Bakošová Radoslava

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Bakošová Radoslava

Bakošová Radoslava

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

- Plánovanie a realizácia HR aktivít na dosiahnutie stanovených cieľov - Vedenie personálnej agendy zamestnancov - Príprava pracovno-právnych dokumentov - Kontrola podkladov pre mzdy - Komunikácia ...
Komunikácia so zákazníkmi ohľadom kvality dodávaných výrobkov Manažment oddelenia kvality (budget, systém kvality, BOZP, alokácia zdrojov, personálny rozvoj) Zabezpečenie štandardov kvality ...
zameranie: pozemné stavby/ stavby na kľúč - zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe - kontrola projektovej dokumentácie - vedenie stavebného denníka - kontrola materiálu ...
- riadenie výrobnej spoločnosti s cca. 50 zamestnancami - zodpovednosť za plnenie stanoveného výrobného plánu - dohľad nad dodržiavaním kvalitatívnych štandardov spoločnosti - dohľad a ...
- vedenie projektového tímu a koordinácia činností - riadenie nákladov, tvorba časových plánov - dohľad nad technickými procesmi - riadenie projektov až po sériovú výrobu - komunikácia ...
Menu