Ing. Hudec Ján


Ing. Hudec Ján

Ing. Hudec Ján

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

Koordinácia prípravy projektovej dokumentácie vo všetkých fázach projektu Komunikácia a rokovanie s miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami Tendering - príprava rozpočtov Koordinácia, ...
Do nášho tímu hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti v oblasti mikroprocesovej elektroniky a systémov. Vašou hlavnou náplňou práce bude: komunikácia so zákazníkom a analýza jeho požiadaviek realizovanie ...
V našom tíme budeš: Vykonávať servisné inštalácie u zákazníkov a poskytovať podporu pre podporný tím v zahraničí (jedná sa stroje na výrobu dosiek plošných spojov) Školiť zákazníkov ...
Programovanie PLC na strojných zariadeniach a výrobných linkách Analýza, diagnostika, odstráňovanie porúch a navrhovanie nápravných opatrení Vytváranie a riadenie automatizovaných výrobných ...
Pravidelná komunikácia s dodávateľmi v anglickom jazyku a ich príležitostná návšteva Vyhľadávanie nových dodávateľov Vyjednávanie najlepších podmienok čo sa týka kvality, cien materiálu, ...
Zodpovednosť za celkovú výstupnú kontrolu vyrobeného zariadenia podľa požiadaviek zákaznika Vytváranie dokumentácie prislúchajúcej k stroju Montáž komponentov do riadiacej jednotky/rozvádzača ...
Zodpovednosť za chod projektu od A-Z, jeho riadenie a koordinovanie Zodpovednosť za spoluprácu pri inžinierskej činnosti Dohliadanie na dodržiavanie časového harmonogramu a zabezpečovanie kvality ...
Nákup priameho materiálu do výroby pre výrobný závod Komunikácia s dodávateľmi ohľadom objednávaného množstva, cien a dodávok Starostlivosť o systémové dáta v informačnom systéme SAP ...
Technická podpora pre partnerov a zákazníkov v oblasti zabezpečovacích a bezpečnostných systémov (mailovo, telefonicky) Príležitostná príprava vzdelávacích programov, manuálov a materiálov ...
Komunikácia s dodávateľmi a zabezpečenie, aby boli definované štandardy správne aplikované a včas dodané pre závod Nastavenie komplexných procesov s dodávateľmi čo sa týka kvality Poskytovanie ...
Sledovanie a optimalizácia zásob a na základe toho tvorba nákupných objednávok Zodpovednosť za pridelenú komoditu v technickej oblasti Definovanie rozpočtu, nákupnej stratégie a cieľov Hľadanie ...
Zaujíma Vás prostredie priemyselnej automatizácie industry 4.0 a chcete sa podieľať na zaujímavých projektoch pre spoločnosť, ktorá predstavuje odbornosť v oblasti automatizácie a ponúka riešenia, ...

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com

Menu