Brlášová Ivana LLM

Brlášová Ivana LLM

Brlášová Ivana LLM

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Personnel Consultant

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Výrobného Technológa

Aktualizované: 2023-12-06


- tvorba technologických postupov a ich zlepšení, tvorba BOM
- technická podpora oddeleniu výroby
- optimalizácia chodu výrobných zariadení a ich znalosť
- zodpovednosť za dodržiavanie požiadaviek a noriem
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Nákupcu na nové projekty

Aktualizované: 2023-12-01


- Zodpovednosť za proces nákupu
- Komunikácia s dodávateľmi a ich pravidelné hodnotenie
- Rokovania s potenciálnymi dodávateľmi a výber vhodných dodávateľov
- Cenový prieskum požadovaných tovarov a služieb, spracovanie a vyhodnotenie cenových ponúk
- Monitorovanie, kontrola a optimalizácia stavu zásob

- návrh algoritmov a projektovej dokumentácie
- konfigurácia a programovanie DCS a PLC
- práca v SCADA systémoch
- optimalizácia a návrh zlepšení procesov

- zodpovednosť za preventívnu a operatívnu údržbu robotov vo výrobe
- starostlivosť o pridelené stroje
- spolupráca pri tvorbe plánov údržby a opráv, spravovanie dokumentácie
- samostanosť, technické myslenie

- tvorba technologických postupov a ich zlepšení, tvorba BOM
- technická podpora oddeleniu výroby
- optimalizácia chodu výrobných zariadení a ich znalosť
- zodpovednosť za dodržiavanie požiadaviek a noriem
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Výrobného inžiniera

Aktualizované: 2023-11-13


- implementácia nových technológií
- poskytovanie technickej podpory na projektoch
- optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov a procesov pre zefektívnenie výroby
- analyzovanie nákladov
- určovanie metód kontroly zavedených procesov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby

Aktualizované: 2023-11-13


analýza a zefektívnenie výrobných procesov
sledovanie stavu materiálu
tvorba a aktualizácia plánov výroby
práca s nákupnými objednávkami, časovými plánmi pre zabezpečenie materiálu
spolupráca s príslušnými oddeleniami,

- servis a údržba generátorov
- výkon servisu podľa potreby (cestovanie do zahraničia k zákazníkovi)
- komunikácia a spolupráca s príslušnými oddeleniami
- komplexné školenie zákazníka na prácu s generátormi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Produktového Managera

Aktualizované: 2023-11-13


- tvorba produktového katalógu pre zákazníkov, analýza trhu konkurenciu
- vypracovanie cenových návrhov
- zastrešovanie technickej podpory, pravidelná komunikácia so zákazníkmi
- účasť na nových projektoch

Vykonávanie skúšok, meranie veličín v oblasti elektrotechniky
Spravovanie dokumentácie, tvorba analýz a reportov
Tvorba nových meracích metód
Spolupráca pri spracovaní reklamácií produktov


Optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov a procesov pre zefektívnenie výroby
Implementácia nových technologických riešení či ich menenie podľa potreby výroby
Participácia na zavádzaní nových projektov i na projektoch v sériovej výrobe
Analyzovanie nákladov
Určovanie metód kontroly zavedených procesov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hľadáme Vývojového inžiniera

Aktualizované: 2023-11-10


Spolupráca na vývoji produktov
Tvorba plánov, reportov, spravovanie technickej dokumentácie
Zodpovednosť za dodržiavania daných noriem a štandardov
Komunikácia s členmi teamu na medzinárodnej úrovni

- koordinovanie práce, riadenie výrobného procesu
- monitorovanie KPIs vo výrobe
- zodpovednosť za plnenie termínov
- zlepšovanie technologických a výrobných procesov
- komunikácia s príslušnými oddeleniami, reportovanie

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com