Ing. Králik Marek

Ing. Králik Marek

Ing. Králik Marek

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Senior Personnel Consultant

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Key Account Manager

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za starostlivosť o existujúcich zákazníkov: čistiace firmy a retailové prevádzky Priamy predaj špeciálnych čistiacich strojov a zariadení Proaktívne riadenie a rozvoj predaja smerom ku kľúčovým zákazníkom Tvorba obchodnej stratégie pre pridelených kľúčových zákazníkov Produktové školenia a meetingy na lokálnej a medzinárodnej úrovni
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Procesný inžinier kvality

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovedá za kontakt a spoluprácu medzi kvalitou, výrobou a priemyselným inžinieringom Aktualizuje Control Plan a podieľa sa na scrap analýzach vo výrobe Spolupracuje na tvorbe 8D reportu pre zákazníka Zodpovedá za Poka Yoke, pracovné postupy, karty, formuláre, značenia staníc, školenia Spolupracuje s inžiniermi kvality pre dodávateľa a zákazníka Reportuje Q ukazovatele manažérovi ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality pre dodávateľa

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských reklamácií Neustále zlepšovanie kvality dodávaných dielov Vykonávanie nápravných a preventívnych opatrení s dodávateľmi Vypracovanie akčných plánov Audity a návštevy u kritických dodávateľov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér kvality

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za komplexné riadenie oddelenia kvality a príslušnej dokumentácie Neustále zlepšovanie systému a procesov riadenia kvality Riadenie prideleného tímu na kvalite Zodpovednosť za interné a externé audity Reportovanie riaditeľovi spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

C++ Developer

Aktualizované: 2023-03-26


Návrh, vývoj a testovanie softvéru pre systémy funkčnej bezpečnosti Písanie požiadaviek a špecifikácií architektúry Vývoj a kontrola UML modelov a C++ kódu Vývoj a písanie kódu pre automatizované testy Ladenie a odstraňovanie chýb
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hlavný účtovník/ekonóm

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za prípravu cash-flowu na týždennej báze Spracovanie účtovnej závierky (mesačne, ročne) Sledovanie záväzkov a pohľadávok Spracovanie daňovej agendy - DPH, DzP PO, daň z motorových vozidiel Vypracovanie štatistických výkazov - mesiac, 1/4 rok, rok Zabezpečenie inventarizácie majetku a záväzkov podľa harmonogramu Komunikácia s audítormi, kontrolnými a daňovými ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

IT obchodný zástupca - Hunter

Aktualizované: 2023-03-26


Zodpovednosť za aktívne vyhľadávanie a akvizíciu nových zákazníkov Vyhľadávanie príležitostí na trhu v oblasti bankového sektora, priemyslu a služieb Poskytovať riešenia na mieru v oblasti kybernetickej bezpečnosti Príprava cenových ponúk a podkladov Rozvoj vzťahov so zákazníkmi a ich návšteva Spolupráca s tímom IT konzultantov a technikov

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com

Menu