Petríková Lenka

Petríková Lenka

Petríková Lenka

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Personnel Consultant


Zodpovednosť za nákup priameho materiálu do výroby Sledovanie dodacích termínov Komunikácia s dodávateľmi a riešenie prípadných problémov Úzka spolupráca s viacerými oddeleniami v rámci

Zodpovednosť za vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality Zastupovanie QM počas neprítomnostiRiadenie incident tímu v oblasti reklamácií Zabezpečenie včasného zvládnutia nezhôd a incidentov Zodpovednosť za kvalitu surovín, obalových materiálov a hotových výrobkov Používanie systému MPR na monitorovanie nezhôd a sťažností dodávateľov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár

Aktualizované: 2024-02-14


Údržba strojov a zariadení Preventívna a prediktívna údržba s cieľom zabezpečenia bezporuchového chodu výroby Práca na

Vykonávanie preventívnej údržby foriem Odstraňovanie porúch, oprava foriem Nastavovanie a dolaďovanie výrobných procesov Prekladanie návrhov na zlepšovanie výrobných
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik údržby (práca na 4 zmeny)

Aktualizované: 2024-02-05


Elektrotechnické, pneumatické, hydraulické, mechanické opravy na výrobných zariadeniach Vykonávanie preventívnej údržby Navrhovanie a implementácia nápravných opatrení pri

Starostlivosť o pridelené aktuálne porfolio produktov Aktívna účasť na rozširovaní porfólia produktov, komunikácia a vyhľadávanie veľkoobchodných partnerov Zodpovednosť za definovanie portfóliového prístupu s ohľadom na predajné kanály Návrh kampaní z pohľadu sezónnosti Analýza zahraničných trhov v oblasti pridelenej kategórie sortimentu Sledovanie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Linkový technik

Aktualizované: 2024-02-02


Monitoring stavu liniek a evidencia porúch na linkách Mechanické a elektrické odstránenie porúch na linkách Vykonávanie plánovaných údržieb na linkách v súlade s metodológiou TPM Definovanie potreby náhradných dielov Komunikácia s
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár do 3 zmennej prevádzky

Aktualizované: 2024-02-02


Mechanická údržba na linkách s cieľom eliminácie prestojov Vykonávanie preventívnej a prediktívnej údržby Monitoring stavu

Prieskum trhu s cieľom vyhľadávania nových dodáva Vyjednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi Optimalizácia portfólia aktuálnych dodávateľov s cieľom znižovania nákladov Spolupráca s oddelením nákupu v materskej firme v zahraničí Interná komunikácia s finančným oddelením a customer service Tvorba analýz,

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com