Zásady ochrany súkromia

Tieto zásady ochrany súkromia stanovujú ako Lugera.solutions používa a chráni všetky informácie, ktoré ste poskytli Lugera.solutions pri použití tejto webovej stránky.

Výrazy „Lugera.solutions“ alebo „nás“ alebo „my“ sa vzťahujú na majiteľa webovej stránky, ktorého meno je Lugera & Maklér spol. s.r.o. s registrovaným sídlom Jilemnického 3, Trenčín 911 01, Slovenská republika.

Lugera.solutions sa zaväzuje zabezpečiť, že Vaše súkromie bude chránené. V prípade, že budete požiadaný o poskytnutie určitých informácii, ktorými môžete byť identifikovaný pri použití tejto webovej stránky, môžete si byť istý, že budú použité len v súlade s týmto prehlásením o ochrane súkromia.

Lugera.solutions môže zmeniť zásady ochrany súkromia pri aktualizácii tejto stránky. Z času na čas by ste mali skontrolovať túto stránku, aby ste sa ubezpečili, či súhlasíte s prípadnými zmenami. Tieto zásady ochrany súkromia sú v platnosti od vyššie uvedeného dátumu.

Zbieranie a použitie osobných údajov

Lugera & Maklér spol, s.r.o. je Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom na Jilemnického 3, Trenčín 911 01, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri v Trenčíne dňa 21.5.1996 vo vložke číslo 1107/R pod identifikačným číslom 34 140 620.

Webová stránka Lugera.solutions je hlavne náborová stránka, kde osoby ktoré hľadajú prácu môžu poslať ich osobný životopis, ktorý zahŕňa osobné informácie. Tieto informácie majú osobitnú ochranu v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, týkajúce sa spracovania osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Podľa platných právnych predpisov, Lugera.solutions má povinnosť bezpečne používať Vami poskytnuté osobné údaje len pre stanovené účely.

Taktiež, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov máte právo na prístup a prípadnú zmenu Vašich osobných údajov. Preto ak chcete zasahovať do Vašich osobných údajoch, prosím kontaktujte nás.

V procese náboru je garantovaná dôvernosť všetkým zúčastneným stranám a zaisťuje prísne dodržiavanie práv všetkých strán.

Lugera.solutions bude rešpektovať dôvernosť v týchto záležitostiach:

  • spravovať všetky informácie so zodpovednosťou a profesionalitou;
  • robiť všetko pre zabezpečenie presnosti a aktualizácie osobných údajov;
  • obmedziť prístup k zverejneniu osobných údajov;
  • prijať vhodné opatrenia na ochranu osobných údajov;
  • spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe obojstrannej dohody, alebo v súlade s právnymi predpismi na splnenie zmluvných záväzkov a zachovanie zmluvného vzťahu;
  • rešpektovať Vaše rozhodnutie týkajúce sa zhromažďovania, používania a zdieľania informácii, ktoré sa Vás týkajú;
  • zabezpečiť transparentný proces zhromažďovania informácii.

Taktiež môžeme získať Vaše osobné informácie, ak sa ich rozhodnete poskytnúť napríklad pri kontaktovaní cez mailové schránky alebo pri registrácii na niektoré služby.

Pri registrácii a/alebo pri poskytnutí osobných informácii na našej webovej stránke zároveň súhlasíte s použitím týchto informácii v súlade s týmito zásadami o ochrane súkromia.

Vaše osobné údaje nebudú použité na iné účely, pokiaľ nezískame Vaše povolenie, alebo pokiaľ to nie je požadované alebo povolené zákonom, alebo profesnými štandardami.

Zabezpečenie

Sme odhodlaní zabezpečiť, že v prípade online zhromažďovania osobných údajov budú tieto informácie v bezpečí. Aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu alebo zverejneniu osobných údajov, zaviedli sme určité postupy na ochranu a zabezpečenie informácii, ktoré zhromažďujeme online.

Vaše registračné povinnosti

V prípade používania služieb Lugera.solutions súhlasíte, že:

  1. poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, ako je požadované v registračnom formulári prevádzkovateľa a
  2. budete udržiavať a promptne aktualizovať registračné údaje, aby boli pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neúplné, alebo nie sú aktuálne, Lugera.solutions má právo pozastaviť alebo zrušiť Váš účet a odmietnuť všetky súčasné i budúce využitia týchto služieb.

Odkazy na iné stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy aj na rôzne iné webové stránky. Avšak, ak ste použili tieto odkazy a opustili ste našu webovú stránku, mali by ste brať na vedomie, že nemáme žiadnu kontrolu nad inými webovými stránkami. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu všetkých informácii, ktoré poskytujete pri návšteve týchto stránok a tieto stránky sa neriadia týmito zásadami o ochrane súkromia. Mali by ste byť opatrný a pozrieť sa na zásady ochrany súkromia na danej webovej stránke.

Automatické zhromažďovanie osobných údajov

V niektorých prípadoch, Lugera.solutions automaticky zbiera určité typy informácii a to pri návšteve našej webovej stránky a prostredníctvom vymenených emailov (vid. Webové majáky). Automatizované technológie môžu zahŕňať použitie záznamov webového servera na zhromažďovanie IP adries, súborov „cookies“ a webových majákov (web beacons). Zbierka týchto informácií nám umožní lepšie porozumieť a zlepšiť výkon, použiteľnosť a efektívnosť webových stránok Lugera a merať efektivitu našich marketingových aktivít.

IP adresy

IP adresa je číslo pridelené Vášmu počítaču pri každom prístupe na internet. Počítačom a serverom to umožňuje vzájomne sa rozpoznať a komunikovať spolu. IP adresy, z ktorých návštevníci pochádzajú sú zaznamenávané na účely IT bezpečnosti a diagnostiky systému. Tieto informácie môžu byť použité tiež v súhrnnej podobe, na zistenie trendu webovej stránky a analýzy výkonnosti.

Ako používame cookies?

Cookie je malý súbor, ktorý žiada o povolenie, aby sa mohol umiestiť na pevnom disku Vášho počítača. Ako náhle súhlasíte, súbor je pridaný a cookie pomáha analyzovať webovú premávku, alebo Vám dá vedieť, keď navštívite určitú stránku. Cookies umožňujú webovým aplikáciám reagovať na Vás, ako na jednotlivca. Webová aplikácia môže prispôsobiť svoje operácie Vašim potrebám, podľa preferencií. Deje sa tak na základe zhromažďovania a pamätania si informácii o Vašich preferenciách.

Používame záznamovú premávku (traffic log) cookies na zistenie, ktoré stránky sú používané. To nám pomáha analyzovať údaje o premávke webovej stránky, a taktiež zlepšiť našu webovú stránku s cieľom prispôsobiť sa potrebám zákazníka. Tieto informácie používame len na štatistické účely analýzy a tieto dáta sú potom vymazané zo systému.

Celkovo, cookies umožňujú vytvárať lepšiu webovú stránku prostredníctvom monitorovania stránok, ktoré považujete za užitočné. Cookie nám v žiadnom prípade nedáva prístup k Vášmu počítaču alebo k akejkoľvek informácii o Vás, okrem údajov ktoré si zvolíte, že chcete s nami zdieľať.

Môžete sa rozhodnúť, či akceptujete alebo odmietnete súbor cookie. Viacero webových prehliadačov automaticky cookies akceptuje, ale u mnohých z nich je možné zmeniť nastavenia prehliadača, aby cookie odmietol. Vypnutie cookie Vám znemožní plnohodnotne využiť webovú stránku.

Webové majáky (Web beacons)

Webové majáky sú súbory transparentných obrázkov a slúžia na monitorovanie cesty k webovej stránke alebo súboru webových stránok. Taktiež sú nazývané aj webové chrobáky (web bugs) a sú bežne používané webovými stránkami, ktoré si najímajú služby tretích strán, na monitorovanie premávky. Môžu byť použité aj v spojení s cookies, na lepšie porozumenie ako návštevníci spolupracujú so stránkami a obsahom na webovej stránke.

Môžeme poskytovať priestor pre reklamy tretím stranám, ktoré používajú webové majáky v rámci reklamy umiestnenej na našej webovej stránke na zistenie, koľkokrát ste reklamu videli. Žiadne identifikačné údaje osoby, ktoré nám poskytujete, nie sú poskytované prostredníctvom webového majáka. Na základe informácií, ktoré ste zverejnili na našej stránke nebude možné Vašu osobu identifikovať.

Softvér na ochranu súkromia môže byť použitý na zrušenie webových majákov. Ak sa tak rozhodnete, použitie takejto ochrany by nemalo spôsobiť žiaden problém na našej stránke.

Účet, heslo a zabezpečenie

Ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla a účtu, a ste plne zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa vyskytnú pod Vašim heslom, alebo účtom. Súhlasíte s tým, že Lugera.solutions bude okamžite informovaná o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho hesla alebo účtu a zabezpečíte odhlásenie sa z Vášho účtu po ukončení každej návštevy. Lugera.solutions nemôže a nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu, či škodu vyplývajúcu z nedodržania tejto časti.

Lugera.solutions si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, zablokovať Vaše heslo, využívanie svojich služieb, odstránenie akéhokoľvek materiálu zobrazeného na svojich stránkach, z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bezdôvodne. Taktiež, Lugera.solutions môže pozastaviť poskytovanie služieb, alebo jej časti, s predchádzajúcim upozornením alebo aj bez upozornenia.

Súhlasíte, že Lugera.solutions môže za určitých okolností a bez predchádzajúceho upozornenia okamžite ukončiť Váš Lugera.solutions účet, akúkoľvek pridruženú emailovú adresu a prístup k službe. Ďalej súhlasíte s tým, že zrušenia z akejkoľvek príčiny budú vykonané vo výhradnom rozhodnutí Lugera.solutions a že Lugera.solutions nenesie zodpovednosť voči Vám alebo akejkoľvek tretej strane za akékoľvek zrušenie Vášho účtu, pridruženej emailovej adresy, alebo prístupu k tejto službe.

Vyhlásenie používateľa

Vyplnením a zaslaním životopisu (osobných údajov) udeľujete súhlas spoločnosti Lugera & Maklér spol, s.r.o. s registrovaným sídlom Jilemnického 3, Trenčín 911 01, Slovenská republika na spracovanie mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu údajov uvedených v dotazníku a štruktúrovanom životopise najmä mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania a praxe, kontaktných údajov ako sú číslo telefónu, mailová adresa a fotografie (ďalej len „osobné údaje“). Súhlasíte, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania. Zároveň ako dotknutá osoba súhlasíte s tým, aby osobné údaje boli poskytnuté tretím stranám vrátane subjektov v členských štátoch Európskej únie, a to výlučne pre účely spracovania osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie personálneho a kariérneho poradenstva pre dotknutú osobu, a to najmä, nie však výlučne, sprostredkovanie vhodného zamestnania u potenciálnych zamestnávateľov. Taktiež súhlasím s cezhraničným tokom osobných údajov, a to aj osobitných kategórií osobných údajov, teda s poskytnutím a sprístupnením mojich osobných údajov do členských krajín Európskej únie, pričom tieto údaje budú určené výlučne potenciálnym zamestnávateľom. Súčasne ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že v prípade úspešného sprostredkovania zamestnania prevádzkovateľom budú moje osobné údaje poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) a § 31 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne. Beriete na vedomie, že môžete pristupovať, upravovať alebo môžete namietať voči použitiu Vašich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zaslaním podpísanej žiadosti prevádzkovateľovi. Súhlasíte, že Lugera.solutions odstráni Vaše osobné údaje z TalentBase®, ak existujú podozrenia alebo je očividné, že vložené údaje sú nesprávne alebo v rozpore so zásadami a etickými štandardami.

Zmeny k týmto zásadám

Z času na čas môže Lugera.solutions zmeniť tieto zásady na ochranu súkromia, aby zohľadnila súčasné postupy ochrany osobných údajov. Keď urobíme zmeny k tomuto vyhláseniu, budeme revidovať dátum aktualizácie v hornej časti tejto stránky.

Otázky ohľadom zásad a ich presadzovania

Lugera.solutions sa zaväzuje chrániť online súkromie Vašich osobných údajov. Ak máte otázky alebo pripomienky k našej správe Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na lugera@lugera.com. Na tejto adrese Vám rovnako poskytneme odpovede na otázky týkajúce sa našich online zásad ochrany súkromia.

keyboard_arrow_up