Executive Search

Nedostatok lídrov, odborných zručností a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami sú pre firmy znepokojúcimi problémami, s ktorými sa spájajú často nemalé náklady. Môže ísť o zníženú produktivitu alebo výraznú potrebu investovať do školení na zvýšenie či zmenu odbornej kvalifikácie zamestnancov.
Naša spoločnosť má takmer 3 desaťročia skúseností s poradenstvom pri nábore lídrov či vysoko špecializovaných odborníkov pre našich klientov v rôznych odvetviach priemyslu, obchodu či služieb.

Dôraz kladieme na pochopenie cieľov a zámerov našich klientov, ponúkame im zároveň pohľad na aktuálnu situáciu na pracovnom trhu, usmernenia a  odporúčania, ktoré zabezpečia identifikáciu správnych kandidátov a úspešné obsadenie danej pozície.
Naším cieľom je viditeľná kvalita odvedenej práce, spoľahlivosť, neustále vzlepšovanie procesov a samozrejme dlhodobá spokojnosť našich klientov.
Kedykoľvek nás kontaktujte, radi poskytneme podrobnejšie informácie o procese výberu, hodnotenia a odporúčania tých najvhododnejších kandidátov.

keyboard_arrow_up