Voľné pracovné miesta

Disponent logistiky - plánovanie výroby

Vyhotovenie výrobných plánov Zabezpečenie priameho materiálu do výroby Spolupráca s oddelením Nákupu a Výroby Komunikácia so zákazníkmi Zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu

Operations Manager / Vedúci dopravy

Kompletná zodpovednosť za riadenie logistickej pobočky na Slovensku Plánovanie a organizácia prepravných ciest pre 45 vodičov v spolupráci s dispečérom Analyzovanie vyťaženosti vozidiel, plánovanie trás Navrhovanie organizačných stratégií pre zvýšenie efektivity dopravy Zodpovednosť za riešenie vzniknutých situácií v prípade potreby Koordinácia spolupráce s partnermi a rokovania ...

Hľadáme Špecialistu logistiky pre vratné obaly / Obalového špecialistu

Manažovanie toku obalového materiálu Sledovanie a optimalizácia nákladov Riadenie prepravy obalov Komunikácia s ostatnými závodmi spoločnosti Participácia na projektoch Práca v SAP

Colný a Logistický koordinátor

- riadenie a koordinovanie tuzemských a medzinárodných prepráv - koordinovanie preclievania tovaru - komunikácia s prepravnými spoločnosťami, s colným úradom, obchodnou komorou - vystavovanie spreivodných dokumentov pre colné účely - kontrola importných dokladov - spolupráca pri invertarizácií - uzatváranie rámcových zmlúv, vypracovanie tendrov - vystavenie, kontrola a evidencia ...

Logistický koordinátor pre medzinárodnú spoločnosť

plánovanie a koordinácia nákladnej prepravy vykonávanie komplexnej administrácie a evidencie jednotlivých liniek zabezpečovanie komunikácie so zákazníkmi a posádkami vozidiel riešenie a nahlasovanie operatívnych zmien na linkách spolupráca s otatnými kolegami z rôznych pobočiek

Skladník pre výrobnú spoločnosť

Pre nášho klienta hľadáme skladníka, ktorý bude zodpovedať za: práca s VZV v sklade, príjem a výdaj materiálu na sklade, umiestňovanie nákupného materiálu v sklade, dodržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku v sklade, práca na 1 zmenu,

Skladník

prijímanie materiálových a tovarových zásob do skladu umiestňovanie prijatých zásob do regálov a miest na to určených, označovanie uskladneného materiálu vyskladňovanie materiálových a tovarových zásob zo skladu na základe prijatých objednávok, ich príprava na expedíciu evidencia skladových zásob prostredníctvom informačného systému, načítavanie kódov obsluhovanie vysokozdvižného ...

Logistik s flexibilným pracovným časom a anglickým jazykom

Zabezpečenie interných logistických procesov v rámci skladu Denná komunikácia s výrobou a externým prostredím za účelom splnenia dodávok Práca v programe SAP Pravidelná analýza zásob a realizácia inventúr Príprava materiálu pre výrobu Komunikácia s colnými orgnánmi v prípade potreby

Analytik nákladov

Sledovanie logistických nákladov a ich vývoja v medzinárodnom výrobnom prostredí Porovnávanie a definovanie aspektov zapríčiňujúcich odchýlky od plánu Navrhovanie optimalizačných opatrení smerom k dosahovaniu nákladovej efektivity Príprava podporných materiálov pre plánovanie a rozpočtovanie logistiky (v spoločnosti) Reportovanie ukazovateľov výkonnosti Participácia na ...

Dispečer + starostlivosť o vozový park /rozvoz len cez deň/

• Koordinácia vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy - preprava len cez deň • Komunikácia s dopravcami a partnermi, vyjednávanie prepravných podmienok, cenotvorba a príprava zmlúv • Riadenie a koordinácia práce vodičov, stanovovanie optimálnych trás vozidiel • Komunikácia s vodičmi • Zodpovednosť za vozový park, zabezpečovanie STK kontrol, poistení • Koordinácia ...

Materiálový kontrolór

Sledovanie a úprava plánov - materiálových zásob a výrobných kapacít Úprava plánu na základe denných skutočností - materiálové zmeny a iné Zabezpečenie výpočtov materiálových kapacít a sledovanie ich dodržiavania Spolupráca s dodávateľmi pri tvorbe objednávok, odvolávok, tvorbe prognóz Komunikácia s dodávateľmi výrobných materiálov, optimalizácia dodávok Monitorovanie ...

Skladník

Príjem materiálu Zásobovanie liniek Naskladňovanie paliet Prebaľovanie výrobkov Vykládka/nakládka kamiónov Práca so skenerom Obsluha vysokozdvižných vozíkov

Manažér leteckej a námornej prepravy

Riadenie, plánovanie, organizovanie a kontrolovanie všetkých činností divízie za účelom zabezpečenia vysokej kvality poskytovaných služieb a dodržania cieľov rentability zverenej divízie Príprava cenových ponúk a ponúk do tendrov Zabezpečenie celkovej plánovanej rentability divízie a procesov v súlade s platnou legislatívou, pravidiel bezpečnosti a požiadaviek zákazníkov Zodpovednosť ...

Logistický inžinier

- riadenie procesov z pohľadu skladu a expedície - zlepšovanie a optimalizácia všetkých oblastí procesov - spolupráca, implementácia a support pre iné oddelenia a pobočky v zahraničí - práca v ERP systéme - participácia na zaujímavých projektoch - optimalizácia logistických procesov - kooperácia s koncovými užívateľmi

Hľadáme Vodiča VZV

práca so skenerom a vysokozdvižným vozíkom nakladanie a vykladanie tovaru zodpovednosť za zásobovanie výrobných liniek evidencia v systéme SAP

Plánovač na logistickom oddelení

- plánovanie logistických procesov a operácií od začiatku výroby až po hotový výrobok - úzka spolupráca s oddelením plánovania výroby a s oddelením expedície - participácia na plánovaní výroby - plánovanie dopravy k zákazníkom - tvorba potrebných plánov a podkladov pre správny proces výroby a včasné dodanie zákazníkovi - denná komunikácia so zákazníkmi - práca ...

Logista

- analýza zákazníckeho demandu, pravidelná tvorba analýz variácií zákazníckeho demandu /na týždennej báze/ - nahadzovanie otvorených zákazníckych objednávok prostredníctvom do SAP - vyjednávanie so zákazníkom o možnostiach dodávok v prípade výrobného omeškania - predpríprava dodacích listov pred každým vývozom - denná komunikácia s exportom - denný monitoring realizovaných ...

Dispečer pre cestnú dopravu

Organizácia a riadenie logistiky a medzinárodnej prepravy. Nakupovanie prepravy, dopyty, vyhodnocovanie ponúk a výber prepravných a špedičných spoločností. Komunikácia s dopravcami, zákazníkmi a vodičmi. Príprava harmonogramov prepravy, vyhľadanie optimálnych trás pre vozidlá, vyskladanie vozidiel, sledovanie prepravy. Cenotvorba jednotlivých prepráv a obchodovanie s prepravami ...

Si komunikatívny a máš organizačné schopnosti? Máme prácu práve pre teba!

Zodpovednosť za dodávku materiálu podľa potrieb zákazníka Komunikácia so zákazníkom, vybavovanie jeho sťažností Komunikácia s dodávateľmi s cieľom dodania materiálu v dohodnutom množstve a termíne Komunikácia s dopravcom a riešenie prípadných problémov Spolupráca s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti Organizácia a podpora v prípade kritických dodávok

Manažér logistiky - automotive

· Riadi a koordinuje činnosť oddelenia logistiky · Rieši operatívne úlohy, riadi a podporuje podriadených pracovníkov · Sleduje objednávky a plány dodávok pre dodávateľov · Optimalizuje skladové zásoby hotových výrobkov na základe požiadaviek zákazníka · Rieši so zákazníkmi a dodávateľmi problémy so zásobovaním tak, aby minimalizoval škody-náklady · Rieši špeciálne ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you