Ponuka práce v Bratislavskom kraji

Pozrite si našu aktuálnu ponuku voľných pracovných pozícii v Bratislavskom kraji.

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Stavebný inžinier

Aktualizované: 2023-11-23


Stavebný inžinier - MID, Senior

Do tímu pre nášho klienta hľadáme kolegu, ktorý bude pracovať na projektovaní viacerých stavebných objektov.

Čo bude tvojou úlohou, ako člena tímu?

Podielanie sa na zaujímavých projektoch
Aktívna spolupráca s ďalšími kolegami v rámci oddelenia
Projektovanie v programe Autocad
Kreslenie a projekcia

Spolupráca s investorom pri výstavbe projektu
Kontrola projektovej dokumentácie
Komunikácia s dodávateľmi a stavebným dozorom investora
Kontrola dodržiavania harmonogramu a postupu prác
Koordinácia prác subdodávateľov
Riadenie stavebných technikov a ďalších pracovníkov na stavbe
Cestovanie v rámci Slovenska

podieľa sa na tvorbe kontrolných a meracích postupov
sleduje dodržiavanie pracovných a technologických postupov
vypracováva analýzy kvalitatívnych ukazovateľov, spracovanie nameraných dát
vedie záznamy o kvalite
zodpovedá za riadenie zavedených metód kvality
spolupracuje s R&D pri návrhoch typových skúšok
podieľa sa na tvorbe a návrhoch zlepšenia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodník pre stavebný sektor

Aktualizované: 2023-11-21


Hľadáte si dynamickú prácu, kde môžete využiť Vaše komunikačné a predajné schopnosti?Do obchodného tímu hľadáme nového člena, so skúsenosťami v stavebnom segmente.

Riadenie administratívnej časti v oblasti IT bezpečnosti
Poskytovanie podpory jednotlivým pracovným tímom pri projektoch s podporou pri realizácii, nasadení a odovzdaní systému do prevádzky s tvorbou dokumentácie a interných smerníc
Úzka spolupráca s kolegami v oblasti IT bezpečnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier dodávateľskej kvality

Aktualizované: 2023-11-20


Zodpovednosť za kvalitu dodaných dielov.
Vypracovávanie plánov kontroly výroby a katalógov chýb.
Starostlivosťv o dodávateľov a komunikácia s dodávateľmi na dennej báze.
Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských reklamácií.

príprava kalkulácií, cenových rozpočtov a výkaz-výmerov zákaziek
príprava zákaziek, optimalizácia a návrhy technických riešení
oceňovanie zákaziek
práce spojené s cenovým rozpočtom počas celej realizácie zákaziek

Zodpovedá za koordináciu a zlepšovanie všetkých procesov dodávateľského reťazca, najmä v oblastiach riadenia zásob v Distribučnom centre a na predajniach, zabezpečenie plnej dostupnosti produktov pre koncového spotrebiteľa definovaním optimálnej stratégie doplňovania, udržiavaním zásob na optimálnej úrovni.
Koordinácia tímovej práce dodávateľského reťazca.
Spolupráca ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadá sa šikovný CNCčkar do Bratislavy

Aktualizované: 2023-11-16


Pracovanie s nájstrojmi CNC
Výber správnho technologiského postupu pri obrábaní
Práca s technickou dokumentáciou
Kontrola dielov počas a po skončení obrábania
Práca na frézach CNC - spúšťanie programov

montovanie/skladanie jednotlivých častí, kusov podľa technickej dokumentácie
overovanie produktov počas a po skončení montáže
značenie vyrobených kusov podľa zákazky
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista údržby

Aktualizované: 2023-11-16- Vykonávanie preventívnej, prediktívnej i reaktívnej údržby
- Plánovanie údržby a opráv zariadení
- Návrhy, prezentácia a implementácia nových prípravkou, strojov a zariadení
- Podieľanie sa na vysvetlení technických a elektrotechnických dokumentov či pracovných postupov
- Kooperácia s ostatnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

HR Generalist

Aktualizované: 2023-11-15


- zodpovednosť za náborové aktivity
- práca s pracovnými portálmi a LinkedIn
- zabezpečenie administratívnych úloh súvisiacich s náborovým procesom
- riadenie teamu 4 recruiterov
- kontrola výsledkov a zodpovednosť za plánovanie

Pre našu bratislavskú pobočku hľadáme osobnosť pre HR svet s ťahom na bránu

Návrh systémov, konštrukcia zariadení, náradia a prípravkov
Práca na konštruktérskych úlohách
Vytváranie podkladov na podporu výroby /kusovníky, normovanie/
Spracovanie návrhov, analýza technickej dokumentácie
Vytváranie pracovných postupov
Realizácia špecifických požiadaviek zákazníka
Spolupráca s inými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Metrológ/Kontrolór na 3D meracom stroji

Aktualizované: 2023-11-15


Práca na 3D kontrolných strojoch
Znalosť technického zamerania
Vytváranie zložiek kontroly
Vyhotovanie záverečných výstupných správ meraní
Spracovanie a archivácia technickej dokumentácie
Údržba 3D strojov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

SEO špecialista

Aktualizované: 2023-11-13


- vytváranie obsahu v spolupráci s ostatými oddeleniami, písanie produktových popisov s cieľom predstaviť produkty
- pravidelné aktualizácie stránok, aktualizácia informácií
- monitorovanie a analýzu výkonnosti obsahu a návštevnosti
- spolupodieľanie sa na tvorbe obsahovej stratégie pre e-shop
- optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
- sledovanie výkonnosti ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Business Analytik

Aktualizované: 2023-11-13


- zber a analýza dát
- spolupráca pri spracovaní dát v Navision Business Central
- spolupráca s externou IT spoločnosťou, implementácia modulov do systému
- vytváranie správ a vizualizácií
- analýza trhu a konkurencie a podpora pri rozhodovacích procesoch

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek