Voľné pracovné miesta

Manažér Logistiky

· Riadi a koordinuje činnosť oddelenia logistiky · Rieši operatívne úlohy, riadi a podporuje podriadených pracovníkov · Sleduje objednávky a plány dodávok pre dodávateľov · Optimalizuje skladové zásoby hotových výrobkov na základe požiadaviek zákazníka · Rieši so zákazníkmi a dodávateľmi problémy so zásobovaním tak, aby minimalizoval škody-náklady · Rieši špeciálne ...

Obchodný zástupca pre logistické služby

Aktívna akvizičná činnosť a starostlivosť o existujúcich klientov Poskytuje poradenskú a technickú podporu Vytvára cenové ponuky, platobné podmienky a sleduje termínové plnenie jednotlivých zákaziek Reportovanie nadriadenému

Skladník

vydávanie a evidencia umiestnení skladových produktov uvoľňovanie objednávok zo skladu na dodanie zákazníkom zodpovednosť za správne vyplnenie skladovej dokumentácie

Zmenový leader v sklade

zodpovednosť za kontrolu skladu, skladových dodávok a zásob evidencia tovaru v skladovom systéme kontroly koordinácia skladových zamestnancov

Hľadáme administratívnu posilu na logistické oddelenie

komunikácia so zákazníkmi spoločnosti príjem a spracovanie zákazníckych objednávok spolupráca s oddelením plánovania výroby participácia na tvorbe plánu výroby zdokonaľovanie procesov logistického reťazca

Materiálový Plánovač

realizácia distribúcie materiálu do výroby a optimalizácia zásob kontrola časového harmonogramu a kvality dodávok materiálu plánovanie podľa požiadaviek zákazníka zodpovednosť za komunikáciu s dodávateľmi distribúcia logistických požiadaviek a návrhov na zlepšenie

Skladník/Expedient pre stavebnú spoločnosť

Hľadáme skladníka/expedienta pre stavebnú spoločnosť, ktorý bude zodpovedať za: príjem a výdaj tovaru na sklade, umiestňovanie nákupného materiálu v sklade, pravidelnú komunikáciu s vedúcim výroby, dodržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku v sklade, iná administratívna činnosť

Teamleader plánovania výroby a materiálu pre medzinárodnú stabilnú spoločnosť

Sledovanie skladových zásob a na základe týchto údajov nastavenie plánovania výroby Vytváranie predpovede pre hlavných dodávateľov Vyhodnotenie objemových požiadaviek na základe plánovaných predpokladov Nastavenie jednotlivých procesov pre plánovanie výroby a ich komunikácia so svojím tímom Optimalizácia a neustále zlepšovanie procesov v oblasti plánovania Vedenie a motivácia ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you