Mačata Martin

Mačata Martin

Mačata Martin

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Personnel Consultant


nastavenie skladových procesov v novovznikajúcom výrobnom závode  organizácia a riadenie skladových zásob, príjmu tovaru, jeho uskladnenie a výdaj koordinovanie a kontrolovanie nakládok a vykládok tovaru a materiálu riešenie reklamácií a problémov, ktoré vznikli pri skladovaní a manipulacii s tovarom dodržiavanie FIFO princípov v procese skladovania vedenie a motivácia tímu skladníkov v 2

nastavenie procesov efektívneho plánovania výroby v novovznikajúcom výrobnom závode aktualizácia výrobných plánov v súlade so stavom objednávok a zásob určovanie priorít v prípade obmedzenia výrobných kapacít plánovanie optimálneho využitia strojov, pracovníkov a materiálu komunikácia s inými oddeleniami, zákazníkmi a dodávateľmi (obchod, výroba, nákup, logistika ...) analýza

nastavenie procesov efektívnych dodávok materiálu v novovznikajúcom výrobnom závode koordinácia dodávok materiálu od dodávateľov na základe výrobného plánu a požiadaviek zákazníkov riadenie a plánovanie toku materiálu od dodávateľov komunikácia s dodávateľmi, správne objednávanie materiálu a zabezpečenie zásobovanie zabezpečenie dodávok pri zmenách výrobného plánu alebo pri riešení reklamácií

Hľadáme skúseného manažéra pre riadenie väčšieho výrobného úseku v sériovej technickej výrobe (< 300 pracovníkov). Výhodou stabilný tím, dlhodobo zisková spoločnosť s nemeckým kapitálom. Nejedná sa o automobilový priemysel, ale ide o sériovú výrobu s podobnými procesmi a takéto skúsenosti uvítame. Náplň práce ako skúsený manažér budeš určite poznať :) efektívne riadenie sériovej výroby s

upínanie dielov a merania na 3D zariadeniach Zeiss manuálne merania (základné meradlá, drsnometer, spektometer, RTG ...) a merania na meracom mikroskope zadávanie dát do informačného systému riešenie kvalitatívnych problémov v spolupráci s výrobou vzorkovanie dielov a vyhodnotenie meraných dát odladenie meracieho procesu, korelácia výsledkov z vyhodnotenia spoluzodpovednosť za archív
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervisor výroby - green field !!

Aktualizované: 2024-04-03


zabezpečenie rozbehu výroby pre novovznikajúci výrobný závod (green field - sériová strojárska výroba a montáž) spustenie a samostatné vedenie výroby nových produktov v nových priestoroch efektívne využívanie pracovného času zamestnancov výroby plnenie výrobného plánu výroby dodržiavanie výrobných postupov zaškoľovanie nových zamestnancov riadeného oddelenia efektívne využívanie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Majster strojárskej výroby

Aktualizované: 2024-04-02


samostatné vedenie rannej a poobednej zmeny v strojárskej výrobnej prevádzke (cca 20 - 40 pracovníkov) efektívne využívanie pracovného času zamestnancov výroby (napr. dodržiavanie pracovného času, kontrola nadčasovej práce, prerozdeľovanie zamestnancov podľa interných potrieb výroby a pod....). plnenie výrobného plánu výroby dodržiavanie výrobných postupov (výrobné zložky, manuály strojov,

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com