Ing. Hudec Ján

Ing. Hudec Ján

Ing. Hudec Ján

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Personnel Consultant


Pre nášho klienta hľadáme kmeňového zamestnanca na TPP pre pozíciu manažér ubytovacieho zariadenia, ktorého hlavné zodpovednosti budú: - zodpovednosť za plynulý chod ubytovacieho zariadenia - cca 300 ubytovacích miest vo viacerých budovách - koordinácia pridelených zamestnancov na rôznych pozíciach približne do 20 - účasť na revíziach, prijimanie/prepúštanie zamestancov, zastrešenie vzťahov s

Súčasť v oblasti PLC programovania a nastavovania na výrobných strojoch a zariadeniach Komunikácia naprieč oddeleniami Optimalizácia výrobných procesov Súčasť vo vedení projektov Podpora v oblasti zavedenia nových zmien vo výrobných

Zodpovednosť za kvalitu dodaných dielov. Vypracovávanie plánov kontroly výroby a katalógov chýb. Starostlivosťv o dodávateľov a komunikácia s dodávateľmi na dennej báze. Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských

Riadenie administratívnej časti v oblasti IT bezpečnosti Poskytovanie podpory jednotlivým pracovným tímom pri projektoch s podporou pri realizácii, nasadení a odovzdaní systému do prevádzky s tvorbou dokumentácie a interných smerníc Úzka spolupráca s kolegami v oblasti IT bezpečnosti Koordinovanie, riešenie a odstraňovanie vzniknutých problémov Spracovanie RFP požiadaviek a analýz pre

Správa, tvorba, údržba a optimalizácia serverovej infraštruktúry OS Windows, VMWare, MS Exchange, Veeam Správa systémových služieb – Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Microsoft Exchange, Microsoft Azure (computing, networking, M365), virtualizačnými nástrojmi VMWare a zálohovanie Veeam Systémová podpora pre riadny beh serverových aplikácií spoločnosti vo virtualizovanom prostredí Správa

Navrhovanie, tvorba a aktualizácia bezpečnostnej politiky spoločnosti v oblasti sieťových riešení spoločnosti Navrhovanie, implementácia a udržiavanie sieťovej architektúry pre bezpečnú, efektívnu a spoľahlivú IT infraštruktúru. Zodpovednosť za integráciu nových technológií na zlepšenie sieťovej infraštruktúry. Monitoring výkonnosti systému a zabezpečovanie správnosti jeho fungovania.

Máš stavebné vzdelanie a skúsenosti, alebo si absolvent stavebnej fakulty TZB? Pridaj sa k nám! Pre klienta hľadáme kmeňového zamestnanca na pozíciu technika TZB s komplexným zaškolením, ktorého hlavnou náplňou práce bude: Zhotovenie projektovej dokumentácie a montážnych výkresov pre oblasť TZB Práca v programe AutoCad Tvorba cenových ponúk pre zákazníkov a komunikácia s nimi Pomer práce

Zodpovednosť za kvalitu dodávaných dielov od dodávateľov Spolupráca s komunikácia s dodávateľmi ohľadom kvality Ostatné administratívne činnosti Stanovenie prijateľných štandardov na kvalitu podľa ktorých sa bude riadiť

Riadiť dodávateľské vzťahy vyhodnocovaním schopností a procesov, analyzovaním potenciálnych dodávateľov a koordináciou so zainteresovanými stranami. V spolupráci s externými partnermi uľahčovať nábor dodávateľov, hodnotiť výrobné procesy a podporovať iniciatívy na zlepšenie. Vykonávať dodávateľské audity, inšpekcie a hodnotenia prvého výrobku, aby ste sa uistili, že sú splnené štandardy

- zodpovednosť za údržbu a bezproblémovú prevádzku budov - riadenie a vykonávanie technických auditov budov - kontrola pravidelnej údržby - koordinácia dokumentácie stavebných projektov - schvaľovanie dokladov v súlade s rozpočtom - vedenie tendrov - príprava dokumentácie ezmien v realizácii projektov - cestovanie po SR - pobočky cca 30% pracovného času - firemné

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com