Voľné pracovné miesta

Inžinier vo výrobe

proces evidovania zoznamu konkrétneho typu materiálov a súčiastok potrebných na výrobu customizovaných strojov nastavovanie procesov v internom systéme vytváranie nových súčiastok tvorba a spracovanie nových objednávok práca s ERP systémom zapracovanie inžinierskych zmien do postupu výroby

Hľadáme skúsených skladníkov do NR na 3 zmeny

Práca v sklade na VZV do 5 ton. Zaskladňovanie materiálu na linky, vykládka/nakládka kamiónov... Manipulácia s ťažkými bremenami.

Nastavovač a obrábač CNC strojov na 2 zmeny

- osadenie stroja upínačmi náradia - nastavovanie stroja - výmena opotrebovaných alebo poškodených nástrojov v stroji - korekcie v nastavení stroja - práce pri výrobe súčiastok - rezanie - sústruženie - frézovanie - brúsenie - elektroerozívne obrábanie Frézy a sústruh s operačným systémom Fanuc a Siemens

Hľadáme šikovného Team Leadera vo výrobe

Hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti s riadením ľudí vo výrobe. Kandidát bude zodpovedný za: - zadelovanie úloh, zmien a rozdelenie práce - riadenie tímu operátorov - zaškolenie nových zamestancov - selekciu ľudí do teamu, plánovanie ich kariérneho rozvoju - dokumentovanie a spracovávanie dochádzky, podklady na výpočet miezd - dozerať na dodržiavanie BOZP na pracovisku

Kontrolór dodávateľského reťazca

Pre výrobnú spoločnosť v Nitrianskom kraji hľadáme posilu na oddelenie Nákupu / Logistiky - Kontrolór dodávateľského reťazca. Hlavnou úlohou je: Vystavovanie a dodržiavanie výrobných objednávok Monitorovanie harmonogramu a komunikácia so zákazníkmi v prípade oneskorenia výroby Komunikácia s dodávateľmi výrobných materiálov, optimalizácia dodávok Monitorovanie a zdokonaľovanie ...

Technológ vstrekovania plastov

- komunikácia so zákazníkom - plánovanie toku materiálu, Layout, vypracovanie pracovných návodov, logistické analýzy, monitoring výrobných procesov, obstarávanie výrobných zariadení - starostlivosť o pred sériovú a sériovú výrobu - analýza porúch vo výrobe a návrhy na zlepšenia

Majster pre zvarovňu

- zabezpečenie plynulého chodu výroby, minimalizácia prestojov - práca na základe plánov výroby a zodpovednosť za jeho dodržiavanie - organizácia prác vo výrobe, určovanie priorít, koordinácia, vedenie, hodnotenie a motivovanie zamestnancov oddelenia a následne kontrola výkonnosti teamu - zlepšenie a zefektívnenie výrobného procesu - zabezpečenie dodržiavania interných a ...

Hľadáme technológa vstrekovania plastov, 2 zmeny

Zodpovednosť za dodržiavanie výrobných postupov vo výrobe; Vytváranie technologických postupov; Odstraňovanie závad na lisovacích strojoch, robotoch, zváračkách, testovačkách a ostatných prídavných zariadeniach; Podieľanie sa na zavádzaní lean nástrojov (KAIZEN, SMED, 5S ... ); Preškoľovanie pracovníkov na nové procesy;

Elektronický inžinier s bonusom!

Overenie a výstupná kontrola výrobných strojov po technickej stránke + zabezpečenie ich funkčnosti Kontrola v zmysle administratívy či stroj obsahuje všetky potrebné komponenty Poskytovanie podpory pre ostatné oddelenia vo výrobe v prípade problémov Podpora a kontrola aktuálneho stavu technickej dokumentácie potrebnej pre výrobu Testovanie I/O modulov a overovanie správnej funkčnosti ...

Zmenový elektrikár

Vykonávanie preventívnej údržby Odstraňovanie a identifikácia závad elektrozariadení Kontrola a záznam stavu elektr.zariadení Nastavovať optimálnu činnosť elektr.zariadení

Team Leader / Majster výroby

- koordinácia prác na pracovisku a prideľovanie pracovných úloh a ich kontrola - plnenie stanovených plánov - dohľad a zaškolenie nových zamestnancov - evidencia dochádzky - dodržiavanie BOZP, interných štandardov a čistoty na pracovisku

Technický asistent - Junior Data Asistent

Nastavenie, správa dát a vytváranie/zmena výrobných modelov na základe zmien vo výkresovej dokumentácii v ERP systéme Komunikácia s oddelením konštrukcie o navrhovaných zmenách na vyrobených produktoch Uvítané sú návrhy na zlepšenie v oblast inormovania práce - komunikácia s inžiniermi a kontrolórmi výroby Kontrola správnosti existujúcich normohodín v Bil of materials ...

Manipulant / Zásobovač výrobných liniek s VZV

Zásobovanie výrobných liniek (vstrekovanie/montáž) obalmi a materiálom Kontrola a zaskladnenie vstupných materiálov pomocou FIFO metódy Odvážanie hotových výrobkov do medziskladu Práca s VZV

Servisný technik

- na základe požiadaviek zákazníka vykonáva záručné a pozáručné opravy, inštalácie a inšpekcie strojov u zákazníka - poskytuje technickú podporu, rieši technické problémy a navrhuje riešenia problémov - zúčastňuje sa finálnej fázy inštalácie linky u zákazníka - vykonáva nastavovanie a optimalizáciu parametrov liniek - zabezpečuje školenia pracovníkov zákazníka ...

Vedúci výrobnej prevádzky

samostatné vedenie výrobnej strojárskej prevádzky ( cca 40 pracovníkov) a spoluzodpovednosť za súvisiacu kvalitu, technológiu a logistiku prevádzky efektívne využívanie pracovného času zamestnancov výroby (napr. dodržiavanie pracovného času, kontrola nadčasovej práce, prerozdeľovanie zamestnancov podľa interných potrieb výroby a pod....). plnenie výrobného plánu výroby dodržiavanie ...

Produktový Inžinier

• Zodpovednosť za koordináciu projektov u zákazníkov • Aktívna komunikácia so zákazníkmi • Príprava technickej dokumentácie pre projekty • Technický dohľad pri predsériovej výrobe

Technológ v oblasti AUTOMOTIVE

- vypracovanie technologických postupov - optimalizácia technologických postupov a nastavenia strojov - špecifikácia nástrojov, prípravkov, zariadení a procesných postupov - tvorba a spolupráca pri vytváraní pracovných inštrukcií , návodov a dokumentov SMK a EMS - plánovanie kapacít strojov a výroby

Vedúci zmeny vo výrobnej spoločnosti

- Koordinácia tímu zamestnancov na oddelení (40 zamestnancov) - Riadiť výrobu podľa požiadaviek výrobného plánu s ohľadom na kvalitu - Rozdeľovať prácu a zadeľovať úlohy v tíme, prideľovať zamestnancov na linky - Kontrolovať dodržiavanie hygienických noriem a BOZP - Navrhovať, implementovať a zefektívňovať výrobné procesy - Práca na 3 zmeny PONDELOK-PIATOK (06:00-14:00, ...

Technický špecialista pre R&D v TELCOM sektore

Hľadáme technického špecialistu, ktorý bude zodpovedný za - špecifikáciu požiadaviek zákazníkov - návrhy technických riešení a ich vývoj - komunikáciu naprieč internými oddeleniami, sales tímom, projektovým tímom

Hľadáme systémového inžiniera pre R&D centrum.

- riadenie projektového tímu - zodpovednosť zansystémový design, technickú validáciu a integráciu - zabezpečenie a dodržanie všetkých konštrukčných a dizajnových požiadaviek zákazníka, termínov a nákladov jednotlivých etáp projektu. - komunikácia so zákazníkom pri technologických otázkach a transformácia jeho požiadaviek do výroby. - spolupráca s ostatnými oddeleniami
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you