Bakošová Radoslava

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Bakošová Radoslava

Bakošová Radoslava

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

- Monitorovanie a schvaľovanie dodávateľských procesov (zahraničných dodávateľov) - Zodpovednosť za vykonávanie procesných auditov u dodávateľov - Riešenie dodávateľských reklamácií - ...
Creating of specifications and technical design Development of new integrating interfaces Implementation of new software modules Working on projects from beginning to implementation SW-Development in ...
- zodpovednosť za riadenie, plánovanie a koorinovanie logistických činností (zásobovanie, materiálové disponovanie) - komunikácia s dodávateľmi - participácia na projektovej činnosti - zodpovednosť ...
spracovanie technologického postupu výroby do systému spoločnosti technická podpora výrobných aktivít riešenie technologických problémov zavádzanie nových produktov, riadenie projektov komunikácia ...
Koordinácia, realizácia a technické zabezpečenie stavby od prevzatia až po odovzdanie diela a vypratanie staveniska. Riadenie a spolupráca pri príprave stavby. Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov ...
Zodpovedá za projekty: implementácia, zlepšovanie a modernizáciu a digitalizáciu výrobných procesov Identifikácia oblastí zlepšenia v prostredí Microsoft Dynamics AX a MES Systems pre plánovanie ...
poskytovanie podpory SAP užívateľov pre EMEA región zabezpečenie SAP autorizácií spolupráca s užívateľmi pri nastavení a návrhov riešení, testovanie nastavených podmienok návrh a tvorba ...
Aktuálne hľadáme šikovného kandidáta/tku, ktorý má potenciál stať sa Nákupcom alebo rozširovať už nadobudnuté skúsenosti v tejto oblasti. Ako Nákupcu materiálno-technického zabezpečenia ...
Menu