Servis pre kandidátov - motivačný list

Neodmysliteľnou súčasťou vášho životopisu by mal byť jeho sprievodca – motivačný list, ktorý má predať vaše znalosti, schopnosti a vedomosti. Je to oznam pre vášho budúceho zamestnávateľa, že práve vy ste ten pravý a vhodný človek do jeho tímu. Musí zaujať personalistu, prijímacieho manažéra, či potenciálneho zamestnávateľa natoľko, aby vás pozval na osobný pohovor a vy ste tak mali možnosť osobne ho presvedčiť o vašich kvalitách.

Motivačný list spolu so životopisom sú vašou prvou vizitkou. Skúsený personalista z neho dokáže vyčítať, či o pracovnú ponuku skutočne stojíte, či ste usporiadaný alebo chaotický typ človeka, aké máte schopnosti, či si dôverujete.

Motivačný list je vaša reakcia a odpoveď na inzerát o pracovnom mieste. Je potrebné, aby jeho autor vedel reálne zhodnotiť, či spĺňa aspoň 90% uvedených požiadaviek. Ak nie, zamyslite sa, či disponujete vhodnými kvalitami a schopnosťami, ktoré následne dokážete obhájiť na osobnom stretnutí.

Štruktúra motivačného listu

Zozbierajte si informácie o spoločnosti, pozorne si preštudujte inzerovanú pracovnú ponuku. Motivačný list by mal byť krátky, stručný a konkrétny. Nezabúdajte však, že vás má predať.

Motivačný list musí vystihnúť:

„ČO“ – na akú pracovnú ponuku reagujete. Buďte originálny, začnite tým, ako veľmi vás zaujal inzerát, ktorý ste čítali,
„PREČO“ – z akého dôvodu reagujete na danú pracovnú ponuku. Táto časť by mala obsahovať zhrnutie vašich schopností, váš záujem o spoločnosť, prečo by ste chceli pracovať práve tu,
„PREČO PRÁVE VY“ by ste mali byť ten najlepší spomedzi iných kandidátov. Napíšte spoločnosti, čo pre ňu môžete urobiť, aký by bol váš prínos, aká je vaša pridaná hodnota, kvalifikácia, poznatky alebo schopnosti a vlastnosti, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v texte inzerátu.

Na záver vyjadrite vaše potešenie a želanie o uskutočnenie osobného stretnutia, na ktorom by ste dostali priestor na doplnenie informácií. Navrhnite kedy a ako je možné vás kontaktovať. 
Nezabudnite sa rozlúčiť a podpísať.

Vyhnite sa:

  • posielaniu jedného všeobecného motivačného listu viacerým spoločnostiam, buďte originálny a konkrétny,
  • nesprávne napísanému názvu spoločnosti, pracovnej ponuky ako aj mena kontaktnej osoby,
  • gramatickým chybám, tie svedčia o vašom nezodpovednom prístupe,
  • motivačný list nie je žiadosť, nežiadajte preto o prijatie do pracovného pomeru.

Iný motivačný list zašle kandidát s dlhoročnou praxou, iný kandidát bez praxe, tiež rozlišujeme motivačný list, v ktorom reagujeme na konkrétnu pracovnú ponuku, alebo máme všeobecný záujem o prácu v konkrétnej spoločnosti.

MOTIVAČNÝ LIST – vzor

Vážená pani Priezvisko,
na webových stránkach www.lugera.com som našiel Váš inzerát na pozíciu SAMOSTATNÝ ÚČTOVNÍK. S veľkým záujmom som si ponuku preštudoval a rozhodol som sa na ňu odpovedať.

Zaujímam sa o medzinárodné prostredie výrobných spoločností, kde by som mal možnosť uplatniť svoje vedomosti a skúsenosti získané počas 3 ročnej praxe. Rád by som Vám ponúkol moje znalosti vedenia a spracovania podvojného účtovníctva na základe právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj Medzinárodných účtovných štandardov (IAS). Moje vedomosti nie sú ohraničené len na oblasť účtovníctva, ale zahŕňajú taktiež oblasť finančno-ekonomickej analýzy. 

Môžem Vám tiež ponúknuť zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť a samostatnosť v rozhodovaní. Anglický jazyk ovládam na komunikatívnej úrovni a veľmi rád by som sa v tomto jazyku ďalej zdokonaľoval.
Ak Vás moja prax, ktorú uvádzam v priloženom profesijnom životopise zaujala, rád sa s Vami stretnem a prekonzultujem osobne možnosti potenciálnej spolupráce.

S pozdravom,
Meno Priezvisko