Voľné pracovné miesta

Teamleader vo výrobe

- Vedenie a koordinácia tímu - Delegovanie úloh svojmu tímu vo výrobe - Riadenie pracovníkov technickej prípravy - Participácia na elektromontážnych prácach

Strategický nákupca / Sourcing Buyer

Aktívne komunikuje s internými a externými partnermi v zahraničí Udržiava dodávateľský panel Zastrešuje činnosti súvisiace s nákupom mechanických/elektro komponentov Komunikuje s existujúcimi dodávateľmi, vykonáva prieskum trhu, vyhľadáva nových dodávateľov Zodpovedá za vyjednanie podmienok s dodávateľmi, vyjednávanie obchodných podmienok a cien v rámci pridelených limitov, ...

Výrobný manažér

- Riadenie výroby, údržby, nákupu, predaja, logistiky po firemnej, technickej a personálnej stránke - Vedenie 50tich zamestnancov v úzkej spolupráci s manažérskym tímom - Priebežná analýza a zabezpečenie prevádzkovej dokonalosti so zameraním na vysoko efektívnu implementáciu požiadaviek zákazníkov a osvedčených postupov - Komunikácia a spolupráca so všetkými kontaktmi súvisiacimi ...

Technik vstrekolisov

Obsluha vstrekolisov Nastavovanie vstrekovania Výmena foriem a drobné opravy Starostlivosť o pridelené oddelenie

Systémový inžinier

- Modelovanie v počítačových systémoch (MatLab/ Simulink) pre hydraulické a elektrické komponenty - Výber optimálneho HW pre systémy - Vykonávanie HW testov v laboratóriách - Návrh nápravných opatrení, zefektívnenie procesov

Výrobný inžinier

- Vývoj technologických riešení - Zadávanie pri tvorbe pracovných postupov - Participácia na návrhoch a zavádzaní procesov do výroby - Zabezpečenie nábehu nových projektov - Komunikácia so zákazníkmi a ostatnými oddeleniami naprieč závodmi spoločnosti - Výkon práce v okrese Bánovce nad Bebravou

Procesný Inžinier/Technológ

- vypracovávanie technologických postupov - realizácia nových technológií do výrobného procesu - optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania - zodpovednosť za implementáciu a dodržovanie systému kvality - evidovanie a kontrolovanie dát - komunikácia so zainteresovanými stranami projektu (zákazníci, dodávatelia, výroba a pod.) - ostatné úlohy stanovené priamym ...

Metrológ

- zodpovednosť za meracie laboratórium a testovacie diely - školenie operátorov na meranie komponentov - evidovanie dielov, vytváranie kontrolných plánov - komunikácia s príslušnými oddeleniami a materskou spoločnosťou

Hľadáme PLC programátora

Oživovanie a programovanie kompletných i čiastkových elektronicky riadených zostáv. Diagnostikuje poruchy za použitia PLC programu Opravy, nastavenia a modifikácie riadiacich systémov. Meranie a vyhodnocovanie parametrov elektrotechnických zariadení. Zodpovedá za montáž a oživovanie elektronicky riadených prvkov a zostáv. Tvorba a inovácie programov PLC a HMI. Aktualizácie a zálohovanie ...

PLC Programátor - výkon práce v Trnave cestovanie len 2 týždne v roku!

Programovanie PLC na strojných zariadeniach a výrobných linkách Analýza, diagnostika, odstráňovanie porúch a navrhovanie nápravných opatrení Vytváranie a riadenie automatizovaných výrobných procesov Vývoj, nasadzovanie a testovanie PLC programov Tvorba a špecifikácia dokumentácie k dodaným riešeniam

Technik pre automatizáciu - príležitosť aj pre šikovného absolventa !

Pre nášho klienta v Kolárove hľadáme kandidáta, ktorý sa bude venovať najmä: výskumu a inovovaniu nových technológii z oblasti automatizácie kooperácii na projektoch spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí efektívnemu plánovaniu, riadeniu a hodnoteniu testovania prototypov návrhom na zlepšenia v oblasti nových technológii

Hľadáme Montážneho pracovníka na 2-zmeny v Bratislave (vhodné aj pre šikovného absolventa)

montovanie/skladanie jednotlivých častí, kusov podľa technickej dokumentácie overovanie produktov počas a po skončení montáže značenie vyrobených kusov podľa zákazky

Procesný inžinier

Zodpovednosť za správne nastavenie procesov Tvorba štandardných pracovných procesov Optimalizácia a zefektívňovanie procesov Vyhľadávanie nových riešení v oblasti zlepšovanie výrobných procesov, znižovania pracovných časov, náročností jednotlivých výrobných operácii, prestojov, rizík vzniku závad a pracovných úrazov Organizovanie výrobných, zákazníckych a kvalitatívnych ...

Máš technické vzdelanie? Pridaj sa k nám! Procesný inžinier do výrobnej spoločnosti. Skvelá príležitosť aj pre absolventov!

Analyzovanie všetkých častí výrobného cyklu za účelom optimalizácie výrobného procesu. Tvorba metodiky, technickej dokumentácie a nastavenie kontrolných mechanizmov s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejší výrobný cyklus. Zavádzanie nových pracovných a výrobných postupov s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu produktivitu práce.

Máš skúsenosti z výroby ? Poď pracovať ako prevádzkový údržbár.

V náplni práce na tejto pozícií je zahrnuté : - Montáž, demontáž, nastavenie strojov na prevádzku - Dodržiavať harmonogram a uskutočňovať preventívnu údržbu strojov, rozhodovať o prioritných prácach na údržbe - Minimalizovať prestoje včasným odstraňovaním porúch - Zabezpečiť chod prevádzky v súlade s ISO normami - Dbať na hospodárne využívanie náhradných dielov ...

Plant Buyer

Zodpovednosť za nákup výrobného materiálu v požadovanom množstve a kvalite Sourcing dodávateľov a vyjednávanie podmienok Zodpovednosť za vykonávanie pricing review Kontrola rozpočtu, sledovanie nákladov a ziskovosti Zodpovednosť za cost savings Aktívne sa podieľa na dopytových konaniach Spolupráca s ostatnými oddeleniami

Projektový manažér pre priemyselnú automatizáciu

riadenie projektov dodávok automatizačných riešení pre technologické a výrobné procesy koordinácia zákazky od naprojektovania až po oživenie a spustenie vo výrobe riadenie jednotlivých projektov po technickej, časovej a finančnej stránke definovanie cieľov, termínov a procesných krokov pre nové projekty (potreba zariadení, procesov, špecialistov ...) sledovanie nákladov, implementácia ...

Zoraďovač vstrekolisov

Spustenie strojov a zariadení Nastavovanie parametrov lisov a nástrojov Čistenie strojov a zariadení Odstraňovanie zistených závad

Hľadáme Materiálového inžiniera pre medzinárodnú spoločnosť !

evidencia zoznamu konkrétneho typu materiálov a súčiastok pre potreby výroby nastavovanie procesov v internom systéme vytváranie nových súčiastok tvorba a spracovanie nových objednávok práca s ERP systémom zapracovanie inžinierskych zmien do postupu výroby

Vedúci údržby na 1 zmenu

- Zodpovednosť za chod oddelenia údržby - Preventívna údržba všetkých zariadení (elektrotechnických, pneumatických, hydraulických a riadiacich systémov) - Organizačné riadenie, plánovanie a delegovanie činností ( 30 členný tím ) - Zaistenie spôsobilého technického stavu pre všetky stroje, zariadenia a budovy - Zabezpečenie kontroly, efektivity a optimalizácie procesov - ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek