Ing. Ondrišková Karina

Ing. Ondrišková Karina

Ing. Ondrišková Karina

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Personnel Consultant

Lugera & Maklér spol. s r.o.

CAD konštruktér

Aktualizované: 2023-05-29


- návrh, úprava a dizajn nových 3D modelov - komunikácia s kvalitou, výrobou, R&D oddelením - tvorba výkresovej dokumentácie - podpora pre celý tím počas celej fázy projektu

- práca servisného technika v teréne (práca vyžaduje cestovanie - Slovensko aj zahraničie) - podpora klientom (údržba, oprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky a optimalizácia) - vykonávanie servisu - od bežného servisu po preventívnu a korektívnu údržbu strojov - diagnostikovanie porúch a ich následné odstránenie - zodpovednosť za efektívnu prácu v teréne - úzka spolupráca ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Lead Design Engineer

Aktualizované: 2023-05-29


- spracovávanie technickej a projektovej dokumentácie vo výrobnom prostredí na pridelenom projekte - práca v CAD systéme (Catia) - vytváranie podkladov / dokumentácie na podporu výroby - podpora výroby v riešení problémov - práca na vytváraní interných prípravkov, konštrukcia prípravkov - analýza technickej dokumentácie - spolupráca s inými oddeleniami (vývoj, výskum, zákaznícke ...

- oprava a testovanie strojov a doladenie ich nastavení - výstupná kontrola z testovania - komunikácia so zahraničnou klientelou - riešenie vzniknutých problémov spolu s relevantnými oddeleniami - prístup k technológiám ako lasery, kamerové detekcie, optika atď.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Front Office Assistant

Aktualizované: 2023-05-29


- zodpovednosť za plynulý chod recepcie - prvý kontakt s klientmi a zamestnancami spoločnosti - profesionálne vítanie a starostlivosť o návštevy - vybavovanie telefonickej a e-mailovej komunikácie - rezervácie ubytovania, transportu v prípade služobných ciest zamestnancov - komunikácia a spolupráca s ďalšími oddeleniami v rámci spoločnosti - aktívna komunikácia v anglickom jazyku - ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Testovanie zariadení pre automotive

Aktualizované: 2023-05-29


- nastavenie softvérových programov - testovanie zariadení - participácia na zavádzaní nových produktov vo výrobnom prostredí - komunikácia s dodávateľmi - školenie montážnych pracovníkov a nastavovačov - riešenie problémov - spolupráca s ostatnými oddeleniami v internej spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Konštruktér (SolidWorks)

Aktualizované: 2023-05-29


Vývoj a konštrukcia montážnych strojov na spracovanie plastov v programe SolidWorks. - Analýza CAD modelu interiéru/exteriéru produktu pre automobilový priemysel. - Vývoj nástrojov a procesov. - Úzka spolupráca s nástrojárňou. - Príprava technickej dokumentácie. - Príprava výrobných schém. - Príprava montážnych schém. - Úprava kusovníkov pre nákup a výrobu. - Komunikácia ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supervízor PLC

Aktualizované: 2023-05-29


- technické vedenie PLC tímu - plánovanie kapacít a disciplinárne vedenie tímu - úzka spolupráca s projektovým manažérom a vedúcim výroby - riešenie technických problémov spojených s automatizáciou a robotikou
Lugera & Maklér spol. s r.o.

R&D Engineer

Aktualizované: 2023-05-29


- vývoj, dizajn a konštrukcia - práca na projektoch pri zavádzaní nových produktov a modifikácií - spracovanie a aktualizácia výkresovej dokumentácie (2D/3D) - dizajnová podpora projektového tímu a ostatných oddelení pri zavádzaní nových výrobkov do výrobného procesu - rozbor porúch vo výrobnom a konštrukčnom procese a návrh nápravných opatrení - technická spolupráca ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Architekt (junior, mid, senior aj brigáda)

Aktualizované: 2023-05-29


- realizácia architektonického návrhu stavieb - vedenie prideleného projektu a participácia v rámci teamu na veľkých projektoch - priama komunikácia s klientom - zapracovanie zmien na základe požiadaviek klienta - vedenie projektovej dokumentácie - príprava reportov - práca s AutoCad, Revit a i.

- návrhy exteriéru aj interiéru projektov - zodpovednosť za návrh, analýzu a prípravu technických riešení - kreslenie dokumentácie DÚR, DSP, DRS, architektonické štúdie - komunikácia s klientami a tímom subdodávateľov - práca v BIM-e

Pod svojími krídlami budeš mať : • Koordináciu stavbyvedúcich, kontrolu projektovej dokumentácie • Riadenie a koordináciu stavebných projektov ( dodržiavanie termínov, kontrola kvality prác, spolupráca so stavebným dozorom a projektantom ) • Dodržať súlad realizovanej stavby s projektom • Kontrolu a usmerňovanie subdodávateľov • Prípravu a kontrolu zmlúv, sledovanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

LEAN inžinier

Aktualizované: 2023-05-29


- spracováva technickú a technologickú dokumentáciu v oblasti výroby - zavádzanie nových výrobkov, zmien a procesov do výroby - zvyšovanie efektivity výrobného procesu - kontrola výrobného procesu - podpora oddelenia, školenie operátorov - Lean Manufacturing
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Strojný Konštruktér

Aktualizované: 2023-05-29


Pre novo vytvorenú divíziu hľadáme strojného konštruktéra so znalosťami hydrauliky - R&D nových a úprava už existujúcich produktov - tvorba sprievodnej, výrobnej a výkresovej dokumentácie konštrukčných prvkov - komunikácia so simulačným oddelením, nákupom a výrobou - konštrukcia v programe NX

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com

Menu