Voľné pracovné miesta

Vedúci výroby (strojárstvo)

Zodpovednosť za vedenie výrobných pracovníkov Plánovanie kapacít výroby Tvorba výrobného plánu Motivácia podriadených zamestnancov Pravidelné reporty a meetingy s konateľom

Do chemickej výroby hľadáme operátorov

Kontrola a koordinácia celého chodu oddelenia výroby bioetanolu; Sledovanie procesu výroby; Práca s počítačom;

Hľadáme nákupcu pre nevýrobný materiál

Analýza trhu a výber dodávateľov Vyjednávanie cenových podmienok a vyhodnocovanie cenových ponúk Zabezpečenie dostupnosti materiálu - výber a objednávka materiálu za najvýhodnejších podmienok Komunikácia a riešenie problémov v spolupráci s odberateľmi Samostatné vykonávanie nákupu

Elektrotechnik - údržba

- zodpovednosť za opravu mechanických a elektrických častí strojov a zariadení - preventívna údržba, plánované opravy, spolupráca pri skúškach strojov - spolupráca pri externých opravách - technická podpora a príprava plánovaných opráv

Sourcing Buyer

- nakupovanie komodít podľa výrobného plánu - nakupovanie od zazmluvnených dodávateľov z celého sveta v segmente strojárskej a elektrotechnickej výroby - vyhľadávanie nových dodávateľov v prípade potreby - vedenie obchodných rokovaní, negociácie cien s dodávateľmi - príprava rámcových zmlúv - hodnotenie dodávateľov - vyhodnocovanie ponúk od dodávateľov - zodpovednosť ...

Zoraďovač

* optimalizuje a efektívne vykonáva výmeny foriem * vykonáva plánované a neplánované zoraďovanie strojov s príslušnými prevádzkovými prostriedkami * vykonáva montáž nástrojov * vykonáva záznamy do zložky výrobku * zodpovednosť za optimalizáciu procesu * vykonáva dennú údržbu foriem, správne uloženie nástrojov * práca na 3 zmeny

Lean Špecialista

Zlepšovanie výrobných procesov a výkonnosti spoločnosti Implementácia a udržiavanie 5S Meranie výrobných cyklov Spracovanie a riadenie auditov Spolupráca s internými oddeleniami spoločnosti Zavádzanie nových lean projektov

Procesný inžinier

zavádzanie nových projektov do výroby zabezpečenie inštalácie liniek v súlade s výrobným systémom optimalizácia výrobných procesov navrhovanie zlepšenia výrobných procesov tvorba procesnej dokumentácie príprava layoutov a úpravy pracovísk vytváranie pracovných inštrukcií

Team Leader of Engineering

Zodpovednosť za vedenie inžinierskeho tímu (softvéristi, optickí inžinieri, elektrotechnickí inžinieri) Riadenie zverených inžinierskych projektov a procesov Zodpovednosť za implementáciu inžinierskych zmien Spolupráca so zahraničným R&D oddelením v Nemecku Neustála optimalizácia procesov a nákladov vrámci vývoja Spolupráca s oddelením výroby, kvality, nákupu a inými oddeleniami

Hľadáme šikovného Teamleadera do medzinárodnej výrobnej spoločnosti

Hľadáme šikovných, technicky zameraných kandidátov so skúsenosťami s vedením tímu, ktorých úlohou bude najmä: - riadenie výrobného procesu - efektívna koordinácia svojho tímu - motivovanie tímu k dosiahnutiu stanovených ukazovateľov výkonnosti - zabezpečovanie zaškolenie na pracovisku - zodpovednosť za dodržiavanie BOZP, cieľov kvality, pracovných inštrukcií, termínov - ...

Inžinier riadiacich systémov

Máš vzdelanie v oblasti Automatizácie alebo Strojárstva? Chceš sa stať členom globálneho projektového tímu? Na tejto pozícii budeš zodpovedať za koncepčný vývoj, komunikáciu s dodávateľmi, zavedenie digitálnych riešení do výrobného procesu a tiež za zber a vyhodnocovanie získaných dát. Medzi tvoje hlavné úlohy bude patriť: - analýza a špecifikácia riešenia plánovania ...

Projektový manažér - automotive

· Riadenie projektov · Podpora výroby pri nábehu nového projektu · Zavedenie nového výrobku do procesu · Zastrešenie zmenových konaní v sériovej výrobe · Priama komunikácia so zákazníkom · Cestovanie za zákazníkmi do zahraničia – cca 20% pracovného času · Spolutvorba cenových kalkulácii projektov · Podpora pri analýze problémov vo výrobnom procese a navrhovanie riešení ...

Operátor výroby do medzinárodnej výrobnej spoločnosti na 2-3 zmeny.

Tvojou náplňou práce bude: - obsluha výrobnej linky a príslušných zariadení - priebežná kontrola a podávanie pravidelných hlásení o kvalite výrobkov - vizuálna kontrola pracoviska a zapisovanie údajov na základe požiadaviek - vykonávanie drobných údržieb na strojných zariadeniach a udržovanie čistoty a poriadku na pracovisku - odvoz odpadového materiálu a udržiavať objem ...

Konštruktér

Zodpovednosť za tvorbu a dizajn prípravkov a nástrojov pre zváracie roboty, ručné zváranie, CNC, montáž Príprava a tvorba dokumentácie a postupov - montážny popis a manuál Riadi proces konštrukčných zmien v oblasti dokumentácie Podpora procesu vývoja nových produktov Technická podpora pre zahraničné pobočky: DEN, UK, ISL, USA, BRA

Cost Controller

Zodpovednosť za vyhodnocovanie skutočného výkonu výroby v porovnaní s plánovaným Kontrola a analýza výrobných nákladov Kalkulácia modelov alokácie zdrojov Zdôvodňovanie nákladových odchýlok oproti prognózam Neustála podpora manažmentu v procese plánovania Spolupráca s oddeleniami výroby, nákupu a financií

R&D Manager

riadenie vývojových R&D (research & development) inžinierov so zameraním na elektroniku aj mechaniku (5-10) podpora senior inžinierov a technických lídrov oddelenia koordinácia spolupráce s nákupom a dodávateľmi ohľadom technických otázok koordinácia projektov, integrácia lokálneho tímu do medzinárodných projektov zodpovednosť za dodržiavanie cieľov stanovených spolu s vedúcimi ...

Projektový manažér pre priemyselnú automatizáciu

riadenie projektov dodávok automatizačných riešení pre technologické a výrobné procesy koordinácia zákazky od naprojektovania až po oživenie a spustenie vo výrobe riadenie jednotlivých projektov po technickej, časovej a finančnej stránke definovanie cieľov, termínov a procesných krokov pre nové projekty (potreba zariadení, procesov, špecialistov ...) sledovanie nákladov, implementácia ...

Materiálový plánovač - vhodné aj pre absolventov

Máš skúsenosti ako Materiálový Plánovač? Si absolventom/kou školy a chcel/a by si rozbehnúť pracovnú kariéru, prípadne len uvažuješ o zmene zamestnania? Ponúkame možnosť pracovať pre medzinárodnú výrobnu spoločnosť so stabilným zázemím mimo automotiv. Čo bude náplňou tvojej práce? - zabezpečovanie materiálu pre výrobu - sledovanie skladových zásob - informovať ...

Nástrojár na 1 alebo 2 zmeny

- Demontáž, korekcia a oprava pridelených lisovacích nástrojov - Opracovávanie funkčných častí lisovacích nástrojov brúsením, frézovaním, vyváraním a pod., - Zodpovednosť za dodržiavanie pracovných a technologických postupov -Korekcie nástrojov. -Kontrola funkčnosti nástrojov

Lean koordinátor

spracovanie technologického postupu výroby do systému spoločnosti technická podpora výrobných aktivít riešenie technologických problémov zavádzanie nových produktov, riadenie projektov komunikácia so zahraničnými zákazníkmi analýza technických požiadaviek zákazníka, ich posúdenie a spracovanie cenovej ponuky na dopyty zákazníka z teoretického a praktického hľadiska spolupráca ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you