Spoznajte Lugera Sales Team

Naši business manageri so špecializáciou na konkrétny región vám radi pomôžu vyriešiť personálne záležitosti vo vašej firme

lugera_logo_lev_30.pngJuraj Bakoš
Regional Business Manager
lugera_logo_lev_30.pngKatarína Nováková
Regional Business Manager

lugera_logo_lev_30.pngTrenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj

lugera_logo_lev_30.pngMatúš Martiška
Regional Business Manager
lugera_logo_lev_30.pngIvan Kovalík
Regional Business Manager