Aktuálny prieskum platov – pomocník pre odmeňovanie vašich zamestnancov

V súčasnosti sa takmer každý zamestnávateľ potýka s problémami pri nábore nových zamestnancov rôznej odbornosti a profesie.

Zároveň sa pri celkovom zvyšovaní platov môže stať, že vaši zamestnanci budú dostávať zaujímavejšie platové ponuky z konkurenčných firiem.

Ak máte pochybnosti či máte správne nastavený odmeňovací systém a plat, a či sú bonusy a zamestnanecké výhody vašich zamestnancov v danom regióne konkurencie schopné, využite našu službu Salary Benchmark, ktorá vám ponúkne prehľad o hrubej mzde, 13. či 14. platoch, vario zložkách, príspevkoch nad rámec zákona, DDS, dochádzkových bonusoch, príspevkoch na stravovanie, a iných finančných či nefinančných benefitoch konkurenčných firiem.

Podľa počtu pozícií a spoločností, z ktorých by ste mali záujem dáta získať, vieme pripraviť aktuálny report do 7-14 dní.

S kvalitnými a aktuálnymi informáciami budete vždy o krok vpred a takisto sa pre Vás môžu stať dôležitým nástrojom pre Vašu spoločnosť pri hodnotení a vytváraní vlastnej stratégie odmeňovania.

Máte záujem o približnú kalkuláciu pre službu Salary Benchmark? Máte otázky, ktoré sme ešte nezodpovedali? Napíšte nám.