Salary Benchmark

Pre viac informácii kontaktujte našich kolegov

Juraj Bakoš

Regional Business Manager

Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj
+421 908 997 164

Katarína Nováková

Regional Business Manager

Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj
+421 908 374 151

Ivan Kovalík

Regional Business Manager

Košický a Prešovský kraj
+421 908 997 132

HR Consulting

Salary Benchmark

Máte záujem o približnú kalkuláciu pre službu Salary Benchmark? Máte otázky, ktoré sme ešte nezodpovedali?

keyboard_arrow_up