Bc. Prístupná Eliška

Bc. Prístupná Eliška

Bc. Prístupná Eliška

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Personnel Consultant


Príprava cenových kalkulácií (pre nákladovo cenové ponuky) Kalkulácie rentability projektov Projektový výpočty (životný cyklus produktu) Stanovenie dostupných kapacít strojov, liniek, kapacity pre investičné plánovanie Kalkulácie ziskovosti Návrh vhodných opatrní na dosiahnutie nákladových cieľov Výpočet nových výrobných

Si pozitívny človek s proaktívnym prístupom k práci? Hľadáme práve teba!
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci logistiky

Aktualizované: 2024-02-12


Riadenie skladového hospodárstva Nastavenie zásob tovaru v závislosti od obratu tovaru Riadenie logistického personálu Zodpovednosť za komplexnosť, kvalitu a včasnosť splnenia dodávok smerom k zákazníkovi Optimalizácia dopravy Vybavovanie reklamácií tovaru Zodpovednosť za poriadok a plynulý chod v skladoch Inventarizácia tovaru Nahrávanie príjmu a výdaju tovaru do informačného
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Dispečer

Aktualizované: 2024-02-12


Zodpovedanie za bezproblémový chod úseku dopravy Koordinácia vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy Komunikácia s dopravcami a partnermi, vyjednávanie prepravných podmienok, cenotvorba a príprava zmlúv.. Operatívne riešenie zmien a reklamácií týkajúcich sa prepravy. Riadenie a koordinácia práce vodičov, stanovovanie optimálnych trás vozidiel a harmonogramu nakladania a vykladania
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier zákazníckej kvality

Aktualizované: 2024-02-12


- komunikácia a spracovávanie zákazníckych reklamácii - 8D reporty, analýza príčin, nápravné opatrenia - riadenie implementácie nápravných opatrení zo zákazníckych reklamácií a overovanie ich efektivity; - príprava reportov ohľadom stavu zákazníckej kvality; - účasť na externých a interných auditoch; - spolupráca pri tvorbe FMEA, plánov riadenia
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Vedúci mzdového oddelenia

Aktualizované: 2024-02-12


Zodpovednosť za komplexné spracovanie a vedenie mzdovej agendy Optimalizácia existujúcich procesov Payroll&Admin tímu a miestna implementácia nových globálnych procesov Pôsobenie ako poradca miestnych/regionálnych manažérov pre oblasť miezd Vedenie menšieho

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com