automatizované testy Ladenie a odstraňovanie chýb

Vykonávanie preventívnej údržby foriem
Odstraňovanie porúch, oprava foriem
Nastavovanie a dolaďovanie výrobných procesov
Prekladanie návrhov na zlepšovanie výrobných procesov

- montáž optických káblov
- inštalácia slaboprúdových rozvodov
- montáž káblových nosných trás - elektroinštalačných žľabov a rúrok
- inštalácia dátových rozvádzačov
- inštalácia a servis kamerových systémov
-práca v jednozmennej prevádzke s pracovným časom 7-15:00 hod
- práca nevyžaduje cestovanie

Hľadáme skúseného strategického nákupcu pre výrobnú spoločnosť.

Strategický nákupca dosiek plošných spojov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Brand Manager v oblasti FMCG

Aktualizované: 2023-11-30


Tvojou úlohou bude :

- budovanie pridelených značiek (FMCG)
- vývoj nových produktov a optimalizácia produktového portfólia
- komplexné riadenie pridelených projektov
- vypracovanie analýz a prieskumov v danej oblasti, sledovanie trendov
- správa rozpočtu a jeho prerozdeľovanie
- komunikácia s agentúrami
- spolupráca s ostatnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Administratívny špeialista

Aktualizované: 2023-11-30


- zabezpečenie potrebného vybavenia pre nového zamestnanca - spolupráca s IT oddelením
- rezervácia zasadacích miestností
- odosielanie a preberanie pošty
- objednávanie kancelárskych potrieb
- v prípade potreby komunikácia s prenajímateľom priestorov
- zabezpečenie bezproblémového fungovania kancelárskych priestorov (komunikácia s údržbármi, upratovacou ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci obchodného oddelenia

Aktualizované: 2023-11-30- zodpovednosť za riadenie obchodného oddelenia vo výrobnej spoločnosti
- riadenie obchodnej stratégie
- zodpovednosť za dosahovanie výsledkov
- budovanie a rozvoj vzťahov so zákazníkmi, starostlivosť o významných zákazníkov spoločnosti
- realizácia obchodných stretnutí, akvizícia nových partnerov
- zodpovednosť za rozvoj marketingových aktivít ...

Záleží Ti na ochrane užívateľov pred IT melanchóliou? Odštartuj svoju kariéru ako IT Technik!

Záleží Ti na ochrane užívateľov pred IT melanchóliou? Odštartuj svoju kariéru ako IT Technik!

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek