HR Marketing: Nie každý môže byť Google

Pre budovanie značky je v súčasnosti spolupráca medzi HR a PR/marketingovým oddelením potrebnejšia ako kedykoľvek predtým. Ide o trend HR marketingu.  Novovzniknuté aj zabehnuté spoločnosti  dnes prijímajú bežne do tímov špecialistov na marketing, PR a komunikáciu. Úlohou týchto ľudí je od začiatku budovať  koncept  značky a tým  napomáhať  HR oddeleniu mať jasnú víziu, o ktorú sa môžu pri nábore zamestnancov oprieť. Úspech náboru sa stáva veľmi závislým od vonkajšej a vnútornej firemnej komunikácie a vyžaduje si často alokovaného pracovníka HR oddelenia, ktorý skúma nálady na trhu, preferencie zamestnancov a konkurenciu v podobe iných spoločností.

V čom je spoločnosť ako zamestnávateľ jedinečná? Odpoveď na túto otázku by mala byť kľúčom k zaisteniu si dobrej pozície na trhu zamestnávateľov. Firma musí poznať svoje ciele a hodnoty. Dôležité je vedieť, kto je vaša cieľová skupina a akú chcete dosiahnuť pozíciu ako zamestnávateľ na trhu. Nie každý môže byť totiž Google.

Mnohé stredné a väčšie firmy na Slovensku ponúkajú prácu ľuďom z blízkeho okolia. Zamestnanci to síce vnímajú ako výhodu, ale inak nemajú k svojmu zamestnávateľovi lojálny vzťah. V dnešnej dobe prílevu investícií sa však môže stať, že nová spoločnosť postaví výrobnú halu vo Vašom blízkom okolí a na dôvažok predstaví také firemné benefity a hodnoty, ktoré prilákajú aj zamestnancov z Vašej firmy.

Z hľadiska úspešného náboru zamestnancov je nutnosťou mať spoľahlivý systém registrácie životopisov uchádzačov a komunikovať aj s neúspešnými kandidátmi (vety typu „Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov“ radšej z inzerátu vynechajte). V prípade vhodného uchádzača  je kľúčový  čo najrýchlejší proces od reakcie kandidáta k osobnému pohovoru.

Prvý dojem na pohovore už dávno nie je prvým dojmom, ktorý kandidát získava o Vašej firme.

Väčšina kandidátov, ktorých by sme chceli zamestnávať, si už firmu „preklepla“ na internete a zistili si referencie od svojich známych. Keď príde takto informovaný kandidát na pohovor, má možnosť potvrdiť si, aká atmosféra vládne vo firme a ako sa správajú jej zamestnanci. Veľmi dôležitý je samotný pohovor, ktorého dĺžka a spôsob vedenia často napovedia, aká atmosféra v hodnoty v spoločnosti skutočne vládnu. Ak je interview vedené len jednostranne, v duchu „čo nám viete ponúknuť vy“, nie je veľká šanca, že si kandidáta pre danú pozíciu získate.

Rovnako dôležitá je samozrejme aj spätná väzba a jej forma. Stáva sa, že potenciálny zamestnanec pošle životopis a na pohovor ho pozvete po mesiaci, výberové konanie bude trvať  dva mesiace a o ďalší mesiac mu dáte pracovnú ponuku. V takom prípade nemôžete byť prekvapení, ak pracovnú pozíciu odmietne. Za takto dlhé obdobie kandidát, ktorý má záujem o  zmenu svojej súčasnej pracovnej pozície, absolvuje viacero pohovorov a vyberie si pracovnú ponuku, ktorá naňho zapôsobí nielen platom a benefitmi ale aj prostredím a pocitom, že ho budúci zamestnávateľ vníma ako partnera.

Reklamu firme „zadarmo“ robia najmä jej vlastní zamestnanci.

Ak sú spokojní, nemajú potrebu zmeniť zamestnávateľa a šíria radi jeho dobré meno medzi svojimi  známymi. Takáto spoločnosť má často nízku fluktuáciu a „referral“ jej vie zabezpečiť dostatočný prílev kandidátov. Vo veľkých mestách je už pomerne dosť firiem, ktoré poskytujú zaujímavé benefity, kam rozhodne patrí flexi pracovný čas, home office či family friendly koncept vo forme skráteného úväzku pre matky s malými deťmi. Je samozrejme ťažšie tieto princípy pretaviť do konceptu pre výrobné pozície, kde je zmenná prevádzka, tu fungujú skôr benefity, ktoré majú iný charakter, napríklad vo forme dopravy či stravného za minimálny doplatok, poukážok, zdravotnej starostlivosti a príplatkov.

Aj keď budete mať skvelý marketing, stále to neznamená, že máte vyhraté. Mnoho firiem navonok deklaruje hodnoty, ktoré však nedokáže a niekedy ani nemá reálny záujem či možnosti pretaviť do praxe. Pokiaľ spoločnosti nejde o strategické budovanie svojej značky a orientuje sa len na krátke náborové ciele, ktorých úlohou je v čase potreby nových zamestnancov prilákať vhodných uchádzačov, stane jej koncept úspešného zamestnávateľa odsúdeným na neúspech.

V prípade, že Vaša spoločnosť systematicky a s jasnou víziou svoj koncept rozvíja a upevňuje na pracovnom trhu, výsledky sa isto dostavia aj v podobe odporúčaní zvnútra, čo je tá najlepšia reklama ????

Autor: Katarína Nováková